Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na spáleniny, popáleniny

DETTOL 0,2 % antiseptický sprej v roztoku 1x100 ml

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 199781

99 % 14 recenzí

K čištění čerstvých drobných ran a k likvidaci běžných bakterií, které infikují drobné rány. V efektivní formě ve spreji. Neštípe, nebarví, nezapáchá, bez jódu.
Na vnější použití, účinná látka Benzalkonii chloridum.

Více informací

Produkt je dočasně nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (14)
Diskuze

Podrobné informace

K čištění čerstvých drobných ran a k likvidaci běžných bakterií, které infikují drobné rány. V efektivní formě ve spreji. Neštípe, nebarví, nezapáchá, bez jódu.
Na vnější použití, účinná látka Benzalkonii chloridum.

Informace o produktu

Výrobce: RB (RECKITT BENCKISER)
Značka: DETTOL
Kód výrobku: 199781
Kód EAN: 5000158067394
Kód SÚKL: 138352
Držitel rozhodnutí: RB (RECKITT BENCKISER)

Čirý bezbarvý roztok s mírnou borovicovou vůní. Není určen ke zlepšení hojení ran a ani se k němu nepoužívá.

Účinné látky
Benzalconii chloridům

Přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej je určen u dospělých a dětí starších 12 měsíců pouze k příležitostnému, místnímu, krátkodobému použití. Aplikuje se na čerstvé drobné rány s cílem eliminovat běžné bakterie doprovázející infekce drobných ran. Přípravek se musí nanést tak, aby pokryl celou ránu, přičemž v případě opětovného otevření rány jej lze aplikovat znovu. Je připraven rovnou k použití a nevyžaduje žádné ředění.

Užívání

  • U dospělých a dětí starších 6 let věku: Na každou ránu naneste dávku (1 až 2 stříknutí) pouze jednou a nechejte působit pět minut. V případě potřeby použijte k odstranění přebývající tekutiny čistý kapesník nebo bavlněný tampón.
  • U dětí ve věku mezi 1 rokem a 6 lety: Pokud máte jakékoli obavy, vyhledejte prosím před použitím přípravku lékaře nebo lékárníka. Na každou ránu naneste dávku (1 stříknutí) pouze jednou (během jednoho použití lze ošetřit maximálně 4 rány) a nechejte pět minut působit. V případě potřeby použijte k odstranění přebývající tekutiny čistý kapesník nebo bavlněný tampón.

Sprej nanášejte ze vzdálenosti od 4 do 15 cm. Nevdechujte.

Nepoužívejte přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej:

  • U dětí mladších 12 měsíců
  • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na benzalkonium-chlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Dettol 0,2% antiseptický sprej.
  • Není určen k trvalému používání nebo k používání častějšímu, než jednou za 24 hodin.

Podobně jako všechny léky, může i přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej způsobovat nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po místním čištění drobných ran byly hlášeny velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10000 pacientů), které zahrnují svědění kůže, vyrážky, podráždění, pálení, otok a změnu barvy nebo zarudnutí kůže. Může dojít k reakci v místě použití přípravku, jako je rozpraskání kůže. V případě výskytu takovýchto reakcí prosím přestaňte přípravek používat a poraďte se s lékárníkem nebo lékařem. Trpíte-li ekzémem, může jej použití přípravku zhoršit. Bylo hlášeno vypadávání ochlupení.

Složení
Léčivou látkou je benzalconii chloridum 2 mg/ml.

Pomocnými látkami jsou propylenglykol, dihydrát dihydrogen fosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogen fosforečnanu sodného, borovicová silice, dihydrát dinatrium-edetátu, Čištěná voda.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls156137/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ

benzalconii chloridum

kožní sprej, roztok

POUZE K VNĚJŠÍMU PODÁNÍ

Důležité informace o některých složkách přípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej:
Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  benzalkonium-chlorid 0,2 g/100 ml  jako  léčivou  látku  a 
propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento  přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však  přípravek  Dettol  0,2 % 
antiseptický sprej musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-

Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře  nebo  pokud  si 
všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

V příbalové informaci naleznete:
1.

Co je přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej a k čemu se používá

2.

Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  Dettol  0,2 %  antiseptický 
sprej používat 

3.

Jak se přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej používá 

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej uchovávat 

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ A K ČEMU SE 
POUŽÍVÁ

Přípravek  Dettol  0,2 %  antiseptický  sprej se  používá  k čištění  čerstvých  drobných  ran  a 
k likvidaci  běžných  bakterií,  které  infikují  drobné  rány. Tento  přípravek  není  určen  ke 
zlepšení hojení ran a ani se k němu nepoužívá.

Nesmí  se  používat  na rozsáhlé  a  těžké  rány  a  je  určen  pouze  k příležitostnému,  místnímu  a 
krátkodobému používání. Smí se používat pouze jednou za 24 hodin.

Je připraven k použití a nevyžaduje žádné ředění.

2/4

2.

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK
DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej:
-

u dětí mladších 12 měsíců;

-

jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  benzalkonium-chlorid  nebo  na  kteroukoli 

další složku přípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej;

-

není určen k trvalému používání nebo k používání častějšímu, než jednou za 24 hodin.

Věnujte  zvláštní  pozornost  a  vyhněte  se použití  přípravku  Dettol  0,2 %  antiseptický 
sprej:
-

okolo očí, uší, pohlavních orgánů nebo v ústech; v případě náhodného kontaktu s očima 

vypláchněte oči velkým množstvím studené vody;

-

nevdechujte;

-

pouze k vnějšímu podání;

-

u velkých  poranění  pokrývajících  více  než  5 %  plochy  těla (odhaduje  se,  že  5 % 

odpovídá odřeninám obou kolen a loktů).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Používání přípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej se nedoporučuje při současném používání 
jakéhokoli podobného přípravku, protože neexistují žádné studie o účincích při použití spolu 
s jinými léky.

Těhotenství a kojení:
Není pravděpodobné, že by používání během těhotenství a kojení bylo spojeno se škodlivými 
účinky, protože se přípravek vstřebává kůží minimálně.

Aby  nedošlo  k požití  přípravku  kojencem,  používání  na  prsech  se  v období  kojení 
nedoporučuje.

Poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete během  těhotenství  nebo 
kojení tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej neovlivní Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ POUŽÍVÁ

Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej vždy užívejte podle následujících pokynů, ledaže by 
Vám  lékař  dal  jiné  pokyny.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem.

Pouze k vnějšímu podání.

Při  prvním  použití  nebo  po  dlouhém  období  nepoužívání  může  být  nezbytné  rozprašovač 
aktivovat tím, že se několikrát stříkne na kapesník nebo podobnou látku, aby se zajistilo, že 
na poraněné místo bude nanesena kompletní dávka.

U dospělých  a  dětí  starších  6 let  věku: Na každou  ránu  naneste  dávku  (1  až  2  stříknutí) 
pouze  jednou  a  nechejte  působit  pět  minut.  V  případě  potřeby  použijte  k  odstranění 
přebývající tekutiny čistý kapesník nebo bavlněný tampón. 

U dětí ve věku mezi 1 rokem a 6 lety: Pokud máte jakékoli obavy, vyhledejte prosím před 
použitím přípravku lékaře nebo lékárníka. Na každou ránu naneste dávku (1 stříknutí) pouze 

3/4

jednou (během  jednoho  použití  lze  ošetřit maximálně  4 rány) a  nechejte  pět  minut  působit. 
V případě  potřeby  použijte  k odstranění  přebývající  tekutiny  čistý  kapesník  nebo  bavlněný 
tampón.

Sprej nanášejte ze vzdálenosti od 4 do 15 cm. Nevdechujte.

Mýdlo  může  sprej  deaktivovat, proto  jej  k mytí  rány ošetřované  přípravkem  Dettol  0,2 % 
antiseptický sprej nepoužívejte.

Přípravek  lze  aplikovat  znovu  v případě  opětovného  otevření  rány,  nicméně  není  určen 
k trvalému používání a smí se používat pouze  jednou za 24 hodin maximálně po  dobu 3 až
5 dní.

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku nebo  jakékoli  obavy 
ohledně svých příznaků, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně  jako  všechny  léky,  může  i  přípravek  Dettol  0,2 %  antiseptický  sprej způsobovat 
nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po  místním čištění  drobných ran byly  hlášeny  velmi  vzácné  nežádoucí účinky (vyskytují se 
u méně  než  1  z 10 000  pacientů),  které  zahrnují  svědění  kůže,  vyrážky,  podráždění,  pálení, 
otok a změnu barvy nebo zarudnutí kůže. Může dojít k reakci v místě použití přípravku, jako 
je  rozpraskání  kůže. V případě  výskytu  takovýchto  reakcí, prosím, přestaňte  přípravek 
používat  a  poraďte  se  s  lékárníkem  nebo  lékařem.  Trpíte-li  ekzémem,  může  jej  použití 
přípravku zhoršit. Bylo hlášeno vypadávání ochlupení.

Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  přetrvává  nebo  se  vyskytne  v závažné  míře  nebo 
pokud  si  všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek  Dettol  0,2 %  antiseptický  sprej nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti, 
uvedené  na  obalu  za  „Použitelné  do“.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k poslednímu  dni 
uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.

4/4

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej obsahuje:
-

Léčivou látkou je benzalconii chloridum 0,2 g/100 ml.

-

Pomocnými látkami jsou propylenglykol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 
dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, borovicová silice,  dihydrát dinatrium-
edetátu, čištěná voda.

Jak přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej vypadá a co obsahuje toto balení:
Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej je čirý bezbarvý roztok s mírnou borovicovou vůní. 

Dodává se v lahvičkách o objemu 10 ml a 100 ml s rozprašovačem.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser (UK) Ltd
103-105 Bath Road
Slough
Berkshire
Velká Británie

Výrobce: 
Reckitt Benckiser
Dansom Lane
Hull 8 7DS
Velká Británie

Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci:
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Atrium Flora, Budova C
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel: +420 227 110 141

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 14.12.2012

Recenze (14)

Recenze produktu DETTOL 0,2 % antiseptický sprej v roztoku 1x100 ml

Recenze od 14 uživatelů s celkovým hodnocením 99 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

naší rodině vyhovuje, jsme spokojení. Ráda doporučuji

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu DETTOL 0,2 % antiseptický sprej v roztoku 1x100 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Kateřina B.

100 % 14/12/2015

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám