Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na opruzeniny

BEPANTHEN® Plus krém 30 g

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12582

96 % 51 recenzí

Bepanthen Plus Krém desinfikuje a přitom hojí drobná poranění, odřeniny a škrábnutí.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Bepanthen Plus je lék k vnějšímu použití. Obsahuje léčivou látku dexpanthenolum a desinfekční látku chlorhexidini dihydrochloridum.

Více informací

129

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (51)
Diskuze

Podrobné informace

Bepanthen Plus Krém desinfikuje a přitom hojí drobná poranění, odřeniny a škrábnutí.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Bepanthen Plus je lék k vnějšímu použití. Obsahuje léčivou látku dexpanthenolum a desinfekční látku chlorhexidini dihydrochloridum.

Informace o produktu

Výrobce: GP GRENZACH PRODUKTIONS (BAYER ) GMBH, GRENZACH-WYHLEN
Značka: BEPANTHEN
Kód výrobku: 12582
Kód EAN: 8590322000038
Kód SÚKL: 59714
Držitel rozhodnutí: GP GRENZACH PRODUKTIONS (BAYER ) GMBH, GRENZACH-WYHLEN

Na drobná poranění kůže, včetně těch, která jsou způsobena epilací a depilací, je dobré mít po ruce Bepanthen Plus. Lze jej použít u všech druhů poranění, například na řezné rány a škrábnutí, oděrky, záděry, trhliny a praskliny pokožky či po tetování a jiných kosmetických zákrocích.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4

 

sp.zn. sukls193816/2016 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 

Bepanthen Plus 

50 mg/g + 5 mg/g 

krém 

Dexpanthenolum a Chlorhexidini dihydrochloridum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás  důležité údaje. 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 
znovu. 

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.Stejně postupujete v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4. 

 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je Bepanthen Plus a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bepanthen Plus používat 

3. 

Jak se Bepanthen Plus používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Bepanthen Plus uchovávat   

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

CO JE BEPANTHEN PLUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 

Bepanthen Plus je krém, který obsahuje dvě léčivé látky. 
Léčivá látka dexpanthenol se v buňkách kůže přeměňuje na kyselinu pantothenovou ze 
skupiny B vitaminů. Ta je nepostradatelná pro tvorbu a regeneraci kůže a zvyšuje 
pružnost a pevnost jizev.  
Chlorhexidin je látka s dezinfekčním účinkem, který znemožňuje pomnožování 
mikrobů na povrchu ran. Tím brání vzniku a šíření infekce v ráně.  
Bepanthen Plus zabraňuje i vysušování ran a díky chladivému účinku zmírňuje i jejich 
bolestivost. 
 
Bepanthen Plus se používá na povrchní poranění všech druhů s rizikem infekce. 
Lze  ho použít bez porady s lékařem na suchá i mokvající povrchová poranění pokožky, 
jako jsou odřeniny, řezné rány a poškrábání, trhliny a praskliny pokožky, lehké 
popáleniny, otlaky, záněty kůže a k léčbě popraskaných bradavek u kojících žen. Po 
poradě s lékařem se dále používá k léčbě chronických stavů, jako jsou bércové vředy a 
proleženiny, k léčbě  kožních  infekcí (například druhotně infikované ekzémy a 

 

2/4

 

neurodermatitidy, to je zánětlivé svědivé onemocnění kůže) a v oblasti malých 
chirurgických výkonů. 
 
Doba léčby je 7-14 dnů. 
Přípravek je určen pro dospělé i děti. 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE 

BEPANTHEN PLUS POUŽÍVAT 
 
Nepoužívejte Bepanthen Plus 

  jestliže jste  alergický(á) na dexpanthenol, chlorhexidin nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

  na protržený ušní bubínek. 

 

Upozornění a opatření 
Je třeba vyvarovat se kontaktu s očima, ušima a sliznicemi. 
 
Bepanthen  Plus  nemá  být  používán  při  zraněních  nebo  podráždění  kůže,  která 
nevykazují riziko infekce (například sluneční spálení). V těchto případech se doporučují 
přípravky s obsahem samotného dexpanthenolu: 
 
Bepanthen  krém,  který  je  vodnatého  složení,  snadno  roztíratelný  a  rychle  se 
vstřebávající,  je  také  vhodný  k péči  o  mokvající  poranění,  oblasti  s ochlupením  a 
nejvíce exponovaná místa kůže (jako obličej, lokty a ruce). 
 
Je-li žádoucí, aby existovala ochranná vrstva (například při prevenci a léčbě zarudnutí 
kůže od plen u dětí a prsu matky, která kojí), nebo je-li kůže velmi suchá, doporučuje se 
Bepanthen mast, která má vyšší obsah tuku. 
Pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dní

 

(nedochází k zmenšení vředu nebo zhojení 

rány) nebo dojde k zhoršení (zduření a zarudnutí okrajů rány, zvýšená bolestivost, 
horečka), je třeba vyhledat lékaře. Těžká, hluboká nebo velmi znečištěná poranění musí 
být ošetřena lékařem. 
Bez porady s lékařem nepoužívejte Bepanthen Plus déle než 14 dní. 

 

Pokud máte obavy nebo jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Další léčivé přípravky a Bepanthen Plus 
 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 

Chlorhexidin, jedna z léčivých látek přípravku, je neslučitelná s mýdly a jinými  
aniontovými látkami. Nedoporučuje se proto používat Bepanthen Plus současně s jiným 
antiseptikem (protimikrobiální látka používaná na kůži). 
 
Těhotenství a kojení 
 

 

3/4

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

 

Přípravek je možno používat během těhotenství i kojení. 
Je však nutno vyvarovat se aplikace přípravku na větší kožní plochy. 
Pokud se léčivý přípravek používá k léčbě popraskaných bradavek, měl by být před 
kojením z bradavek smyt. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nemá žádné účinky na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. 
 
 
Bepanthen Plus obsahuje cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny 
Cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny mohou způsobit místní kožní reakce 
(např. kontaktní dermatitidu).  
 
 

3. JAK SE BEPANTHEN PLUS POUŽÍVÁ 

 

Vždy používejte tento  přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem.  

 
Nanášejte tenkou vrstvu Bepanthen Plus i několikrát denně (1-5x), podle potřeby, na  
očištěnou ránu nebo zanícenou oblast pokožky. Podle potřeby lze ránu chránit náplastí 
nebo obvazem.  
Je třeba se vyhnout aplikaci přípravku na větší kožní plochy. 
 
Bepanthen Plus lze lehce nanášet i omývat, nemastí ani nelepí. 
 
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého 
lékaře nebo lékárníka. 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Mohou se objevit následující nežádoucí účinky: 
Alergické kožní reakce, jako kontaktní dermatitida (zánět kůže), alergická dermatitida 
(zánět kůže z přecitlivělosti), svědění, erytém (zčervenání), ekzém, vyrážka, kopřivka, 
podráždění kůže, puchýře, otok. 
Dále se může objevit anafylaktická reakce (akutní alergická reakce), anafylaktický šok 
(život ohrožující  forma alergické reakce),  astmatický záchvat, mírné až střední reakce 
z přecitlivělosti, které mohou postihovat kožní, dýchací, zažívací a kardiovaskulární 
systém ( týkající se srdce a cév). Tyto reakce se projevují příznaky, jako jsou vyrážka, 
kopřivka, otok, svědění a kardiorespirační potíže (oběhové a dýchací). 

 

 

4/4

 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

 
5. 

JAK BEPANTHEN PLUS UCHOVÁVAT   

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti  uvedené na štítku  a na  
krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.

 Zeptejte se 

svého lékárníka, jak naložit s  přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 

Co BEPANTHEN PLUS obsahuje 
-Léčivou látkou je Dexpanthenolum 50 mg a Chlorhexidini dihydrochloridum 5 mg 
v 1 g krému 
-Pomocnými látkami jsou racemický pantolakton, cetylalkohol, stearylalkohol , bílá 
vazelína, tekutý parafín, tuk z ovčí vlny, makrogol-2000- stearát, čištěná voda  
 
Jak BEPANTHEN PLUS vypadá  a  co obsahuje toto balení 
 
Bepanthen Plus je téměř bílý homogenní neprůhledný krém v tubě. 
Velikost balení: 30g, 3,5 g a 100g 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer s.r.o., Praha, Česká republika 
Výrobce: GP Grenzach Produktions GmbH,Emil-Barell Strasse 7, 
79639 Grenzach-Wyhlen,Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.8.2016 
 
 
 

Recenze (51)

Recenze produktu BEPANTHEN® Plus krém 30 g

Recenze od 51 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

super na drobná poranění pro malé dítě ( a že jich je v létě opravdu dost:) )

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

Bepanthen krém je lepší

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu BEPANTHEN® Plus krém 30 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

Zkušenosti uživatelů

Jaroslav W.

100 % 06/03/2017

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám