Lékárna.cz
Hledat

COOPHARMA Peroxid vodíku 3% 100 ml

Léčivý přípravek
COOPHARMA Peroxid vodíku 3% 100 ml

Spolehlivý desinfekční prostředek, určený k ošetření menších zranění. Nesmí chybět v žádné lékárničce.

Více informací

Skladem více než 5 kusů Dnes odešleme, zítra u vás.

Běžná cena: 69 Kč
62 Kč
Ušetříte: 10 % (7 Kč)

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

62 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

COOPHARMA Peroxid vodíku 3% 100 ml

Antiseptikum ve formě kožního roztoku. Přípravek se používá zevně k oplachování a čištění (dezinfekci) kožních ran, jako jsou odřeniny, oděrky, menší řezné a tržné rány, bodnutí hmyzem apod. Přípravek lze použít i k výplachům úst nebo ke kloktání při zánětech a infekcích v dutině ústní a hltanu.

Léková forma

Čirý, bezbarvý roztok.

Léčivá látka a její množství

Léčivá látka je hydrogenii peroxidum 3% 100,0 g ve 100 ml roztoku Pomocné látky: stabilizační přísady kyselina benzoová a difosforečnan sodný.

Jak používat

 • Při ošetření kožních ran ránu opláchněte co nejdříve od vzniku poranění dostatečným množstvím neředěného roztoku tak, aby došlo k úplnému smočení ošetřované oblasti. Mokvající rány je vhodné oplachovat při každém převazu.
 • K výplachu dutiny ústní nebo ke kloktání při ošetření zánětů a infekcí v dutině ústní a hltanu používejte rovněž neředěný roztok. Po výplachu či kloktání roztok vyplivněte.

Na co si dát pozor

 • Přípravek se nesmí použít k ošetření hlubokých ran.
 • Přípravek není určen k vnitřnímu užití, neboť při podání ústy vyvolává poškození sliznice trávicího ústrojí. Přípravek nesmí přijít do kontaktu s očima.
 • Podání tohoto přípravku v těhotenství i v období kojení je možné.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 100 ml.

Nežádoucí účinky

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

COOPHARMA Peroxid vodíku 3% 100 ml

93 %
Hodnotilo: 54 zákazníků
5
39x
4
10x
3
4x
2
1x
1
0x

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
12911
Kód EAN:
8594000520207
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Peroxid vodíku
Farmakoterapeutická skupina:
antiseptika a dezinficiencia | antiseptika a dezinficiencia | jiná antiseptika a dezinficiencia | peroxid vodíku
Cesta podání:
Kožní podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

COOPHARMA Peroxid vodíku 3% 100 ml

Příbalovou informaci k produktu COOPHARMA Peroxid vodíku 3% 100 ml stáhnete ve formátu pdf zde: COOPHARMA Peroxid vodíku 3% 100 ml.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC COOPHARMA Peroxid vodíku 3% 100 ml

Příbalová informace

Peroxid vodíku 3% COO

kožní roztok hydrogenii peroxidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 
 • Pokud se během 3 dnů poranění nehojí nebo přetrvává nebo se objeví příznaky infekce, poraďte se s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Peroxid vodíku 3% COO a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Peroxid vodíku 3% COO používat
 3. Jak se Peroxid vodíku 3% COO používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Peroxid vodíku 3% COO uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Peroxid vodíku 3% COO a k čemu se používá

Peroxid vodíku 3% COO je antiseptikum ve formě kožního roztoku. Přípravek se používá zevně k oplachování a čištění (dezinfekci) kožních ran, jako jsou odřeniny, oděrky, menší řezné a tržné rány, bodnutí hmyzem apod. Přípravek lze použít i k výplachům úst nebo ke kloktání při zánětech a infekcích v dutině ústní a hltanu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Peroxid vodíku 3% COO používat

Nepoužívejte Peroxid vodíku 3% COO

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Peroxid vodíku 3% COO se poraďte se svým lékařem:

Při větším rozsahu rány vyhledejte lékařské ošetření a o případném použití Peroxidu vodíku 3% COO se poraďte s lékařem. Pokud v ráně dojde k rozvoji zánětu či infekce (zarudnutí, otok, bolest, přítomnost hnisu), nebo se objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice, výrazná bolest v ráně), vyhledejte lékaře.

Přípravek se nesmí použít k ošetření hlubokých ran.

Přípravek není určen k vnitřnímu užití, neboť při podání ústy vyvolává poškození sliznice trávicího ústrojí. Přípravek nesmí přijít do kontaktu s očima.

Další léčivé přípravky a Peroxid vodíku 3% COO

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal (a) nebo které možná budete používat.

Při používání tohoto přípravku nepoužívejte současně jiné lokálně působící přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek můžete používat i v těhotenství a při kojení.

Peroxid vodíku 3% COO obsahuje kyselinu benzoovou.

Mírně dráždí kůži, oči a sliznice.

3. Jak se Peroxid vodíku 3% COO používá

Vždy pečlivě dodržujte pokyny v této příbalové informaci. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Při ošetření kožních ran ránu opláchněte co nejdříve od vzniku poranění dostatečným množstvím neředěného roztoku tak, aby došlo k úplnému smočení ošetřované oblasti. Mokvající rány je vhodné oplachovat při každém převazu.

K výplachu dutiny ústní nebo ke kloktání při ošetření zánětů a infekcí v dutině ústní a hltanu používejte rovněž neředěný roztok. Po výplachu či kloktání roztok vyplivněte.

Pokud se poranění do 3 dnů nehojí nebo přetrvává, poraďte se s lékařem.

Pokud se v ráně objeví příznaky zánětu či infekce nebo se u Vás objeví celkové příznaky (např.

horečka, zimnice, výrazná bolest v ráně), vyhledejte ihned lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Může dojít k alergické kožní reakci na kyselinu benzoovou nebo ke kontaktní dermatitidě (zánětu kůže). Při vstříknutí do oka může dojít k podráždění až poškození oční rohovky. Při používání přípravku v dutině ústní (výplachy, kloktání) může dojít ke vzniku vřídků v dutině ústní, změnám na sliznici, k podráždění a ke zvýšení citlivosti zubů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Peroxid vodíku 3% COO uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před slunečním zářením.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Peroxid vodíku 3% COO obsahuje

Léčivá látka: hydrogenii peroxidum 3% 100,0 g ve 100 ml roztoku Pomocné látky: stabilizační přísady kyselina benzoová a difosforečnan sodný.

Jak přípravek Peroxid vodíku 3% COO vypadá a co obsahuje toto balení

Peroxid vodíku 3% COO je čirý, bezbarvý roztok slabého charakteristického zápachu, dodávaný v černé PE lahvičce válcovitého tvaru, s PE těsnící vložkou a PE šroubovacím uzávěrem.

Velikost balení: 100 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Coopharma s. r. o. Zelený pruh 1090/109 Praha 4, Česká republika

Výrobce: Coopharma s. r. o., Zelený pruh 1090/109 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.3.2015

sp.zn.sukls8512/2015

COOPHARMA Peroxid vodíku 3% 100 ml

93 %
Hodnotilo: 54 zákazníků
5
39x
4
10x
3
4x
2
1x
1
0x
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

ok

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

Dlouhodbá spokojenost s produktem.

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

OK

90 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

spolehlivě ošetří oděrky

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
typická známá desinfekce

typická známá desinfekce

100 %
100 %
100 %

Skvělý na dezinfekci ran

100 %
100 %

COOPHARMA Peroxid vodíku 3% 100 ml

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.