Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na hojení ran a vředů

OCTENISEPT 0,1 G/100 G KOŽNÍ SPREJ, ROZTOK 1X50ML Sprej v roztoku

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 266669
Na hubení bakterií a plísní a slouží jako aseptická příprava sliznic a přilehlých oblastí kůže před chirurgickými výkony v oblasti genitálií.

Více informací

156 Kč

Skladem

Pozítří odešleme, u vás v úterý 25. 2.

Pozítří odešleme, u vás v úterý 25. 2.

Vše za 99 Kč

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace OCTENISEPT 0,1 G/100 G KOŽNÍ SPREJ, ROZTOK 1X50ML Sprej v roztoku

Na hubení bakterií a plísní a slouží jako aseptická příprava sliznic a přilehlých oblastí kůže před chirurgickými výkony v oblasti genitálií.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

1/5

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls126720/2009
Příbalová informace: Informace pro uživatele

Octenisept

0,1g/100g kožní sprej, roztok
Octenidini dihydrochloridum Phenoxyethanolum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Octenisept 0,1g/100g kožní sprej,
roztok musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 14 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Octenisept 0,1g/100g kožní sprej, roztok a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Octenisept 0,1g/100g kožní sprej, roztok používat
3. Jak se Octenisept 0,1g/100g kožní sprej, roztok používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Octenisept 0,1g/100g kožní sprej, roztok uchovávat
6. Další informace1. CO JE OCTENISEPT

0,1g/100g KOŹNÍ SPREJ, ROZTOK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Octenisept 0,1g/100g kožní sprej, roztok je antiseptický roztok pro lokální (místní) použití.
Používá se opakovaně po omezenou dobu na hubení bakterií a plísní a slouží jako aseptická
příprava sliznic a přilehlých oblastí kůže před chirurgickými výkony v oblasti genitálií a
vylučovacích orgánů, včetně zavedení močového katétru, a pro opakované, časově omezené
odstranění mikroorganismů, jako jsou bakterie a plísně v ranách, a na podporu hojení ran.
Octenisept 0,1g/100g kožní sprej, roztok lze aplikovat na rány, kůži a sliznice a přilehlou
pokožku po dobu až 14 dnů.


Použití bez doporučení lékaře:
Antiseptické ošetření neporušené kůže a povrchových zranění dětí, dospívajících a
dospělých(jako jsou např. odřeniny, škrábance, drobné řezné ranky a popáleniny a po bodnutí
hmyzem) i bez předchozí lékařské konsultace.


Použití po doporučení lékaře:
2/5

Opakované dočasné antiseptické ošetřování popálenin a větších ran, jako jsou proleženiny,
vředy na nohou a pooperační jizvy, antiseptické výplachy pochvy a děložního čípku,
dezinfekce žaludu penisu. Rovněž pro vlhké krytí ran.

Použití lékařem:
Přípravné ošetření sliznic a přilehlých oblastí kůže před operací v okolí genitálu a
vylučovacích orgánů, včetně zavedení močového katétru, a také pro opakované, časově omezené
odstranění mikroorganismů, jako jsou bakterie a plísně v ranách v rámci podpory hojení rány.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OCTENISEPT

0,1g/100g KOŽNÍ
SPREJ, ROZTOK POUŽÍVAT

Nepoužívejte Octenisept 0,1g/100g kožní sprej, roztok :
Pokud jste přecitlivělí (alergičtí) na octenidin dihydrochlorid, fenoxyethanol nebo na některou
z dalších složek přípravku. Nesmí být aplikován do oka.

Pro lékaře:
Octenisept 0,1g/100g kožní sprej, roztok není určen k intraoperativnímu výplachu dutiny
břišní a močového měchýře. Nelze ho aplikovat ani na ušní bubínek.

Zvláštní opatrnosti při použití Octeniseptu 0,1g/100g kožní sprej, roztok je zapotřebí:
Vyvarovat se spolykání většího množství roztoku nebo podání do krevního oběhu např.
náhodným vstříknutím.
Aby se zabránilo poškození tkáně, přípravek nesmí být aplikován do tkáně pod tlakem. Z
dutin v ranách musí být zajištěno odtečení roztoku (např. vhodným flexibilním drénem).
Vzhledem k čistě vodnímu složení není očekáván vzrůst nežádoucích účinků, je-li Octenisept
0,1g/100g kožní sprej, roztok používán s okluzivním obvazem.
Je třeba mít na paměti, že kontakt s jinýmí běžnými mycími a čistícími prostředky může
negativně ovlivnit účinek aktivní látky octenidin dihydrochloridu.

Děti
Studie s Octeniseptem 0,1g/100g kožní sprej, roztok u kojenců a dětí do 12 let potvrdily jeho
vysokou účinnost, snášenlivost a bezpečnost. Vzhledem k údajům týkajících se dětí a
dospělých, Octenisept 0,1g/100g kožní sprej, roztok může být doporučen také k použití i u
mladistvých.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Nenanášejte přípravek Octenisept 0,1g/100g kožní sprej, roztok do blízkosti oblasti kůže
ošetřené antiseptiky (dezinfekčními prostředky) na bázi povidon-jódu, neboť může na
hraničící oblasti dojít k reakci silně hnědému nebo fialovému zbarvení .
3/5

Těhotenství a kojení
V rámci opatrnosti nepoužívejte Octenisept 0,1g/100g kožní sprej, roztok během prvních tří
měsíců těhotenství nebo v oblasti prsu po dobu kojení (údaje týkající se použití během
těhotenství nebo kojení nejsou k dispozici).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.
3. JAK SE OCTENISEPT

0,1g/100g KOŽNÍ SPREJ, ROZTOK POUŽÍVÁ
Při použití se vždy přesně řiďte návodem obsaženým v této příbalové informaci. Pokud si
nejste jistý/á, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Octenisept 0,1g/100g kožní sprej, roztok se používá neředěný. Nejlepších výsledků se
dosáhne aplikací bezprostředně po úrazu nebo při prvních příznacích zánětu.
Pokud lékař nepředepsal jinak, aplikujte několikrát denně, aby se zabránilo infekcím nebo
k ošetření ran a poranění.
Pokud se rána nehojí, nebo pokud vykazuje známky zánětu nebo jiných komplikací při
hojení, poraďte se, prosím, s lékařem. Bez konsultace s lékařem nepoužívejte déle než 14 dní.
Není-li předepsáno jinak, ošetřovanou oblast důkladně postříkejte, aby žádná část nezůstala
suchá/neošetřená.
Jak je uvedeno výše, lze Octenisept 0,1g/100g kožní sprej, roztok používat během procesu
mokrého hojení. Za normálních okolností nevyžadují drobná poranění další krytí, obvaz ani
náplast. Aby se však předešlo pozdější mikrobiální kontaminaci, doporučuje se ránu zakrýt
obvazem.
Mějte na paměti, že plný účinek přípravku se projeví nejdříve po 1 až 2 minutách od nanesení
a proto tuto dobu před jakýmkoli dalším zákrokem dodržte. Adekvátní účinnost je zaručena
po dobu 2 hodin od aplikace přípravku.
Jelikož údaje ze studií, které jsou zatím k dispozici, se týkají pouze doby léčby trvající
přibližně 14 dní, je třeba léčivo používat pouze po omezenou dobu.
Jestliže jste použili větší množství Octeniseptu 0,1g/100g kožní sprej, roztok než jste
měli:
Údaje o předávkování nejsou k dispozici. Při použití přípravku podle návodu je však
předávkování vysoce nepravděpodobné. Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se použití
tohoto přípravku, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Poznámky k použití bez doporučení lékaře:
4/5

Pokud zpozorujete během používání přípravku Octenisept 0,1g/100g kožní sprej, roztok
jakékoli nežádoucí účinky, přestaňte jej používat a poraďte se s lékařem. To platí i v případě,
pokud se rána nehojí nebo vykazuje známky zánětu nebo pokud se během procesu hojení
objeví jiné známky komplikace.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může i tento léčivý přípravek Octenisept 0,1g/100g kožní sprej,
roztok vyvolat nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Výskyt nežádoucích účinků je rozdělen do následujících kategorií:

Možné nežádoucí účinky:
Vzácné: pocity pálení, zarudnutí a pocit svědění či horka v ošetřených oblastech.

5. JAK OCTENISEPT

0,1g/100g KOŽNÍ SPREJ, ROZTOK UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Tento přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu jako
Použitelné do. Datum použitelnosti se vztahuje na poslední den uvedeného měsíce.
Po otevření spotřebujte do 12 měsíců, s ohledem na dodržení doby použitelnosti uvedené na
obalu.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Octenisept 0,1g/100g kožní sprej, roztok obsahuje:
Léčivé látky: 0,1 g octenidini dihydrochloridum a 2,01 g phenoxyethanolum ve 100 g
vodného roztoku
Pomocnými látkami jsou: kokamidopropylbetain, natrium-glukonát, glycerol 85 %, chlorid
sodný, roztok hydroxidu sodného 100 g/l, čištěná voda.

Jak Octenisept 0,1g/100g kožní sprej, roztok vypadá a co obsahuje toto balení:
Octenisept 0,1g/100g kožní sprej, roztok je čirý, bezbarvý roztok, téměř bez zápachu,
nahořklé chuti a je k dispozici v baleních po 50 ml a 250 ml.

Velmi často Více než 1 léčený jedinec z 10
Často 1 až 10 léčených jedinců ze 100
Příležitostně 1 až 10 léčených jedinců z 1 000
Vzácně 1 až 10 léčených jedinců z 10 000
Velmi vzácně Méně než 1 léčený jedinec z 10 000
Není známo Na základě dostupných údajů nelze výskyt stanovit
5/5

Držitel rozhodnutí o registraci
Schülke & Mayr GmbH, Seidengasse 9, A-1070 Vídeň, Rakousko

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH Robert-
Koch-Str. 2 22851 Norderstedt
Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 25.7.2012

Informace o produktu

Výrobce: Schulke & Mayr
Značka: SCHULKE
Kód výrobku: 266669
Kód EAN: 4032651214877
Kód SÚKL: 158766
Držitel rozhodnutí: Schulke & Mayr

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze OCTENISEPT 0,1 G/100 G KOŽNÍ SPREJ, ROZTOK 1X50ML Sprej v roztoku

Diskuze

Diskuze OCTENISEPT 0,1 G/100 G KOŽNÍ SPREJ, ROZTOK 1X50ML Sprej v roztoku

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám