Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na spáleniny, popáleniny

BOIRON Cicaderma mast 30 g

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16350

97 % 6 recenzí

Tradiční rostlinný léčivý přípravek při drobných popáleninách, poranění a podráždění kůže nebo také při poštípání hmyzem.

Více informací

102
Běžná cena: 131 Kč, Ušetříte: 22 % (29 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (6)
Diskuze

Podrobné informace

Tradiční rostlinný léčivý přípravek při drobných popáleninách, poranění a podráždění kůže nebo také při poštípání hmyzem.

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: CICADERMA
Kód výrobku: 16350
Kód EAN: 3352712002924
Kód SÚKL: 97947
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

JAK SE MAST CICADERMA POUŽÍVÁ
Kožní podání.
Vždy používejte mast CICADERMA přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se po vyčištění poranění nanese mast 1-2x denně na postižené místo. Podle rozsahu poranění kůže je možné postižené místo překrýt obvazem nebo náplastí s polštářkem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít mast CICADERMA Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Mast CICADERMA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MAST CICADERMA POUŽÍVAT
Nepoužívejte mast CICADERMA jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku masti CICADERMA.
Přípravek mohou používat děti od 3 let, mladiství a dospělí.
Zvláštní opatrnosti při užití masti CICADERMA je zapotřebí pokud jsou v ošetřované oblasti přítomny známky kožní infekce (např. otok, zarudnutí, hnis v ráně). V takovém případě navštivte lékaře. Místa ošetřená mastí CICADERMA nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo jinému UV záření (riziko fotosensibilizace).
Kvůli nedostatku údajů se použití přípravku u těhotných a kojících žen nedoporučuje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Není známo.
Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Přípravek mohou používat děti od 3 let, mladiství a dospělí.

Mohou se vyskytnout kožní reakce. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn.sukls157654/2015 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

CICADERMA, mast 

 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však mast CICADERMA musíte 
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěla. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, musíte se poradit s lékařem.  

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 
 
V příbalové informaci naleznete
:  
1. 

Co je mast CICADERMA a k čemu se používá. 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete mast CICADERMA používat.  

3. 

Jak se mast CICADERMA používá.  

4. 

Možné nežádoucí účinky. 

Jak mast CICADERMA uchovávat.  

6. 

Další informace. 

 
 
1. 

CO JE MAST CICADERMA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný při poštípání hmyzem, drobných popáleninách, 
solárním  erytému  (zčervenání  kůže  po  vystavení  se  slunečnímu  záření),  povrchových 
poraněních  malého  rozsahu  (malé  řezné  rány,  trhliny,  praskliny,  odřeniny)  a  při  podráždění 
kůže. 
 
Přípravek mohou používat děti od 3 let, mladiství a dospělí. 
 
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití. 
 
 
2. 

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  MAST 
CICADERMA POUŽÍVAT 
 

 
Nepoužívejte mast CICADERMA 
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku masti 
CICADERMA. 
 
Zvláštní opatrnosti při užití masti CICADERMA je zapotřebí 

pokud jsou v ošetřované oblasti přítomny známky kožní infekce (např. otok, zarudnutí, hnis v 
ráně). V takovém případě navštivte lékaře.  
Místa  ošetřená  mastí  CICADERMA  nevystavujte  přímému  slunečnímu  záření  nebo  jinému 
UV záření (riziko fotosensibilizace). 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Není známo. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
 
Kvůli nedostatku údajů se použití přípravku u těhotných a kojících žen nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

JAK SE MAST CICADERMA POUŽÍVÁ 

 
Kožní podání. 
 
Vždy  používejte  mast  CICADERMA  přesně  podle  pokynů  uvedených  v  této  příbalové 
informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se 
po  vyčištění  poranění  nanese  mast  1-2x  denně  na  postižené  místo.  Podle  rozsahu  poranění 
kůže je možné postižené místo překrýt obvazem nebo náplastí s polštářkem.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít mast CICADERMA 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  mast  CICADERMA  nežádoucí  účinky,  které  se  ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Mohou se vyskytnout kožní reakce. 
 
Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  sdělte  to 
prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
5. 

JAK MAST CICADERMA UCHOVÁVAT  

 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Mast CICADERMA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. 
Žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. 

Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 

 
Co mast CICADERMA obsahuje 
 
100 g masti obsahuje 

Extractum herbarum vaselinum pro CICADERMA ..... 97, 0 g 

Ledum palustre -  tinctura  basica a. u. h ......................... 1, 5 g   
Pulsatilla vulgaris -  tinctura basica a. u. h ...................... 1, 5 g 
 
Složení extraktu: 
Calendulae herba recens ................................................ 20, 0 g 
Hyperici herba recens  ................................................... 10, 0 g 
Millefolii herba recens ................................................... 10, 0 g 
Vaselinum album ......................................................... 100, 0 g  
 

Pomocnými látkami jsou vazelína (součást extraktu), ethanol (součást tinktur) 
 
 
Jak CICADERMA vypadá a co obsahuje toto balení 
 
CICADERMA je mast zabalená v krabičce obsahující tubu o obsahu 30 g. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie 
  
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci: 
 
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00  Praha 8, tel.: 224 835 090,  
e-mail: info@boiron.cz, 

http://vpois.boiron.cz

  

 
Zkratky uvedené na krabičce: LOT= číslo šarže, EXP = použitelné do. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:    6.10.2015 

Recenze (6)

Recenze produktu BOIRON Cicaderma mast 30 g

Recenze od 6 uživatelů s celkovým hodnocením 97 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Na popaleniny na postipani hmyzem.Bezkonkurenční.

100 %

Výborná na popáleniny- od tuku, žehličky , svařování....

100 %

80 %

100 %

používám léta a jsem moc spokojená

oblíbená masťová konzistence a bylinky
100 %

Diskuze

Diskuze k produktu BOIRON Cicaderma mast 30 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

MARIKA V.

100 % 01/03/2018

Na popaleniny na postipani hmyzem.Bezkonkurenční.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám