Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léčivé přípravky na hojení kůže » Léčivé přípravky na spáleniny od slunce

BETADINE Mast 20 g

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12884

89 % 10 recenzí

Přípravek se používá na popáleniny, řezné a tržné rány, odřeniny, vředová onemocnění kůže způsobená špatnou výživou tkáně.

Více informací

92
Běžná cena: 107 Kč, Ušetříte: 14 % (15 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (10)
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek se používá na popáleniny, řezné a tržné rány, odřeniny, vředová onemocnění kůže způsobená špatnou výživou tkáně.

Informace o produktu

Výrobce: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Značka: BETADINE
Kód výrobku: 12884
Kód EAN: 5995327165646
Kód SÚKL: 62320
Držitel rozhodnutí: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ

Přípravek se používá na popáleniny, řezné a tržné rány, odřeniny, vředová onemocnění kůže způsobená špatnou výživou tkáně (např. proleženiny, bércový vřed) a různá kožní onemocnění spojená s infekcí.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Strana 1 ze 4 

sp.zn.:  sukls51944/2012 
a sp.zn.: sukls76628/2014 

 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Betadine 

100 mg/g 

mast 

povidonum iodinatum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci

1. 

Co je přípravek Betadine a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Betadine používat  

3. 

Jak se přípravek Betadine používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Betadine uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Betadine a k čemu se používá 

 
Mast Betadine je antiseptický, dezinfekční přípravek se širokým spektrem účinku proti bakteriím, 
virům, plísním a prvokům. 
Přípravek se používá na popáleniny, řezné a tržné rány, odřeniny, vředová onemocnění kůže 
způsobená špatnou výživou tkáně (např. proleženiny, bércový vřed) a různá kožní onemocnění spojená 
s infekcí. 
U vředových onemocnění kůže (proleženiny, bércový vřed) a u kožních onemocnění spojených 
s infekcí přípravek používejte pouze po poradě s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Betadine používat 

 
Nepoužívejte Betadine, 

 

jestliže jste alergický(á) na jodovaný povidon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

 

při hypertyreóze (zvýšené činnosti štítné žlázy) 

 

jestliže máte adenom štítné žlázy  nebo jiná akutní onemocnění štítné žlázy, 

 

u Dühringovy herpetiformní dermatitidy (kožní zánět podobný herpetickému zánětu) 

 

před nebo po scintigrafii radioaktivním jodem (vyšetření, při kterém je podán radioaktivní jód) 
nebo léčbě zhoubného nádoru štítné žlázy radioaktivním jodem 

 
Upozornění a opatření 
 
Před použitím masti Betadine se poraďte se svým lékařem. 

Strana 2 ze 4 

V případě podráždění kůže, kontaktní dermatitidy (vyrážka nebo podráždění pokožky způsobené 
kontaktem s látkou) nebo přecitlivělosti přestaňte přípravek používat.  
 
Vyhněte se kontaktu masti Betadine s očima. 
 
U pacientů se strumou (zvětšením štítné žlázy), uzly ve štítné žláze, nebo jiným neakutním 
onemocněním štítné žlázy existuje při podávání velkých dávek jodu riziko rozvoje zvýšené funkce 
štítné žlázy (hypertyreóza).  Pokud trpíte onemocněním štítné žlázy, nepoužívejte přípravek Betadine, 
pokud není přísně indikován; o použití se vždy poraďte se svým lékařem. I po ukončení léčby je třeba 
sledovat časné příznaky možného výskytu zvýšené funkce štítné žlázy a v případě potřeby kontrolovat 
funkci štítné žlázy. 
 
Děti a dospívající 
U novorozenců a malých dětí existuje při podávání velkých dávek jodu zvýšené riziko rozvoje snížené 
funkce štítné žlázy. 

Používání jodovaného povidonu u novorozenců a malých dětí je možné pouze na 

základě rozhodnutí lékaře a je třeba jej omezit na absolutní minimum. U dětí může být nutná kontrola 
funkce štítné žlázy

.  

Je třeba zcela zabránit požití jodovaného povidonu dítětem. Pokud dítě náhodně požije přípravek, 
ihned vyhledejte lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a Betadine 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Současné použití přípravků na ošetření ran obsahujících enzymatické sloučeniny vede k oslabení 
účinků obou látek. Přípravky obsahující rtuť, stříbro, peroxid vodíku a taurolidin se mohou vzájemně 
ovlivňovat s jodovaným povidonem a nemají být používány současně. 
 
Jodovaný povidon masti Betadine se nemá používat současně ani s redukčními činidly, alkalickými 
solemi a kysele reagujícími látkami. 
 
U pacientů užívajících lithium je třeba se vyhnout dlouhodobému používání přípravku Betadine, 
zvláště na velkých plochách. 
 
Přípravky s jodovaným povidonem použité současně nebo okamžitě po aplikaci antiseptik s obsahem 
oktenidinu na stejném nebo sousedním místě mohou způsobit přechodné tmavé zbarvení postižené 
oblasti. 
 
Použití masti Betadine může vést k falešně pozitivním výsledkům některých laboratorních testů (např. 
testy s toluidinem nebo guajakovou pryskyřicí pro stanovení krevního barviva nebo cukru ve stolici 
nebo moči). 
 
Použití jodovaného povidonu může ovlivnit výsledky některých vyšetření štítné žlázy (scintigrafie 
štítné žlázy, stanovení jodu vázaného na bílkoviny [PBI], diagnostika radioaktivním jodem) a může 
znemožnit plánovanou léčbu štítné žlázy jodem (terapii radioaktivním jodem). Mezi ukončením léčby 
přípravkem Betadine, mast a provedením další scintigrafie je třeba ponechat dostatečný časový 
interval. 
 
Těhotenství a kojení 
Vzhledem ke schopnosti jodu procházet placentou a vylučovat se do mateřského mléka a vzhledem ke 
zvýšené citlivosti plodu a novorozence na jod se má jodovaný povidon používat během těhotenství a 
kojení pouze v přísně indikovaných případech a pouze na doporučení lékaře.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Betadine nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

 

 
 

Strana 3 ze 4 

3. 

Jak se přípravek Betadine používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Aplikujte tenkou vrstvu masti na čistou suchou kůži třikrát až čtyřikrát denně. Pokaždé nanášejte 
znovu bez omytí dříve aplikované masti. V případě silně zanícené nebo hnisající rány lze mast 
aplikovat častěji, tj. čtyřikrát až šestkrát denně. Intervaly mezi jednotlivými dávkami mají být 
minimálně 4 hodiny. Ránu lze dle potřeby zakrýt obvazem podle rozsahu a závažnosti zranění. 
 
Mast je určena pro použití na kůži. Nesmí se používat v blízkosti očí. 
 
Léčba obvykle trvá několik dnů. Pokud se stav do 5 dnů nezlepší nebo pokud se zhorší (např. se 
v neinfikované ráně objeví známky infekce, jako je zarudnutí, bolest, otok, nebo hnis), musíte se 
poradit s lékařem.  
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek Betadine, mast déle než 7 dní. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky jsou uvedeny v následujících skupinách podle frekvence výskytu: 
 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 osob z 10000): 
Reakce z přecitlivělosti, kontaktní dermatitida (s příznaky jako zarudnutí, malé puchýřky a svědění)

  

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky 
(postihují méně než 1 osobu z 10000): 
Anafylaktická reakce (závažná alergická reakce, která způsobuje potíže s dýcháním, závratě, pokles 
krevního tlaku); hypertyreóza (zvýšená činnost štítné žlázy, která může způsobit zvýšenou chuť k 
jídlu, úbytek na váze, pocení, zrychlení srdečního tepu nebo neklid) u pacientů s onemocněním štítné 
žlázy; angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje nebo krku) 
 
Není známo (frekvenci nelze určit z dostupných údajů):  
Hypotyreóza (snížená činnost štítné žlázy, která může způsobit únavu, přibývání na váze, pomalejší 
srdeční tep) se může vyskytnout po delším nebo rozsáhlém použití jodovaného povidonu;  
 
Porucha funkce ledvin;  
Poruchy elektrolytové rovnováhy (rovnováha tekutin a solí), metabolická acidóza (pokles pH krve), 
akutní selhání ledvin, abnormální osmolalita krve (může se vyskytnout po vstřebání velkého množství 
jodovaného povidonu). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

Strana 4 ze 4 

 
 
5. 

Jak přípravek Betadine uchovávat  

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte 
před chladem nebo mrazem. 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co mast Betadine obsahuje 
Léčivou látkou je povidonum iodinatum. Jeden g masti obsahuje povidonum iodinatum (jodovaný 
povidon) 100 mg, což odpovídá 10 mg aktivního jodu. Pomocnými látkami jsou 
hydrogenuhličitan sodný, makrogol 400, makrogol 1000, makrogol 1500, makrogol 4000  a čištěnou 
vodu. 
 
Jak mast Betadine vypadá a co obsahuje toto balení 
Červenohnědá, homogenní mast se slabým zápachem po jodu, smývatelná vodou. 
Balení obsahuje 1x20 g nebo 1x100 g masti. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
EGIS PHARMACEUTICALS PLC 
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
MAĎARSKO  
 
Výrobce 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
Mátyás Király u. 65. 
9900 Körmend  
Maďarsko  
 
(na základě licence Mundipharma A.G. Basilej, Švýcarsko) 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
25.3.2015 

Recenze (10)

Recenze produktu BETADINE Mast 20 g

Recenze od 10 uživatelů s celkovým hodnocením 89 %.

Přidat recenzi produktu

60 %

100 %

100 %

100 %

50 %

spokojenost

spokojenost, účinek dobrý
100 %

100 %

100 %

Zkoušela jsem na zanícené pupínky a rychleji se zahojily.

80 %

lepší lahvička s pipetou, než sprej, protože se dá použít cíleně na dané místo a nepostříkáte i okolí

neštípe
nevím
100 %

velmi dobrý

Diskuze

Diskuze k produktu BETADINE Mast 20 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Klára Z.

100 % 29/04/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám