Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Homeopatika » Léčivé přípravky homeopatika polykomponenty

Léčivé přípravky homeopatika polykomponenty

Chcete používat šetrné léčivé prostředky, které nemají žádné známé vedlejší účinky? Zkuste homeopatika, která mohou užívat i těhotné a kojící ženy nebo děti a senioři.

Co je podstatou homeopatie a homeopatických léčiv?

Homeopatii můžeme vymezit jako účinnou a šetrnou léčebnou metodu. Homeopatie usiluje o obnovení zdraví a harmonie organismu, přičemž se nezaměřuje jen na potlačení nepříjemných projevů onemocnění, ale hlavně na původ problémů.

Homeopatika pomáhají tedy zlepšit celkový zdravotní stav pacienta. Jejich dalším pozitivem je to, že mají schopnost stimulovat organismus k lepšímu využití vlastních léčebných sil a nejsou přitom pro organismus toxické. Skrze homeopatika se dají léčit nejen akutní stavy, ale i chronická onemocnění.

Homeopatická léčiva dělíme na:

 • polykomponenty – neboli vícesložková léčiva, která obsahují několik účinných látek, jsou používána hlavně při léčbě běžných potíží (jako jsou například nachlazení, virová onemocnění, poruchy spánku apod.), všechny polykomponenty jsou volně k dostání v lékárnách a mají tradiční lékové formy: tablety, masti, sirupy. Vyzkoušejte nejprodávanější polykomponenty Oscillococcinum.
 • monokomponenty – neboli jednosložkové léčivé přípravky, které obsahují pouze jednu léčivou látku, většina z nich není vázána na lékařský předpis.

Před užíváním homeopatik je vhodné se poradit s odborníkem (homeopatem) o vhodnosti užívání léčiv. Nicméně v případě polykomponentních homeopatik to není nezbytně nutné. Radu vám poskytnou i v lékárně.

Největším světovým výrobcem homeopatických produktů je firma BOIRON. Mezi hlavní cíle společnosti patří: vyrábět vysoce kvalitní, účinné a spolehlivé léky. Podporovat rozvoj homeopatie jako součásti moderní medicíny či přispívat k tomu, aby homeopatika mohl používat každý, kdo o o projeví zájem. V ČR je k dispozici 218 monokompnentů a 11 polykomponentů značky BOIRON.

Pokračovat

Nejprodávanější v kategorii


Načítám
 • BOIRON Oscillococcinum 1 g x30 dávek Registrovaný léčivý přípravek

  skladem > 5 ks

  Preventivně a od prvních příznaků, výhodné rodinné balení 30 dávek. Znáte z TV. OSCILLOCOCCINUM je homeopatický přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OSCILLOCOCCINUM UŽÍVAT Neužívejte OSCILLOCOCCINUM jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku. Zvláštní opatrnosti při užití přípravku OSCILLOCOCCINUM je zapotřebí Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů OSCILLOCOCCINUM nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku OSCILLOCOCCINUM Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. JAK SE OSCILLOCOCCINUM UŽÍVÁ Perorální podání. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je: Děti a dospělí: Preventivně užívat 1 dózu týdně. Od prvních příznaků užít 1 dózu co možná nejdříve a následně užívat 1 dózu 3x denně po dobu 1 až 3 dnů. Celý obsah jedné dózy nechat rozpustit pod jazykem nebo v malém množství vody. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i OSCILLOCOCCINUM nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. JAK OSCILLOCOCCINUM UCHOVÁVAT Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Neužívejte OSCILLOCOCCINUM po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. DALŠÍ INFORMACE Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací. Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků. O správném použití přípravku OSCILLOCOCCINUM se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz. Co přípravek OSCILLOCOCCINUM obsahuje Léčivou látkou v 1 dóze s 1 g perorálních globulí je: Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K 0,01 ml Pomocnými látkami jsou: sacharóza, monohydrát laktózy. Jak OSCILLOCOCCINUM vypadá a co obsahuje balení Perorální globule v jednodávkovém obalu, dóza s obsahem 1 g. Balení obsahuje 30 dóz po 1g. Balení obsahuje 6 dóz po 1 g.,br Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

  519 Kč -10% 579 Kč

 • BOIRON Oscillococcinum 1 g x 6 dávek Registrovaný léčivý přípravek

  skladem > 5 ks

  Preventivně a od prvních příznaků, šetrná léčba pro celou rodinu, bez věkového omezení. Homeopatický lék k vnitřnímu užití.

  186 Kč -8% 203 Kč

 • BOIRON Sedalia sirup 200 ml Registrovaný léčivý přípravek

  skladem

  Sirup SEDALIA je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

  166 Kč -3% 172 Kč

 • BOIRON Drosetux Neo sirup 150 ml Registrovaný léčivý přípravek

  skladem

  sp.zn. sukls107800/2014Příbalová informace Drosetux Neo sirup:Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.- Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci (viz bod 4.).- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.Co naleznete v této příbalové informaci:1. Co je přípravek Drosetux Neo  a k čemu se používá.2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DROSETUX NEO užívat.3. Jak se přípravek DROSETUX NEO užívá.4. Možné nežádoucí účinky.5. Jak přípravek DROSETUX NEO uchovávat.6. Obsah balení a další informace.1. CO JE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO A K ČEMU SE POUŽÍVÁPřípravek DROSETUX NEO je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě suchého kašle, dráždivého kašle nebo jiných forem neproduktivního kašle.Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UŽÍVATNeužívejte přípravek DROSETUX NEOjestliže jste alergický/á na zlatobýl obecný, na rostliny z čeledi hvězdnicovitých nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku DROSETUX NEO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máteotázky vztahující se k jeho užití.Neužívejte přípravek DROSETUX NEO v případě produktivního kašle (vlhkého kašle) provázenéhotvorbou průduškového hlenu, neboť tento přípravek při tlumení kašle zabraňuje vykašlávání hlenu amůže tak způsobit jeho nežádoucí hromadění v dýchacích cestách.DětiTento léčivý přípravek je určen také dětem.U dětí do 2 let by měla být léčba kašle vždy konzultována s lékařem.Další léčivé přípravky a přípravek DROSETUX NEOInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné doběužíval(a) nebo které možná budete užívat.Přípravek nesmí být užíván současně s léky usnadňujícími vykašlávání hlenu (expektorancia).Přípravek DROSETUX NEO s jídlem, pitím a alkoholemJednotlivé dávky je třeba užívat v pravidelných intervalech během celého dne, nejlépe mimo dobujídla. Poslední dávku je vhodné užít před spaním.Těhotenství, kojení a plodnostTento léčivý přípravek může být užíván v době těhotenství a kojení.Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek DROSETUX NEO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravníprostředky a obsluhovat stroje.Přípravek DROSETUX NEO obsahuje sacharózuPokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnetetento léčivý přípravek užívat.100 g sirupu obsahuje 64,14 g sacharózy.Dávka 2,5 ml sirupu obsahuje 2,1 g sacharózy,Dávka 5 ml sirupu obsahuje 4,2 g sacharózy,Dávka 15 ml sirupu obsahuje 12,6 g sacharózy.Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.3. JAK SE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UŽÍVÁVždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svéholékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Doporučená dávka přípravku je:Děti mladší 5 let: 2,5 ml sirupu 3-4x denně.Děti starší 5 let: 5 ml sirupu 3-5x denně.Dospělí: 15 ml sirupu 2-3x denně.Pro odměření uvedených dávek použijte přiloženou odměrku. Množství v ml je uvedeno na odměrce.Jednotlivé dávky je třeba užívat v pravidelných intervalech během celého dne, nejlépe mimo dobujídla. Poslední dávku je vhodné užít před spaním.Pokud se po 3 dnech léčby nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradits lékařem.Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 5 dní.Způsob užitíPerorální podání (ústy).Jestliže jste užil(a) více přípravku DROSETUX NEO, než jste měl(a)Pokud jste užil(a) více přípravku DROSETUX NEO, než jste měl(a), neočekávají se nežádoucíúčinky.Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DROSETUX NEONezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKYPodobně jako všechny léky může mít i přípravek DROSETUX NEO nežádoucí účinky, které se alenemusí vyskytnout u každého.Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.Hlášení nežádoucích účinkůPokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalovéinformaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48100 41 Praha 10Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinekNahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.5. JAK PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UCHOVÁVATTento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě lahvičky za zkratkou EXP.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření lahvičky.Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACECo přípravek DROSETUX NEO obsahuje: Léčivými látkami ve 100 g sirupu jsou : Arnica montana 4 CH 0,1 g, Belladonna 4 CH 0,1 g, Cina 4 CH 0,1 g, Dactylopius coccus (Coccus cacti) 5 CH 0,1 g, Corallium rubrum 4 CH 0,1 g, Cuprum metallicum 5 CH 0,1 g, Drosera 4 CH 0,1 g, Ferrum phosphoricum 5 CH 0,1 g, Ipecacuanha (Ipeca) 4 CH 0,1 g, Solidago virga aurea 3 DH 0,1 gPomocnými látkami jsou:natrium-benzoát, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda, prostý sirup (roztok sacharózy).Jak přípravek DROSETUX NEO vypadá a co obsahuje toto baleníPřípravek DROSETUX NEO je ve formě sirupu (světle žlutý, čirý roztok).Je v lahvičce o objemu 150 ml s dávkovací odměrkou. Vnějším obalem je papírová krabička.Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceBOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, FrancieDalší informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.Zkratky uvedené na krabičce a etiketě: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.8.2016.

  159 Kč -6% 169 Kč

 • BOIRON Homeovox 60 tablet Registrovaný léčivý přípravek

  skladem 3 - 5 ks

  HOMEOVOX je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

  142 Kč -8% 155 Kč

 • VIBURCOL 12 Čípek Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  Kombinovaný přípravek Viburcol je homeopatická specialita.

  136 Kč -10% 151 Kč

 • BOIRON Coryzalia 40 tablet Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  CORYZALIA je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

  122 Kč -2% 125 Kč

 • LYMPHOMYOSOT 1X30ML Kapky, roztok Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  Homeopatický přípravek.

  179 Kč -12% 203 Kč

 • BOIRON Cocculine 30 tablet Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  COCCULINE je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

  104 Kč -19% 129 Kč

 • EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L 1X20ML Roztok ve spreji Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  Homeopatikum.

  166 Kč -13% 191 Kč

 • TRAUMEEL S 1X50GM Mast Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  Homeopatikum.

  179 Kč -4% 186 Kč

 • ENGYSTOL TBL 50 Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  Kombinovaný přípravek Engystol je homeopatická specialita.

  139 Kč -7% 149 Kč

 • BOIRON Sédatif PC 60 tablet Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls21503/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SÉDATIF PC, sublingvální tablety Homeopatický přípravek Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však SÉDATIF PC musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je SÉDATIF PC a k čemu se používá. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SÉDATIF PC užívat. 3. Jak se SÉDATIF PC užívá. 4. Možné nežádoucí účinky. 5 Jak SÉDATIF PC uchovávat. 6. Další informace. 1. CO JE SÉDATIF PC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ SÉDATIF PC je homeopatický přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SÉDATIF PC UŽÍVAT Neužívejte SÉDATIF PC jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku. Zvláštní opatrnosti při užití přípravku SÉDATIF PC je zapotřebí Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů SÉDATIF PC nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku SÉDATIF PC 2 Obsahuje monohydrát laktózy. 3. JAK SE SÉDATIF PC UŽÍVÁ Orální podání. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je: Děti a dospělí: 1-2 tablety 3x denně: ráno, v poledne a večer. Tablety nechat rozpustit pod jazykem 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i SÉDATIF PC nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK SÉDATIF PC UCHOVÁVAT Uchovávejte při teplotě do 25°C v blistru v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Neužívejte SÉDATIF PC po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací. Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků. O správném použití přípravku SÉDATIF PC se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz. Co přípravek SÉDATIF PC obsahuje Léčivými látkami jsou: Aconitum napellus 6 CH Belladonna 6 CH Calendula officinalis 6 CH Chelidonium majus 6 CH 3 Abrus precatorius 6 CH Viburnum opulus 6 CH Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát. Jak SÉDATIF PC vypadá a co obsahuje toto balení Sublingvální tablety. Balení obsahuje 60 tablet.

  142 Kč -9% 156 Kč

 • BOIRON Paragrippe 60 tablet Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  PARAGRIPPE je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

  122 Kč -14% 142 Kč

 • TRAUMEEL TBL 50 Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  Kombinovaný přípravek Traumeel je homeopatická specialita.

  144 Kč -3% 149 Kč

 • ANGIN-HEEL S TBL 50 Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls38541/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Angin-Heel S, tablety Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Angin-Heel S musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší , musíte se poradit s lékařem. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Angin-Heel S a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Angin-Heel S užívat 3. Jak se přípravek Angin-Heel S užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Angin-Heel S uchovávat 6. Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK Angin-Heel S A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Kombinovaný přípravek Angin-Heel S je homeopatická specialita. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Angin- Heel S UŽÍVAT Neužívejte přípravek Angin-Heel S - jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na rostliny z čeledi hvězdnicovitých (složnokvětých) nebo na kteroukoli další složku přípravku Angin-Heel S Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Bez omezení. Důležité informace o některých složkách přípravku Angin-Heel S Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento homeopatický přípravek užívat. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK Angin-Heel S UŽÍVÁ Vždy užívejte přípravek Angin-Heel S přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek je určen k vnitřnímu užití. Dávkování: obvykle 3x denně 1 tabletu 15-20 minut před jídlem nechat rozpustit pod jazykem. Z počátku při akutních obtížích každých 15 minut 1 tabletu po dobu dvou hodin. Používejte podle rady odborníka na homeopatii. Pro vyčerpávající informace se obracejte na odborníky v homeopatii, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540, 241 740 553. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY V ojedinělých případech se může vyskytnout zvýšená salivace. 5. JAK PŘÍPRAVEK Angin-Heel S UCHOVÁVAT Uchovávejte při teplotě do 25°C Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí Přípravek Angin-Heel S nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Angin-Heel S obsahuje - Léčivými látkami jsou: - Hydrargyri cyanidum D8 30,0 mg, Phytolacca decandra D4 30,0 mg, Apis mellifica D4 30,0 mg, Arnica montana D4 30,0 mg; Calcii sulfidum D6 60,0 mg, Solanum dulcamara D4 60,0mg, Belladonna D4 60,0 mg - Pomocnými látkami jsou: magnesium – stearát, monohydrát laktosy Jak Angin-Heel S vypadá a co obsahuje toto balení Angin-Heel S jsou bílé až slabě nažloutlé ploché kulaté tablety s fasetou, bez zápachu. Velikost balení: 50, 250, 750 tablet Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 D-76532 Baden-Baden 3 Tato příbalová informace byla naposledy schválena 1. 9. 2010.

  132 Kč -11% 148 Kč

 • BOIRON Homéogéne 9 60 tablet Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  HOMÉOGÈNE 9 je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

  122 Kč -14% 142 Kč

 • BOIRON Gastrocynésine 60 tablet Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  GASTROCYNÉSINE je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

  134 Kč -14% 155 Kč

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám