Oblíbené položky

Úvodní strana » Značky » B » BOIRON

BOIRON

boiron

Produktové řady

 • BOIRON Oscillococcinum 1 g x30 dávek Registrovaný léčivý přípravek

  skladem > 5 ks

  Preventivně a od prvních příznaků, výhodné rodinné balení 30 dávek. Znáte z TV. OSCILLOCOCCINUM je homeopatický přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OSCILLOCOCCINUM UŽÍVAT Neužívejte OSCILLOCOCCINUM jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku. Zvláštní opatrnosti při užití přípravku OSCILLOCOCCINUM je zapotřebí Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů OSCILLOCOCCINUM nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku OSCILLOCOCCINUM Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. JAK SE OSCILLOCOCCINUM UŽÍVÁ Perorální podání. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je: Děti a dospělí: Preventivně užívat 1 dózu týdně. Od prvních příznaků užít 1 dózu co možná nejdříve a následně užívat 1 dózu 3x denně po dobu 1 až 3 dnů. Celý obsah jedné dózy nechat rozpustit pod jazykem nebo v malém množství vody. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i OSCILLOCOCCINUM nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. JAK OSCILLOCOCCINUM UCHOVÁVAT Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Neužívejte OSCILLOCOCCINUM po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. DALŠÍ INFORMACE Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací. Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků. O správném použití přípravku OSCILLOCOCCINUM se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz. Co přípravek OSCILLOCOCCINUM obsahuje Léčivou látkou v 1 dóze s 1 g perorálních globulí je: Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K 0,01 ml Pomocnými látkami jsou: sacharóza, monohydrát laktózy. Jak OSCILLOCOCCINUM vypadá a co obsahuje balení Perorální globule v jednodávkovém obalu, dóza s obsahem 1 g. Balení obsahuje 30 dóz po 1g. Balení obsahuje 6 dóz po 1 g.,br Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

  519 Kč -10% 579 Kč

 • BOIRON Arnica Montana CH9 4 g Registrovaný léčivý přípravek

  BOIRON Arnica Montana CH9 4 g

  EXTRA

  skladem > 5 ks

  Jednosložkový homeopatický léčivý přípravek v centezimálním ředění, vyrobený dle francouzského Lékopisu a užívaný dle informací v Materia Medica. Jednosložkový homeopatický přípravek stimuluje obranné mechanismy organismu specificky, podle konkrétních příznaků onemocnění. Přípravky se rozpouštějí v ústech s odstupem 15 minut od konzumace nápojů a potravin. Užívat dle pokynu lékaře nebo odborných doporučení. Homeopatické léky se užívají dle dlouhodobých poznatků o jejich účinku, sepsaných v odborné literatuře. K předání zkušeností o možnostech jejich použití jsou dále pořádány odborné semináře. Stejný monokomponentní homeopatický léčivý přípravek může být použit (podle příznaků) při léčbě různých onemocnění. Uvádění indikace na etiketě proto není odůvodněné. Název přípravku odpovídá latinskému názvu výchozí látky.

  69 Kč -37% 109 Kč

 • BOIRON Arnica Montana CH15 4 g Registrovaný léčivý přípravek

  BOIRON Arnica Montana CH15 4 g

  EXTRA

  skladem > 5 ks

  Jednosložkový homeopatický léčivý přípravek v centezimálním ředění, vyrobený dle francouzského Lékopisu a užívaný dle informací v Materia Medica. Jednosložkový homeopatický přípravek stimuluje obranné mechanismy organismu specificky, podle konkrétních příznaků onemocnění. Přípravky se rozpouštějí v ústech s odstupem 15 minut od konzumace nápojů a potravin. Užívat dle pokynu lékaře nebo odborných doporučení. Homeopatické léky se užívají dle dlouhodobých poznatků o jejich účinku, sepsaných v odborné literatuře. K předání zkušeností o možnostech jejich použití jsou dále pořádány odborné semináře. Stejný monokomponentní homeopatický léčivý přípravek může být použit (podle příznaků) při léčbě různých onemocnění. Uvádění indikace na etiketě proto není odůvodněné. Název přípravku odpovídá latinskému názvu výchozí látky.

  69 Kč -28% 96 Kč

 • BOIRON Nux Vomica CH9 4 g Registrovaný léčivý přípravek

  BOIRON Nux Vomica CH9 4 g

  EXTRA

  skladem > 5 ks

  Jednosložkový homeopatický léčivý přípravek v centezimálním ředění, vyrobený dle francouzského Lékopisu a užívaný dle informací v Maleria Medica. Jednosložkový homeopatický přípravek stimuluje obranné mechanismy organismu specificky, podle konkrétních příznaků onemocnění. Přípravky se rozpouštějí v ústech s odstupem 15 minut od konzumace nápojů a potravin. Užívat dle pokynu lékaře nebo odborných doporučení. Homeopatické léky se užívají dle dlouhodobých poznatků o jejich účinku, sepsaných v odborné literatuře. K předání zkušeností o možnostech jejich použití jsou dále pořádány odborné semináře. Stejný monokomponentní homeopatický léčivý přípravek může být použit (podle příznaků) při léčbě různých onemocnění. Uvádění indikace na etiketě proto není odůvodněné. Název přípravku odpovídá latinskému názvu výchozí látky.

  69 Kč -37% 109 Kč

 • BOIRON Oscillococcinum 1 g x 6 dávek Registrovaný léčivý přípravek

  skladem > 5 ks

  Preventivně a od prvních příznaků, šetrná léčba pro celou rodinu, bez věkového omezení. Homeopatický lék k vnitřnímu užití.

  186 Kč -8% 203 Kč

 • BOIRON Belladonna CH9 4 g Registrovaný léčivý přípravek

  BOIRON Belladonna CH9 4 g

  EXTRA

  skladem > 5 ks

  Jednosložkový homeopatický léčivý přípravek v centezimálním ředění, vyrobený dle francouzského Lékopisu a užívaný dle informací v Maleria Medica. Jednosložkový homeopatický přípravek stimuluje obranné mechanismy organismu specificky, podle konkrétních příznaků onemocnění. Přípravky se rozpouštějí v ústech s odstupem 15 minut od konzumace nápojů a potravin. Užívat dle pokynu lékaře nebo odborných doporučení. Homeopatické léky se užívají dle dlouhodobých poznatků o jejich účinku, sepsaných v odborné literatuře. K předání zkušeností o možnostech jejich použití jsou dále pořádány odborné semináře. Stejný monokomponentní homeopatický léčivý přípravek může být použit (podle příznaků) při léčbě různých onemocnění. Uvádění indikace na etiketě proto není odůvodněné. Název přípravku odpovídá latinskému názvu výchozí látky.

  69 Kč -37% 109 Kč

 • BOIRON Chamomilla Vulgaris CH15 4 g Registrovaný léčivý přípravek

  BOIRON Chamomilla Vulgaris CH15 4 g

  EXTRA

  skladem > 5 ks

  Jednosložkový homeopatický léčivý přípravek v centezimálním ředění, vyrobený dle francouzského Lékopisu a užívaný dle informací v Materia Medica. Jednosložkový homeopatický přípravek stimuluje obranné mechanismy organismu specificky, podle konkrétních příznaků onemocnění. Přípravky se rozpouštějí v ústech s odstupem 15 minut od konzumace nápojů a potravin. Dle pokynu lékaře nebo odborných doporučení. Homeopatické léky se užívají dle dlouhodobých poznatků o jejich účinku, sepsaných v odborné literatuře. K předání zkušeností o možnostech jejich použití jsou dále pořádány odborné semináře. Stejný monokomponentní homeopatický léčivý přípravek může být použit (podle příznaků) při léčbě různých onemocnění. Uvádění indikace na etiketě proto není odůvodněné. Název přípravku odpovídá latinskému názvu výchozí látky.

  69 Kč -30% 98 Kč

 • BOIRON Homeovox 60 tablet Registrovaný léčivý přípravek

  skladem 3 - 5 ks

  HOMEOVOX je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

  142 Kč -8% 155 Kč

 • BOIRON Rhus Toxicodendron CH9 4 g Registrovaný léčivý přípravek

  BOIRON Rhus Toxicodendron CH9 4 g

  EXTRA

  skladem > 5 ks

  Jednosložkový homeopatický léčivý přípravek v centezimálním ředění, vyrobený dle francouzského Lékopisu a užívaný dle informací v Maleria Medica. Jednosložkový homeopatický přípravek stimuluje obranné mechanismy organismu specificky, podle konkrétních příznaků onemocnění. Přípravky se rozpouštějí v ústech s odstupem 15 minut od konzumace nápojů a potravin. Užívat dle pokynu lékaře nebo odborných doporučení. Homeopatické léky se užívají dle dlouhodobých poznatků o jejich účinku, sepsaných v odborné literatuře. K předání zkušeností o možnostech jejich použití jsou dále pořádány odborné semináře. Stejný monokomponentní homeopatický léčivý přípravek může být použit (podle příznaků) při léčbě různých onemocnění. Uvádění indikace na etiketě proto není odůvodněné. Název přípravku odpovídá latinskému názvu výchozí látky.

  69 Kč -28% 96 Kč

 • BOIRON Aconitum Napellus CH30 4 g Registrovaný léčivý přípravek

  skladem 1 - 2 ks

  Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

  89 Kč -8% 97 Kč

 • BOIRON Antimonium Crudum CH9 4 g Registrovaný léčivý přípravek

  skladem 3 - 5 ks

  Jednosložkový homeopatický léčivý přípravek v centezimálním ředění, vyrobený dle francouzského Lékopisu a užívaný dle informací v Maleria Medica. Jednosložkový homeopatický přípravek stimuluje obranné mechanismy organismu specificky, podle konkrétních příznaků onemocnění. Přípravky se rozpouštějí v ústech s odstupem 15 minut od konzumace nápojů a potravin. Užívat dle pokynu lékaře nebo odborných doporučení. Homeopatické léky se užívají dle dlouhodobých poznatků o jejich účinku, sepsaných v odborné literatuře. K předání zkušeností o možnostech jejich použití jsou dále pořádány odborné semináře. Stejný monokomponentní homeopatický léčivý přípravek může být použit (podle příznaků) při léčbě různých onemocnění. Uvádění indikace na etiketě proto není odůvodněné. Název přípravku odpovídá latinskému názvu výchozí látky.

  89 Kč -8% 97 Kč

 • BOIRON Apis Mellifica CH30 4 g Registrovaný léčivý přípravek

  skladem

  Jednosložkový homeopatický léčivý přípravek v centezimálním ředění, vyrobený dle francouzského Lékopisu a užívaný dle informací v Maleria Medica. Jednosložkový homeopatický přípravek stimuluje obranné mechanismy organismu specificky, podle konkrétních příznaků onemocnění. Přípravky se rozpouštějí v ústech s odstupem 15 minut od konzumace nápojů a potravin. Užívat dle pokynu lékaře nebo odborných doporučení. Homeopatické léky se užívají dle dlouhodobých poznatků o jejich účinku, sepsaných v odborné literatuře. K předání zkušeností o možnostech jejich použití jsou dále pořádány odborné semináře. Stejný monokomponentní homeopatický léčivý přípravek může být použit (podle příznaků) při léčbě různých onemocnění. Uvádění indikace na etiketě proto není odůvodněné. Název přípravku odpovídá latinskému názvu výchozí látky.

  89 Kč -9% 98 Kč

 • BOIRON Luteinum CH15 4 g Registrovaný léčivý přípravek

  skladem 1 - 2 ks

  Jednosložkový homeopatický léčivý přípravek v centezimálním ředění, vyrobený dle francouzského Lékopisu a užívaný dle informací v Maleria Medica. Jednosložkový homeopatický přípravek stimuluje obranné mechanismy organismu specificky, podle konkrétních příznaků onemocnění. Přípravky se rozpouštějí v ústech s odstupem 15 minut od konzumace nápojů a potravin. Užívat dle pokynu lékaře nebo odborných doporučení. Homeopatické léky se užívají dle dlouhodobých poznatků o jejich účinku, sepsaných v odborné literatuře. K předání zkušeností o možnostech jejich použití jsou dále pořádány odborné semináře. Stejný monokomponentní homeopatický léčivý přípravek může být použit (podle příznaků) při léčbě různých onemocnění. Uvádění indikace na etiketě proto není odůvodněné. Název přípravku odpovídá latinskému názvu výchozí látky.

  89 Kč -12% 101 Kč

 • BOIRON Luteinum CH9 4 g Registrovaný léčivý přípravek

  skladem 1 - 2 ks

  Jednosložkový homeopatický léčivý přípravek v centezimálním ředění, vyrobený dle francouzského Lékopisu a užívaný dle informací v Maleria Medica. Jednosložkový homeopatický přípravek stimuluje obranné mechanismy organismu specificky, podle konkrétních příznaků onemocnění. Přípravky se rozpouštějí v ústech s odstupem 15 minut od konzumace nápojů a potravin. Užívat dle pokynu lékaře nebo odborných doporučení. Homeopatické léky se užívají dle dlouhodobých poznatků o jejich účinku, sepsaných v odborné literatuře. K předání zkušeností o možnostech jejich použití jsou dále pořádány odborné semináře. Stejný monokomponentní homeopatický léčivý přípravek může být použit (podle příznaků) při léčbě různých onemocnění. Uvádění indikace na etiketě proto není odůvodněné. Název přípravku odpovídá latinskému názvu výchozí látky.

  89 Kč -12% 101 Kč

 • BOIRON Tabacum CH15 4 g Registrovaný léčivý přípravek

  skladem 1 - 2 ks

  Homeopatický přípravek.

  89 Kč -12% 101 Kč

 • BOIRON Antimonium Tartaricum 30CH 4g Registrovaný léčivý přípravek

  skladem > 5 ks

  Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

  89 Kč

 • BOIRON Antimonium Tartaricum CH9 gra.4 g Registrovaný léčivý přípravek

  skladem 1 - 2 ks

  ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA OBALU    {ETIKETA na dóze s granulemi}      1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU    ANTIMONIUM TARTARICUM  3CH-200CH, 3K-10MK    2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK    KALII STIBII TARTRAS    3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.     4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ  4 g granulí    5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ    Perorální podání.     6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ    Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.    7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ  Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Datum revize textu :  19.9.2013    8. POUŽITELNOST    EXP:      9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ      10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ      11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE    BOIRON, Messimy, Francie    BOIRON, Ste-Foy-lès-Lyon, Francie       12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA     2/2    Reg. číslo: 93/476/92-A/C      13. ČÍSLO ŠARŽE     Lot:      14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ        15. NÁVOD K POUŽITÍ  Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.    16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

  86 Kč

 • BOIRON Magnesium 300+ 80 tablet Doplněk stravy

  skladem do 24 hodin

  Denní dávka přípravku Magnesium 300+ obsahuje 300 mg hořčíku. Vitamíny B2, B3 (PP), B5, B6, B9 a B12 společně s hořčíkem přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání. Vitamíny B1, B3 (PP), B6, B7 a B12 navíc přispívají k normální činnosti nervové soustavy a k normální psychické činnosti. Vitamín E a selen přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem. Složení Minerály - uhličitan hořečnatý a glycerofosfát hořečnatý, dextróza plnidlo - celulóza protispékavá látka - stearan hořečnatý vitamín - DL-α-tokoferyl-acetát mineráli - kvasnice obohacené selenem vitamíny - nikotinamid a D-pantothenát vápenatý protispékavá látka - oxid křemičitý vitamíny - pyridoxin-hydrochlorid, thiamin-mononitrát, riboflavin, kyanokobalamin, kyselina listová, D-biotin hodnoty obsažené v denní dávce (4 tabletách): Minerály Hořčík 300 mg 80 %* Selen 50 µg 91 %* Vitamíny Vitamín B3/PP 18 mg 112,5 %* Vitamín E 10 mg 83 %* Vitamín B5 6 mg 100 %* Vitamín B6 2 mg 143 %* Vitamín B2 1,6 mg 114 %* Vitamín B1 1,4 mg 127 %* Vitamín B9 200 µg 100 %* Vitamín B7 150 µg 300 %* Vitamín B12 1 µg 40 % * *doporučená denní dávka Dávkování Dospělí a dospívající užívají 2 tablety po snídani a 2 tablety po večeři. Balení vystačí na 20 dní. V případě potřeby v užívání pokračujte.

  272 Kč

 • BOIRON Dapis zklidňující gel 40 g

  skladem do 24 hodin

  zklidňuje pokožku při mírných projevech svědění obsahuje jedinečné přírodní složky příjemně chladí, osvěžuje a nezanechává mastný film Kosmetický přípravek k vnějšímu použití. Pro dospělé a děti od 3 let. Způsob použití Jemně vmasírujte do pokožky. Opakujte dle potřeby. Zamezte kontaktu s očima. Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na některou složku přípravku. Varování Zamezte kontaktu s očima Složení Aqua, Propylene Glycol, Alcohol, Carbomer, Ledum Palustre Extract, Sodium Hydroxide, Apis Mellifica Extract.

  192 Kč

 • BOIRON Drosetux Neo sirup 150 ml Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  sp.zn. sukls107800/2014Příbalová informace Drosetux Neo sirup:Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.- Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci (viz bod 4.).- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.Co naleznete v této příbalové informaci:1. Co je přípravek Drosetux Neo  a k čemu se používá.2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DROSETUX NEO užívat.3. Jak se přípravek DROSETUX NEO užívá.4. Možné nežádoucí účinky.5. Jak přípravek DROSETUX NEO uchovávat.6. Obsah balení a další informace.1. CO JE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO A K ČEMU SE POUŽÍVÁPřípravek DROSETUX NEO je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě suchého kašle, dráždivého kašle nebo jiných forem neproduktivního kašle.Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UŽÍVATNeužívejte přípravek DROSETUX NEOjestliže jste alergický/á na zlatobýl obecný, na rostliny z čeledi hvězdnicovitých nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku DROSETUX NEO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máteotázky vztahující se k jeho užití.Neužívejte přípravek DROSETUX NEO v případě produktivního kašle (vlhkého kašle) provázenéhotvorbou průduškového hlenu, neboť tento přípravek při tlumení kašle zabraňuje vykašlávání hlenu amůže tak způsobit jeho nežádoucí hromadění v dýchacích cestách.DětiTento léčivý přípravek je určen také dětem.U dětí do 2 let by měla být léčba kašle vždy konzultována s lékařem.Další léčivé přípravky a přípravek DROSETUX NEOInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné doběužíval(a) nebo které možná budete užívat.Přípravek nesmí být užíván současně s léky usnadňujícími vykašlávání hlenu (expektorancia).Přípravek DROSETUX NEO s jídlem, pitím a alkoholemJednotlivé dávky je třeba užívat v pravidelných intervalech během celého dne, nejlépe mimo dobujídla. Poslední dávku je vhodné užít před spaním.Těhotenství, kojení a plodnostTento léčivý přípravek může být užíván v době těhotenství a kojení.Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek DROSETUX NEO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravníprostředky a obsluhovat stroje.Přípravek DROSETUX NEO obsahuje sacharózuPokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnetetento léčivý přípravek užívat.100 g sirupu obsahuje 64,14 g sacharózy.Dávka 2,5 ml sirupu obsahuje 2,1 g sacharózy,Dávka 5 ml sirupu obsahuje 4,2 g sacharózy,Dávka 15 ml sirupu obsahuje 12,6 g sacharózy.Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.3. JAK SE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UŽÍVÁVždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svéholékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Doporučená dávka přípravku je:Děti mladší 5 let: 2,5 ml sirupu 3-4x denně.Děti starší 5 let: 5 ml sirupu 3-5x denně.Dospělí: 15 ml sirupu 2-3x denně.Pro odměření uvedených dávek použijte přiloženou odměrku. Množství v ml je uvedeno na odměrce.Jednotlivé dávky je třeba užívat v pravidelných intervalech během celého dne, nejlépe mimo dobujídla. Poslední dávku je vhodné užít před spaním.Pokud se po 3 dnech léčby nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradits lékařem.Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 5 dní.Způsob užitíPerorální podání (ústy).Jestliže jste užil(a) více přípravku DROSETUX NEO, než jste měl(a)Pokud jste užil(a) více přípravku DROSETUX NEO, než jste měl(a), neočekávají se nežádoucíúčinky.Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DROSETUX NEONezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKYPodobně jako všechny léky může mít i přípravek DROSETUX NEO nežádoucí účinky, které se alenemusí vyskytnout u každého.Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.Hlášení nežádoucích účinkůPokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalovéinformaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48100 41 Praha 10Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinekNahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.5. JAK PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UCHOVÁVATTento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě lahvičky za zkratkou EXP.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření lahvičky.Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACECo přípravek DROSETUX NEO obsahuje: Léčivými látkami ve 100 g sirupu jsou : Arnica montana 4 CH 0,1 g, Belladonna 4 CH 0,1 g, Cina 4 CH 0,1 g, Dactylopius coccus (Coccus cacti) 5 CH 0,1 g, Corallium rubrum 4 CH 0,1 g, Cuprum metallicum 5 CH 0,1 g, Drosera 4 CH 0,1 g, Ferrum phosphoricum 5 CH 0,1 g, Ipecacuanha (Ipeca) 4 CH 0,1 g, Solidago virga aurea 3 DH 0,1 gPomocnými látkami jsou:natrium-benzoát, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda, prostý sirup (roztok sacharózy).Jak přípravek DROSETUX NEO vypadá a co obsahuje toto baleníPřípravek DROSETUX NEO je ve formě sirupu (světle žlutý, čirý roztok).Je v lahvičce o objemu 150 ml s dávkovací odměrkou. Vnějším obalem je papírová krabička.Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceBOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, FrancieDalší informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.Zkratky uvedené na krabičce a etiketě: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.8.2016.

  159 Kč -6% 169 Kč

 • BOIRON Sédatif PC 60 tablet Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls21503/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SÉDATIF PC, sublingvální tablety Homeopatický přípravek Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však SÉDATIF PC musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je SÉDATIF PC a k čemu se používá. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SÉDATIF PC užívat. 3. Jak se SÉDATIF PC užívá. 4. Možné nežádoucí účinky. 5 Jak SÉDATIF PC uchovávat. 6. Další informace. 1. CO JE SÉDATIF PC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ SÉDATIF PC je homeopatický přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SÉDATIF PC UŽÍVAT Neužívejte SÉDATIF PC jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku. Zvláštní opatrnosti při užití přípravku SÉDATIF PC je zapotřebí Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů SÉDATIF PC nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku SÉDATIF PC 2 Obsahuje monohydrát laktózy. 3. JAK SE SÉDATIF PC UŽÍVÁ Orální podání. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je: Děti a dospělí: 1-2 tablety 3x denně: ráno, v poledne a večer. Tablety nechat rozpustit pod jazykem 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i SÉDATIF PC nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK SÉDATIF PC UCHOVÁVAT Uchovávejte při teplotě do 25°C v blistru v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Neužívejte SÉDATIF PC po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací. Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků. O správném použití přípravku SÉDATIF PC se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz. Co přípravek SÉDATIF PC obsahuje Léčivými látkami jsou: Aconitum napellus 6 CH Belladonna 6 CH Calendula officinalis 6 CH Chelidonium majus 6 CH 3 Abrus precatorius 6 CH Viburnum opulus 6 CH Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát. Jak SÉDATIF PC vypadá a co obsahuje toto balení Sublingvální tablety. Balení obsahuje 60 tablet.

  142 Kč -9% 156 Kč

 • BOIRON Paragrippe 60 tablet Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  PARAGRIPPE je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

  122 Kč -14% 142 Kč

 • BOIRON Homéogéne 9 60 tablet Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  HOMÉOGÈNE 9 je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

  122 Kč -14% 142 Kč

 • BOIRON Gastrocynésine 60 tablet Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  GASTROCYNÉSINE je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

  134 Kč -14% 155 Kč

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám