Podrobné informace

Kombinovaný přípravek Viburcol je homeopatická specialita.

Informace o produktu

Výrobce: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN
Značka: VIBURCOL
Kód výrobku: 142057
Kód EAN: 9003568000353
Kód SÚKL: 66905
Držitel rozhodnutí: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Stránka 1 z 3
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls38545/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Viburcol, čípky
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Viburcol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Viburcol užívat
3. Jak se přípravek Viburcol používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Viburcol uchovávat
6. Obsah balení a další informace1. CO JE PŘÍPRAVEK Viburcol A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kombinovaný přípravek Viburcol je homeopatická specialita.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Viburcol
POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Viburcol:
- Jestliže jste alergický(á) na chamomillu (heřmánek) nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Viburcol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Viburcol
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala
nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bez omezení


Stránka 2 z 3


3. JAK SE PŘÍPRAVEK Viburcol UŽÍVÁ

Přípravek je určen k zavedení do konečníku. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu
s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Obvyklá dávka: při akutních obtížích každé 2 hodiny po jednom čípku. Po zlepšení 2-3x denně 1 čípek
zavést do konečníku.
Použití u dětí: u kojenců od 1.dne života do 6 měsíce věku nanejvýš 2x1 čípek denně.

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a
lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540, 241 740 553.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky: Nejsou známy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. JAK PŘÍPRAVEK VIBURCOL UCHOVÁVAT
Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25°C
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Viburcol obsahuje

Léčivými látkami jsou: Chamomilla recutita D4 1,1 mg; Atropa belladonna D4 1,1 mg; Solanum
dulcamara D4 1,1 mg; Plantago major D4 1,1 mg; Pulsatilla pratensis D4 2,2 mg; Calcium
carbonicum Hahnemanni D8 4,4 mg.
Pomocná látka: Ztužený tuk


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Německo


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Stránka 3 z 3
Dr.Peithner Prag s.r.o.
Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4
Tel: 241740540
Fax: 241740553
Email: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

11.4.2012

Recenze (4)

Recenze produktu VIBURCOL 12 Čípek

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

(9) (5)

100 %

Zatím vždy pomohly.

(8) (5)

20 %

Nám na teplotu teda moc nepomol, nakonec jsme museli použít něco jiného...

(7) (8)

100 %

Výborný pro rodiče, kteří nechtějí své dítě zatěžovat běžnými léky (např.paracetamol) při nezávažných problémech (např.růst zubů).

(7) (10)

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu VIBURCOL 12 Čípek

Přidat nový příspěvek do diskuze