Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Homeopatika » Homeopatika složené

LYMPHOMYOSOT 1x30 ml Kapky, roztok

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 142064

Homeopatický přípravek při infekci, snížené odolnosti organismu, mízních otocích, zvětšených mandlích. Na odstranění zplodin látkové přeměny.

Více informací

Běžná cena: 203 Kč
155
Ušetříte: 24 % (48 Kč)

Skladem více než 5 kusů

Dnes odešleme, zítra u vás.

Dnes odešleme, zítra u vás.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace LYMPHOMYOSOT 1x30 ml Kapky, roztok

Homeopatický přípravek při infekci, snížené odolnosti organismu, mízních otocích, zvětšených mandlích. Na odstranění zplodin látkové přeměny.

sp.zn. sukls108819/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Lymphomyosot

perorální kapky, roztok Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací

Léčivé látky: Veronica officinalis D3 5,0 g, Equisetum hiemale D4 5,0 g, SarsaparillaD6 5,0 g, Calcii phosphas D12 5,0 g, Natrii sulfas D4 5,0 g, Fumaria officinalis D4 5,0 g,Levothyroxinum D12 5,0 g, Geranium robertianum D4 10,0 g, Ferrosi iodidum D12 10,0 g, Gentiana lutea D5 5,0 g, Aranea diadema D6 5,0 g, Myosotis arvensis D3 5,0 g, Teucrium scorodonia D 35,0 g, Pinus sylvestris D4 5,0 g, Scrophularia nodosa D3 5,0 g, Juglans regia D3 5,0 g,Nasturtium aquaticum D4 10,0 g.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Lymphomyosot a k čemu se používá
  1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lymphomyosot užívat 3. Jak se přípravek Lymphomyosot užívá
  2. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Lymphomyosot uchovávat
  3. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK Lymphomyosot A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kombinovaný přípravek Lymphomyosot je homeopatická specialita. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Užívejte podle rady odborníka na homeopatii.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

Lymphomyosot UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Lymphomyosot:

 • Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Při poruše funkce štítné žlázy se sníženou tolerancí jódu se doporučuje užívání přípravku po konzultaci s lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lymphomyosot se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Další léčivé přípravky a přípravek Lymphomyosot

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Lymphomyosot nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Lymphomyosot obsahuje alkohol

Tento léčivý přípravek obsahuje 35% obj. etanolu (alkoholu), t.j.276 mg v jedné maximální dávce (20 kapek), což odpovídá do 3 ml vína, 7 ml piva. Je škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem. Je nutno vzít v úvahu u těhotných nebo kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK

Lymphomyosot UŽÍVÁ

Přípravek je určen k vnitřnímu užití. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování: 10-20 kapek 3x denně. Zpočátku při akutních obtížích 10 kapek každých 15 minut po dobu 2 hodin. V některých případech je nutné dlouhodobé užívání (více než 6 měsíců).

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 10041, Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Nežádoucí účinky: Nejsou známy

5. JAK PŘÍPRAVEK

Lymphomyosot UCHOVÁVAT

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Spotřebujte do 6 měsíců po otevření lahvičky. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Lymphomyosot obsahuje

 • Léčivými látkami ve 100 g (= 105 ml, 1 ml = 22 kapek) roztoku jsou: Veronica officinalis D3 5,0 g, Equisetum hiemale D4 5,0 g, Sarsaparilla D6 5,0 g, Calcii phosphas D12 5,0 g, Natrii sulfas D4 5,0 g, Fumaria officinalis D4 5,0 g, Levothyroxinum D12 5,0 g, Geranium robertianum D4 10,0 g, Ferrosi iodidum D12 10,0 g, Gentiana lutea D5 5,0 g, Aranea diadema D6 5,0 g, Myosotis arvensis D3 5,0 g, Teucrium scorodonia D3 5,0 g, Pinus sylvestris D4 5,0 g, Scrophularia nodosa D3 5,0 g, Juglans regia D3 5,0 g, Nasturtium aquaticum D4 10,0 g.
 • Pomocnou látkou je ethanol (alkohol) 29% (m/m) (odpovídá 35% (V/V).

Jak Lymphomyosot vypadá a co obsahuje toto balení

Lymphomyosot je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok v kapací lahvičce z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem s proužkem originality.

Velikost balení: 30, 100 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr. Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Dr. Peithner Prag s.r.o. Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4 Tel: 241740540 Email: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.2.2015.

Informace o produktu

Výrobce: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN
Značka: LYMPHOMYOSOT
Kód výrobku: 142064
Kód EAN: 9003568000179
Kód SÚKL: 67094
Držitel rozhodnutí: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Čtěte podrobně příbalovou informaci. 


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (11)

Recenze LYMPHOMYOSOT 1x30 ml Kapky, roztok

Recenze od 11 uživatelů s celkovým hodnocením 99 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

zlepšuje můj zdravotní stav
100 %

100 %

úžasný přírodní lék na bolest v krku

80 %

100 %

úžasný přípravek na léčbu zvětšených a bolestivých uzlin,zvláště krčních

100 %

jednoduché použití, cenově dostupný a opravdu účinný

ač jsem moc nevěřila, již po využívání jednoho balení nastalo velké zlepšení lymfatických otoků a otoků sliznic (nos, nosohltan)
100 %

jsem spokojena vysledky zjistimtak za mesic

mam spatny lymfaticky sistem proto mi bylo terapeutkou a lekarkou doporucen tento podpurnz produkt k lymfatickym masazim
100 %

jsem spokojena vysledky zjistimtak za mesic

mam spatny lymfaticky sistem proto mi bylo terapeutkou a lekarkou doporucen tento podpurnz produkt k lymfatickym masazim
100 %

Doporučuji, těm, které trápí bolesti mandlí a nezabírají jim antibiotika. Chce to užívat, alespoň měsíc a využít 4balení těchto kapek.

Opravdu mi pomohl a konečně jsem se zbavil dlouholetých bolestí v krku a uzlin.

Diskuze (1)

Diskuze LYMPHOMYOSOT 1x30 ml Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Snížená funkce štítné žlázy

(0) 04/03/2013

Prosím, nebude vadit v užívání, že mám výše uvedený problém? Užívám Letrox 50.

Vstoupit do diskuze

Příbalový leták

Příbalový leták LYMPHOMYOSOT 1x30 ml Kapky, roztok

Příbalovou informaci k produktu LYMPHOMYOSOT 1x30 ml Kapky, roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: LYMPHOMYOSOT 1x30 ml Kapky, roztok.pdf

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám