Lékárna.cz

BOIRON CAMILIA Perorální roztok 10 x 1 ml

Léčivý přípravek
BOIRON CAMILIA Perorální roztok 10 x 1 ml

Ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců a batolat, v jednodávkových ampulkách. Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

 

Více informací

Skladem Zítra odešleme, u vás pozítří.

Běžná cena: 169 Kč
149 Kč (14,90 Kč/ml)
Ušetříte: 12 % (20 Kč)

Přidat do oblíbených Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

BOIRON CAMILIA Perorální roztok 10 x 1 ml

 

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců a batolat.

Působí na více příznaků spojených s růstem zoubků:

 • Bolesti při prořezávání zubů
 • Podrážděnost
 • Červené tváře, průjem
 • Zmírňuje příznaky ve dne i během noci

Praktický jednodávkový obal

 • Snadno použitelné jednorázové obaly
 • Neutrální chuť přirozená pro miminko
 • Předem nadávkované množství
 • Bezpečná a praktická přeprava

Stáhněte si zoubkový kalendář a zaznamenávejte, růst zoubků u vašeho miminka. Ke stažení zde.

Jak dlouho se prořezává jeden zoubek?

Růst zoubků je přirozeným procesem ve vývoji dítěte.
K růstu prvního zoubku dochází zpravidla mezi 6. a 16. měsícem života. Každý zoubek se prořezává průměrně 8 dní a dítě bude mít všech 20 mléčných zubů přibližně ve věku tří let.

Produktová brožura ke stáhnutí

Léková forma

CAMILIA je perorální roztok (čirá bezbarvá tekutina) v jednodávkovém obalu o objemu 1 ml (5 jednodávkových obalů zabalených v 1 sáčku).

Léčivá látka a její množství

Léčivými látkami v jedné dávce (1 ml) jsou:

 • Chamomilla vulgaris 9 CH  333,3 mg
 • Phytolacca decandra 5 CH 333,3 mg
 • Rheum 5 CH 333,3 mg

Pomocnou látkou je čištěná voda.

Jak užívat

 • Vždy podávejte přípravek CAMILIA přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 • Doporučená dávka přípravku je: Dítěti se obvykle podává 3 až 6 jednorázových dávek (1 ml) během 24 hodin po dobu 3 až 8 dnů, nebo podle doporučení lékaře.
 • Pokud příznaky po 3 dnech léčby přetrvávají, obraťte se na lékaře, aby se potvrdilo, že se jedná o potíže spojené s růstem zubů.

Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek dítěti déle než 8 dní.

Na co si dát pozor

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Camilia je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců a batolat (jako jsou např. bolesti při prořezávání zubů, podrážděnost, červené tváře, průjem). Lék k vnitřnímu užití.

Pokud se vaše dítě do 3 dnů nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Tento roztok je určený pouze k vnitřnímu užití. Neaplikujte roztok do očí ani do uší. Nepodávejte injekčně.

Obsah balení

Balení obsahuje 10 x 1 ml roztoku. 

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce:
Značka:
Produktová řada:
Kód výrobku:
394927
Kód EAN:
3352712007486
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Homeopatika (česká atc skupina)
Farmakoterapeutická skupina:
homeopatika (česká atc skupina)
Cesta podání:
Perorální podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalová informace - informace pro uživatele

CAMILIA

perorální roztok v jednodávkovém obalu

Chamomilla vulgaris 9 CH, Phytolacca decandra 5 CH, Rheum 5 CH

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se vaše dítě do 3 dnů nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je přípravek CAMILIA a k čemu se používá.
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CAMILIA podávat.
 3. Jak se přípravek CAMILIA podává.
 4. Možné nežádoucí účinky. 5 Jak přípravek CAMILIA uchovávat.
 5. Obsah balení a další informace.

1. Co je CAMILIA a k čemu se používá

CAMILIA je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců a batolat (jako jsou např. bolesti při prořezávání zubů, podrážděnost, červené tváře, průjem).

Pokud se vaše dítě do 3 dnů nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CAMILIA podávat

Nepodávejte přípravek CAMILIA

 • svému dítěti jestliže je alergické na léčivé látky tohoto přípravku.

Upozornění a opatření

Tento roztok je určený pouze k vnitřnímu užití. Neaplikujte roztok do očí ani do uší. Nepodávejte injekčně.

Další léčivé přípravky a CAMILIA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat. Žádné vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky se neočekává.

Těhotenství, kojení a plodnost

Není relevantní.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není relevantní.

3. Jak se CAMILIA podává

Vždy podávejte přípravek CAMILIA přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je: Dítěti se obvykle podává 3 až 6 jednorázových dávek (1 ml) během 24 hodin po dobu 3 až 8 dnů, nebo podle doporučení lékaře.

Pokud příznaky po 3 dnech léčby přetrvávají, obraťte se na lékaře, aby se potvrdilo, že se jedná o potíže spojené s růstem zubů.

Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek dítěti déle než 8 dní.

Návod k použití

Perorální podání.

 • Před podáním přípravku si umyjte ruce.
 • Pro každé podání použijte nový jednodávkový obal.
 1. Otevřete hliníkový sáček.
 2. Ze sady oddělte jeden jednodávkový obal.
 3. Jednodávkový obal otevřete otočením jeho zúženého konce.
 4. Dítě posaďte nebo držte ve vzpřímené poloze. Jemným stlačením jednodávkového obalu aplikujte celý jeho obsah dítěti do úst.
 5. Pečlivě uzavřete sáček se zbývajícími dávkami přehnutím okraje na jeho otevřené straně.

Jestliže jste podal(a) více přípravku CAMILIA, než jste měl(a).

Pokud se vaše dítě necítí dobře, poraďte se s jeho lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek CAMILIA

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

Podobně jako všechny léky však může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek CAMILIA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a jednodávkovém obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před otevřením sáčku:

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po otevření sáčku:

Neotevřené jednodávkové obaly uchovávejte při teplotě do 25 °C v sáčku, aby byl přípravek chráněn před teplem a světlem, a to nejdéle 6 měsíců.

Po otevření jednodávkového obalu:

 • Obsah musí být použit okamžitě.
 • Otevřený jednodávkový obal nesmí být uchováván na pozdější použití.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek CAMILIA obsahuje

Léčivými látkami v jedné dávce (1 ml) jsou:

 • Chamomilla vulgaris 9 CH  333,3 mg
 • Phytolacca decandra 5 CH 333,3 mg
 • Rheum 5 CH 333,3 mg

Pomocnou látkou je čištěná voda.

Jak CAMILIA vypadá a co obsahuje toto balení

CAMILIA je perorální roztok (čirá bezbarvá tekutina) v jednodávkovém obalu o objemu 1 ml (5 jednodávkových obalů zabalených v 1 sáčku).

Krabička obsahuje 10, 20 nebo 30 jednodávkových obalů. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.

Výrobce:

BOIRON, ZAC des Frênes, 1 rue Edouard Buffard, 77144 Montévrain, Francie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: +420 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na krabičce: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

16. 8. 2017

sp.zn. sukls179376/2014

BOIRON CAMILIA Perorální roztok 10 x 1 ml

100 %
cena
funkčnost

at už placebo efekt nebo ne, ale funguje. Kupujeme už měsíce a je to vážně skvělé třeba v kombinaci s cal gelem na zuby, v horším případě s homeo čípky Viburcol

100 %
balení - namíchané jednorázové dávky roztoku v malých plastových obalech, stačí jen vymáčknout kapalinu do úst

Dávám malé podle potřeby 1 - 2x denně a otoky na dásních jsou mírnější a malá je klidnější. Kombinuji ještě s olejíčkem První zoubek - Saloos a spokojenost. Nicméně nemůžu posoudit účinek v případě horších projevů (horečka, průjem...) žádné se u nás nevyskytovaly.

BOIRON CAMILIA Perorální roztok 10 x 1 ml

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.