Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Homeopatika » Homeopatika složené

BOIRON CAMILIA ® perorální roztok 10 x 1 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 394927
100 %

Ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců a batolat, v jednodávkových ampulkách. Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Více informací

Běžná cena: 169 Kč
159 Kč (15,90 Kč/ml)
Ušetříte: 6 % (10 Kč)

Skladem více než 5 kusů

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

ZITENAX

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

BOIRON CAMILIA ® perorální roztok 10 x 1 ml

CAMILIA je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců a batolat (jako jsou např. bolesti při prořezávání zubů, podrážděnost, červené tváře, průjem).

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Příbalová informace - informace pro uživatele

CAMILIA

perorální roztok v jednodávkovém obalu

Chamomilla vulgaris 9 CH, Phytolacca decandra 5 CH, Rheum 5 CH

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se vaše dítě do 3 dnů nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je přípravek CAMILIA a k čemu se používá.
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CAMILIA podávat.
 3. Jak se přípravek CAMILIA podává.
 4. Možné nežádoucí účinky. 5 Jak přípravek CAMILIA uchovávat.
 5. Obsah balení a další informace.

1. Co je CAMILIA a k čemu se používá

CAMILIA je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců a batolat (jako jsou např. bolesti při prořezávání zubů, podrážděnost, červené tváře, průjem).

Pokud se vaše dítě do 3 dnů nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CAMILIA podávat

Nepodávejte přípravek CAMILIA

 • svému dítěti jestliže je alergické na léčivé látky tohoto přípravku.

Upozornění a opatření

Tento roztok je určený pouze k vnitřnímu užití. Neaplikujte roztok do očí ani do uší. Nepodávejte injekčně.

Další léčivé přípravky a CAMILIA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat. Žádné vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky se neočekává.

Těhotenství, kojení a plodnost

Není relevantní.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není relevantní.

3. Jak se CAMILIA podává

Vždy podávejte přípravek CAMILIA přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je: Dítěti se obvykle podává 3 až 6 jednorázových dávek (1 ml) během 24 hodin po dobu 3 až 8 dnů, nebo podle doporučení lékaře.

Pokud příznaky po 3 dnech léčby přetrvávají, obraťte se na lékaře, aby se potvrdilo, že se jedná o potíže spojené s růstem zubů.

Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek dítěti déle než 8 dní.

Návod k použití

Perorální podání.

 • Před podáním přípravku si umyjte ruce.
 • Pro každé podání použijte nový jednodávkový obal.
 1. Otevřete hliníkový sáček.
 2. Ze sady oddělte jeden jednodávkový obal.
 3. Jednodávkový obal otevřete otočením jeho zúženého konce.
 4. Dítě posaďte nebo držte ve vzpřímené poloze. Jemným stlačením jednodávkového obalu aplikujte celý jeho obsah dítěti do úst.
 5. Pečlivě uzavřete sáček se zbývajícími dávkami přehnutím okraje na jeho otevřené straně.

Jestliže jste podal(a) více přípravku CAMILIA, než jste měl(a).

Pokud se vaše dítě necítí dobře, poraďte se s jeho lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek CAMILIA

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

Podobně jako všechny léky však může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek CAMILIA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a jednodávkovém obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před otevřením sáčku:

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po otevření sáčku:

Neotevřené jednodávkové obaly uchovávejte při teplotě do 25 °C v sáčku, aby byl přípravek chráněn před teplem a světlem, a to nejdéle 6 měsíců.

Po otevření jednodávkového obalu:

 • Obsah musí být použit okamžitě.
 • Otevřený jednodávkový obal nesmí být uchováván na pozdější použití.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek CAMILIA obsahuje

Léčivými látkami v jedné dávce (1 ml) jsou:

 • Chamomilla vulgaris 9 CH  333,3 mg
 • Phytolacca decandra 5 CH 333,3 mg
 • Rheum 5 CH 333,3 mg

Pomocnou látkou je čištěná voda.

Jak CAMILIA vypadá a co obsahuje toto balení

CAMILIA je perorální roztok (čirá bezbarvá tekutina) v jednodávkovém obalu o objemu 1 ml (5 jednodávkových obalů zabalených v 1 sáčku).

Krabička obsahuje 10, 20 nebo 30 jednodávkových obalů. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.

Výrobce:

BOIRON, ZAC des Frênes, 1 rue Edouard Buffard, 77144 Montévrain, Francie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: +420 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na krabičce: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

16. 8. 2017

sp.zn. sukls179376/2014

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: BOIRON
Produktová řada: BOIRON polykomponenty
Kód výrobku: 394927
Kód EAN: 3352712007486
Kód SÚKL: 0213069
ATC skupina: Homeopatika (česká atc skupina)
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (2)

BOIRON CAMILIA ® perorální roztok 10 x 1 ml

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

at už placebo efekt nebo ne, ale funguje. Kupujeme už měsíce a je to vážně skvělé třeba v kombinaci s cal gelem na zuby, v horším případě s homeo čípky Viburcol

cena
funkčnost
100 %

Dávám malé podle potřeby 1 - 2x denně a otoky na dásních jsou mírnější a malá je klidnější. Kombinuji ještě s olejíčkem První zoubek - Saloos a spokojenost. Nicméně nemůžu posoudit účinek v případě horších projevů (horečka, průjem...) žádné se u nás nevyskytovaly.

balení - namíchané jednorázové dávky roztoku v malých plastových obalech, stačí jen vymáčknout kapalinu do úst

Diskuze

BOIRON CAMILIA ® perorální roztok 10 x 1 ml

Zkušenosti uživatelů

Lin

100 % 12/12/2018

at už placebo efekt nebo ne, ale funguje. Kupujeme už měsíce a je to vážně skvělé třeba v kombinaci s cal gelem na zuby, v horším případě s homeo čípky Viburcol

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám