Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Homeopatika Homeopatika složené

BOIRON Rhinallergy 60 pastilek

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 141470
80 %

RHINALLERGY je homeopatický přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

Více informací

Skladem zítra

Pozítří odešleme, u vás ve čtvrtek 22. 4.

Pozítří odešleme, u vás ve čtvrtek 22. 4.

156 Kč

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

BOIRON Rhinallergy 60 pastilek

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných léčivých látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

Léková forma

Pastilky k perorálnímu podání - rozpustné pod jazykem.

Léčivá látka a její množství

Léčivými látkami v jedné tabletě o 300 mg jsou:

  • Allium cepa 5 CH 0,5 mg
  • Ambrosia artemisiifolia 5 CH 0,5 mg
  • Euphrasia officinalis 5 CH 0,5 mg
  • Histamini dihydrochloridum 9 CH 0,5 mg
  • Sabadilla 5 CH 0,5 mg Solidago virgaurea 5 CH 0,5mg

Jak užívat

Dospělí, dospívající a děti: 1 tabletu po 1-2 hodinách nechat zvolna rozpustit v ústech.

Denní dávka nemá překročit 6 tablet.

Na co si dát pozor

  • Přípravek RHINALLERGY obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Balení

Balení obsahuje 60 tablet.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: BOIRON
Kód výrobku: 141470
Kód EAN: 3352712003167
Kód SÚKL: 0020537
ATC skupina: Homeopatika (česká atc skupina)
Cesta podání: Orální podání
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

BOIRON Rhinallergy 60 pastilek

Příbalovou informaci k produktu BOIRON Rhinallergy 60 pastilek stáhnete ve formátu pdf zde: BOIRON Rhinallergy 60 pastilek.pdf

 

1 sp.zn.sukls333161/2019 PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

INFORMACE PRO UŽIVATELE RHINALLERGY sublingvální tablety homeopatický léčivý přípravek Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
  • Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek RHINALLERGY a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RHINALLERGY užívat

3. Jak se přípravek RHINALLERGY užívá 4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek RHINALLERGY uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK RHINALLERGY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

RHINALLERGY je homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných léčivých látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK RHINALLERGY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek RHINALLERGY - jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku RHINALLERGY se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte otázky vztahující se k jeho užití. Další léčivé přípravky a přípravek RHINALLERGY Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek RHINALLERGY nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek RHINALLERGY obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK RHINALLERGY UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Orální podání.

Doporučené dávkování přípravku je:

Dospělí, dospívající a děti: 1 tabletu po 1-2 hodinách nechat zvolna rozpustit v ústech.

Denní dávka nemá překročit 6 tablet.

O správném použití přípravku RHINALLERGY se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na telefonu 224 835 090 nebo na e-mailové adrese info@boiron.cz.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Neočekávají se žádné nežádoucí účinky. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK RHINALLERGY UCHOVÁVAT

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 3 Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek RHINALLERGY obsahuje

Léčivými látkami v jedné sublingvální tabletě jsou:

Allium cepa 5 CH

0,5 mg Ambrosia artemisiifolia 5 CH

0,5 mg Euphrasia officinalis 5 CH 

0,5 mg Histamini dihydrochloridum 9 CH

0,5 mg Sabadilla 5 CH

0,5 mg Solidago virgaurea 5 CH 

Pomocnými látkami jsou:

sacharóza, monohydrát laktózy, magnesium-stearát.

Jak přípravek RHINALLERGY vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé sublingvální tablety. Krabička obsahující 60 tablet v Al/PVC blistru.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz. Zkratky uvedené na balení: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31. 3. 2020

Recenze (3)

BOIRON Rhinallergy 60 pastilek

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

60 %

80 %

Diskuze

BOIRON Rhinallergy 60 pastilek

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka