Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Homeopatika Homeopatika složené

BOIRON Coryzalia 40 tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 142503
97 %

Homeopatický léčivý přípravek užívaný v homeopatii k léčbě rýmy a nachlazení - výtok z nosu, kýchání, pocit ucpaného nosu a slzení.

Více informací

Skladem

Dnes odešleme, zítra u vás.

Dnes odešleme, zítra u vás.

144 Kč

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

BOIRON Coryzalia 40 tablet

                                                      

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rýmy a nachlazení, které se projevují např. výtokem z nosu, kýcháním, pocitem ucpaného nosu a slzením.

Léková forma

Orální podání. Tablety nechat rozpustit pod jazykem.

Léčivá látka a její množství

Léčivými látkami v jedné obalené tabletě (300 mg) jsou:

 • Allium cepa 3 CH 0,333 mg
 • Belladonna 3 CH 0,333 mg
 • Sabadilla 3 CH  0,333 mg
 • Gelsemium 3 CH 0,333 mg
 • Kalium bichromicum 3 CH 0,333 mg
 • Pulsatilla 3 CH  0,333 mg

Jak užívat

1 obalenou tabletu rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.

Denní dávka nemá překročit 8 obalených tablet.

Na co si dát pozor

Z důvodu možného rizika vdechnutí tablet se přípravek HOMEOVOX nemá používat u dětí ve věku do 6 let.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Balení

Balení obsahuje 40 tablet.

Nežádoucí účinky

Neočekávají se žádné nežádoucí účinky.

Ale podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: BOIRON
Produktová řada: BOIRON polykomponenty
Kód výrobku: 142503
Kód EAN: 3352712001293
Kód SÚKL: 97941
ATC skupina: Homeopatika (česká atc skupina)
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

BOIRON Coryzalia 40 tablet

Příbalovou informaci k produktu BOIRON Coryzalia 40 tablet stáhnete ve formátu pdf zde: BOIRON Coryzalia 40 tablet.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC BOIRON Coryzalia 40 tablet

 

sp.zn. sukls221246/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CORYZALIA obalené tablety

homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek CORYZALIA a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CORYZALIA užívat
 3. Jak se přípravek CORYZALIA užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek CORYZALIA uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CORYZALIA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

CORYZALIA je homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných léčivých látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

CORYZALIA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek CORYZALIA

 • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku CORYZALIA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek CORYZALIA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek CORYZALIA nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek CORYZALIA obsahuje sacharózu.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CORYZALIA UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Perorální podání (podání ústy).

Doporučená dávka přípravku je:

Děti, dospívající a dospělí:

1 obalenou tabletu rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.

Denní dávka nemá překročit 8 obalených tablet.

O správném použití přípravku CORYZALIA se prosím informujte u odborníka na homeopatii

 • u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK CORYZALIA UCHOVÁVAT

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CORYZALIA obsahuje

Léčivými látkami v jedné obalené tabletě (300 mg) jsou: Allium cepa 3 CH .......................................... 0,333 mg Belladonna 3 CH ........................................... 0,333 mg Sabadilla 3 CH .............................................. 0,333 mg Gelsemium 3 CH ........................................... 0,333 mg Kalium bichromicum 3 CH ........................... 0,333 mg Pulsatilla 3 CH .............................................. 0,333 mg

Pomocnými látkami jsou: sacharóza, mastek, arabská klovatina, magnesium-stearát, želatina, bílý vosk, karnaubský vosk.

Jak přípravek CORYZALIA vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, hladké, kulaté obalené tablety, Al/PVC blistr, papírová krabička. Balení obsahuje 40 obalených tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na krabičce: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30. 5. 2018

Recenze (23)

BOIRON Coryzalia 40 tablet

Recenze od 23 uživatelů s celkovým hodnocením 97 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Velmi dobré zkušenosti, rychlý účinek
100 %

Využivám pravidelně na jaře, když se ozve alergie, pomůže mi tlumit rýmu

šetrná léčba alergické rýmy
100 %

100 %

a rýma se opravdu lépe snáší :-)

60 %

100 %

několikaletá spokojenost s homeopatiky jako takovými

přírodní léčba rýmy, vyzkoušeno již několikrát, funguje spolehlivě
pro někoho možná cena
100 %

několikaletá spokojenost s homeopatiky jako takovými

přírodní léčba rýmy, vyzkoušeno již několikrát, funguje spolehlivě
pro někoho možná cena
100 %

100 %

100 %

při včasném započetí užívání je do dvou dnů po rýmě,ale už během jednoho rýma ustupuje

Diskuze

BOIRON Coryzalia 40 tablet

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka