Doprava zdarma nad 599 Kč. Přihlaste se k newsletteru!
Lékárna.cz

EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL 1x20 ml nosní sprej

Léčivý přípravek

Homeopatický přípravek k léčbě rýmy alergického nebo infekčního původu. 

Více informací

Skladem zítra Pozítří odešleme, u vás ve čtvrtek 20. 5.

182 Kč

Přidat do oblíbených Potřebuji poradit

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL 1x20 ml nosní sprej

Čtěte podrobně příbalovou informaci. 

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Kód výrobku:
142063
Kód EAN:
9003568000087
Kód SÚKL:
ATC skupina:
Homeopatika (česká atc skupina)
Cesta podání:
Nosní podání

Oznámit nežádoucí účinky

EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL 1x20 ml nosní sprej

Příbalovou informaci k produktu EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL 1x20 ml nosní sprej stáhnete ve formátu pdf zde: EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL 1x20 ml nosní sprej.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL 1x20 ml nosní sprej

sp.zn.sukls223690/2018 a sp.zn.sukls223711/2018

Příbalová informace: informace pro pacienta

Euphorbium compositum Heel nosní sprej, roztok

Homeopatický léčivý přípravek

Léčivé látky: Euphorbium D6 1,0 g, Pulsatilla pratensis D3 10,0 g, Luffa operculata D3 10,0

g, Calcii sulfidum D8 1,0 g ve 100 g.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

  1. Co je Euphorbium compositum Heel a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Euphorbium compositum Heel používat
  3. Jak se Euphorbium compositum Heel používá
  4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Euphorbium compositum Heel uchovávat
  5. Obsah balení a další informace

1. Co je Euphorbium compositum Heel a k čemu se používá

Kombinovaný přípravek Euphorbium compositum Heel je homeopatická specialita.

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rýmy infekčního nebo alergického původu (např. senná rýma) a k léčbě akutní či chronické sinusitidy (zánět vedlejších dutin nosních).

Rýma infekčního původu

se projevuje zduřením nosní sliznice, které omezuje průchodnost nosu, a výtokem, který je zpočátku vodnatý, poté hlenovitý, hlenohnisavý až hnisavý.

Alergická rýma

je rýma vyvolaná alergenem. Alergická reakce sliznice nosu se projevuje zpočátku vodnatým výtokem. Může se však též projevit nosní neprůchodností.

Akutní sinusitida

postihuje vedlejší dutiny nosní. Nejvýraznějším příznakem je bolest hlavy, která může být i jednostranná. Přítomen bývá patologický výtok z nosu odpovídající infekci, obvykle alespoň částečně hnisavý.

Chronická sinusitida

se projevuje zejména trvalým výtokem z nosu, obvykle hnisavého charakteru. Průchodnost dýchacích cest bývá snížena.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Euphorbium compositum Heel

používat.

Nepoužívejte přípravek Euphorbium compositum Heel

  • Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Euphorbium compositum Heel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Trpíte-li průduškovým astmatem, poraďte se o užívání přípravku s lékařem, neboť u astmatiků může přípravek vyvolat zúžení průdušek.

Další léčivé přípravky a Euphorbium compositum Heel

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly hlášeny žádné účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při užití předepsané dávky přípravku Euphorbium compositum Heel se žádné účinky neočekávají.

Přípravek Euphorbium compositum Heel obsahuje benzalkonium-chlorid,

který může způsobit podráždění nebo otok nosní sliznice, zvláště pokud je používán dlouhodobě.

3. Jak se Euphorbium compositum Heel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s touto příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Přípravek je určen k vstřikování do nosních otvorů.

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklé dávkování je:

Dávkování

Dospělí

(děti starší 12 let)

Děti

2-5 let

6-11 let

Běžné

dávkování

3-5x denně 1-2 vstřiky do každého nosního otvoru.

3-4x denně 1 vstřik do každého nosního otvoru.

3-5x denně 1 vstřik do každého nosního otvoru.

Akutní nebo

počáteční

dávkování

První den: Každou ½ až 1 hodinu 1-2 vstřiky do každého nosního otvoru. Nejvýše však 8x denně.

Další den přejít na běžné dávkování.

První den: Každou ½ až 1 hodinu 1 vstřik do každého nosního otvoru. Nejvýše však 5x denně.

Další den přejít na běžné dávkování.

První den: Každou ½ až 1 hodinu 1 vstřik do každého nosního otvoru. Nejvýše však 8x denně.

Další den přejít na běžné dávkování. Pokud se příznaky onemocnění zhoršují nebo se nezlepší do 7 dnů od zahájení léčby, navštivte, prosím, lékaře.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 7 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Euphorbium compositum Heel, než jste měl(a)

Nebyly hlášeny žádné případy předávkování a vzhledem k homeopatickému ředění je předávkování nepravděpodobné. Pokud jste překročil(a) doporučené dávkování poraďte se se svým lékařem či lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Euphorbium compositum Heel

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Euphorbium compositum Heel

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.cz.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Euphorbium compositum Heel uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Euphorbium compositum Heel obsahuje

Léčivými látkami jsou: Euphorbium D6 1,0 g, Pulsatilla pratensis D3 10,0 g, Luffa operculata D3 10,0 g, Calcii sulfidum D8 1,0 g ve 100 g.

Pomocnými látkami jsou: Chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda, ethanol, monohydrát laktosy.

Konzervační látka: benzalkonium-chlorid.

Jak přípravek Euphorbium compositum Heel vypadá a co obsahuje toto balení

Euphorbium compositum Heel je čirý, bezbarvý roztok. Hnědá skleněná lahvička s plastovým víčkem a rozprašovačem z nerezavějící oceli s obsahem 20 ml, papírová krabička.

Velikost balení:

20 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Dr. Peithner Prag s.r.o. Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4 Tel: 241740540 Email: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 8. 2018

EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL 1x20 ml nosní sprej

100 %
máme již několikrát vyzkoušeno, funguje dětem na hnisavou žlutozelenou rýmu
dobrý rozprašovač
neštípe v nose

100 %

Homeopatické kapky, velice účinné na zelenou rýmu a prevence zánětu dutin.

100 %

výborný přírodní lék na zelenou rýmu

100 %
Přírodní nesyntetický výrobek, bez chemie
Zatím nevím

Doporučuji

100 %
Přírodní nesyntetický výrobek, bez chemie
Zatím nevím

Doporučuji

100 %

40 %

60 %
homeopatika

ok

100 %
účinný homeopatický prostředekvhodný pro malé děti, při opakovaném užití neztrácí účinnostnení návykový

účinný prostředek při "barevné" rýmě vhodný pro všechny věkové skupiny

80 %

EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL 1x20 ml nosní sprej

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více