Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na křečové žíly

SENSICUTAN 1X30GM Krém - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12385
K léčbě akutních i chronických onemocnění kůže, která jsou provázena svěděním.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě akutních i chronických onemocnění kůže, která jsou provázena svěděním.

Informace o produktu

Výrobce: GEHRLICHER PHARMAZEUTISCHE EXTRAKTE GMBH,EURASBURG
Značka: SENSICUTAN
Kód výrobku: 12385
Kód EAN: 8594039794303
Kód SÚKL: 55476
Držitel rozhodnutí: GEHRLICHER PHARMAZEUTISCHE EXTRAKTE GMBH,EURASBURG
Sensicutan mast se používá k léčbě akutních i chronických onemocnění kůže, která jsou provázena svěděním (alergická onemocnění kůže, jako atopický ekzém a kontaktní dermatitida). Na doporučení lékaře se přípravek používá k léčbě lupénky. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

 

1/4 

sp.zn. sukls142134/2016 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

 

Sensicutan 

                                                                   

200 IU/g+3 mg/g  

 

krém 

heparinum natrium, levomenolum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě  jakýchkoli   nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

  Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s 

lékařem 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1.  Co je přípravek Sensicutan a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sensicutan používat 
3.  Jak se přípravek Sensicutan používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Sensicutan uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK  SENSICUTAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
 

Přípravek Sensicutan se používá k léčbě onemocnění kůže.  

Léčivou látkou přípravku Sensicutan je heparin a levomenol.

 

   

Přípravek  Sensicutan  je  krém,  který  má  vzhledem  ke  svému  složení  výrazně  protizánětlivé, 
protisvědivé, 
hydratační (zvláčňující) a regenerační účinky. Neobsahuje žádnou hormonální složku. Kromě 
toho zlepšuje látkovou výměnu v povrchové vrstvě kůže a tím urychluje hojení.  
 
Přípravek Sensicutan se používá k léčbě akutních i chronických onemocnění kůže, která jsou 
provázena svěděním (alergická onemocnění kůže, jako atopický ekzém a kontaktní 
dermatitida).   
Přípravek je určen pro dospělé, děti od 6 let, dospívající i starší pacienty.  
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
SENSICUTAN POUŽÍVAT 
Nepoužívejte přípravek Sensicutan jestliže jste alergický(á) na heparin a levomenol nebo na 

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  

Nepoužívejte přípravek na otevřené rány, sliznice a mokvavé plochy, především 

 

 

 

2/4 

v místech vlhké zapářky (oblast třísel, genitálu, podpaží, pod prsy).  
Nepoužívejte přípravek při poruchách srážlivosti krve v důsledku nebo nepřítomnosti faktorů 
krevní srážlivosti, nízkého počtu krevních destiček a jejich nedostatečné funkce.    
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Sensicutan 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
Přípravek nelze používat současně s některými jinými léky pro místní používání, např. s léky 
s obsahem tetracyklinu, hydrokortizonu nebo kyseliny salicylové.  Proto při používání jiných  
léků, a to na lékařský předpis i bez něj, je nutno se poradit s ošetřujícím lékařem.  Při  
předepisování jiných léků je nutno lékaře upozornit na používání krému Sensicutan.  

 

Těhotenství,  kojení a plodnost 
Přípravek není vhodné používat v těhotenství a v období kojení. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Sensicutan  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo 
obsluhovat stroje. 
 
Přípravek  Sensicutan  obsahuje  kyselinu  sorbovou
,  která  může  způsobit  místní  kožní 
reakce (např. kontaktní dermatitidu). 
 
 
3.   JAK SE PŘÍPRAVEK  SENSICUTAN POUŽÍVÁ 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  
Přípravek je určen ke kožnímu podání.   
 Krém se nanáší 2-3krát denně na postižená místa kůže. Je 
vhodný i pro dlouhodobou léčbu několika týdnů.  Nedostaví-li se však zlepšení (ústup 
zarudnutí a svědění) do sedmi dnů, je nutno vyhledat lékaře a řídit se jeho radou.  V případě 
zhoršení příznaků musí být léčba přerušena a lékař vyhledán ihned

.  

 
Přípravek nesmí být nanášen na otevřené a mokvající rány, na sliznice nebo do očí.   
Při náhodném požití většího množství krému malým dítětem může dojít k pocitu na zvracení 
a zvracení.  Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat ihned lékaře

.  

 
4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Sensicutan nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen.   
Ojediněle se mohou vyskytnout známky kožní nesnášenlivosti, jako je zarudnutí nebo svědění 
u osob s přecitlivělou kůží nebo nesnášenlivostí některé ze složek přípravku.  Tyto kožní 
projevy po vysazení krému obvykle velmi rychle vymizí.  Při těžších alergických reakcích je 
nutno přerušit léčbu a vyhledat ihned lékaře. 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky  

 

 

 

3/4 

 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi     
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

   Státní ústav pro kontrolu léčiv  
   Šrobárova 48  
  100 41 Praha 10  

Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti 
tohoto přípravku. 

 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK SENSICUTAN UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za Použitelné do:. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ  INFORMACE 
 
Co přípravek Sensicutan obsahuje: 
Léčivá látka:  
Jeden gram krému obsahuje  

 

heparinum natricum 200  IU (m.j.) a  levomenolum 3 mg.

 

   

Pomocné látky:  
Kyselina salicylová, kyselina sorbová, ethoxylované alkoholy: C 12 - C 16, středně nasycené 

            triacylglyceroly, 

myristylalkohol, 

tokoferol-alfa-acetát, 

dexpanthenol, 

disperze 

hydrolyzovaného kolagenu, kyselina citronová, panenský mandlový olej, čištěná voda.  
 
Jak přípravek  Sensicutan vypadá a co obsahuje toto balení:
   
Lékovou formou přípravku je krém. Sensicutan je bílý až nažloutlý krém. 
Obsah balení: 30 g krému nebo 80 g krému 

Držitel rozhodnutí o registraci:  
Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH,  
Am Harras 15 
D-81373 Mnichov 
Německo 
 
Výrobce
:  
Gehrlicher Pharmazeutische Extrakte GmbH 
Robert Koch Str. 5 
D-82347 Eurasburg/Obb 
Německo 

 

 

 

 

4/4 

Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele 
rozhodnutí o registraci:  
 
IBI-International spol. s r.o. 
Senovážné  nám.  5,  110  00 
Praha 1 
Tel.: 00420 221111500,  
fax:  00420 222247428  
e-mail: 

ibi@ibi.cz

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.8.2016 
 
  
 

  
 

  

 

Recenze

Recenze produktu SENSICUTAN 1X30GM Krém

Diskuze

Diskuze k produktu SENSICUTAN 1X30GM Krém

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám