Podrobné informace

K léčbě akutních i chronických onemocnění kůže, která jsou provázena svěděním.

Informace o produktu

Výrobce: GEHRLICHER PHARMAZEUTISCHE EXTRAKTE GMBH,EURASBURG
Značka: SENSICUTAN
Kód výrobku: 12385
Kód EAN: 8594039794303
Kód SÚKL: 55476
Držitel rozhodnutí: GEHRLICHER PHARMAZEUTISCHE EXTRAKTE GMBH,EURASBURG
Sensicutan mast se používá k léčbě akutních i chronických onemocnění kůže, která jsou provázena svěděním (alergická onemocnění kůže, jako atopický ekzém a kontaktní dermatitida). Na doporučení lékaře se přípravek používá k léčbě lupénky. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták


Příbalová informace: INFORMACE PRO UŽIVATELE
SENSICUTAN
Krém
(Heparinum natrium, Levomenolum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek SENSICUTAN musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do týdne, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo všimnete-li si jakýchkoli z nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek SENSICUTAN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SENSICUTAN užívat
3. Jak se přípravek SENSICUTAN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek SENSICUTAN uchovávat
6. Další informace
1. Co je PŘÍPRAVEK SENSICUTAN a k čemu se používá
Typ léčiva (Farmakoterapeutická skupina)
Sensicutan je dermatologikum (lék užívaný na kůži).
Léčivou látkou přípravku SENSICUTAN je heparinum natricum 20 000 m.j.
a levomenolum 0,30 g ve 100 g krému.
Sensicutan je krém, který má vzhledem ke svému složení výrazně protizánětlivé, protisvědivé,
hydratační (zvláčňující) a regenerační účinky. Neobsahuje žádnou hormonální složku. Kromě
toho zlepšuje látkovou přeměnu v povrchové vrstvě kůže a tím urychluje hojení.
Přípravek Sensicutan se používá k léčbě akutních i chronických onemocnění kůže, která jsou
provázena svěděním (alergická onemocnění kůže, jako atopický ekzém a kontaktní
dermatitida).
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.
2. čemu musíte věnovat pozornost než začnete PŘÍPRAVEK SENSICUTAN užívat
Přípravek se nesmí používat při přecitlivělosti na některou léčivou nebo pomocnou látku.
Používání krému je nevhodné na otevřené rány, sliznice a mokvavé plochy, hlavně
v zapářkových oblastech.
Co je třeba zvážit před zahájením užívání přípravku Sensicutan:
Přípravek Sensicutan mohou používat dospělí a děti od 6 let věku.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Přípravek nelze používat současně s některými jinými léky pro místní používání, např. s léky
s obsahem tetracyklinu, hydrokortizonu nebo kyseliny salicylové. Proto při používání jiných
léků, a to na lékařský předpis i bez něj, je nutno se poradit se svým ošetřujícím lékařem. Při
předepisování jiných léků je nutno lékaře upozornit na používání krému Sensicutan.
Těhotenství a kojení:
Přípravek není vhodné používat v těhotenství a při kojení a u pacientů s poruchami srážlivosti
krve.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Sensicutan neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.
Pokud se ovšem cítíte unavený/á nebo máte bolesti hlavy, neměl/a byste tyto činnosti vykonávat.
Důležité informace o některých složkách přípravku Sensicutan
Přípravek obsahuje kyselinu sorbovou, která může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).
3. JAK SE PŘÍPRAVEK SENSICUTAN UŽÍVÁ
Přípravek je určen k zevnímu použití.
Pokud lékař nepředepsal jinak, nanáší se krém 2-3krát denně na postižená místa kůže. Je
vhodný i pro dlouhodobou léčbu několika týdnů. Nedostaví-li se však zlepšení (ústup
zarudnutí a svědění) do týdne, je nutno vyhledat lékaře a řídit se jeho radou. V případě
zhoršení příznaků musí být léčba přerušena a lékař vyhledán ihned.
Přípravek nesmí být nanášen na otevřené a mokvající rány, na sliznice nebo do očí.
Při náhodném požití většího množství krému malým dítětem může dojít k nevolnosti
a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat ihned lékaře.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Sensicutan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen.
Ojediněle se mohou vyskytnout příznaky kožní nesnášenlivosti, jako je zarudnutí nebo svědění u osob s přecitlivělou kůží nebo nesnášenlivostí některé ze složek přípravku. Tyto kožní projevy po vysazení krému obvykle velmi rychle vymizí. Při těžších alergických reakcích je nutno přerušit léčbu a vyhledat ihned lékaře.
5. JAK PŘÍPRAVEK SENSICUTAN UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek SENSICUTAN obsahuje:
Léčivá látka:
100 g masti obsahuje heparinum natricum 20 000 I.U. (m.j.) a levomenolum 0,30 g.
Pomocné látky:
Kyselina salicylová, kyselina sorbová, ethoxylované alkoholy: C 12 - C 16, středně nasycené
triacylglyceroly, myristylalkohol, tokoferol, alfa-acetát, dexpanthenol, disperze hydrolyzovaného kolagenu, kyselina citronová, panenský mandlový olej, čištěná voda.
Jak přípravek Sensicutan vypadá a co obsahuje toto balení:
Lékovou formou přípravku je krém. Sensicutan je bílý až nažloutlý krém.
Velikost balení : 30 g krému nebo 80 g krému
Držitel rozhodnutí o registraci:
Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH,
Am Harras 15
D-81373 Mnichov, Německo.
Výrobce:
Gehrlicher Pharmazeutische Extrakte GmbH
Robert Koch Str. 5
D-82347 Eurasburg/Obb, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
24.9.2008.Recenze

Recenze produktu SENSICUTAN 1X30GM Krém

Diskuze

Diskuze k produktu SENSICUTAN 1X30GM Krém

Přidat nový příspěvek do diskuze