Lékárna.cz
Hledat

Magne B6 470 mg / 5 mg 100 tablet

Léčivý přípravek
Magne B6 470 mg / 5 mg 100 tablet

Kombinaci hořčíku a vitamínu B6, díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní. Zlepšuje při nedostatku hořčíku vyčerpanost a svalové křeče. 

Více informací

Skladem Zítra odešleme, u vás pozítří.

Běžná cena: 269 Kč
219 Kč (2,19 Kč/ks)
Ušetříte: 19 % (50 Kč)

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

219 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

Magne B6 470 mg / 5 mg 100 tablet

Tento léčivý přípravek obsahuje hořčík v kombinaci s vitaminem B6. Jde o látky nepostradatelné pro lidský organismus. Hořčík se v lidském těle nachází především uvnitř buňky, zpomaluje nervosvalový převod a snižuje nervovou dráždivost. Nedostatek hořčíku má vliv i na psychický stav: působí zvýšenou citlivost a podrážděnost nebo naopak únavu a ospalost. Vitamin B6 se účastní mnoha procesů látkové přeměny, mj. příznivě ovlivňuje vstup a setrvání hořčíku v buňce.

Léková forma

Oválné, bílé, obalené tablety

Léčivá látka a její množství

Léčivými látkami jsou magnesii lactas dihydricus a pyridoxini hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje magnesii lactas dihydricus 470 mg a pyridoxini hydrochloridum (vitamin B6) 5 mg.

Jak užívat

Děti od 6 let věku (20 kg tělesné hmotnosti)

Mohou užívat 4 až 6 tablet denně.

Dospělí

Užívají obvykle 6 tablet denně.

Těhotné ženy

Nemají překročit dávku 2 tablety denně (10 mg vitamínu B6 denně), avšak přesnou výši dávky určí lékař.

Kojící ženy

Při kojení se doporučuje užívat nanejvýš 4 tablety přípravku denně (což odpovídá 20 mg vitamínu B6 denně).

Důležitá upozornění

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 100 tablet.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
474483
Kód EAN:
3664798037708
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Hořčík
Farmakoterapeutická skupina:
minerální doplňky | jiné minerální doplňky | hořčík
Cesta podání:
Perorální podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

sp.zn. sukls277908/2021

Příbalová informace: informace pro uživatele

Magne B6 470 mg/5 mg obalené tablety

magnesii lactas dihydricus/pyridoxini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 30 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Magne B6 a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Magne B6 užívat

3. Jak se přípravek Magne B6 užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Magne B6 uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Magne B6 a k čemu se používá

Tento léčivý přípravek obsahuje hořčík v kombinaci s vitaminem B6. Jde o látky nepostradatelné pro lidský organismus. Hořčík se v lidském těle nachází především uvnitř buňky, zpomaluje nervosvalový převod a snižuje nervovou dráždivost. Nedostatek hořčíku má vliv i na psychický stav: působí zvýšenou citlivost a podrážděnost nebo naopak únavu a ospalost. Vitamin B6 se účastní mnoha procesů látkové přeměny, mj. příznivě ovlivňuje vstup a setrvání hořčíku v buňce.

Přípravek Magne B6 je určen k léčbě nedostatku hořčíku, ke kterému může dojít při různých situacích (například nedostatečný příjem hořčíku).

Kombinace níže uvedených příznaků může signalizovat nedostatek hořčíku v organismu:

  • nervozita, podrážděnost, mírná úzkost, přechodná vyčerpanost, lehčí poruchy spánku,
  • známky úzkosti jako např. křeče trávicího traktu nebo bušení srdce (bez srdečních poruch),
  • svalové křeče, mravenčení.

Doplňování hořčíku může tyto příznaky zlepšovat. Nedojde-li ke zlepšení po jednom měsíci, není prospěšné v léčbě pokračovat.

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti starší 6 let (s tělesnou hmotností od 20 kg).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Magne B6 užívat

Neužívejte přípravek Magne B6:

  • jestliže jste alergický(á) na magnesium-laktát, pyridoxin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
  • jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin.
  • jestliže užíváte levodopu (k léčbě Parkinsonovy choroby).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Magne B6 se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. V případě poruchy funkce ledvin je možno přípravek užívat jen se souhlasem lékaře a v jím určených dávkách.

Pokud současně trpíte nedostatkem vápníku, je třeba nejdříve upravit nedostatek hořčíku a teprve poté podávat vápník.

Další léčivé přípravky a přípravek Magne B6

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se vztahuje i na jiné vitamínové přípravky a přípravky dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Magne B6 a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Pokud užíváte v současné době nějaké jiné léky, poraďte se s lékařem, než začnete užívat přípravek Magne B6.

Pokud užíváte přípravky obsahující levodopu (k léčbě Parkinsonovy choroby) bez současného užívání léků nazývaných periferní inhibitory dopa-dekarboxylázy (karbidopa, benserazid), nesmíte užívat přípravek Magne B6, neboť pyridoxin (vitamín B6) obsažený v přípravku od dávek vyšších než 5 mg/den znatelně snižuje účinnost levodopy. Je vhodné se vyhnout společnému podávání přípravku Magne B6 s přípravky obsahujícími soli fosforu a vápníku, neboť tyto sloučeniny brání vstřebávání hořčíku ve střevě. Při současném podávání s některými antibiotiky (tetracykliny) je nutno přizpůsobit dobu podání přípravku Magne B6 -tento přípravek se má užít alespoň 3 hodiny po podání tetracyklinu. Současné podávání přípravku Magne B6 s přípravky obsahujícími chinidin (lék proti poruchám srdečního rytmu) typu se nedoporučuje.

Těhotenství, kojení a plodnost

V těhotenství vzhledem k obsahu vitaminu B6 denní dávka nemá překročit 2 tablety. Během kojení je maximální denní dávka 4 tablety přípravku Magne B6. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Těhotné ženy mají přípravek užívat jen na doporučení lékaře a v jím předepsaných dávkách. Přípravek Magne B6 obsahuje sacharózu (řepný cukr) Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Magne B6 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování je individuální.

Pokud lékař neurčí jinak, dospělí užívají obvykle 6 tablet denně.

Děti od 6 let věku (20 kg tělesné hmotnosti) mohou užívat 4 až 6 tablet denně.

Těhotné ženy nemají překročit dávku 2 tablety denně (10 mg vitamínu B6 denně), avšak přesnou výši dávky určí lékař.

Při kojení se doporučuje užívat nanejvýš 4 tablety přípravku denně (což odpovídá 20 mg vitamínu B6 denně).

Denní dávku je vhodné rozdělit do 2 až 3 dílčích dávek a ty užívat nejlépe ráno, v poledne a večer, pokud možno během jídla. Tablety se polykají vcelku a zapíjejí velkou sklenicí vody. Nedojde-li ke zlepšení příznaků nedostatku hořčíku do jednoho měsíce od zahájení užívání přípravku, není prospěšné v léčbě pokračovat. Poraďte se prosím se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Magne B6

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Vynecháte-li náhodou některou dávku, můžete ji užít kdykoli později.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Magne B6, než jste měl(a)

Předávkování hořčíkem je při normální činnosti ledvin vyloučeno. Pokud se u osoby s poruchou funkce ledvin po požití nadměrného nebo neznámého (náhodné požití dítětem) množství přípravku dostaví pocit na zvracení, zvracení, pokles krevního tlaku a celkový útlum, poraďte se s lékařem.

Při dlouhodobém užívání (měsíce či roky) vitamínu B6 může dojít k předávkování. Příznaky předávkování zahrnují znecitlivění, poruchu vnímání polohy, chvění dolních končetin a problémy s koordinací pohybů. Po ukončení podávání přípravku příznaky vymizí.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen, ale během jeho užívání se může vyskytnout kožní vyrážka, výjimečně průjem nebo bolesti břicha. Velmi zřídka byly hlášeny alergické reakce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Magne B6 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Magne B6 obsahuje

Léčivými látkami jsou magnesii lactas dihydricus a pyridoxini hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje magnesii lactas dihydricus 470 mg a pyridoxini hydrochloridum (vitamin B6) 5 mg.

Dalšími pomocnými látkami jsou sacharóza, kaolin, arabská klovatina, karbomer 934, mastek, magnesium-stearát, karnaubský vosk a oxid titaničitý.

Jak přípravek Magne B6 vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: oválné, bílé, obalené tablety. Tablety jsou baleny v PVC/Al blistru v krabičce. Balení obsahuje 40, 50, 60 nebo 100 obalených tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: do 30. 6. 2021: sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika od 1. 7. 2021: Opella Healthcare Czech s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

Výrobce: Sanofi Winthrop Industrie, 1 Rue de la Vierge, 33440 Ambarès-et-Lagrave, Ambares, Francie Opella Healthcare Hungary Ltd., Lévai utca 5, 2112 Veresegyház, Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 10. 2021

Magne B6 470 mg / 5 mg 100 tablet

Magne B6 470 mg / 5 mg 100 tablet

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.