Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Léky na kožní problémy Léky na křečové žíly

LIOTON Gel 100 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 32765
80 %

Lék pro léčbu křečových žil a jejich příznaků, běžných poranění, pohmožděnin, modřin, otoků. Úleva pro těžké, bolavé, oteklé nohy.

Více informací

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Běžná cena: 321 Kč
299 Kč
Ušetříte: 7 % (22 Kč)
ZITENAX

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

LIOTON Gel 100 g

Bez doporučení lékaře lze přípravek použít k léčbě poranění a pohmožděnin, infiltrátů (nahromadění zánětlivých buněk a tekutiny v tkáni) a místních otoků, podkožních krevních výronů (hematomů), poúrazových poškození svalů, šlach a vazů.

Na doporučení lékaře může být přípravek užíván také k léčbě onemocnění povrchových žil, jako např. syndromu křečových žil a jeho komplikací, zánětu hlubokých žil (flebotrombózy), zánětu povrchových žil (tromboflebitidy), povrchového zánětu okolí žil (periflebitidy), bércových vředů, pooperačních povrchových zánětů křečových žil (varikoflebitidy) a následků operačního odstranění povrchové žíly dolní končetiny (safenektomie).

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Příbalová informace - informace pro uživatele

Lioton 1000 IU/g gel

Heparinum natricum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Lioton a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lioton používat
 3. Jak se Lioton používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Lioton uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Lioton a k čemu se používá

Bez doporučení lékaře lze Lioton použít k léčbě poranění a pohmožděnin, infiltrátů (nahromadění zánětlivých buněk a tekutiny v tkáni) a místních otoků, podkožních krevních výronů (hematomů), poúrazových poškození svalů, šlach a vazů. Na doporučení lékaře může být přípravek používán také k léčbě onemocnění povrchových žil, jako např. syndromu křečových žil (varixů) a jeho komplikací, zánětu hlubokých žil (flebotrombózy), zánětu povrchových žil (tromboflebitidy), povrchového zánětu okolí žil (periflebitidy), bércových vředů, pooperačních povrchových zánětů křečových žil (varikoflebitidy) a následků operačního odstranění povrchové žíly dolní končetiny (safenektomie).

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lioton používat

Nepoužívejte Lioton:

 • jestliže jste alergický(á) na heparin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Lioton se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lioton nesmí být nanášen při krvácení, na otevřené rány, na sliznice, na zanícenou a hnisající pokožku. Používání přípravku Lioton při současném výskytu krvácivých stavů je možné pouze na doporučení lékaře.

Další léčivé přípravky a Lioton

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Heparin může u pacientů léčených perorálními antikoagulancii (léky tlumící srážlivost krve) prodloužit protrombinový čas (dobu, za kterou dojde ke srážení krve). Proto užíváte-li léky ovlivňující srážení krve, poraďte se o používání přípravku Lioton s lékařem. Bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné přípravky k zevnímu použití. O vhodnosti současného používání přípravku Lioton s jinými léky se poraďte s lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Odpovídající data o použití léčivého přípravku v těhotenství nebo v období kojení nejsou k dispozici, proto jej těhotné a kojící ženy mohou užívat pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Lioton nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Lioton obsahuje parabeny

Lioton obsahuje methylparaben a propylparaben. Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. Jak se Lioton používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

3-10 cm dlouhý proužek gelu naneste jednou až třikrát denně na kůži na postižené místo a jemně rozetřete, aby bylo usnadněno jeho vstřebání.

Obvyklá délka léčby je 2-3 týdny.

Použití u dětí a dospívajících

Vzhledem k omezeným zkušenostem a nedostatku údajů nemají léčivý přípravek používat děti a dospívající.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Lioton, než jste měl(a)

Předávkování nebylo dosud zaznamenáno. Pokud by došlo k předávkování, účinek heparinu může být neutralizován protaminsulfátem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Lioton

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Lioton

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Používání přípravků nanášených místně, zvláště dlouhodobé, může způsobit citlivost léčené oblasti. Alergické reakce na heparin nanášený na kůži se vyskytují velmi vzácně. Reakce z přecitlivělosti, např. zčervenání kůže a svědění, se vyskytují v ojedinělých případech a obvykle po vysazení léku rychle vymizí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Lioton uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Lioton obsahuje

 • Léčivou látkou je heparinum natricum 1000 IU v 1 g gelu.
 • Pomocnými látkami jsou karbomer 940, ethanol 96% (v/v), silice květů citroníku pomerančového hořkého, levandulová silice, methylparaben, propylparaben, trolamin, čištěná voda.

Jak přípravek Lioton vypadá a co obsahuje toto balení

Bezbarvý, téměř transparentní gel s aromatickým zápachem v potahované hliníkové tubě, krabička.

Tuba s 30, 50 nebo 100 g gelu

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., Via Sette Santi 3, 50131 Florencie, Itálie

Výrobce: A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Via Sette Santi 3, 50131 Florencie, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

7. 8. 2019

sp.zn. sukls185966/2019

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Značka: LIOTON
Kód výrobku: 32765
Kód EAN: 4013054010761
Kód SÚKL: 17165
ATC skupina: Heparin
Cesta podání: Kožní podání
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

LIOTON Gel 100 g

Příbalovou informaci k produktu LIOTON Gel 100 g zobrazíte nebo stáhnete zde: LIOTON Gel 100 g.pdf

Souhrn údajů o přípravku (SPC)

Recenze (7)

LIOTON Gel 100 g

Recenze od 7 uživatelů s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Dobře zabírá proti bolesti křečových žil
80 %

Pomáhá na křečové žíly a otoky nohou

40 %

žádné zlepšení

100 %

Gel se dobře roztírá a rychle se vstřebá - nelepí.

100 %

Doporučuji

80 %

60 %

Diskuze (2)

LIOTON Gel 100 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

Ilca - Liotonem a spalenina

(1) 31/08/2018

Po dvoudenním mazání jsem utrpěla spáleniny kotníku a dvou jizev které jsem měla po křečových žilách po měsíci bohužel nic moc bolest a bolest ze dvou malých jizvicek bohužel bude jizva jedná velká proč v přívalovým letáku není upozornění že pokud se namazete jen patrně nesmíte na slunce!!!!!? A jak jsem se dozvěděla neplatí to jen o liotonem ale o všech gelech co ty malý děti kterým se na… Více

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám