Lékárna.cz

SEPTOLETE D II 1 mg 30 pastilek - příbalový leták

Léčivý přípravek
SEPTOLETE D II 1 mg 30 pastilek SEPTOLETE D II 1 mg 30 pastilek

Pastilky jsou určeny k lokální léčbě při zánětu úst a hltanu. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Více informací

Skladem Zítra odešleme, u vás pozítří

149 Kč
Doprava domů od 59 Kč 97 % spokojených zákazníků

Potřebuji poradit

149 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

SEPTOLETE D II 1 mg 30 pastilek

Příbalovou informaci k produktu SEPTOLETE D II 1 mg 30 pastilek stáhnete ve formátu pdf zde: SEPTOLETE D II 1 mg 30 pastilek.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC SEPTOLETE D II 1 mg 30 pastilek

sp.zn. sukls131326/2010

a sp.zn. sukls226812/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Septolete D

1 mg

pastilky benzalkonii chloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je přípravek Septolete D a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septolete D používat
 3. Jak se přípravek Septolete D používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Septolete D uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Septolete D a k čemu se používá

Pastilky Septolete D obsahují benzalkonium-chlorid, který má antiseptický účinek, tj. ničí mnohé typy bakterií a některé druhy kvasinek.

Pastilky Septolete D působí přímo na mikroorganismy způsobující onemocnění úst a hltanu. Zabraňují rozšíření infekce a účinně zmírňují obtíže spojené s onemocněním ústní dutiny a hltanu.

Pastilky Septolete D jsou určeny k lokální léčbě při:

 • mírných zánětech dutiny ústní a hltanu, které se projevují bolestí či pálením v krku, otokem, zarudnutím hrdla
 • zánětech sliznice dásní a sliznice dutiny ústní, které se projevují bolestí, otokem, zarudnutím, zvýšenou citlivostí sliznice dutiny ústní nebo drobným krvácením při kontaktu s postiženým místem

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septolete D používat

Nepoužívejte Septolete D:

 • jestliže jste alergický(á) na benzalkonium-chlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • přípravek nesmí používat děti mladší 4 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Septolete D se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. V případě závažnější infekce doprovázené horečkou, silnou bolestí v krku, bolestí hlavy nebo zvracením navštivte svého lékaře, zvláště pokud se Vaše příznaky nezlepší do 3 dnů.

Děti a dospívající

Nepodávejte pastilky dětem do 4 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Septolete D

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Není známo, že by přípravek ovlivňoval účinky jiných léků.

Přípravek Septolete D s jídlem a pitím

Pastilky Septolete D nepoužívejte bezprostředně před jídlem nebo během jídla . Nejezte ani nepijte po dobu alespoň 60 minut po použití tohoto přípravku.

Pastilky se nesmí používat společně s mlékem, protože mléko snižuje antimikrobiální účinnost tohoto přípravku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Těhotné a kojící ženy mohou přípravek Septolete D používat pouze po poradě s lékařem.

Septolete D obsahuje maltitol

. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat. Diabetici:

Vezměte v úvahu, že jedna pastilka obsahuje 0,6 g maltitolu.

3. Jak se přípravek Septolete D používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající:

Doporučená dávka je každé 2 - 3 hodiny 1 pastilka. Maximální denní dávka je 6 - 8 pastilek.

Děti od 10 do 12 let:

Doporučená dávka je každé 3 - 4 hodiny 1 pastilka. Maximální denní dávka je 6 pastilek.

Děti od 4 do 10 let

: Doporučená dávka je každé 3 - 4 hodiny 1 pastilka. Maximální denní dávka jsou 4 pastilky.

Nepodávejte pastilky dětem do 4 let.

Pastilky se cucají nebo se nechají volně rozpustit v ústech. Po použití pastilky nejezte ani nepijte alespoň 60 minut.

Obvyklá délka používání přípravku při bolestech v krku je 5 dnů, při zánětech dutiny ústní nebo dásní 7 dnů.

Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 7 dnů.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Septolete D, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Septolete D

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se pastilky Septolete D používají v doporučených dávkách, nežádoucí účinky se vyskytují vzácně či velmi vzácně.

U citlivých lidí mohou vyšší než doporučené dávky vzácně způsobit zažívací potíže, jako jsou pocit na zvracení a průjem. Velmi vzácně se může vyskytnout reakce z přecitlivělosti (alergická reakce), jako jsou podráždění a kožní vyrážka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Septolete D uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Septolete D obsahuje

 • Léčivou látkou je benzalkonii chloridum. Jedna pastilka obsahuje benzalkonii chloridum 1,0 mg.
 • Dalšími složkami jsou maltitol, roztok maltitolu, mannitol, panenský ricinový olej, glycerol,

magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, chinolinová žluť, oxid titaničitý, povidon, voskové leštidlo, levomenthol, silice máty peprné, blahovičníková silice, thymol.

Jak přípravek Septolete D vypadá a co obsahuje toto balení

Žluté, kulaté, bikonvexní pastilky. Balení: 30 pastilek

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 12. 2016

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.