Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku

SEPTOLETE D II 1mg 30 pastilek

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 362116
100 %
Pastilky jsou určeny k lokální léčbě při zánětu úst a hltanu. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Více informací

126 Kč

Skladem zítra

Ve středu 10. 6. odešleme, u vás ve čtvrtek 11. 6.

Ve středu 10. 6. odešleme, u vás ve čtvrtek 11. 6.

ZITENAX

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace SEPTOLETE D II 1mg 30 pastilek

Pastilky jsou určeny k lokální léčbě při zánětu úst a hltanu. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp.zn. sukls131326/2010

a sp.zn. sukls226812/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Septolete D

1 mg

pastilky benzalkonii chloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je přípravek Septolete D a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septolete D používat
 3. Jak se přípravek Septolete D používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Septolete D uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Septolete D a k čemu se používá

Pastilky Septolete D obsahují benzalkonium-chlorid, který má antiseptický účinek, tj. ničí mnohé typy bakterií a některé druhy kvasinek.

Pastilky Septolete D působí přímo na mikroorganismy způsobující onemocnění úst a hltanu. Zabraňují rozšíření infekce a účinně zmírňují obtíže spojené s onemocněním ústní dutiny a hltanu.

Pastilky Septolete D jsou určeny k lokální léčbě při:

 • mírných zánětech dutiny ústní a hltanu, které se projevují bolestí či pálením v krku, otokem, zarudnutím hrdla
 • zánětech sliznice dásní a sliznice dutiny ústní, které se projevují bolestí, otokem, zarudnutím, zvýšenou citlivostí sliznice dutiny ústní nebo drobným krvácením při kontaktu s postiženým místem

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septolete D používat

Nepoužívejte Septolete D:

 • jestliže jste alergický(á) na benzalkonium-chlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • přípravek nesmí používat děti mladší 4 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Septolete D se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. V případě závažnější infekce doprovázené horečkou, silnou bolestí v krku, bolestí hlavy nebo zvracením navštivte svého lékaře, zvláště pokud se Vaše příznaky nezlepší do 3 dnů.

Děti a dospívající

Nepodávejte pastilky dětem do 4 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Septolete D

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Není známo, že by přípravek ovlivňoval účinky jiných léků.

Přípravek Septolete D s jídlem a pitím

Pastilky Septolete D nepoužívejte bezprostředně před jídlem nebo během jídla . Nejezte ani nepijte po dobu alespoň 60 minut po použití tohoto přípravku.

Pastilky se nesmí používat společně s mlékem, protože mléko snižuje antimikrobiální účinnost tohoto přípravku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Těhotné a kojící ženy mohou přípravek Septolete D používat pouze po poradě s lékařem.

Septolete D obsahuje maltitol

. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat. Diabetici:

Vezměte v úvahu, že jedna pastilka obsahuje 0,6 g maltitolu.

3. Jak se přípravek Septolete D používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající:

Doporučená dávka je každé 2 - 3 hodiny 1 pastilka. Maximální denní dávka je 6 - 8 pastilek.

Děti od 10 do 12 let:

Doporučená dávka je každé 3 - 4 hodiny 1 pastilka. Maximální denní dávka je 6 pastilek.

Děti od 4 do 10 let

: Doporučená dávka je každé 3 - 4 hodiny 1 pastilka. Maximální denní dávka jsou 4 pastilky.

Nepodávejte pastilky dětem do 4 let.

Pastilky se cucají nebo se nechají volně rozpustit v ústech. Po použití pastilky nejezte ani nepijte alespoň 60 minut.

Obvyklá délka používání přípravku při bolestech v krku je 5 dnů, při zánětech dutiny ústní nebo dásní 7 dnů.

Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 7 dnů.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Septolete D, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Septolete D

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se pastilky Septolete D používají v doporučených dávkách, nežádoucí účinky se vyskytují vzácně či velmi vzácně.

U citlivých lidí mohou vyšší než doporučené dávky vzácně způsobit zažívací potíže, jako jsou pocit na zvracení a průjem. Velmi vzácně se může vyskytnout reakce z přecitlivělosti (alergická reakce), jako jsou podráždění a kožní vyrážka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Septolete D uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Septolete D obsahuje

 • Léčivou látkou je benzalkonii chloridum. Jedna pastilka obsahuje benzalkonii chloridum 1,0 mg.
 • Dalšími složkami jsou maltitol, roztok maltitolu, mannitol, panenský ricinový olej, glycerol,

magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, chinolinová žluť, oxid titaničitý, povidon, voskové leštidlo, levomenthol, silice máty peprné, blahovičníková silice, thymol.

Jak přípravek Septolete D vypadá a co obsahuje toto balení

Žluté, kulaté, bikonvexní pastilky. Balení: 30 pastilek

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 12. 2016

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Značka: SEPTOLETE
Kód výrobku: 362116
Kód EAN: 3838989664619
Kód SÚKL: 208424
ATC skupina: Benzalkonium
Cesta podání: Orální podání
Držitel rozhodnutí: KRKA

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták SEPTOLETE D II 1mg 30 pastilek

Příbalovou informaci k produktu SEPTOLETE D II 1mg 30 pastilek zobrazíte nebo stáhnete zde: SEPTOLETE D II 1mg 30 pastilek.pdf

Recenze (3)

Recenze SEPTOLETE D II 1mg 30 pastilek

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Rychlá pomoc při zánětu v krku.
100 %

Používáme roky, spokojenost.1. volba při začínajícím pálení v krku.

100 %

báječně mi zabírá na škrábání v krku

Diskuze

Diskuze SEPTOLETE D II 1mg 30 pastilek

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám