Oblíbené položky

Úvodní strana » Trápí mě » Svaly, klouby a kosti » Svalové křeče

Veral 25 mg por.tbl.ent.30x25 mg - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 351824
Veral 25 mg léčí zánětlivé a degenerativní onemocnění pohybového ústrojí, bolestivé otoky nebo záněty.

Více informací

45
Běžná cena: 49 Kč, Ušetříte: 8 % (4 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Veral 25 mg léčí zánětlivé a degenerativní onemocnění pohybového ústrojí, bolestivé otoky nebo záněty.

Informace o produktu

Výrobce: Herbacos Recordati s.r.o.
Značka: VERAL
Kód výrobku: 351824
Kód EAN: 8594002959920
Kód SÚKL: 185421
Držitel rozhodnutí: Herbacos Recordati s.r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

sp. zn. sukls197014/2016 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

VERAL 25 mg 

enterosolventní tablety 

diclofenacum natricum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo     
lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
Požádejte  svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z  nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4.   
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

Co naleznete v příbalové informaci: 
1. Co je přípravek VERAL 25 mg a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VERAL 25 mg užívat 
3. Jak se přípravek VERAL 25 mg užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek VERAL 25 mg uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK VERAL 25 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
VERAL 25 mg patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky a používají se 
při léčení bolesti a zánětu. 
VERAL  25  mg  odstraňuje  zánětlivé  příznaky,  jako je  bolest  a  otok  (edém)  a  také  snižuje  horečku. 
Neovlivňuje však příčiny zánětu. 
VERAL 25 mg mohou bez porady s lékařem užívat dospělí a dospívající od 15 let, pro děti od 6 let 
(s tělesnou  hmotností  vyšší  než  20  kg)  je  přípravek  určen,  po  doporučení  lékařem,  pouze  k léčbě 
juvenilní idiopatické artritidy. 

 

VERAL 25 mg se užívá k léčbě následujících stavů: 

  vyvrtnutí kloubů, natažení svalů, nebo jiné poúrazové bolestivé stavy. 
  bolestivá menstruace. 

  bolest zubů. 

  bolest hlavy. 

Na  doporučení  lékaře  se  užívá  při  bolestech,  otocích  a  zarudnutích  provázejících  záněty  kloubů  a 
mimokloubní  revmatismus,  při  gynekologických  zánětech  a  také  jako  pomocná  léčba  při  infekčních 
onemocněních  ucha,  nosu  a  krku.  Při  léčbě  revmatických  onemocnění  může  být  nutné  dlouhodobé 
podávání. 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VERAL 25 
mg UŽÍVAT  
 
 
Neužívejte přípravek VERAL 25 mg:
 

• 

jestliže jste alergický(á) na diklofenak sodný nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
uvedenou v bodě 6 

• 

   pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené 

postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou cévní 
mozkovou příhodu nebo blokádu (ucpání) cév v srdci nebo mozku nebo jste podstoupil(a) 
operaci k  uvolnění blokády nebo bypass. 

• 

   pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen) 

 

 

  jestliže jste měl(a) již v minulosti alergickou reakci na přípravek k léčbě zánětu nebo bolesti 

(např.  kyselina  acetylsalicylová,  diklofenak,  ibuprofen).  Reakce  mohou  být  následující: 
astma,  akutní  rýma,  kožní  vyrážka,  otok  obličeje.  Jestliže  se  domníváte,  že  můžete  být 
alergický(á), poraďte se s lékařem 

  máte-li žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo jste měl(a) vředovou chorobu opakovaně v 

minulosti 

  pokud dojde k perforaci (proděravění) trávicího ústrojí nebo z něj krvácíte (příznaky jsou krev 

ve stolici nebo černá stolice) nebo jste v minulosti měl(a) tyto obtíže v souvislosti  s 
užíváním nesteroidních antirevmatik 

  při závažnějších onemocněních jater nebo ledvin  

  pokud trpíte vážnou srdeční nedostatečností 

  v posledních třech měsících těhotenství 
Jestliže se Vás týká  kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a 
neužívejte  VERAL 25 mg. 
Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro vás vhodný. 

 
  Upozornění a opatření 
  Před užitím přípravku Veral 25 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

Pokud máte onemocnění srdce nebo cév (nazývané též kardiovaskulární onemocnění, včetně 
nekontrolovaně vysokého krevního tlaku, městnavého srdečního selhání, ischemické choroby 
srdeční), léčba přípravkem Veral 25 mg se obecně nedoporučuje.  
 Pokud užíváte přípravek Veral 25 mg současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky, jako 
je kyselina acetylsalicylová, kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti nebo léky na deprese (SSRI 
- inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu) viz odstavec Vzájemné působení s 
dalšími léčivými přípravky.  
 Pokud máte astma, sennou rýmu (sezónní alergickou rinitidu), nosní polypy nebo chronické plicní 
onemocnění.  
 Pokud jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem, jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, 
krvavá nebo černá stolice (při opakovaném vředovém onemocnění nebo krvácení z trávicího traktu v 
minulosti se přípravek užívat nesmí).  
 Pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálením žáhy po předchozím užívání 
protizánětlivých léků.  
 Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů (ulcerózní kolitida) nebo zánětlivé 
střevní onemocnění nazývané Crohnova nemoc.  
 Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin.  

Jestliže jste dehydratován/a (odvodnění organismu) v důsledku např. zvracení, průjmu, před nebo 
po větší operaci.  
 Jestliže Vám otékají dolní končetiny.  
 Jestliže máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané 
jaterní porfyrie.  

 Jestliže máte systémový lupus erythematodes nebo jiné onemocnění pojivové tkáně. 
 
Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních 
příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. 
Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.  
Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu 
nutnou ke zlepšení příznaků. 
 

Informujte rovněž lékaře před předepsáním Veralu 25 mg, pokud: 

• 

kouříte 

• 

máte diabetes (cukrovku) 

• 

máte anginu pectoris (srdeční onemocnění projevující se častou bolestí na hrudi), 

krevní  sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy 
(tuky) 

 

 

 

Pokud se u Vás kdykoli během léčby přípravkem Veral 25 mg objeví jakékoli známky a příznaky 
srdečních nebo cévních potíží jako jsou bolest na hrudi, dýchavičnost, slabost nebo splývavá řeč, 
vyhledejte neprodleně lékaře.  
 
Přípravek Veral 25 mg může maskovat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy, 
horečka), proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a 
budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte Veral 25 mg.  
 

Ve velmi vzácných případech může přípravek Veral 25 mg, tak jako i jiná nesteroidní 
antirevmatika, způsobit těžké kožní alergické reakce, např. závažnou formu vyrážky. Pokud se u 
Vás objeví vyrážka, informujte neprodleně lékaře. 
 
Dlouhodobé užívání jakéhokoli přípravku proti bolesti hlavy  může  způsobit zhoršení  t é t o  

bolesti. 

Pokud si myslíte, že se Vás toto týká, poraďte se se svým lékařem. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek VERAL 25 mg 

Účinky přípravku VERAL 25 mg s jinými léky se mohou vzájemně ovlivňovat. Informujte svého 
lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 

Zvláště byste měl/a informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: 

  Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané 

k léčbě depresí.  

  Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce).  
  Diuretika (močopudné léky).  
  ACE inhibitory nebo betablokátory (skupiny léčivých přípravků pro léčbu vysokého krevního 

tlaku a srdečního selhání).  

  Jiné nesteroidní protizánětlivé léky, jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen.  
  Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu).  
  Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti.  
  Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu.  
  Methotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo chronický zánět kloubů).  
  Cyklosporin, takrolimus (léky užívané po transplantaci orgánů).  
  Trimetoprim (lék užívaný k prevenci nebo léčbě infekcí močových cest).  
  Chinolonové antibakteriální přípravky (léky užívané při infekcích).  
  Vorikonazol (lék užívaný k léčbě plísňových infekcí).  
  Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů).  
  Cholestipol/Cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu).  

 

Přípravek VERAL 25 mg a starší lidé 
Protože  starší  pacienti  mohou  na  VERAL  25  mg  reagovat  silněji  než  mladší  dospělí,  měli  by 
užívat  nejnižší  účinnou  dávku.  U  starších  pacientů  je  zvlášť  důležité,  aby  nežádoucí  účinky 
okamžitě hlásili  lékaři. 

 

Použití u děti a dospívajících  

O použití přípravku Veral 25 mg k léčbě dětí a dospívajících do 15 let rozhoduje výhradně lékař.  
U této věkové kategorie se přípravek používá pouze  k léčbě  juvenilní idiopatické artritidy. 

 
 

Užívání přípravku VERAL 25 mg s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek  VERAL  25  mg  se  doporučuje  užívat  při  jídle  nebo  bezprostředně  po  něm.  Je-li 
potřeba  dosáhnout  rychlejší  nástup  analgetického  účinku,  je  vhodné  podat  lék  před  jídlem.   
Během léčby přípravkem VERAL 25 mg není vhodné pití alkoholických nápojů.  

 

 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Těhotenství 
VERAL 25 mg by neměl být užíván během těhotenství,  pokud  to  není  nezbytně  nutné.  Tak  jako 
ostatní  nesteroidní  protizánětlivé  léky  i  VERAL  25  mg  se  nesmí  užívat  v průběhu  posledních 
třech  měsíců  těhotenství,  protože  by  mohlo  dojít  k  poškození  nenarozeného  dítěte  nebo  k 
potížím při porodu. 

 

Kojení 

Pokud užíváte přípravek Veral 25 mg, neměla byste kojit, protože přípravek může být pro kojence 
škodlivý.  
 

  Plodnost 

Přípravek  VERAL  25  mg  může  způsobovat  problémy  s početím,  proto  neužívejte  tento  
přípravek,  jestliže  plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

V ojedinělých případech může přípravek Veral 25 mg působit ospalost, závratě,  rozmazané vidění. 
Pokud se u Vás takové příznaky objeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte  stroje, ani 
nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Informujte co nejdříve svého lékaře o 
tom, že máte tyto potíže. 

 

Přípravek VERAL 25 mg obsahuje laktózu  
Přípravek  obsahuje  laktózu  (mléčný  cukr).  Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé 
cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VERAL 25 mg UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si  nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Na základě Vaší léčebné odpovědi může  lékař dávku zvýšit nebo snížit. 
 
Doporučená dávka přípravku VERAL 25 mg u dospělých a dospívajících nad 15 let
 
Začněte  léčbu  užitím  1  tablety  při  objevení  se  příznaků onemocnění.  Je-li  třeba,  pokračujte  s 
léčbou  užitím  1  tablety  v  intervalu  4-6  hodin.  Neužívejte  více  než  3  tablety  během  24  hodin. 
Nepřekračujte uvedenou  dávku. Jestliže se při užívání přípravku  VERAL 25 mg příznaky do 3 
dnů  nezlepší  nebo  se  zhorší,  poraďte  se  o  dalším  užívání  přípravku  s  lékařem.  Bez  porady  s 
lékařem neužívejte VERAL déle než 7 dnů. 
 
Při  zánětech  kloubů,  mimokloubním  revmatismu,  gynekologických  zánětech  a  infekčních 
onemocněních ucha, nosu a krku určí dávkování vždy lékař. Obvyklé dávkování je 3-6 tablet denně 
rozděleně do 2–3 dílčích dávek. 
 
 
Použití u dětí a dospívající do 15 let 
Dětem od 20 kg tělesné hmotnosti se při juvenilní idiopatické artritidě podává 1 tableta 2krát 
denně,  dětem od 30 kg 1 tableta 3krát denně. 
 
Jak se přípravek Veral 25 mg užívá 
Doporučuje  se  lék  zapít  sklenicí  vody  a  po  aplikaci  zůstat  sedět  nebo  stát  15  –  30  minut, aby 
se předešlo  uvíznutí  léku  v jícnu,  kde by mohl způsobit podráždění sliznice. Tablety se polykají 
celé, nedělí se ani nekousají. 
 

Jak dlouho se přípravek Veral 25 mg užívá  
Dodržujte přesně pokyny lékaře nebo lékárníka.  

 

 

Jestliže užíváte přípravek Veral 25 mg déle než několik týdnů, navštivte svého lékaře, aby 
zkontroloval Váš zdravotní stav a zaručil, že netrpíte žádným nezaznamenaným nežádoucím 
účinkem.  

Máte-li jakékoli otázky ohledně délky léčby přípravkem Veral 25 mg, zeptejte se lékaře nebo 
lékárníka. 

 
   Jestliže jste užil(a) více přípravku VERAL 25 mg, než jste měl(a)  

Jestliže  jste  nedopatřením  užil(a)  více  tablet,  než  jste  měl(a),  oznamte  to  ihned  svému  lékaři 
nebo  rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít VERAL 25 mg 
Při  vynechání  dávky  užijte  lék  ihned,  jak  si  vzpomenete.  Jestliže  se  přiblížila  doba  pro  užití 
další  doporučené dávky, dávku vynechejte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo   

lékárníka. 

 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se  ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu 
nutnou ke zlepšení příznaků. 

Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti: 
Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob. 
Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob. 
Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1000 léčených osob. 
Vzácné: méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob. 
Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 léčených osob, včetně ojedinělých případů. 

Nežádoucí účinky: 
 
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. 
Ihned přestaňte  VERAL 25 mg užívat a informujte  svého lékaře, pokud zaznamenáte: 
• Mírné křeče a bolestivost břicha začínající krátce po zahájení léčby VERAL 25 mg po kterých se 
následně objeví krvácení z konečníku nebo krvavý průjem, a to obvykle během 24 hodin od 
rozvoje bolesti břicha (frekvence není známa, z dostupných údajů nelze určit). 
 
 
Pokud  se  u  vás  vyskytnou  některé  z  následujících  příznaků,  přestaňte  VERAL  25  mg  
užívat a  okamžitě se poraďte se svým lékařem. 
 
Časté:  

• bolesti hlavy, závratě 
• pocit na zvracení, zvracení, průjem, poruchy trávení, bolest v horní části břicha, plynatost, 
nechutenství 
• zvýšené hodnoty jaterních enzymů 
• vyrážka 

 
Vzácné:
  
• ospalost  
• potíže s dýcháním nebo polykáním, kožní vyrážka, svědění, kopřivka, závratě (známky 
přecitlivělosti, anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce) 

  • náhlá dušnost a pocit tíže na prsou se sípáním nebo kašlem (astma) 

• bolest žaludku, krvácení v oblasti trávicího traktu, krev ve zvratcích (hemateméza), krvavá 
dehtovitá stolice (melena), peptický  vřed s krvácením nebo perforací nebo bez těchto komplikací 

 

 

• zánět jater, žloutenka, poškození jater 
• otok 

 

Velmi  vzácné:   
• spontánní krvácení nebo krevní podlitiny (známky trombocytopenie), nízká hladina bílých 
krvinek (leukopenie), nízká hladina červených krvinek (anémie), vysoká horečka, časté infekce, 
přetrvávající bolesti v krku (známky agranulocytózy) 
• otoky obličeje nebo hrdla (známky angioedému) 
• úzkost, znepokojivé myšlenky nebo nálady (známky psychotických poruch) 
• poruchy smyslových orgánů, mravenčení, poruchy paměti, dezorientace,  nespavost,  
podrážděnost, křeče, deprese, třesy 

  • ztuhnutí šíje, horečka, pocit na zvracení, zvracení, bolest hlavy (příznaky aseptické meningitidy) 

• poruchy zraku, rozmazané vidění, dvojité viděni (diplopie). 
• pískání nebo šelest v uších (tinnitus), porucha sluchu. 
• bušení srdce (palpitace), bolesti na hrudi, městnavé srdeční selhání. 
• vysoký krevní tlak (hypertenze), záněty cév (vaskulitida) projevující se červenou nebo purpurovou 
pokožkou a svěděním. 
• zápal plic (pneumonie). 
• zánět tlustého střeva (kolitida  včetně  hemoragické  kolitidy  a  zhoršení ulcerózní  kolitidy  nebo 
Crohnovy  choroby),  zácpa,  záněty  v  dutině  ústní,  zarudlý  a  bolestivý  jazyk,  poškození  jícnu, 
silné bolesti v oblasti nad žaludkem (známky zánětu slinivky). 
• prudce probíhající zánět jater, odumření jater, selhání jater 

• puchýře, ekzém, zčervenání kůže, kožní zánět s odlupováním pokožky (známky  multiformního 
erytému, v případě horečky Stevens-Johnsonova syndromu nebo  akutní  toxické  epidermolýzy), 
kožní vyrážka s odlupováním pokožky (známky exofoliativní dermatitidy), vypadávání vlasů, 
zvýšená citlivost pokožky na sluneční světlo (fotosenzitivní reakce), drobná tečkovitá krvácení na 
pokožce (purpura, alergická purpura), svědění. 
• akutní selhání ledvin, krev v moči (hematurie), nadměrné množství bílkovin v krvi (proteinurie), 
otok tváře nebo břicha, vysoký krevní tlak (známky nefrotického syndromu), větší nebo menší 
objem moči, ospalost, zmatenost, nevolnost (známky tubulointersticiální nefritidy), nadměrně 
snížený objem moči (známky ledvinové papilární nekrózy). 

 

Léky jako je VERAL 25 mg mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových 
cévních  příhod. 

 

Pokud užíváte přípravek Veral 25 mg déle než několik týdnů, podrobte se pravidelným kontrolám u 
lékaře, abyste netrpěl(a) nerozpoznanými nežádoucími účinky. 

 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41, Praha 10  

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto  

přípravku. 

 

 

5. JAK PŘÍPRAVEK VERAL 25 mg UCHOVÁVAT 
Podmínky uchovávání pro balení v lahvičce:  
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v   dobře   uzavřené   lahvičce,   aby   byl   přípravek   chráněn  
před   vlhkostí.  Uchovávejte   lahvičku  v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

  Podmínky  uchovávání pro balení v blistru:   

 

 

Uchovávejte  při  teplotě  do  25°C

 v blistru, aby byl přípravek  chráněn před vlhkostí.

  Blistr  

uchovávejte  v krabičce,  aby  byl  přípravek chráněn před světlem. 

 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k 
poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  
chránit  životní prostředí. 

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
Co přípravek VERAL 25 mg obsahuje 
Léčivou  látkou  je  diklofenak  sodný  (diclofenacum  natricum),  25  mg  (diklofenaku)  v  1 
enterosolventní tabletě. 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, povidon 25, koloidní bezvodý 
oxid křemičitý,  calcium-stearát, dimetikonová emulze SE 2, mastek, žlutý oxid železitý, disperze 
kopolymeru MA/EA1.1 30%, makrogol 6000. 

 

Jak přípravek VERAL 25 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
VERAL  25  mg  jsou  kulaté,  mírně  bikonvexní  enterosolventní  tablety  hnědožluté  barvy.  
Balení  obsahuje 30 tablet ve skleněné lahvičce nebo v blistru. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci  
Herbacos 

Recordati 

s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika  

 
Výrobce  
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika s místem propouštění 
šarží na adrese Herbacos Recordati s.r.o., Generála Svobody 335, 533 51 Pardubice-Rosice nad 
Labem, Česká republika  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
25.8.2016 

 

Recenze

Recenze produktu Veral 25 mg por.tbl.ent.30x25 mg

Diskuze

Diskuze k produktu Veral 25 mg por.tbl.ent.30x25 mg

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám