Podrobné informace

Veral 25 mg léčí zánětlivé a degenerativní onemocnění pohybového ústrojí, bolestivé otoky nebo záněty.

Informace o produktu

Výrobce: Herbacos Recordati s.r.o.
Značka: VERAL
Kód výrobku: 351824
Kód EAN: 8594002959920
Kód SÚKL: 185421
Držitel rozhodnutí: Herbacos Recordati s.r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 5) sp. zn. sukls67700/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VERAL 25 mg enterosolventní tablety (Diclofenacum natricum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte VERAL 25 mg užívat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte
svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je VERAL 25 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete VERAL 25 mg užívat
3. Jak se VERAL 25 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek VERAL 25 mg uchovávat
6. Další informace

1.

CO JE VERAL 25 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁVERAL 25 mg patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky a používají se při léčení bolesti a zánětu.
VERAL 25 mg odstraňuje zánětlivé příznaky, jako je bolest a otok (edém) a také snižuje horečku.
Neovlivňuje však příčiny zánětu.
VERAL 25 mg mohou bez porady s lékařem užívat dospělí a mladiství od 15 let, pro děti od 6 let
(s tělesnou hmotností vyšší než 20 kg) je přípravek určen, po doporučení lékařem, pouze k léčbě juvenilní idiopatické artritidy.

VERAL se užívá k léčbě následujících stavů:

 vyvrknutí kloubů, natažení svalů, nebo jiné poúrazové bolestivé stavy.
 bolestivá menstruace.
 bolest zubů.
 bolest hlavy.
Na doporučení lékaře se užívá při bolestech, otocích a zarudnutích provázejících záněty kloubů a
mimokloubní revmatismus, při gynekologických zánětech a také jako pomocná léčba při infekčních
onemocněních ucha, nosu a krku. Při léčbě revmatických onemocnění může být nutná dlouhodobá léčba.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VERAL 25 mg UŽÍVATVždy dodržuje pokyny Vašeho lékaře nebo lékárníka, i když se liší od informací uvedených v této příbalové informaci.

Neužívejte VERAL 25 mg:

• pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou cévní
mozkovou příhodu nebo blokádu (ucpání) cév v srdci nebo mozku nebo jste podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass.
• pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen) Strana 2 (celkem 5)
 jestliže jste měli někdy alergickou reakci (např. kožní vyrážku nebo těžkosti s dýcháním) na léky, které obsahují diklofenak anebo podobné látky, jako jsou např. kyselina acetylsalicylová (Acylpyrin, Aspirin) nebo ibuprofen
 máte-li žaludeční nebo dvanáctníkový vřed
 jestliže jste někdy měli alergickou reakci na některou jinou složku přípravku VERAL
 máte-li krev ve stolici a nebo černou stolici nebo jste v minulosti měl(a) tyto obtíže v souvislosti s užíváním nesteroidních protizánětlivých léků
 při závažnějších poruchách funkce jater, ledvin a srdce
 při záchvatech astmatu, urtikarii nebo akutní rýmě provokované (potencované) kyselinou
acetylsalicylovou, případně jinými léky inhibujícími syntézu prostaglandinů  v posledních třech měsících těhotenství
Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte
VERAL 25 mg. Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro vás vhodný.

Informujte lékaře před předepsáním diklofenaku, pokud:

• kouříte
• máte diabetes (cukrovku)
• máte anginu pectoris (srdeční onemocnění projevující se častou bolestí na hrudi), krevní
sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky)
Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu
nutnou ke zlepšení příznaků.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku VERAL 25 mg je třeba:

 Pokud jste měli v minulosti jakékoli onemocnění žaludku nebo střev anebo jste měli nepříjemné
pocity v žaludku anebo pálení žáhy po užití nesteroidních protizánětlivých léků.

 Pokud máte některé z následujících onemocnění:

- průduškové astma (onemocnění charakterizované záchvatovou dušností vznikající na podkladě náhlého zúžení průdušek)
- onemocnění srdce, jater nebo ledvin
- vysoký krevní tlak
- poruchy krvácivosti nebo jiné onemocnění krve včetně jaterní porfýrie
Ve výše uvedených případech lékař nebo lékárník zváží Vaši léčbu přípravkem VERAL 25 mg.
Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje ještě před tím, než začnete VERAL 25 mg užívat.
Léky jako je VERAL 25 mg mohou působit zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby.
Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

VERAL 25 mg a starší lidé

Protože starší pacienti mohou na VERAL 25 mg reagovat silněji než mladší dospělí, měli by užívat
nejnižší účinnou dávku. U starších pacientů je zvlášť důležité, aby nežádoucí účinky okamžitě hlásili lékaři.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku VERAL 25 mg s jinými léky se mohou vzájemně ovlivňovat. V případě, že užíváte
jiné léky vázané na lékařský předpis nebo i bez lékařského předpisu, poraďte se o vhodnosti
současného užívání VERAL 25 mg s lékařem nebo lékárníkem.

Zvláště byste měl/a informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

 Obsahující kortikoidy - zvýšení rizika tvorby vředů a krvácení v oblasti žaludku a střev
 Obsahující antiagregační látky např. kyselinu acetylsalicylovou nebo SSRI (antidepresiva)
– zvýšení rizika krvácení v oblasti žaludku a střev

Přípravek VERAL 25 mg dále může ovlivnit účinek následujících léků:

 zvyšuje účinek lithia, digoxinu, metotrexatu a cyklosporinu
 může ojediněle ovlivnit účinnost léků užívaných k léčbě cukrovky kromě inzulínu Strana 3 (celkem 5)
 snižuje účinnost léků užívaných ke zvýšenému vylučování moče (diuretika)
 zvyšuje účinnost léků bránících vzniku krevních sraženin, jako je např. warfarin
 zvyšuje účinnost i nežádoucí účinky jiných nesteroidních protizánětlivých léčiv, jako jsou např. kyselina acetylsalicylová (Acylpyrin, Aspirin) nebo ibuprofen
 může ovlivnit účinek některých léků užívaných k léčbě infekčních onemocnění (jako jsou chinolony)
Během léčby přípravkem VERAL 25 mg není vhodné pití alkoholických nápojů.
Požití alkoholu tlumí reakční schopnosti pacienta. Užívání přípravku VERAL 25 mg s jídlem a pitím
VERAL 25 mg se doporučuje užívat při jídle nebo bezprostředně po něm.
Je-li potřeba dosáhnout rychlejší nástup analgetického účinku, je vhodné podat lék před jídlem. Doporučuje se lék zapít
sklenicí vody a po aplikaci zůstat sedět nebo stát 15 – 30 minut jako prevence uvíznutí léku v jícnu,
kde by mohl způsobit podráždění sliznice. Tablety se polykají celé.
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Informujte svého
lékaře o tom, že jste nebo můžete být těhotná. VERAL 25 mg by neměl být užíván během těhotenství,
pokud to není nezbytně nutné. Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i VERAL 25 mg se
nesmí užívat v průběhu posledních třech měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození
nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu.
VERAL 25 mg může způsobovat problémy s početím, proto neužívejte tento přípravek, jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím.

Kojení

Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. VERAL 25 mg prostupuje v malém množství do mateřského
mléka. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala VERAL 25 mg měla by jej užívat pouze na
doporučení lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost. Jestliže se však u Vás v průběhu léčby objeví některé nežádoucí
účinky jako ospalost, závratě, rozmazané vidění, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani
nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.
Důležité informace o některých složkách přípravku VERAL 25 mg
Přípravek obsahuje laktózu (mléčný cukr). Jestliže Vám lékař oznámil, že nesnášíte některé cukry
(intolerance laktózy), kontaktujte jej, než začnete užívat tento přípravek.

3.

JAK SE VERAL 25 mg UŽÍVÁVždy užívejte přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace nebo svého lékaře. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Na základě Vaší léčebné odpovědi může
lékař dávku zvýšit nebo snížit.

Dospělí a mladiství nad 15 let

Začněte léčbu užitím 1 tablety při objevení se příznaků. Je-li třeba, pokračujte s léčbou užitím 1
tablety v intervalu 4-6 hodin. Neužívejte více než 3 tablety během 24 hodin. Nepřekračujte uvedenou
dávku. Jestliže se při užívání VERAL 25 mg příznaky do 3 dnů nezlepší nebo se zhorší, poraďte se o
dalším užívání přípravku s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte VERAL déle než 7 dnů.
Na doporučení lékaře je možné dávku zvýšit na
4–6 tablet denně rozděleně do 2–3 dílčích dávek.

Děti a mladiství do 15 let

Dětem od 20 kg tělesné hmotnosti se při juvenilní idiopatické artritidě podává 1 tableta 2krát denně,
dětem od 30 kg 1 tableta 3krát denně.
Jestliže jste užil/a více přípravku VERAL 25 mg, než jste měl/a
Jestliže jste nedopatřením užil/a více tablet, než jste měl/a, oznamte to ihned svému lékaři nebo
rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.
Strana 4 (celkem 5)

Jestliže jste zapomněl/a užít VERAL 25 mg/b>

Při vynechání dávky užijte lék ihned, jak si vzpomenete. Jestliže se přiblížila doba pro užití další
doporučené dávky, dávku vynechejte. Nikdy neužívejte dvojnásobnou dávku.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKYPodobně jako všechny léky, může i VERAL 25 mg u některých lidí vyvolat nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Patří k nim nepříjemný pocit v žaludku, nutkání na zvracení, pálení žáhy, zvracení, průjem, zácpa,
bolesti břicha, plynatost, ztráta chuti k jídlu, ospalost, bolesti hlavy, závratě a vyrážka. Velmi zřídka se
mohou vyskytnout poruchy spánku a zvonění v uších.

Pokud se u vás vyskytnou některé z následujících příznaků, přestaňte VERAL 25 mg užívat a okamžitě se poraďte se svým lékařem:

- nutkání na zvracení, zvracení, krev ve zvratkách a bolest v horní části břicha
- černá stolice nebo krev v moči
- kožní projevy, jako je vyrážka nebo svědění, tvorba puchýřů, krvácení do kůže a sliznic
- dýchací obtíže
- zežloutnutí kůže nebo očí
- přetrvávající bolest v krku nebo horečka
- otoky obličeje nebo dolních částí nohou
- silná bolest hlavy, zvýšení krevního tlaku, srdeční selhání
- bolesti na hrudníku spojené s kašlem

Léky jako je VERAL 25 mg mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou popsány v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři.

5.

JAK PŘÍPRAVEK VERAL 25 mg UCHOVÁVATPodmínky pro lahvičku: Uchovávejte při teplotě do 25 °C,
v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte lahvičku
v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Podmínky pro blistr: Uchovávejte při teplotě do 25°C. Blistr uchovávejte v krabičce, aby byl
přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACECo přípravek VERAL 25 mg obsahuje
Léčivá látka: Diclofenacum natricum, 25 mg (diklofenaku) v 1 enterosolventní tabletě
Pomocné látky: Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, povidon 25, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
calcium-stearát, dimetikonová emulze SE 2, mastek, žlutý oxid železitý, disperze kopolymeru MA/EA 1.1 30%, makrogol 6000.
Jak přípravek VERAL 25 mg vypadá a co obsahuje toto balení
VERAL 25 mg jsou kulaté, mírně bikonvexní enterosolventní tablety hnědožluté barvy. Balení
obsahuje 30 tablet ve skleněné lahvičce nebo v blistru a příbalovou informaci
Držitel rozhodnutí o registraci
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika
Strana 5 (celkem 5)

Výrobce
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika s místem propouštění
šarží na adrese Herbacos Recordati s.r.o., Generála Svobody 335, 533 51 Pardubice-Rosice nad
Labem, Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy schválena
10.4.2015

Recenze

Recenze produktu Veral 25 mg por.tbl.ent.30x25 mg

Diskuze

Diskuze k produktu Veral 25 mg por.tbl.ent.30x25 mg

Přidat nový příspěvek do diskuze