Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na gynekologické potíže, antikoncepce » Léky na vaginální mykózy

ROSALGIN Prášek pro poševní roztok 10 sáčků - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 41932

97 % 16 recenzí

Rosalgin je určen k léčbě zánětlivých projevů ženského pohlavního ústrojí, které jsou mikrobiálního původu. Bez aplikátoru.

Více informací

244
Běžná cena: 267 Kč, Ušetříte: 9 % (23 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 18. 7. 2018, předpokládaný termín doručení 19. 7. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Recenze (16)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ROSALGIN Prášek pro poševní roztok 10 sáčků

Rosalgin je určen k léčbě zánětlivých projevů ženského pohlavního ústrojí, které jsou mikrobiálního původu. Bez aplikátoru.

sp.zn.sukls251275/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

ROSALGIN
500 mg, granule pro vaginální roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden sáček obsahuje benzydamini hydrochloridum 500 mg.
Úplný seznam pomocných látek viz 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Granule pro vaginální roztok
Popis přípravku: bílé nebo téměř bílé granule

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek je indikován k léčbě zánětlivých projevů v oblasti ženských genitálií (jako jsou vulvovaginitida a cervikovaginitida) jakéhokoli původu včetně těch, které vznikají sekundárně po chemoterapii nebo radioterapii. Vaginální roztok se dále aplikuje profylakticky před i po operačním gynekologickém zákroku. Přípravek může být rovněž používán při běžné ženské hygieně a hygieně během šestinedělí.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování
Připravený roztok se aplikuje prostřednictvím Rosalgin irigátoru pro gynekologické použití jednou nebo dvakrát denně.
Přípravek se používá k výplachu pochvy a k oplachu zevních rodidel u žen starších 15 let.
Doba léčby je maximálně 14 dní.
Přípravek se používá i k běžné ženské hygieně nepravidelně, podle potřeby.
Pediatrická populace
U dětí od 6 let je možno použít vaginální roztok pouze k oplachům zevních pohlavních orgánů.
Způsob podání
Návod k rekonstituci tohoto přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3 Kontraindikace


Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Dlouhodobé používání přípravku může vést k přecitlivělosti. Dojde-li ke vzniku přecitlivělosti, je nutné
léčbu přerušit.
Používání přípravku neovlivňuje fyziologické pH vaginy.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce s lokálně aplikovanými léky (antimykotiky, chemoterapeutiky, hormony apod.) není známá.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Přestože těhotenství a kojení nejsou kontraindikací pro lokální léčbu přípravkem, je vhodné se poradit s lékařem před zahájením léčby či před hygienickým použitím tohoto přípravku.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Rosalgin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Při dlouhodobém používání přípravku se mohou ojediněle vyskytnout projevy přecitlivělosti, jako je
pálení, svědění apod.
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Intoxikace se očekává pouze v případě náhodného požití velkého množství benzydaminu (>300 mg).
Symptomy spojené s předávkováním požitého benzydaminu jsou převážně gastrointestinální příznaky a symptomy centrálního nervového systému. Mezi nejčastější gastrointestinální symptomy patří nauzea, zvracení, bolesti břicha a podráždění jícnu. Symptomy centrálního nervového systému zahrnují poruchy spánku, závrať, optické halucinace (mžitky před očima, barevné nebo bílé plochy), agitovanost, neklid, úzkost a podrážděnost.
Specifické antidotum není známo. V případě akutního předávkování je možná pouze symptomatická
léčba. Pacienti mají být pod pečlivým dohledem a má jim být zajištěna podpůrná léčba. Je třeba udržovat adekvátní hydrataci.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Gynekologikum, antiflogistikum, ATC kód: G02CC03
Léčivou látkou přípravku je benzydamin- hydrochlorid, látka patřící mezi nesteroidní antiflogistika.
Při lokální aplikaci vykazuje benzydamin silný analgetický, protizánětlivý a antiexsudativní účinek,
redukuje bolest spojenou se zánětem fyzikálního, chemického či mikrobiálního původu a vykazuje i
lokální anestetické účinky.
Prokázán byl také antiseptický účinek benzydaminu.
Prokázán byl jeho antimikrobiální účinek vůči grampozitivním bakteriím, gramnegativním bakteriím,
plísním apod.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce
Spektrofotometrická analýza ukázala, že benzydamin přítomný ve vaginálním roztoku se váže na
vaginální epitel a dosahuje koncentrace 9,7 ± 6,24 μg/g čerstvé tkáně.
Distribuce
Postupná absorpce mukózou vede k velmi nízkým hladinám v krvi, které nevyvolávají žádné
farmakologické účinky na systémové úrovni.
Eliminace
Benzydamin je vylučován zejména močí, hlavně ve formě inaktivních metabolitů nebo konjugovaných
produktů.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie na zvířatech neprokázaly mutagenní ani kancerogenní efekt. Při běžných dávkách nebyl prokázán vliv na fertilitu a nebyl prokázán embryotoxický účinek. Nepůsobí teratogenně a neovlivňuje normální vývoj plodu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Cetrimonium-tosylát
Povidon
Chlorid sodný

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

5 let
Připravený roztok lze použít maximálně do 24 hodin po rozpuštění obsahu sáčku v pitné vodě.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Sáček papír/PP, krabička.
Velikost balení: 1, 2, 4, 5, 6, 8 nebo 10 sáčků.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Obsah jednoho sáčku přípravku se rozpustí v půl litru nebo v jednom litru pitné vody.
Připravený roztok se při výplachu aplikuje prostřednictvím Rosalgin irigátoru pro gynekologické použití (není součástí balení).
Irigátor se nejprve důkladně omyje teplou vodou a osuší se. Nádobka irigátoru se naplní půl litrem
předem připraveného roztoku. Na nádobku se našroubuje přiložený nástavec. Nástavec se opatrně zasune do pochvy a nádobka s roztokem se stlačuje, až se vyprázdní. Po vyprázdnění se nádobka drží stlačená a nástavec se opatrně vytáhne z pochvy ven. Po použití se nástavec z nádobky odšroubuje a obě část iirigátoru pro gynekologické použití se důkladně omyjí v teplé vodě a nechají se oschnout.
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

54/343/99-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 2. 6. 1999
Datum posledního prodloužení registrace: 21. 3. 2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

10.11.2016

Informace o produktu

Výrobce: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Značka: ROSALGIN
Kód výrobku: 41932
Kód EAN: 8594044141482
Kód SÚKL: 0100234
Držitel rozhodnutí: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Kdy se používá Rosalgin? Přípravek Rosalgin je určen k léčbě zánětlivých projevů pochvy, děložního hrdla a zevní části ženského pohlavního ústrojí, které jsou mikrobiálního, chemického i fyzikálního původu. Rosalgin se dále používá před a po operačním gynekologickém zákroku. Přípravek je vhodný pro běžnou ženskou hygienu a hygienu během šestinedělí. Přípravek Rosalgin se používá k výplachu pochvy a oplachu zevních rodidel u žen starších 15 let. U dětí od 6 let je možno použít přípravek Rosalgin k oplachům zevních pohlavních orgánů.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (16)

Recenze produktu ROSALGIN Prášek pro poševní roztok 10 sáčků

Recenze od 16 uživatelů s celkovým hodnocením 97 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Spokojenost

100 %

100 %

100 %

100 %

úžasný pocit čistoty

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu ROSALGIN Prášek pro poševní roztok 10 sáčků

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

80 % 05/03/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám