Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky proti rýmě a na ucpaný nos, nosní kapky » Léky na uvolnění dutin

Septanazal pro děti 10ml - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 330506

100 % 1 recenze

Nosní sprej ke snížení otoku nosní sliznice při rýmě, uvolňuje nos a hojí nosní sliznici, nástup účinku za 5 - 10 minut. Lék k nosnímu podání, čtěte pečlivě příbalový leták.

Více informací

92
Běžná cena: 99 Kč, Ušetříte: 7 % (7 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Nosní sprej ke snížení otoku nosní sliznice při rýmě, uvolňuje nos a hojí nosní sliznici, nástup účinku za 5 - 10 minut. Lék k nosnímu podání, čtěte pečlivě příbalový leták.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Značka: KRKA
Kód výrobku: 330506
Kód EAN: 3838989630638
Kód SÚKL: 195151
Držitel rozhodnutí: KRKA

Septanazal pro děti 0.5mg/50mg v 1ml nas.spr.so.1x10ml


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

 

Sp.zn.sukls76359/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Septanazal pro děti 0,5 mg/50 mg v 1 ml 

nosní sprej, roztok 

xylometazolini hydrochloridum/dexpanthenolum 

 

Septanazal pro děti neobsahuje konzervační látky. 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Septanazal pro děti a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septanazal pro děti používat 

3. 

Jak se přípravek Septanazal pro děti používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Septanazal pro děti uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Septanazal pro děti a k čemu se používá 

 
Septanazal pro děti, nosní sprej, obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. 
Xylometazolin-hydrochlorid rychle stahuje cévy v nosní sliznici a snižuje otok nosní sliznice a sekreci 
sliznic.  Tímto  způsobem  snižuje  pocit  ucpaného  nosu.  Dexpanthenol  je  derivát  vitamínu  kyseliny 
pantothenové, která podporuje hojení a chrání nosní sliznici. 
Septanazal pro děti se používá: 

ke snížení otoku nosní sliznice při zánětu nosní sliznice (rýmě) a jako podpůrná léčba při hojení 
slizničních lézí (poškození sliznice), 

k úlevě při nealergickém zánětu nosní sliznice (vasomotorické rýmě), 

k léčbě zhoršeného nosního dýchání po operacích nosu. 

 
Tento léčivý přípravek je určen pro použití u dětí ve věku od 2 do 6 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septanazal pro děti používat 

 
Nepoužívejte přípravek Septanazal pro děti:
 

jestliže je Vaše dítě alergické na xylometazolin-hydrochlorid, dexpanthenol nebo na kteroukoli 
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

jestliže má Vaše dítě suchý zánět nosní sliznice s tvorbou krust (rhinitis sicca), 

jestliže Vaše dítě prodělalo chirurgické odstranění hypofýzy nebo jinou operaci, která odhaluje 
mozkové pleny (mozkové blány). 

Tento léčivý přípravek nesmí být používán u dětí mladších 2 let. 
 
 

 

 

 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Septanazal pro děti se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

jestliže  Vaše  dítě  užívá  inhibitory  monoaminooxidázy  (IMAO)  nebo  další  léky,  které  mohou 
zvyšovat krevní tlak, 

jestliže  má  Vaše  dítě  zvýšený  tlak  uvnitř  oka  (glaukom),  zvláště  jestliže  trpí  glaukomem 
s úzkým úhlem, 

jestliže  má  Vaše  dítě  závažné  kardiovaskulární  onemocnění  (např.  ischemickou  chorobu 
srdeční, vysoký krevní tlak), 

jestliže má Vaše dítě nádor dřeně nadledvin (feochromocytom), 

jestliže má Vaše dítě metabolické onemocnění (např. zvýšenou činnost štítné žlázy projevující 
se  zvýšeným  pocením,  zvýšenou  tělesnou  teplotou,  zrychleným  srdečním  tepem  nebo  má-li 
cukrovku), 

jestliže má Vaše dítě metabolickou poruchu nazývanou porfyrie, 

jestliže má Vaše dítě zvětšenou prostatu. 

 
Použití při chronické rýmě je možné pouze pod dohledem lékaře vzhledem k nebezpečí atrofie nosní 
sliznice. 
 
Nesprávné používání nebo používání nadměrného množství spreje může vyvolat systémové nežádoucí 
účinky, zvláště u dětí (viz bod „Možné nežádoucí účinky“). 
 
Nedoporučuje se, abyste Vašemu dítěti podávali tento přípravek, pokud již používá: 

jiné léky k léčbě chřipky, 

jakékoliv další léky na kašel a nachlazení obsahující sympatomimetika (léky používané k léčbě 
překrvení nosní sliznice, jako pseudoefedrin, efedrin, fenylefrin, oxymetazolin, xylometazolin, 
tramazolin, nafazolin, tuaminoheptan). 

Současné  užívání  těchto  léků  s přípravkem  Septanazal  pro  děti  může  zvyšovat  riziko  nežádoucích 
účinků na kardiovaskulární systém a centrální nervový systém. 
 
Zabraňte přímému kontaktu tohoto přípravku s očima. 
 
Děti 
Nepoužívejte vyšší dávky, než jsou doporučeny lékařem. Prosím, poraďte se se svým lékařem, pokud 
jde o délku trvání léčby a četnost použití u dětí. 
Přípravek Septanazal pro děti je vhodný pro použití pouze u dětí ve věku od 2 do 6 let. Pro děti od 
6 let je k dispozici přípravek Septanazal pro dospělé, nosní sprej, s vyššími dávkami léčivých látek. 
U dětí byste měli dohlížet na používání tohoto léku. 
Pokud se dítě do 3 dnů nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Septanazal pro děti 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Současné používání přípravku Septanazal pro děti spolu s některými léky pro léčbu deprese (inhibitory 
monoaminooxidázy  tranylcyprominového  typu  nebo  tricyklická  antidepresiva),  a  také  léků,  které 
zvyšují  krevní  tlak,  může  vést  ke  zvýšení  krevního  tlaku  v  důsledku  působení  těchto  látek  na 
kardiovaskulární systém. 
 
Používání  přípravku  Septanazal  pro  děti  současně  s dalšími  léky  na  chřipku  nebo  s léky  na  kašel 
a nachlazení  obsahujícími  sympatomimetika  (léky  používané  k  léčbě  překrvení  nosní  sliznice,  jako 
pseudoefedrin,  efedrin,  fenylefrin,  oxymetazolin,  xylometazolin,  tramazolin,  nafazolin, 
tuaminoheptan) může zvýšit nežádoucí účinky na kardiovaskulární a centrální nervový systém. 
 
Před použitím přípravku Septanazal pro děti se poraďte s lékařem, pokud Vaše dítě používá některý 
z výše uvedených léků. 
 
 

 

 

 

Přípravek Septanazal pro děti s jídlem a pitím 
Tento léčivý přípravek můžete používat bez ohledu na jídlo. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Tento  léčivý  přípravek  nemá  být  používán  během  těhotenství  kvůli  nedostatku  údajů  o  bezpečnosti 
u těhotných žen. 
Tento léčivý přípravek nemá být používán během kojení, protože není známo, zda se xylometazolin-
hydrochlorid vylučuje do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neočekává se, že by měl tento přípravek vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje, když je používán 
podle doporučení. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Septanazal pro děti používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka pro děti ve věku od 2 do 6 let je jedno vstříknutí do každé nosní dírky až třikrát 
denně podle potřeby. Dávkování závisí na individuální citlivosti a na klinické účinnosti. Nepoužívejte 
tento  léčivý  přípravek  déle  než  7  dní.  Další  použití  je  možné  pouze  po  několikadenní  přestávce 
v používání. 
 
Způsob podání 
Nejprve odstraňte ochranné víčko z rozprašovače. 
Před prvním použitím nebo v případě, že sprej nebyl používán delší dobu, stiskněte několikrát hlavici 
spreje, dokud se neobjeví jemný rozstřik. 
 

 

 
Vložte  špičku  rozprašovače  vzpřímeně  do  jedné  nosní  dírky  a  stiskněte  jednou  hlavici  spreje.  Při 
vstříknutí zlehka vdechujte nosem. V případě potřeby opakujte postup pro druhou nosní dírku. 
Po  každém  použití  otřete  špičku  rozprašovače  papírovým  kapesníkem  a  umístěte  víčko  zpět  na 
rozprašovač. 
 

 

 

 

 

 
Dlouhodobé  používání  nebo  používání  vysokých  dávek  tohoto  přípravku  může  vést  k  chronickým 
otokům a k případnému ztenčení (poškození) nosní sliznice. 
Pacienti se zvýšeným tlakem uvnitř oka (glaukomem), zejména s glaukomem s úzkým úhlem, se mají 
poradit s lékařem, než začnou tento přípravek používat. 
 
Použití u dětí 
Doporučená dávka pro děti ve věku od 2 do 6 let je jedno vstříknutí do každé nosní dírky až třikrát 
denně podle potřeby. Pokud jde o dobu použití u dětí, měli byste se vždy poradit s lékařem. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Septanazal pro děti, než jste měl(a) 
Jestliže jste použil(a) více tohoto přípravku, než jste měl(a), nebo pokud jste náhodou požil(a) velké 
množství  přípravku,  mohou  se  objevit  následující  nežádoucí  účinky:  zúžení  očních  zornic  (mióza), 
rozšíření  očních  zornic  (mydriáza),  horečka,  pocení,  bledost  kůže,  modré  zbarvení  rtů  (cyanóza), 
nevolnost,  křeče,  srdeční  a  cévní  poruchy  (zrychlený  srdeční  tep,  pomalý  srdeční  tep,  poruchy 
srdečního  rytmu,  oběhové  selhání,  srdeční  zástava,  vysoký  krevní  tlak  (hypertenze)),  respirační 
poruchy (otok plic, dýchací potíže) a duševní poruchy. 
 
Můžete  také  zaznamenat  ospalost,  snížení  tělesné  teploty,  zpomalení  srdeční  frekvence  a  pokles 
krevního tlaku, zástavu dechu a bezvědomí. 
 
Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků, kontaktujte ihned svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Septanazal pro děti 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek
 Septanazal pro děti 
Můžete přestat používat přípravek Septanazal pro děti, jakmile ho již nepotřebujete. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): 

reakce z přecitlivělosti, jako je kožní vyrážka, svědění, otok kůže a sliznic. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí): 

palpitace  (vnímání  bušení  srdce),  tachykardie  (zrychlený  tlukot  srdce),  hypertenze  (vysoký 
krevní tlak). 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí): 

neklid, poruchy spánku, únava (ospalost, útlum), bolest hlavy, halucinace (především u dětí), 

poruchy srdečního rytmu (arytmie), 

otok nosní sliznice (po přerušení léčby), krvácení z nosu, 

záchvaty (křeče; zejména u dětí). 

 
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): 

pálení a suchost nosní sliznice, kýchání. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 

 

 

 

Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Septanazal pro děti uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Po prvním otevření vnitřního obalu má být přípravek spotřebován během 3 měsíců. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Septanazal pro děti obsahuje 

Léčivými látkami jsou xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. 
Jeden  ml  roztoku  nosního  spreje  obsahuje  xylometazolini  hydrochloridum  0,5  mg 
a dexpanthenolum 50 mg. 
Jeden vstřik obsahuje 0,1 ml roztoku nosního spreje obsahující xylometazolini hydrochloridum 
0,05 mg a dexpanthenolum 5,0 mg. 

Dalšími  složkami  jsou  dihydrogenfosforečnan  draselný,  dodekahydrát  hydrogenfosforečnanu 
sodného, čištěná voda. 
Septanazal pro děti neobsahuje konzervační látky. 

 
Jak přípravek Septanazal pro děti vypadá a co obsahuje toto balení 
Nosní sprej, roztok (nosní sprej) je čirý, bezbarvý roztok. 
 
Přípravek Septanazal pro děti je k dispozici v krabičkách po 10 ml roztoku nosního spreje v plastovém 
obalu  na  sprej  s  mechanickým  rozprašovačem.  10  ml  roztoku  nosního  spreje  je  dostačující  pro 
100 vstřiků. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79/192 
186 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 

 

 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Název členského státu  Název léčivého přípravku
 
Česká republika 

Septanazal pro děti 0,5 mg/50 mg v 1 ml 

Bulharsko 

Септаназал за деца (Septanazal for children) 

Estonsko 

Septanazal 

Maďarsko 

Septanazal 0,5 mg/1 ml + 50 mg/1 ml oldatos orrspray gyermekeknek 

Litva 

Septanazal 0,5 mg/50 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), vaikams 

Lotyšsko 

Septanazal 0,5 mg/50 mg/ml deguna aerosols, šķīdums bērniem 

Polsko 

Septanazal dla dzieci 

Rumunsko 

Septanazal pentru copii 

Slovenská republika 

Septanazal sprej pre deti 

Slovinsko 

Septanazal za otroke 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28.4.2016 
 

Recenze (1)

Recenze produktu Septanazal pro děti 10ml

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Max. spokojenost. U nás vystřídal Nasivin.

Diskuze

Diskuze k produktu Septanazal pro děti 10ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Daniela B.

100 % 19/12/2015

Max. spokojenost. U nás vystřídal Nasivin.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám