Lékárna.cz

Septanazal pro děti 10ml

Léčivý přípravek
Nosní sprej ke snížení otoku nosní sliznice při rýmě, uvolňuje nos a hojí nosní sliznici, nástup účinku za 5 - 10 minut. Lék k nosnímu podání, čtěte pečlivě příbalový leták.

Více informací

Skladem Dnes odešleme, v pondělí 17. 5 u vás.

109 Kč

Přidat do oblíbených Potřebuji poradit

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

Septanazal pro děti 10ml

Septanazal pro děti 0.5mg/50mg v 1ml nas.spr.so.1x10ml

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce:
Značka:
Kód výrobku:
330506
Kód EAN:
3838989630638
Kód SÚKL:
ATC skupina:
Xylometazolin
Cesta podání:
Nosní podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

Septanazal pro děti 10ml

Příbalovou informaci k produktu Septanazal pro děti 10ml stáhnete ve formátu pdf zde: Septanazal pro děti 10ml.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC Septanazal pro děti 10ml

Strana 1 z 6

Sp.zn. sukls178809/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Septanazal pro děti 0,5 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok

xylometazolini hydrochloridum/dexpanthenolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je přípravek Septanazal pro děti a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septanazal pro děti používat
 3. Jak se přípravek Septanazal pro děti používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Septanazal pro děti uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Septanazal pro děti a k čemu se používá

Septanazal pro děti, nosní sprej, obsahuje léčivé látky xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. Xylometazolin-hydrochlorid rychle stahuje cévy v nosní sliznici a snižuje otok nosní sliznice a sekreci sliznic. Tímto způsobem snižuje pocit ucpaného nosu. Dexpanthenol je derivát vitamínu kyseliny pantothenové, která podporuje hojení a chrání nosní sliznici.

Septanazal pro děti se používá:

 • ke snížení otoku nosní sliznice při rýmě a jako podpůrná léčba při hojení slizničních lézí (poškození sliznice),
 • k úlevě při nealergickém zánětu nosní sliznice (vasomotorické rýmě),
 • k léčbě zhoršeného nosního dýchání po operacích nosu.

Tento léčivý přípravek je určen pro použití u dětí ve věku od 2 do 6 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septanazal pro děti používat

Nepoužívejte přípravek Septanazal pro děti:

 • jestliže je Vaše dítě alergické na xylometazolin-hydrochlorid, dexpanthenol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže má Vaše dítě suchý zánět nosní sliznice s tvorbou krust (rhinitis sicca),
 • jestliže Vaše dítě prodělalo chirurgické odstranění hypofýzy nebo jinou operaci, která odhaluje mozkové pleny (mozkové blány). Tento léčivý přípravek nesmí být používán u dětí mladších 2 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Septanazal pro děti se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže Vaše dítě užívá inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) nebo další léky, které mohou

Strana 2 z 6

zvyšovat krevní tlak,

 • jestliže má Vaše dítě zvýšený tlak uvnitř oka (glaukom), zvláště jestliže trpí glaukomem s úzkým úhlem,
 • jestliže má Vaše dítě závažné kardiovaskulární onemocnění (např. ischemickou chorobu srdeční, vysoký krevní tlak, syndrom dlouhého QT intervalu),
 • jestliže má Vaše dítě nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),
 • jestliže má Vaše dítě metabolické onemocnění (např. zvýšenou činnost štítné žlázy projevující se zvýšeným pocením, zvýšenou tělesnou teplotou a zrychleným srdečním tepem nebo má-li cukrovku),
 • jestliže má Vaše dítě metabolickou poruchu nazývanou porfyrie,
 • jestliže má Vaše dítě zvětšenou prostatu.

Použití při chronické rýmě je možné pouze pod dohledem lékaře vzhledem k nebezpečí atrofie (ztenčení) nosní sliznice.

Nesprávné používání nebo používání nadměrného množství spreje může vyvolat systémové nežádoucí účinky, zvláště u dětí (viz bod 4).

Dlouhodobé používání nebo používání vysokých dávek tohoto přípravku může vést k chronickým otokům a případnému ztenčení (poškození) nosní sliznice.

Nedoporučuje se Vašemu dítěti podávat tento přípravek, pokud již používá:

 • jiné léky k léčbě chřipky,
 • jakékoliv další léky na kašel a nachlazení obsahující sympatomimetika (léky používané k léčbě překrvení nosní sliznice, jako pseudoefedrin, efedrin, fenylefrin, oxymetazolin, xylometazolin, tramazolin, nafazolin, tuaminoheptan). Současné užívání těchto léků s přípravkem Septanazal pro děti může zvyšovat riziko nežádoucích účinků na kardiovaskulární systém a centrální nervový systém.

Zabraňte přímému kontaktu tohoto přípravku s očima.

Děti

Nepřekračujte dávkování doporučené lékařem. Prosím, poraďte se se svým lékařem, pokud jde o délku trvání léčby a četnost použití u dětí. Přípravek Septanazal pro děti je určen pro použití u dětí ve věku od 2 do 6 let. Pro děti od 6 let je k dispozici přípravek Septanazal pro dospělé, nosní sprej, s vyššími dávkami léčivých látek. Pokud se dítě do 3 dnů nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Septanazal pro děti

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Je třeba se vyhnout současnému používání přípravku Septanazal pro děti s léky ke snížení krevního tlaku (např. methyldopa) vzhledem k možným účinkům xylomethazolinu na krevní tlak.

Současné používání přípravku Septanazal pro děti s některými léky pro léčbu deprese (inhibitory monoaminooxidázy nebo tricyklická antidepresiva), a také s léky, které zvyšují krevní tlak, může vést ke zvýšení krevního tlaku.

Současné používání přípravku Septanazal pro děti s dalšími léky na chřipku nebo s léky na kašel a nachlazení obsahujícími sympatomimetika (léky používané k léčbě překrvení nosní sliznice, jako pseudoefedrin, efedrin, fenylefrin, oxymetazolin, xylometazolin, tramazolin, nafazolin, tuaminoheptan) může zvýšit nežádoucí účinky na kardiovaskulární a centrální nervový systém.

Před použitím přípravku Septanazal pro děti se poraďte s lékařem, pokud Vaše dítě používá některý z výše uvedených léků.

Strana 3 z 6

Přípravek

Septanazal pro děti s jídlem a pitím

Tento léčivý přípravek můžete používat bez ohledu na jídlo.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Tento léčivý přípravek nemá být používán během těhotenství kvůli nedostatku údajů o bezpečnosti u těhotných žen. Tento léčivý přípravek nemá být používán během kojení, protože není známo, zda se xylometazolin- hydrochlorid vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by měl tento přípravek vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje, když je používán podle doporučení.

Přípravek Septanazal pro děti obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jednom vstřiku, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek

Septanazal pro děti používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka pro děti ve věku od 2 do 6 let je jedno vstříknutí do každé nosní dírky až třikrát denně podle potřeby. Dávkování závisí na individuální citlivosti a na klinické účinnosti.

Délka léčby

Obvyklá délka léčby tímto přípravkem nemá překročit 7 dní. Přesto se vždy poraďte s lékařem ohledně délky léčby u dětí. Opakované použití je možné pouze po několikadenní přestávce v používání.

Způsob podání

Nejprve odstraňte ochranné víčko z rozprašovače. Před prvním použitím nebo v případě, že sprej nebyl používán delší dobu, stiskněte několikrát hlavici spreje, dokud se neobjeví jemný rozstřik.

Vložte špičku rozprašovače vzpřímeně do jedné nosní dírky a stiskněte jednou hlavici spreje. Při vstříknutí zlehka vdechujte nosem. V případě potřeby opakujte postup pro druhou nosní dírku. Po každém použití otřete špičku rozprašovače papírovým kapesníkem a umístěte víčko zpět na rozprašovač.

Strana 4 z 6

Pacienti se zvýšeným tlakem uvnitř oka (glaukomem), zejména s glaukomem s úzkým úhlem, se mají poradit s lékařem, než začnou tento přípravek používat.

Jestliže jste použil(a) více přípravku

Septanazal pro děti, než jste měl(a)

Jestliže jste použil(a) více tohoto přípravku, než jste měl(a), nebo pokud jste náhodou požil(a) velké množství přípravku, mohou se objevit následující nežádoucí účinky: zúžení očních zornic (mióza), rozšíření očních zornic (mydriáza), horečka, pocení, bledost kůže, modré zbarvení rtů (cyanóza), nevolnost, křeče, srdeční a cévní poruchy (zrychlený srdeční tep, pomalý srdeční tep, poruchy srdečního rytmu, oběhové selhání, srdeční zástava, vysoký krevní tlak (hypertenze)), respirační poruchy (otok plic, dýchací potíže) a duševní poruchy.

Můžete také zaznamenat ospalost, snížení tělesné teploty, zpomalení srdeční frekvence a pokles krevního tlaku, zástavu dechu a bezvědomí.

Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků, kontaktujte ihned svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek

Septanazal pro děti

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

 • reakce z přecitlivělosti jako je kožní vyrážka, svědění, otok kůže a sliznic.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí):

 • palpitace (vnímání bušení srdce), tachykardie (zrychlený tlukot srdce), hypertenze (vysoký krevní tlak).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):

 • neklid, poruchy spánku, halucinace (především u dětí),
 • únava (ospalost, útlum), bolest hlavy,
 • poruchy srdečního rytmu (arytmie),
 • otok nosní sliznice (po přerušení léčby), krvácení z nosu,
 • záchvaty (křeče; zejména u dětí).

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

 • pálení a suchost nosní sliznice, kýchání.

Strana 5 z 6

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Septanazal pro děti uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po prvním otevření vnitřního obalu má být přípravek spotřebován během 12 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Septanazal pro děti obsahuje

 • Léčivými látkami jsou xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. Jeden ml roztoku nosního spreje obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg a dexpanthenolum 50 mg. Jeden vstřik obsahuje 0,1 ml roztoku nosního spreje obsahující xylometazolini hydrochloridum 0,05 mg a dexpanthenolum 5,0 mg.
 • Dalšími složkami jsou dihydrogenfosforečnan draselný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda. Viz bod 2 „Přípravek Septanazal pro děti obsahuje sodík“.

Jak přípravek Septanazal pro děti vypadá a co obsahuje toto balení

Nosní sprej, roztok (nosní sprej) je čirý, bezbarvý roztok.

Přípravek Septanazal pro děti je k dispozici v krabičkách po 10 ml roztoku nosního spreje v plastovém obalu na sprej s mechanickým rozprašovačem. 10 ml roztoku nosního spreje je dostačující pro 100 vstřiků.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: KRKA ČR, s.r.o. Sokolovská 79/192 186 00 Praha 8 Tel: 221 115 150 info.cz@krka.biz

Strana 6 z 6

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu Název léčivého přípravku

Česká republika

Septanazal pro děti Bulharsko Септаназал за деца (Septanazal for children) Estonsko

Septanazal Maďarsko Septanazal 0,5 mg/1 ml + 50 mg/1 ml oldatos orrspray gyermekeknek Litva

Septanazal 0,5 mg/50 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), vaikams Lotyšsko Septanazal 0,5 mg/50 mg/ml deguna aerosols, šķīdums bērniem Polsko

Septanazal dla dzieci Rumunsko Septanazal pentru copii Slovenská republika

Septanazal sprej pre deti Slovinsko Septanazal za otroke

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 8. 2019

Septanazal pro děti 10ml

100 %

Max. spokojenost. U nás vystřídal Nasivin.

Septanazal pro děti 10ml

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

SEPTANAZAL 1 mg/ ml + 50 mg/ ml nosní sprej 10 ml

Léčivý přípravek

Snižuje pocit ucpaného nosu, podporuje hojení a chrání nosní sliznici…

Skladem

99 Kč

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více