Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Homeopatika » Léčivé přípravky homeopatika polykomponenty

BOIRON Sédatif PC 60 tablet

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 141749

92 % 12 recenzí

SÉDATIF PC je homeopatický přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

Více informací

134
Běžná cena: 156 Kč, Ušetříte: 14 % (22 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (12)
Diskuze

Podrobné informace

SÉDATIF PC je homeopatický přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: BOIRON
Kód výrobku: 141749
Kód EAN: 3352712001323
Kód SÚKL: 58705
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls21503/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SÉDATIF PC, sublingvální tablety
Homeopatický přípravek Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však SÉDATIF PC musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je SÉDATIF PC a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SÉDATIF PC užívat.
3. Jak se SÉDATIF PC užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5 Jak SÉDATIF PC uchovávat.
6. Další informace.

1. CO JE SÉDATIF PC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
SÉDATIF PC je homeopatický přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SÉDATIF PC UŽÍVAT Neužívejte SÉDATIF PC
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku. Zvláštní opatrnosti při užití přípravku SÉDATIF PC je zapotřebí Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů SÉDATIF PC nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku SÉDATIF PC 2 Obsahuje monohydrát laktózy.

3. JAK SE SÉDATIF PC UŽÍVÁ
Orální podání. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku je:

Děti a dospělí:
1-2 tablety 3x denně: ráno, v poledne a večer. Tablety nechat rozpustit pod jazykem

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i SÉDATIF PC nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK SÉDATIF PC UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C v blistru v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Neužívejte SÉDATIF PC po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací. Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků. O správném použití přípravku SÉDATIF PC se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz.

Co přípravek SÉDATIF PC obsahuje
Léčivými látkami jsou:
Aconitum napellus 6 CH
Belladonna 6 CH
Calendula officinalis 6 CH
Chelidonium majus 6 CH
3 Abrus precatorius 6 CH
Viburnum opulus 6 CH

Pomocnými látkami jsou:
monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát.

Jak SÉDATIF PC vypadá a co obsahuje toto balení Sublingvální tablety. Balení obsahuje 60 tablet.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn.sukls5068/2017 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 
 

SÉDATIF PC sublingvální tablety  

 
 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

 

Pokud se  u vás vyskytne  kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to  svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud  se  do  2  týdnů  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  vám  přitíží,  musíte  se  poradit 
s lékařem.  

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je SÉDATIF PC a k čemu se používá

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SÉDATIF PC užívat

 

3. 

Jak se SÉDATIF PC užívá

 

4. 

Možné nežádoucí účinky

 

Jak SÉDATIF PC uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace

 

 
 
1. 

CO JE SÉDATIF PC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

 
SÉDATIF  PC  je  homeopatický  léčivý  přípravek  užívaný  tradičně  v  homeopatii  k  léčbě 
úzkosti  a  emočního  napětí,  které  se  projevují  např.  neklidem,  nervozitou,  podrážděností  a 
poruchami koncentrace, a k léčbě lehkých poruch spánku.

 

 
Pokud  se  do  2  týdnů  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  vám  přitíží,  musíte  se  poradit 
s lékařem.  
 
2. 

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  SÉDATIF  PC 
UŽÍVAT 

 
Neužívejte SÉDATIF PC

 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivé  látky  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 

Upozornění a opatření  
Před užitím SÉDATIF PC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte otázky 
vztahující se k jeho užití. 
 

Děti 
Tento  léčivý přípravek je určen také dětem. U dětí do 6 let  je možné  tablety před podáním 
rozpustit, nejlépe v malém množství čisté neperlivé vody, z důvodu rizika vdechnutí. 
 
Další léčivé přípravky a SÉDATIF PC
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 

 

Těhotenství, kojení a plodnost

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete jakýkoliv přípravek užívat. 
Tento léčivý přípravek může být užíván v době těhotenství a kojení.

 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 

SÉDATIF PC nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky 
a obsluhovat stroje.

 

 
SÉDATIF PC obsahuje monohydrát laktózy.  
Pokud  Vám  Váš  lékař  sdělil,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než 
začnete tento léčivý přípravek užívat. 

 

 
 
3. 

JAK SE SÉDATIF PC UŽÍVÁ

 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je: Dospělí, dospívající a děti:  
1-2 tablety 3x denně, ráno v poledne a večer, nejlépe mimo dobu jídla.  
Perorální podání (ústy). Tablety nechat rozpustit pod jazykem.  
U  dětí  do  6  let  je  možné  tablety  před  podáním  rozpustit,  nejlépe  v  malém  množství  čisté 
neperlivé vody, z důvodu rizika vdechnutí. 
 
Bez porady s lékařem  neužívejte déle než 4 týdny.  Pokud se do 2 týdnů  nebudete  cítit lépe 
nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
Jestliže jste užil(a) více SÉDATIF PC, než jste měl(a)
 
Pokud  jste  užil(a)  více  přípravku  SÉDATIF  PC,  než  jste  měl(a),  neočekává  se  žádné 
nebezpečí 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít SÉDATIF PC 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 

4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

 

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

 

 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

JAK SÉDATIF PC UCHOVÁVAT 

 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

 

Neužívejte  SÉDATIF  PC  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru  za 
zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.

 

 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

 

 
Co SÉDATIF PC obsahuje 
 
Léčivými látkami v jedné sublingvální tabletě jsou:

 

Aconitum napellus  

6 CH    

Belladonna  

 

6 CH    

Calendula officinalis   6 CH    
Chelidonium majus  

6 CH    

Abrus precatorius  

6 CH    

Viburnum opulus  

6 CH    

 
Pomocnými  látkami  jsou:  monohydrát  laktózy,  sodná  sůl  kroskarmelózy,  magnesium-
stearát. 
 
 

Jak SÉDATIF PC vypadá a co obsahuje toto balení 

 

 
Sublingvální tablety bílé barvy.

 

Papírová krabička obsahující 60 tablet v blistru (Al / PVC).

 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

 

 
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci: 
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00  Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: 

info@boiron.cz

.

 

 
Zkratky uvedené na krabičce a blistru: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  14. 11. 2017 

Recenze (12)

Recenze produktu BOIRON Sédatif PC 60 tablet

Recenze od 12 uživatelů s celkovým hodnocením 92 %.

Přidat recenzi produktu

60 %

nepozorovala jsem účinek

100 %

100 %

Homeopatika dobrá na neurózu.

100 %

100 %

100 %

doporučuji

výrazně pomáhá při stresových situacích lidem i psům, já používám pro psa při mikulášských petardách a novoročních ohňostrojích a funguje to....
nic
100 %

výborné účinky

100 %

100 %

Skvělá náhražka Asentry

40 %

Čekala jsem spíš trochu uvolnění od stresu, ale jsou spíš uspávací, kdo nemůže usnout, tak je to dobrý homeopatický přípravek na dobrý spánek.

Diskuze

Diskuze k produktu BOIRON Sédatif PC 60 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Yweta P.

100 % 11/02/2016

Homeopatika dobrá na neurózu.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám