Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na pálení žáky a překyselení

RENNIE® Spearmint bez cukru 36 žvýkacích tablet - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32001

85 % 9 recenzí

Rychlá a bezpečná* úleva od pálení žáhy. Užívejte při pálení žáhy, při překyselení žaludku a pocitu plnosti. Působí již po 5 minutách.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie je lék k vnitřnímu užití.

Více informací

99
Běžná cena: 108 Kč, Ušetříte: 8 % (9 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (9)
Diskuze

Podrobné informace

Rychlá a bezpečná* úleva od pálení žáhy. Užívejte při pálení žáhy, při překyselení žaludku a pocitu plnosti. Působí již po 5 minutách.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie je lék k vnitřnímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: BAYER
Značka: RENNIE
Kód výrobku: 32001
Kód EAN: 3534510000160
Kód SÚKL: 47924
Držitel rozhodnutí: BAYER

Pomůže Vám při pálení žáhy, pocitu plnosti, nadýmání i pocitu na zvracení. Je vhodný i pro těhotné a kojící ženy.

Jak funguje

Funguje na principu neutralizace, rychle mění přebytečné žaludeční kyseliny na vodu a další pro tělo neutrální látky. 

  • rychlá a bezpečná* úleva od pálení žáhy.
  • při překyselení žaludku a pocitu plnosti
  • působí již po 5 minutách

*Užívat maximálně 16 tablet denně a neužívat dlouhodobě.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/5

 

sp.zn. sukls199985/2009 
a sp.zn. sukls107243/2015 

 
           PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 

Rennie spearmint bez cukru 680 mg/80mg žvýkací tablety 

 

 

    calcii carbonas a magnesii subcarbonas ponderosus 

 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka.   
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 
znovu. 

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Pokud se do 7 dnů  nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci : 
1. 

Co je RENNIE  SPEARMINT BEZ CUKRU a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete RENNIE SPEARMINT BEZ 
CUKRU užívat 

3. 

Jak se RENNIE SPEARMINT BEZ CUKRU užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak RENNIE SPEARMINT BEZ CUKRU uchovávat   

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE RENNIE SPEARMINT BEZ CUKRU A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 

Rennie spaermint bez cukru žvýkací tablety jsou léčivým přípravkem, který chrání 
sliznici žaludku a tenkého střeva tím, že působí proti překyselení žaludeční šťávy. 
Žvýkací tablety neutralizují přebytečné žaludeční kyseliny a obnovují normální 
rovnováhu ve složení žaludeční šťávy. Tak jsou žaludeční a střevní sliznice chráněny 
proti škodlivým vlivům. Jelikož jsou žvýkací tablety dobře rozpustné, nastupují účinky 
přípravku rychle. 
Přípravek se užívá při při překyselení žaludku  a tím vyvolaných žaludečních obtížích  
(pálení žáhy, pocit plnosti, nadýmání, pocit na zvracení, zvracení, plynatost). 
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 15 let. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE RENNIE 

SPEARMINT BEZ CUKRU UŽÍVAT 
 
Neužívejte RENNIE SPEARMINT BEZ CUKRU: 

 

2/5

 

 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 
  jestliže máte závažné onemocnění ledvin 

  jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v krvi a/nebo trpíte onemocněním, které    

     vede k tomuto stavu 

  jestliže máte močové kameny 
  jestliže máte sníženou hladinu fosforu v krvi 

 

 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Rennie spearmint bez cukru  se poraďte se svým lékařem nebo 
lékárníkem jestliže: 

máte onemocnění ledvin  

víte, že ve zvýšené míře vylučujete vápník močí 

Dlouhodobé užívání vysokých dávek  může vést k výskytu nežádoucích účinků jako je 
zvýšená  hladina  vápníku  a  hořčíku  v  krvi    a  k  milk-alkali  syndromu(  závažný  stav 
vznikající při nadměrném přívodu mléka, vápníku a léků snižujících kyselost žaludku), 
Přípravek se nemá užívat zároveň s velkými dávkami mléka a mléčných výrobků.  
Dlouhodobé užívání přípravku zvyšuje riziko vzniku tvorby močových kamenů. 
 

Pokud u Vás při užívání přípravku obtíže přetrvávají déle než 7 dní, je nutná co nejdříve 

porada s lékařem. Rennie spearmint bez cukru jako jiná antacida (léky ke snížení 

kyselosti žaludku) může zakrývat příznaky zhoubného onemocnění žaludku. 
 

Pokud máte obavy nebo jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek RENNIE SPEARMINT BEZ CUKRU 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste  
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek snižuje vstřebávání některých antibiotik  (tetracykliny a chinolony),srdečních 
glykosidů(digoxin),  levothyroxinu  (hormon  štítné  žlázy)  a  eltrombopagu  (lék  ke 
zvýšení počtu krevních destiček). 
Přípravek snižuje vstřebávání fluoridů,fosfátů a  léků obsahujících železo. 
Při  současném  užívání  některých  typů  diuretik  (odvodňující  léky)  je  vyšší  riziko 
zvýšené hladiny vápníku v krvi. 
Doporučuje se  užívat přípravek samostatně, asi v 2 hodinovém intervalu od ostatních 
léčiv. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento 
přípravek užívat. 
Přípravek je možno užívat během těhotenství i kojení.. 

 

3/5

 

 
 
Platí však následující upozornění:  
Je  třeba se vyhnout dlouhodobému užívání vysokých dávek a překračování maximální 
denní doporučené dávky. 

         Těhotné ženy by měly omezit užití přípravku  na jeden týden a měly by se vyhnout 

současné nadměrné spotřebě mléka a mléčných výrobků, tak aby se předešlo  přetížení 

organismu vápníkem, které pak může vést k milk alkali syndromu (viz bod zvláštní 

upozornění). 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek nemá žádné účinky na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. 
 
Přípravek RENNIE SPEARMINT BEZ CUKRU obsahuje 400 mg sorbitolu v 1 
žvýkací tabletě 
Pokud vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem než 
začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

JAK SE RENNIE SPEARMINT BEZ CUKRU UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem
Dospělí a dospívající starší 15 let   
Doporučená dávka přípravku je: 
1 – 2 žvýkací tablety  a to jednu hodinu po hlavním jídle a před spaním nebo kdykoliv 
při obtížích. Neužívejte více než 11 tablet za 24 hodin. 
Tablety  žvýkejte  nebo  nechte  rozpustit  v  ústech  (cucat).Není  potřeba  tablety  zapíjet 
vodou. 
Pokud příznaky přetrvávají i po 7 dnech pravidelného užívání přípravku, poraďte se 
s lékařem, aby bylo vyloučeno vážnější onemocnění.  
Je třeba se vyvarovat dlouhodobého užívání přípravku. Bez porady s lékařem přípravek 
neužívejte déle než 2 týdny.   
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku,zeptejte se svého 
lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste užil(a)více přípravku Rennie spearmint bez cukru než jste měl(a) 
Při  předávkování    se  může  zvláště  u  pacientů  se  zhoršenými  ledvinnými  funkcemi 
vyskytnout  zvýšení  hladiny  hořčíku  v krvi,  vápníku  v krvi  a  moči    a  alkalóza,  které 
mohou  vyvolat  příznaky  žaludečních  obtíží  (např.  nevolnost,  zvracení)  a  abnormální 
ochabnutí svalů. Při předávkování nebo náhodném užití více tablet dítětem se poraďte 
s lékařem.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Rennie spearmint bez cukru:  
Nezdvojnásobujte množství tablet v následující dávce, abyste nahradil(a) vynechanou 
dávku.  
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i RENNIE  SPEARMINT BEZ CUKRU  
nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 

 

4/5

 

 
Níže uvedené nežádoucí účinky jsou založeny na spontánních hlášeních,tedy není  
k dispozici četnost jejich výskytu. 
 
Mohou  se  objevit  alergické  reakce  jako  je  vyrážka  a  svědění,  ale  i  závažné  alergické 
reakce v podobě otoku podkoží a sliznic různých částí těla nejčastěji v oblasti obličeje a 
hrdla,  případně  šokový  stav.  Byla  pozorována  také  zvýšená  hladina  hořčíku  nebo 
vápníku  v krvi,  které mohou vést  k žaludečním  obtížím a svalové slabosti. Mohou se 
vyskytnout trávicí obtíže jako je pocit na zvracení, zvracení nebo průjem. 
 
Může dojít také k výskytu milk-alkali syndromu (viz bod zvláštní upozornění)  
s následujícími příznaky: ztráta chuti, bolest hlavy, ukládání solí vápníku v organismu, 
celková tělesná slabost,zvýšení hladiny dusíkatých látek v krvi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete 
hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti 
tohoto přípravku.  
 
5. 

JAK RENNIE SPEARMINT BEZ CUKRU UCHOVÁVAT   

 
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek 
chráněn před  vlhkostí. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a  dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za 
Použitelné do: a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 
uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte 
se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.  
 
6. OBSAH BALENÍ  A DALŠÍ INFORMACE 

 

Co RENNIE SPEARMINT BEZ CUKRU obsahuje 
-Léčivými  látkami  jsou  calcii  carbonas  680  mg  a  magnesii  subcarbonas  ponderosus 
80mg v jedné žvýkací tabletě 
-Pomocnými  látkami  jsou  sorbitol,  bramborový  škrob,  předbobtnalý  kukuřičný  škrob, 
magnesium-stearát, mastek, lehký tekutý parafín, aroma máty kadeřavé v prášku, sodná 
sůl sacharinu. 
 

 

5/5

 

Jak RENNIE SPEARMINT BEZ CUKRU vypadá  a  co obsahuje toto balení 
Žvýkací tableta je čtvercového tvaru, krémově bílá, s vůní máty 
6,12,24,36,48,60,84,96,120 žvýkacích tablet, blistr 
12 žvýkacích tablet v ALU/PAP roličce – balení 3 x 12 žvýkacích tablet 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, Praha 5,Česká 
republika  
Výrobce: Delpharm Gaillard, 33, rue de l’Industrie, 74240 Gaillard, Francie  
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8. 2. 2017 
 
 
 

Recenze (9)

Recenze produktu RENNIE® Spearmint bez cukru 36 žvýkacích tablet

Recenze od 9 uživatelů s celkovým hodnocením 85 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

60 %

V těhotenství moc na pálení žáhy nepomáhalo :-(

80 %

100 %

100 %

skvělé na lehké zažívací potíže typu pálení žáhy neobsahuje cukr - lze užívat i před spaním

80 %

v pořádku, ihned zabírá

60 %

nic moc

80 %

rychlá úleva od pálení žáhy

Diskuze

Diskuze k produktu RENNIE® Spearmint bez cukru 36 žvýkacích tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Lidmila M.

60 % 29/11/2015

V těhotenství moc na pálení žáhy nepomáhalo :-(

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám