Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na gynekologické potíže, antikoncepce » Antikoncepce

PHARMATEX Vaginální krém 72 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 13078
90 %

Přípravek Pharmatex vaginální krém je určen pro lokální (místní) kontracepci, která značně snižuje riziko otěhotnění.

Více informací

275 Kč

Skladem zítra

V pondělí 10. 8. odešleme, u vás v úterý 11. 8.

V pondělí 10. 8. odešleme, u vás v úterý 11. 8.

ZITENAX

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace PHARMATEX Vaginální krém 72 g

Přípravek Pharmatex vaginální krém je určen pro lokální (místní) kontracepci. Tato kontracepční metoda značně snižuje riziko otěhotnění, ale nevylučuje jej úplně: účinnost metody se zvyšuje správným dodržováním pokynů k použití (viz bod 3, Jak se přípravek Pharmatex vaginální krém používá).

Léková forma

Bílý mastný krém s charakteristickou vůní. Balení obsahuje tubu se 72 g vaginálního krému a aplikátor.

Léčivá látka a její množství

Léčivou látkou je benzalkonii chloridi solutio 500 g/l 2,40 g (ekv. Benzalkonii chloridum 1,20 g) ve 100 g vag. krému

Pomocnými látkami jsou bezvodá kyselina citronová, makrogol-palmitostearát, levandulová silice, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda.

Jak používat

1. Připevněte aplikátor na tubu s krémem a naplňte jej až po značku. Naplňujte jej pozorně, aby se v náplni nevytvořily vzduchové bubliny. Jedna dávka přípravku je přibližně 4,5 g.

2. Sejměte aplikátor z tuby s krémem, vsuňte jej co nejhlouběji do pochvy a pomalým stlačováním pístu aplikátoru vytlačte krém do pochvy. Poté aplikátor vyjměte. Podání krému si usnadníte polohou vleže.

3. Při opakovaném pohlavním styku aplikujte další dávku krému.

4. Spermicidní (ničící oplozovací schopnost spermií) účinek tohoto přípravku se ztrácí při jakémkoliv kontaktu s mýdlem i v minimálním množství. Hygiena zevních pohlavních orgánů po sexuálním styku je možná výhradně za použití čisté vody a bez použití mýdla.

Na co si dát pozor

Před použitím přípravku se dokonale seznamte s principem tohoto typu kontracepce. Přípravek by neměl být používán bez seznámení se s návodem. V případě jakýchkoliv pochybností se poraďte s vaším lékařem. Při jakémkoliv příznaku onemocnění pohlavních cest (pocit pálení v pochvě, výtok) užívání této kontracepce okamžitě přerušte.

Nejbezpečnější metoda ochrany proti sexuálně přenosným nemocem (kromě sexuální abstinence) je použití latexového kondomu.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 uživatelů z 10 000):

 • pocity místního pálení nebo svědění

Neznámá četnost (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit):

 • alergie na některou ze složek přípravku

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41

Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Balení obsahuje 72 g krému.

 

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp.zn.sukls76034/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

PHARMATEX vaginální krém

Benzalkonii chloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Pharmatex vaginální krém a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pharmatex vaginální krém používat
 3. Jak se přípravek Pharmatex vaginální krém používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Pharmatex vaginální krém uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Pharmatex vaginální krém a k čemu se používá

Přípravek Pharmatex vaginální krém je určen pro lokální (místní) kontracepci. Tato kontracepční metoda značně snižuje riziko otěhotnění, ale nevylučuje jej úplně: účinnost metody se zvyšuje správným dodržováním pokynů k použití (viz bod 3, Jak se přípravek Pharmatex vaginální krém používá).

Použití vaginálního krému Pharmatex se doporučuje zejména v následujících případech:

 • dočasná nebo trvalá kontraindikace orální kontracepce - kontraindikace pro používání nitroděložního tělíska nebo jeho nesnášenlivost - kontracepce v období po porodu nebo potratu, během kojení a v období před menopauzou
 • kontracepce při náhodném (epizodním) pohlavním styku.
 • příležitostná antikoncepce v případě, že si žena zapomněla vzít antikoncepční tabletu: je nutné používat obě kontracepční metody do konce cyklu
 • společně s lokální kontracepcí nitroděložním tělískem, zvláště u žen, které současně užívají nesteroidní antirevmatika.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pharmatex vaginální krém používat

Nepoužívejte přípravek Pharmatex vaginální krém

 • jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • současně s touto kontracepcí nesmí být použit žádný jiný vaginální přípravek. Jestliže je nutná léčba jiným vaginálním přípravkem, je nutné vyčkat do konce této léčby, než zahájíte kontracepci vaginálním krémem Pharmatex.
 • nepoužívejte tento přípravek současně s mýdlem

Upozornění a opatření

Kontracepční účinek vaginálního krému je okamžitý a přetrvává nejméně po dobu 10 hodin. Tato kontracepční metoda značně snižuje riziko otěhotnění, ale nevylučuje jej úplně: účinnost metody je zlepšena správným dodržováním pokynů k použití (viz bod 3, Jak se přípravek Pharmatex vaginální krém používá).

Přípravek Pharmatex vaginální krém je lokální (místní) kontraceptivum se spermicidním účinkem (ničícím oplozovací schopnost spermií). Spermicidní (ničící oplozovací schopnost spermií) účinek tohoto přípravku se ztrácí při jakémkoliv kontaktu s mýdlem:

 1. Hygiena zevních pohlavních orgánů po sexuálním styku je možná pouze bez použití mýdla.
 2. S poševním výplachem po pohlavním styku je třeba vyčkat nejméně 2 hodiny. Používání a současné podávání jiných vaginálních přípravků je zakázáno pro možné nežádoucí interakce.
 3. Ze stejných důvodů se nesmějí provádět poševní výplachy před pohlavním stykem.

Před použitím přípravku se dokonale seznamte s principem tohoto typu kontracepce. Přípravek by neměl být používán bez seznámení se s návodem. V případě jakýchkoliv pochybností se poraďte s vaším lékařem. Při jakémkoliv příznaku onemocnění pohlavních cest (pocit pálení v pochvě, výtok) užívání této kontracepce okamžitě přerušte.

Nejbezpečnější metoda ochrany proti sexuálně přenosným nemocem (kromě sexuální abstinence) je použití latexového kondomu.

Další léčivé přípravky a přípravek Pharmatex vaginální krém

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. Současně s tímto přípravkem nesmí být použit žádný jiný vaginální přípravek. Pokud používáte jiný vaginální přípravek, musíte jej přestat používat dříve, než zahájíte kontracepci vaginálním krémem Pharmatex.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Tento přípravek je možné používat během kojení, protože benzalkonium chlorid neprochází do krve.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pharmatex vaginální krém nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.Jak se přípravek Pharmatex vaginální krém používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Vaginální krém Pharmatex používejte systematicky před každým stykem nezávisle na fázi menstruačního cyklu:

1. Připevněte aplikátor na tubu s krémem a naplňte jej až po značku. Naplňujte jej pozorně,

aby se v náplni nevytvořily vzduchové bubliny. Jedna dávka přípravku je přibližně 4,5 g.

 1. Sejměte aplikátor z tuby s krémem, vsuňte jej co nejhlouběji do pochvy a pomalým stlačováním pístu aplikátoru vytlačte krém do pochvy. Poté aplikátor vyjměte. Podání krému si usnadníte polohou vleže.

3. Při opakovaném pohlavním styku aplikujte další dávku krému.

 1. Spermicidní (ničící oplozovací schopnost spermií) účinek tohoto přípravku se ztrácí při jakémkoliv kontaktu s mýdlem i v minimálním množství. Hygiena zevních pohlavních orgánů po sexuálním styku je možná výhradně za použití čisté vody a bez použití mýdla.

Jestliže jste použila více přípravku Pharmatex vaginální krém, než jste měla

Případy předávkování jsou velmi vzácné. Projevy se shodují s příznaky vyskytujícími se při přecitlivělosti (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky).

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 uživatelů z 10 000):

 • pocity místního pálení nebo svědění

Neznámá četnost (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit):

 • alergie na některou ze složek přípravku

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Pharmatex vaginální krém uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek Pharmatex vaginální krém obsahuje

Léčivou látkou je benzalkonii chloridi solutio 500 g/l 2,40 g (ekv. Benzalkonii chloridum 1,20 g) ve 100 g vag. krému

Pomocnými látkami jsou bezvodá kyselina citronová, makrogol-palmitostearát, levandulová silice, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda.

Jak přípravek Pharmatex vaginální krém vypadá a co obsahuje toto balení

Bílý mastný krém s charakteristickou vůní. Balení obsahuje tubu se 72 g vaginálního krému a aplikátor.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL 22 avenue Aristide Briand 94110 Arcueil, France

Výrobce: Innothera Chouzy, Chouzy sur Cisse, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

18.5.2016

Informace o produktu

Výrobce: MANUFACTURER INNOTHERA CHOUZY, CHOUZY SUR CISSE
Značka: PHARMATEX
Kód výrobku: 13078
Kód EAN: 3400970001040
Kód SÚKL: 12423
ATC skupina: Kontraceptiva intravaginální
Cesta podání: Vaginální podání
Držitel rozhodnutí: MANUFACTURER INNOTHERA CHOUZY, CHOUZY SUR CISSE

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták PHARMATEX Vaginální krém 72 g

Příbalovou informaci k produktu PHARMATEX Vaginální krém 72 g zobrazíte nebo stáhnete zde: PHARMATEX Vaginální krém 72 g.pdf

Souhrn údajů o přípravku (SPC)

Recenze (28)

Recenze PHARMATEX Vaginální krém 72 g

Recenze od 28 uživatelů s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Ze zdravotních důvodů bohužel nemohu užívat hormonální antikoncepci a kondomy mi nevyhovují, tento krém je tedy skvělá účinná alternativa, V plodné dny doporučuji přesto raději kombinovat s přer. s., nebo kondomem, používám tento krém několik měsíců a zatím žádné otěhotnění, takže naprostá spokojenost, určitě doporučuji:)

skvělá alternativa pro ty, co nemohou nebo nechtějí užívat hormonální antikoncepci
funguje zároveň jako lubrikant
účinkuje okamžitě narozdíl od globulí
příjemná vůně
žádné nežádoucí účinky narozdíl od hormon. antikoncepce
v kombinaci s kondomem je stejně účinný jako an. pilulky
nedá se kombinovat s jinými vaginálními přípravky( zrušily by antikoncepční účinek pharmatexu)
100 %

rozhodne bych doporučila tem, kdo nemůžou HA a nevadi jim, ze to je ve forme gelu. mozna bych při pravidelnem castem pouzivani doporučila brat i probiotika pokud by to někdo chtěl užívat jen obcasne (napr. na dovce apod.), tak bych asi doporučila spis formu tech cipku, jsou od sebe oddelene-jednotlive balene, takze po otevreni krabičky je mozne je používat fakt jen narazove). zatím jsem nenasla nic s tak vysokym procentem ochrany a s tak minimálními vedlejšími ucinky.

na tuhle znacku nedam dopustit (nemuzu používat nic s hormony a latex moc nemusim)
mam dlouhodobou zkušenost s cipky (krem jsem koupila prvne kvůli tomu, ze se nemusi cekat 5 minut po aplikaci a vydrzi udajne az 10 hodin, kdezto tobolky asi 4 hodiny)
vyhovuje mi vysoka bezpečnost proti otehotneni
nekomu muze vadit konzistence, clovek se pak musí nejlepe ihned opláchnout, aby si neuspinil povleceni
výrobek nesmí prijit do kontaktu s mydlem, coz me trochu stresuje, ze udelam nekde chybu, ale pouzivam ho uz cca 2 roky (doposud ve forme cipku) a zatím nikdy nic, tak asi se stresuju zbytecne :-)
při castem pouziti bych asi doporučila zkusit obcasne doplnit i jinou antikoncepcni metodou, aby si telo "odpočinulo" (mluvim o par dnech, spis to zkusit trochu stridat nebo tak)
80 %

100 %

80 %

vše má dvě mince, popsáno výše

nehormonální, lokální
zároveň zabraňuje jiným infekcím
cena
parfemace
teče
narušení spontánnosti
80 %

vše má dvě mince, popsáno výše

nehormonální, lokální
zároveň zabraňuje jiným infekcím
cena
parfemace
teče
narušení spontánnosti
40 %

tento produkt jsem si vybrala, protože dále nechci přijímat hormony z h. antikoncepce produkt má záhřevný účinek, bohužel vytéká hustý bílý gel

chrání před početím
lepkavý
50 %

tento produkt jsem si vybrala, protože dále nechci přijímat hormony z h. antikoncepce produkt má záhřevný účinek, bohužel vytéká hustý bílý gel

chrání před početím
lepkavý
100 %

Pochvaluji si jej.

Diskuze

Diskuze PHARMATEX Vaginální krém 72 g

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Online - Poradíme Vám