Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Gynekologické léčivé přípravky » Léčivé přípravky spermicidy

PHARMATEX Vaginální globule 10 kusů

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13079

85 % 13 recenzí

Pharmatex vaginální globule je lokální (místní) antikoncepční přípravek se spermicidním účinkem (ničícím oplozovací schopnost spermií).

Více informací

252
Běžná cena: 299 Kč, Ušetříte: 16 % (47 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (13)
Diskuze (2)

Podrobné informace

Pharmatex vaginální globule je lokální (místní) antikoncepční přípravek se spermicidním účinkem (ničícím oplozovací schopnost spermií).

Informace o produktu

Výrobce: MANUFACTURER INNOTHERA CHOUZY, CHOUZY SUR CISSE
Značka: PHARMATEX
Kód výrobku: 13079
Kód EAN: 3400970001088
Kód SÚKL: 12455
Držitel rozhodnutí: MANUFACTURER INNOTHERA CHOUZY, CHOUZY SUR CISSE

Vaginální globule Pharmatex jsou určeny pro lokální (místní) kontracepci. Jejich použití se doporučuje zejména v následujících případech: - dočasná nebo trvalá kontraindikace orální kontracepce; - kontraindikace pro používání nitroděložního tělíska nebo jeho nesnášenlivost; - kontracepce v období po porodu nebo potratu a v období před menopauzou; - kontracepce při náhodném (epizodním) pohlavním styku.

Balení obsahuje: 10 vaginálních globulí


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4 

 

sp.zn. sukls64824/2014 

 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

PHARMATEX vaginální globule 

benzalkonii chloridum 

 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:

 

1. 

Co je přípravek Pharmatex vaginální globule a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pharmatex vaginální globule používat 

3. 

Jak se přípravek Pharmatex vaginální globule používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Pharmatex vaginální globule uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.      CO JE PŘÍPRAVEK PHARMATEX VAGINÁLNÍ GLOBULE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
       
Pharmatex vaginální globule je lokální (místní) antikoncepční přípravek se spermicidním účinkem  
(ničícím oplozovací schopnost spermií). Tento přípravek významně snižuje možnost nežádoucího  
otěhotnění, ale neodstraňuje ji úplně. Účinnost přípravku závisí na správném dodržování pokynů 
k použití. 
 
Použití přípravku Pharmatex vaginální globule se doporučuje ženám v plodném věku zejména v  
následujících případech: 

   - pokud žena nesmí dočasně nebo trvale užívat perorální antikoncepci (antikoncepční tablety) 

  - pokud žena nesmí používat nitroděložní tělísko (a to i z důvodu jeho nesnášenlivosti)  
  - antikoncepční metoda v období po porodu nebo potratu a v období před menopauzou (tj. před 

ukončením pravidelného menstruačního krvácení u žen v klimakteriu) 

  - příležitostná antikoncepční metoda při náhodném (epizodním) pohlavním styku nebo v případě, že 

žena zapomněla užít antikoncepční tabletu (v takovém případě je nutno používat obě 
antikoncepční metody do konce menstruačního cyklu) 

  - použití v kombinaci s nitroděložním tělískem (zejména u žen, které užívají nesteroidní protizánětlivé 

léky) 

 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK  

PHARMATEX VAGINÁLNÍ GLOBULE POUŽÍVAT  
 
Nepoužívejte přípravek Pharmatex vaginální globule 
-  jestliže jste alergická (přecitlivělá) na léčivou látku benzalkonium chlorid nebo na kteroukoli další 

složku přípravku Pharmatex vaginální globule 

-  neužívejte tento přípravek současně s jinými vaginálně podávanými přípravky 

2/4 

 

 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Pharmatex vaginální globule je zapotřebí 
 
Antikoncepční účinnost tohoto přípravku závisí na jeho správném použití. Je nezbytné dodržovat  
následující pokyny: 
 
-  Antikoncepční účinek  tohoto přípravku se ztrácí při jakémkoliv kontaktu s mýdlem. Z tohoto 

důvodu dodržujte, prosím, tyto pokyny: 
1.  Hygienu zevních pohlavních orgánů po pohlavním styku provádějte pouze čistou vodou, bez 

použití mýdla. 

2.  S poševním výplachem po pohlavním styku je třeba vyčkat nejméně 2 hodiny. Používání a 

současné podávání jiných přípravků je zakázáno pro možné nežádoucí interakce. 

3.  Ze stejných důvodů se nesmějí provádět poševní výplachy před pohlavním stykem. 

 
-  v případě postižení pochvy či zevních pohlavních orgánů (poranění, probíhající onemocnění) je 

nutné používání tohoto přípravku přerušit 

-  pokud je nezbytná léčba jinými vaginálními přípravky, je nutné používání tohoto přípravku 

přerušit 

 
Přípravek lze používat před každým pohlavním stykem, nezávisle na fázi menstruačního cyklu. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste  užívala  
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
 
Současně s tímto přípravkem nesmí být použit žádný jiný vaginální přípravek. 
Pokud používáte jiný vaginální přípravek, musíte jej přestat používat dříve, než zahájíte antikoncepční  
metodu vaginálními globulemi Pharmatex. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.  
 
Tento přípravek je možné používat během těhotenství a kojení, protože benzalkonium 
chlorid neprochází do krve. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nesnižuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. 
 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK PHARMATEX VAGINÁLNÍ GLOBULE POUŽÍVÁ 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Před použitím přípravku  si důkladně přečtěte všechny informace uvedené v této příbalové informaci, 
zejména pokyny ke správnému používání tohoto přípravku.

 

 

Obvyklá dávka přípravku je jedna vaginální globule před každým pohlavním stykem.  
 
Před každým pohlavním stykem použijte novou globuli bez ohledu na období menstruačního cyklu. 
 
1.  Vyjměte globuli z ochranného obalu. 
2.  Zhruba 5 minut před pohlavním stykem zasuňte globuli hluboko do pochvy (zavádění se nejlépe 
provádí v poloze vleže). Globule začnou účinkovat po 5 minutách a od tohoto okamžiku poskytují 
kontracepční ochranu po dobu nejméně 4 hodin.  

3/4 

 

3.  Při opakovaném pohlavním styku je nutné zavést do pochvy novou globuli.  
 
Pokud Vám zavedení globule do pochvy působí problémy, doporučujeme před zavedením globuli 
navlhčit nepatrným množstvím vody. 
 
Jestliže jste použila více přípravku Pharmatex vaginální globule, než jste měla  
Případy předávkování jsou velmi vzácné. Projevy se shodují s příznaky vyskytujícími se při  
přecitlivělosti (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky). 
 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněla použít přípravek Pharmatex vaginální globule,  nastalo riziko otěhotnění a 
měla byste kontaktovat svého lékaře. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo  
lékárníka.  
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Pharmatex vaginální globule nežádoucí účinky, které 
se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 uživatelů z 10 000): 
-  pocity místního pálení nebo svědění 
 
Neznámá četnost (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit): 
-  alergie na některou ze složek přípravku 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo  
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny  
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto  
přípravku.  
 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK PHARMATEX VAGINÁLNÍ GLOBULE UCHOVÁVAT  

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Přípravek Pharmatex vaginální globule nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na 
krabičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 

4/4 

 

6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Pharmatex vaginální globule obsahuje 
Léčivá látka: 
Jedna vaginální globule obsahuje benzalkonii chloridum 18,9 mg (jako benzalkonii chloridi solutio).  
Pomocné látky: 
hyprolosa, tvrdý tuk (typ Witepsol S51). 
 
Jak přípravek Pharmatex vaginální globule vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé globule. 
Jedno balení obsahuje 10 vaginálních globulí v jednodávkovém odtrhovacím stripu. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL  
22 avenue Aristide Briand 
94110 Arcueil – Francie 
 
Výrobce: 
Innothera Chouzy  
Rue René Chantereau – l´Isle Vert 
41150 Chouzy sur Cisse  
Francie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:    
17.12.2014 

 
 

 

Recenze (13)

Recenze produktu PHARMATEX Vaginální globule 10 kusů

Recenze od 13 uživatelů s celkovým hodnocením 85 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

100 %

Spolehlivý. Doporučuji.

100 %

80 %

100 %

Pozitivum - není příliš lubrikační, negativum - musí se čekat min. 5 minut, aby se globule rozpustila.

80 %

Pharmatex používám krátce. Zatím je spolehlivý, ale je značně nepříjemné, že se musí zavádět předem. To je jediná vada. Další plus jsou i jeho lubrikační účinky. Zvolila jsem tuto metody jen jako přechodnou, nyní se zase vracím k hormonální antikoncepci. Pro někoho kdo ale nemůže mít hormonální ant. je pharmatex dobré řešení.

Nemá vedlejší účinky jako hormonální antikoncepce
Nutnost plánování
80 %

dobre

skvělá alternativa k hormonální antikoncepci
80 %

20 %

vaginární globule Pharmatex jsem vyzkoušela z důvodu, že již nemohu ze zdravotních důvodů používat HA. Bohužel musím říct, že jsem použila jednu globuli a tím to končí...Po zavedení jsem cítila pocit pálení, který po styku cítil i můj manžel. Prečetla jsem hodně diskuzí a věřím, že někomu to problém nedělá, ale za mě nedoporučuji ženám, které jsou na "spodní část těla" náchylnější.

nic
pálení po zavedení do pochvy
80 %

Výrobky pharmatex používám víc jak dva roky, jsem s nimi spokojena, jak s gelem tak s kapslemi.

snadno se zavádí a je spolehlivý

Diskuze (2)

Diskuze k produktu PHARMATEX Vaginální globule 10 kusů

Přidat nový příspěvek do diskuze

- pharmatex

(0) 26/10/2015

Dobrý den, chtěla bych se zeptat - v příbalovém letáku je napsáno, že hygiena zevních pohlavních orgánů po sexuálním styku je možná pouze bez použití mýdla. Dá se použít např. Lactacyd nebo opravdu musím použít pouze vodu? Děkuji za odpověď

Vstoupit do diskuze

- Vhodný i při menstruaci?

(0) 26/11/2012

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda-li je vhodné užívat Pharmatex během poševního krvácení. Děkuji za odpověď

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Denisa K.

100 % 24/07/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám