Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léčivé přípravky na hojení kůže » Léčivé přípravky na spáleniny od slunce

COOPHARMA Peroxid vodíku 3% 100 ml - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12911

93 % 49 recenzí

Nesmí chybět v žádné lékárničce. Spolehlivý desinfekční prostředek, určený k ošetření menších zranění.

Více informací

44
Běžná cena: 55 Kč, Ušetříte: 20 % (11 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 1. 2018, předpokládaný termín doručení 24. 1. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (49)
Diskuze

Podrobné informace

Nesmí chybět v žádné lékárničce. Spolehlivý desinfekční prostředek, určený k ošetření menších zranění.

Informace o produktu

Výrobce: Coopharma spol. s r.o.
Značka: COOPHARMA
Kód výrobku: 12911
Kód EAN: 8594000520207
Kód SÚKL: 55911
Držitel rozhodnutí: Coopharma spol. s r.o.

Používá se zevně k oplachování jako desinfekce a k rychlejšímu zastavení krvácení u ran jako jsou odřeniny, oděrky, menší řezné a tržné rány, bodnutí hmyzem apod.. Lze použít i k výplachům úst k odstranění zápachu.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn.sukls8512/2015 

 
 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Peroxid vodíku 3% COO 

kožní roztok 

hydrogenii peroxidum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
-  Pokud se během 3 dnů poranění nehojí nebo přetrvává nebo se objeví příznaky infekce, poraďte se 
s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Peroxid vodíku 3% COO a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Peroxid vodíku 3% COO používat 

3. 

Jak se Peroxid vodíku 3% COO používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Peroxid vodíku 3% COO uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je Peroxid vodíku 3% COO a k čemu se používá 
 
Peroxid vodíku 3% COO je antiseptikum ve formě kožního roztoku. 
Přípravek  se  používá  zevně  k oplachování  a  čištění  (dezinfekci)  kožních  ran,  jako  jsou  odřeniny, 
oděrky, menší řezné a tržné rány, bodnutí hmyzem apod. Přípravek lze použít i k výplachům úst nebo 
ke kloktání při zánětech a infekcích v dutině ústní a hltanu. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Peroxid vodíku 3% COO používat 
 
Nepoužívejte Peroxid vodíku 3% COO 
-  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v 
bodě 6). 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Peroxid vodíku 3% COO se poraďte se svým lékařem: 
 
Při větším rozsahu rány vyhledejte lékařské ošetření a o případném použití Peroxidu vodíku 3% COO 
se poraďte s lékařem.  
Pokud  v ráně  dojde  k rozvoji  zánětu  či  infekce  (zarudnutí,  otok,  bolest,  přítomnost  hnisu),  nebo  se 
objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice, výrazná bolest v ráně), vyhledejte lékaře. 
 
Přípravek se nesmí použít k ošetření hlubokých ran. 
 

Přípravek  není  určen  k vnitřnímu  užití,  neboť  při  podání  ústy  vyvolává  poškození  sliznice  trávicího 
ústrojí. 
Přípravek nesmí přijít do kontaktu s očima. 
 
Další léčivé přípravky a Peroxid vodíku 3% COO 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  používáte,  které  jste  v  nedávné  době 
používal (a) nebo které možná budete používat. 
 
Při používání tohoto přípravku nepoužívejte současně jiné lokálně působící přípravky. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Přípravek můžete používat i v těhotenství a při kojení. 
 
Peroxid vodíku 3% COO obsahuje kyselinu benzoovou. 
Mírně dráždí kůži, oči a sliznice. 
 
3. Jak se Peroxid vodíku 3% COO používá 
 
Vždy  pečlivě  dodržujte  pokyny  v této  příbalové  informaci.  Pokud  si  nejste  něčím  jisti,  poraďte se s 
lékařem nebo lékárníkem. 
 
 
Při  ošetření  kožních  ran  ránu  opláchněte  co  nejdříve  od  vzniku  poranění  dostatečným  množstvím 
neředěného roztoku tak, aby došlo k úplnému smočení ošetřované oblasti. Mokvající rány je vhodné 
oplachovat při každém převazu. 
 
K výplachu  dutiny  ústní  nebo  ke  kloktání  při  ošetření  zánětů  a  infekcí  v dutině  ústní  a  hltanu 
používejte rovněž neředěný roztok. Po výplachu či kloktání roztok vyplivněte. 
  
 
 
Pokud se poranění do 3 dnů nehojí nebo přetrvává, poraďte se s lékařem. 
Pokud se v ráně objeví příznaky zánětu či infekce nebo se u Vás objeví celkové příznaky (např. 
horečka, zimnice, výrazná bolest v ráně), vyhledejte ihned lékaře. 
 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
 
Může  dojít  k alergické  kožní  reakci  na  kyselinu  benzoovou  nebo  ke  kontaktní  dermatitidě  (zánětu 
kůže). Při vstříknutí do oka může dojít k podráždění až poškození oční rohovky.  
Při používání přípravku v dutině ústní (výplachy, kloktání) může dojít ke vzniku vřídků v dutině ústní, 
změnám na sliznici, k podráždění a ke zvýšení citlivosti zubů.  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo  
 
 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Peroxid vodíku 3% COO uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před slunečním zářením. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Peroxid vodíku 3% COO obsahuje 
 
Léčivá látka: hydrogenii peroxidum 3% 100,0 g ve 100 ml roztoku 
Pomocné látky: stabilizační přísady kyselina benzoová a difosforečnan sodný. 
 
Jak přípravek Peroxid vodíku 3% COO vypadá a co obsahuje toto balení 
Peroxid  vodíku  3%  COO  je  čirý,  bezbarvý  roztok  slabého  charakteristického  zápachu,  dodávaný  v 
černé PE lahvičce válcovitého tvaru, s PE těsnící vložkou a PE šroubovacím uzávěrem. 
 
Velikost balení: 100 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Coopharma s. r. o. 
Zelený pruh 1090/109 
Praha 4, Česká republika 
 
Výrobce: 
Coopharma s. r. o., Zelený pruh 1090/109 
Praha 4, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
4.3.2015 

Recenze (49)

Recenze produktu COOPHARMA Peroxid vodíku 3% 100 ml

Recenze od 49 uživatelů s celkovým hodnocením 93 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

Skvělý na dezinfekci ran

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu COOPHARMA Peroxid vodíku 3% 100 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Iva K.

100 % 10/04/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám