Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léčivé přípravky na hojení kůže » Léčivé přípravky na spáleniny od slunce

COOPHARMA Peroxid vodíku 3% 100 ml - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12911

93 % 49 recenzí

Nesmí chybět v žádné lékárničce. Spolehlivý desinfekční prostředek, určený k ošetření menších zranění.

Více informací

44
Běžná cena: 55 Kč, Ušetříte: 20 % (11 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 27. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 28. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (49)
Diskuze

Podrobné informace

Nesmí chybět v žádné lékárničce. Spolehlivý desinfekční prostředek, určený k ošetření menších zranění.

Informace o produktu

Výrobce: Coopharma spol. s r.o.
Značka: COOPHARMA
Kód výrobku: 12911
Kód EAN: 8594000520207
Kód SÚKL: 55911
Držitel rozhodnutí: Coopharma spol. s r.o.

Používá se zevně k oplachování jako desinfekce a k rychlejšímu zastavení krvácení u ran jako jsou odřeniny, oděrky, menší řezné a tržné rány, bodnutí hmyzem apod.. Lze použít i k výplachům úst k odstranění zápachu.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn.sukls8512/2015 

 
 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Peroxid vodíku 3% COO 

kožní roztok 

hydrogenii peroxidum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
-  Pokud se během 3 dnů poranění nehojí nebo přetrvává nebo se objeví příznaky infekce, poraďte se 
s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Peroxid vodíku 3% COO a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Peroxid vodíku 3% COO používat 

3. 

Jak se Peroxid vodíku 3% COO používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Peroxid vodíku 3% COO uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je Peroxid vodíku 3% COO a k čemu se používá 
 
Peroxid vodíku 3% COO je antiseptikum ve formě kožního roztoku. 
Přípravek  se  používá  zevně  k oplachování  a  čištění  (dezinfekci)  kožních  ran,  jako  jsou  odřeniny, 
oděrky, menší řezné a tržné rány, bodnutí hmyzem apod. Přípravek lze použít i k výplachům úst nebo 
ke kloktání při zánětech a infekcích v dutině ústní a hltanu. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Peroxid vodíku 3% COO používat 
 
Nepoužívejte Peroxid vodíku 3% COO 
-  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v 
bodě 6). 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Peroxid vodíku 3% COO se poraďte se svým lékařem: 
 
Při větším rozsahu rány vyhledejte lékařské ošetření a o případném použití Peroxidu vodíku 3% COO 
se poraďte s lékařem.  
Pokud  v ráně  dojde  k rozvoji  zánětu  či  infekce  (zarudnutí,  otok,  bolest,  přítomnost  hnisu),  nebo  se 
objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice, výrazná bolest v ráně), vyhledejte lékaře. 
 
Přípravek se nesmí použít k ošetření hlubokých ran. 
 

Přípravek  není  určen  k vnitřnímu  užití,  neboť  při  podání  ústy  vyvolává  poškození  sliznice  trávicího 
ústrojí. 
Přípravek nesmí přijít do kontaktu s očima. 
 
Další léčivé přípravky a Peroxid vodíku 3% COO 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  používáte,  které  jste  v  nedávné  době 
používal (a) nebo které možná budete používat. 
 
Při používání tohoto přípravku nepoužívejte současně jiné lokálně působící přípravky. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Přípravek můžete používat i v těhotenství a při kojení. 
 
Peroxid vodíku 3% COO obsahuje kyselinu benzoovou. 
Mírně dráždí kůži, oči a sliznice. 
 
3. Jak se Peroxid vodíku 3% COO používá 
 
Vždy  pečlivě  dodržujte  pokyny  v této  příbalové  informaci.  Pokud  si  nejste  něčím  jisti,  poraďte se s 
lékařem nebo lékárníkem. 
 
 
Při  ošetření  kožních  ran  ránu  opláchněte  co  nejdříve  od  vzniku  poranění  dostatečným  množstvím 
neředěného roztoku tak, aby došlo k úplnému smočení ošetřované oblasti. Mokvající rány je vhodné 
oplachovat při každém převazu. 
 
K výplachu  dutiny  ústní  nebo  ke  kloktání  při  ošetření  zánětů  a  infekcí  v dutině  ústní  a  hltanu 
používejte rovněž neředěný roztok. Po výplachu či kloktání roztok vyplivněte. 
  
 
 
Pokud se poranění do 3 dnů nehojí nebo přetrvává, poraďte se s lékařem. 
Pokud se v ráně objeví příznaky zánětu či infekce nebo se u Vás objeví celkové příznaky (např. 
horečka, zimnice, výrazná bolest v ráně), vyhledejte ihned lékaře. 
 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
 
Může  dojít  k alergické  kožní  reakci  na  kyselinu  benzoovou  nebo  ke  kontaktní  dermatitidě  (zánětu 
kůže). Při vstříknutí do oka může dojít k podráždění až poškození oční rohovky.  
Při používání přípravku v dutině ústní (výplachy, kloktání) může dojít ke vzniku vřídků v dutině ústní, 
změnám na sliznici, k podráždění a ke zvýšení citlivosti zubů.  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo  
 
 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Peroxid vodíku 3% COO uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před slunečním zářením. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Peroxid vodíku 3% COO obsahuje 
 
Léčivá látka: hydrogenii peroxidum 3% 100,0 g ve 100 ml roztoku 
Pomocné látky: stabilizační přísady kyselina benzoová a difosforečnan sodný. 
 
Jak přípravek Peroxid vodíku 3% COO vypadá a co obsahuje toto balení 
Peroxid  vodíku  3%  COO  je  čirý,  bezbarvý  roztok  slabého  charakteristického  zápachu,  dodávaný  v 
černé PE lahvičce válcovitého tvaru, s PE těsnící vložkou a PE šroubovacím uzávěrem. 
 
Velikost balení: 100 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Coopharma s. r. o. 
Zelený pruh 1090/109 
Praha 4, Česká republika 
 
Výrobce: 
Coopharma s. r. o., Zelený pruh 1090/109 
Praha 4, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
4.3.2015 

Recenze (49)

Recenze produktu COOPHARMA Peroxid vodíku 3% 100 ml

Recenze od 49 uživatelů s celkovým hodnocením 93 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

Skvělý na dezinfekci ran

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu COOPHARMA Peroxid vodíku 3% 100 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

100 % 08/04/2013

Klasická výborná věc do všech lékárniček..

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám