Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

akce na naše čaje

NEO-CEPHYL 20 Tablety

80
4
starstarstarstarstar  80 %
Výrobek je už delší dobu nedostupný.
Objednali jsme ho, ale dodavatel
nám zatím nepotvrdil datum doručení
na náš sklad.
NEO-CEPHYL  20 Tablety
Při léčbě bolesti (analgetický účinek), zánětu a proti horečce. Více informací
Kód výrobku: 24085
Cena s DPH: 59 Kč
Dostupnost: krátkodobě nedostupný
Přidat do oblíbených
Napište mi, až bude výrobek u dodavatele29 Kč za všechny druhy dopravy!

Příbalová informace výrobku NEO-CEPHYL 20 Tablety

1/5
Příloha č. 1b ke sdělení sp.zn.sukls229406/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

NEO-CEPHYL, tablety


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však NEO-CEPHYL musíte užívat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší v případě horečky do 3 dnů a v případě bolesti
do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je NEO-CEPHYL a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NEO-CEPHYL užívat.
3. Jak se NEO-CEPHYL užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5 Jak NEO-CEPHYL uchovávat.
6. Další informace.


1. CO JE NEO-CEPHYL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek NEO-CEPHYL obsahuje kyselinu acetylsalicylovou, což je klasická látka používaná při
léčbě bolesti (analgetický účinek), zánětu a proti horečce. Kyselina acetylsalicylová způsobuje tlumení
tvorby prostaglandinů a dalších působků odpovědných za vznik a rozvoj bolesti a zánětu. Další léčivá
látka kofein povzbuzuje srdce a centrální nervovou soustavu a má také diuretické (močopudné)
vlastnosti. Kofein v tomto přípravku zesiluje analgetické účinky kyseliny acetylsalicylové. Přípravek
NEO-CEPHYL obsahuje také 5 homeopatických léčivých látek nízké potence 4CH, které byly
vybrány podle příznaků, pro jejichž ovlivnění se tyto homeopatické látky používají.

Přípravek je určen k léčbě mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, migréna, bolesti zubů,
bolesti kloubů a svalů provázející chřipková onemocnění nebo nachlazení a k léčbě horečnatých stavů.

Přípravek je určen pro mladistvé od 16 let a dospělé.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NEO-CEPHYL UŽÍVAT

Neužívejte NEO-CEPHYL
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku,
- při chorobné krvácivosti,
- před plánovaným chirurgickým zákrokem spojeným s větším krvácením
- jestliže trpíte aktivní vředovou chorobou žaludku a dvanáctníku,
- jestliže trpíte závažným onemocněním srdce, ledvin nebo jater
- pokud jste v minulosti měli astmatický záchvat po užití léčiva s obsahem kyseliny
acetylsalicylové nebo jiných protizánětlivých léčivých látek
- ve třetí třetině těhotenství,
- při věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění.

2/5
U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním (např. plané neštovice, chřipka nebo chřipce
podobné infekce horních cest dýchacích) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové
vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné
diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci nebo (nejčastěji) až ve
stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé
zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost,
netečnost, ztrnulost, pohled do prázdna, nebo naopak o podrážděné a agresivní chování, vzrušenost,
zmatenost, křeče či delirium. Pokud se kterýkoliv výše uvedený příznak u dítěte nebo mladistvého
objeví, je třeba okamžitě vyhledat lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku NEO-CEPHYL je zapotřebí:
- jestliže jste dříve měl(a) žaludeční nebo dvanáctníkové vředy,
- pokud současně užíváte léky snižující krevní srážlivost,
- jestliže jste pacient trpící dnou nebo ledvinnou nedostatečností,
- při poškození jater,
- pokud máte průduškové astma, sennou rýmu a další alergie,
- jestliže Vás trápí silné menstruační krvácení,
- pokud máte zavedené nitroděložní tělísko,
- při nedostatku enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy
- u dětí a mladistvých. Děti a mladiství smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení
lékařem. Dávkování vždy určí lékař.

Ve výše uvedených případech byste měl(a) přípravek NEO-CEPHYL užívat pouze na doporučení
lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku NEO-CEPHYL a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Při současném užívání přípravků s kyselinou acetylsalicylovou se zvyšuje účinnost léků snižujících
krevní srážlivost (heparin nebo tzv. nízkomolekulární hepariny, deriváty kumarinu, abciximab,
klopidogrel, epoprostenol, eptifibatid, iloprost, lidský protein c, tirofiban, ticlopidin).

Při současném užívání přípravků s kyselinou acetylsalicylovou a kortikosteroidů nebo nesteroidních
antirevmatik se zvyšuje riziko vzniku vředové choroby žaludku a dvanáctníku.

Při současném užívání přípravků s kyselinou acetylsalicylovou se zvyšuje účinek léků snižujících
hladinu krevního cukru (sulfonylurea) a zvyšuje se účinnost i nežádoucí účinky cytostatik
(metotrexát).

Při současném užívání přípravků s kyselinou acetylsalicylovou se snižuje účinek močopudných léků
(spironolaktonu, furosemidu), léčiv proti vysokému krevnímu tlaku (inhibitory ACE a inhibitory
angiotenzinu II) a snižuje se účinek přípravků proti dně.


Užívání přípravku NEO-CEPHYL s jídlem a pitím
Tablety jsou určeny k perorálnímu podání (k vnitřnímu užití), užívají se po jídle nebo během jídla,
zapijí se dostatečným množstvím vody.

3/5

Těhotenství a kojení

Ženy v první a druhé třetině těhotenství a kojící ženy mohou přípravek NEO-CEPHYL užívat pouze
na doporučení lékaře. Kyselina acetylsalicylová obsažená v přípravku Neo-Cephyl přechází do
mateřského mléka.

Ženy ve třetí třetině těhotenství nesmí přípravek NEO-CEPHYL užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
NEO-CEPHYL nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


3. JAK SE NEO-CEPHYL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek NEO-CEPHYL přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Perorální podání.

Obvyklá dávka přípravku je:

Dospělí a mladiství: 1 až 2 tablety obsahující 330 mg kyseliny acetylsalicylové, v případě nutnosti
opakovat po uplynutí 4 hodin. Denní dávka nesmí přesáhnout 12 tablet. Při silnějších bolestech je
možno jednotlivou dávku zvýšit na 3 tablety.
Maximální denní dávka kyseliny acetylsalicylové je 4 g.

Starší pacienti: 1 tableta obsahující 330 mg kyseliny acetylsalicylové, v případě nutnosti opakovat po
uplynutí 4 hodin. Denní dávka nesmí přesáhnout 6 tablet. Při silnějších bolestech je možno
jednotlivou dávku zvýšit na 2 tablety.
Maximální denní dávka kyseliny acetylsalicylové je 2 g.

Vzhledem k tomu, že přípravek obsahuje kofein, nedoporučuje se podávat tento lék večer.

Použití u dětí
V průběhu horečnatého onemocnění nepodávat přípravek NEO-CEPHYL dětem a mladistvým do 16
let! Děti a mladiství do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem.
Dávkování vždy určí lékař.

Upozornění

Délka léčby
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než jeden týden. Nedochází-li ke zmírnění horečky do
3 dnů nebo bolesti do 5 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již
užíváte přípravek NEO-CEPHYL. Než začnete současně s užíváním přípravku NEO-CEPHYL užívat
nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku NEO-CEPHYL, než jste měl(a)
Předávkování se projevuje zvracením, bolestmi břicha, závratěmi, hučením v uších. Při předávkování
nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte okamžitě lékaře.

4/5
Jestliže jste zapomněl(a) užít NEO-CEPHYL
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat NEO-CEPHYL
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i NEO-CEPHYL nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku se mohou vzácně vyskytnout bolesti břicha, nevolnost, krvácení do trávicí
trubice (dehtovitá stolice), krvácivé projevy do kůže (modřiny, podlitiny) i do jiných orgánů, reakce z
přecitlivělosti na kůži (kožní vyrážky), u alergiků může dojít k vyvolání alergického astmatu
(dušnosti). Při případném výskytu nežádoucích účinků či jiných neobvyklých reakcích je nutno léčbu
ihned přerušit a vyhledat lékaře.

Vzhledem k tomu, že tento léčivý přípravek obsahuje kofein, může užití léku Neo-Cephyl způsobit
excitaci (vzrušení), nespavost a bušení srdce.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK NEO-CEPHYL UCHOVÁVAT

Uchovávejte v původním vnitřním obalu při teplotě do 25oC, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

NEO-CEPHYL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co NEO-CEPHYL obsahuje

Léčivými látkami jsou v jedné tabletě:

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM .. 330,000 mg
COFFEINUM .. 36,600 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Rulík zlomocný (Belladonna; 0,004g MT), kosatec různobarvý (Iris versicolor; 0,004g MT), kulčiba
dávivá (Nux vomica; 0,004g MT), spigelie lékařská (Spigelia anthelmia; 0,004g MT), jasmínovec
vždyzelený (Gelsemium; 0,004g MT) - v homeopatickém ředění.
5/5
Mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, kyselina stearová, koloidní bezvodý oxid
křemičitý.

Jak NEO-CEPHYL vypadá a co obsahuje toto balení

Neo-cephyl jsou kulaté bílé ploché tablety, na kterých je vyraženo CEPHYL, téměř bez zápachu.

Balení po 20 tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci

BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-ls-Lyon
Francie

Výrobce

BOIRON
2, avenue de l´Ouest Lyonnais
69510 Messimy
FRANCIE

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.


Tato příbalová informace byla naposledy schválena 14.3.2011

Oznámit nežádoucí účinky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz
Ověření legálního provozu E-shopu