Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na teplotu, horečku » Teplota u dospělých

PANADOL Extra Rapide 500mg/65mg 12 šumivých tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 364483

95 % 14 recenzí

Vhodný k úlevě při bolesti a horečce, díky kombinaci dvou léčivých látek má rychlejší nástup účinku. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Více informací

69
Ušetříte: 13 % (10 Kč) Běžná cena: 79 Kč

Skladem 1 - 2 ks

Odesíláme dnes, u vás zítra.

Odesíláme dnes, u vás zítra.

Doprava už od 39 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (14)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - PANADOL Extra Rapide 500mg/65mg 12 šumivých tablet

Vhodný k úlevě při bolesti a horečce, díky kombinaci dvou léčivých látek má rychlejší nástup účinku. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

sp. zn. sukls87068/2016
a sp. zn. sukls87181/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

PANADOL EXTRA RAPIDE šumivé tablety
paracetamolum, coffeinum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
• Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Panadol Extra Rapide a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panadol Extra Rapide užívat
3. Jak se přípravek Panadol Extra Rapide užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Panadol Extra Rapide uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Panadol Extra Rapide a k čemu se používá

Panadol Extra Rapide obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, která je účinná proti bolesti a horečce - paracetamol a kofein.
Paracetamol zajišťuje úlevu od bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu.
Kofein zvyšuje analgetický účinek paracetamolu, zmírňuje únavu, mírně podporuje dýchání a krevní oběh u horečnatých onemocnění.
Panadol Extra Rapide je vhodný k úlevě při bolestech hlavy (včetně migrény), bolestech zubů, při bolesti v průběhu nervů (neuralgie), bolesti revmatického původu (zejména při osteoartróze) a bolestech při menstruaci. Přináší též úlevu od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení, jako jsou bolesti svalů, kloubů a bolest v krku a snižuje horečku.
K úlevě při bolesti kloubů provázející osteoartrózu a při neuralgii se Panadol Extra Rapide užívá pouze po poradě s lékařem.
Panadol Extra Rapide nedráždí žaludek.
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.
Bez porady s lékařem neužívejte déle než 7 dnů.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panadol Extra Rapide užívat

Neužívejte Panadol Extra Rapide
- jestliže jste alergický(á) na paracetamol, kofein nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6)
- při těžké poruše funkce jater, akutním zánětu jater

Upozornění a opatření

Přípravek Panadol Extra Rapide obsahuje paracetamol, neužívejte jej současně s jinými
léky obsahujícími paracetamol.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Během léčby tímto přípravkem nesmíte pít alkoholické nápoje.
Před užitím přípravku Panadol Extra Rapide se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- pokud máte onemocnění jater
- pokud máte problémy s konzumací alkoholu
- pokud máte onemocnění ledvin
- pokud máte hemolytickou anémii (chudokrevnost v důsledku rozpadu červených krvinek)
- pokud máte deficit enzymu zvaného glukóza-6-fosfátdehydrogenáza

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí pokud:
- máte závažnou infekci, protože ta může vést ke zvýšení rizika metabolické acidózy.
Příznaky metabolické acidózy jsou:
- hluboké, zrychlené, obtížné dýchání
- nevolnost (pocit na zvracení), zvracení
- ztráta chuti k jídlu
Pokud se u Vás objeví kombinace těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.
Děti a dospívající
Přípravek není určen pro děti mladší 12 let.
Další léčivé přípravky a přípravek Panadol Extra Rapide
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a), nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez
lékařského předpisu.
Neužívejte přípravek Panadol Extra Rapide spolu s dalšími přípravky obsahujícími
paracetamol.
Účinky přípravku Panadol Extra Rapide a účinky jiných současně užívaných léků se mohou
vzájemně ovlivňovat.
Před užitím přípravku Panadol Extra Rapide se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže užíváte léky ke snížení krevní srážlivosti (např. warfarin)
- jestliže užíváte léky proti nevolnosti a zvracení (např. metoklopramid, domperidon) nebo
ke snížení hladiny tuků v krvi (cholestyramin)
- jestliže užíváte léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní
protizánětlivé přípravky (nesteroidní antirevmatika)
- jestliže užíváte některá antibiotika (rifampicin, chloramfenikol)
- jestliže užíváte některé léky k léčbě dny (probenecid)
- jestliže užíváte některé léky k léčbě epilepsie (fenobarbital, lamotrigin)
- užíváte zidovudin (k léčbě infekce HIV)
- užíváte isoniazid (k léčbě tuberkulózy)
Přípravek Panadol Extra Rapide s jídlem, pitím a alkoholem
Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně
zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s konzumací alkoholu, poraďte se před
zahájením léčby s lékařem.
Tento lék obsahuje kofein. Při užívání tohoto léku se vyvarujte přílišného pití nápojů
obsahujících kofein (např. čaj, káva nebo některé nápoje s kofeinem). Vysoký příjem kofeinu
může vést k obtížím se spánkem, třesu a nepříjemným pocitům na hrudi (způsobeným
zrychleným tlukotem srdce).
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
Vzhledem k obsahu kofeinu se nedoporučuje užívat přípravek během těhotenství a kojení.
Kofein může v průběhu těhotenství zvýšit riziko spontánního potratu. Kofein v mateřském
mléce může mít stimulační efekt na kojené dítě.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Panadol Extra Rapide nemá žádný nebo má malý vliv na schopnost řídit dopravní prostředky
nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Panadol Extra Rapide obsahuje sodík a sorbitol
Jedna tableta přípravku Panadol Extra Rapide obsahuje 427 mg sodíku. Toto množství je
nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
Jedna tableta přípravku Panadol Extra Rapide obsahuje 50 mg sorbitolu. Pacienti se vzácnými
dědičnými poruchami intolerancí fruktózy by tento přípravek neměli užívat. Pokud Vám Váš
lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý
přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Panadol Extra Rapide užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Tabletu přípravku Panadol Extra Rapide je třeba před užitím nejprve nechat rozpustit ve
sklenici vody.
Dospělí a dospívající od 15 let:
1-2 tablety Panadolu Extra Rapide rozpuštěné ve sklenici vody podle potřeby po 4-6
hodinách až 4x denně. Jedna tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34 - 60 kg, 2
tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg.
Maximální denní dávka je 8 tablet (4 g paracetamolu) během 24 hodin. Maximální
jednotlivá dávka je 2 tablety. Minimální odstup mezi jednotlivými dávkami je 4 hodiny.
Dospívající ve věku 12-15 let:
1 tableta Panadolu Extra Rapide rozpuštěná ve sklenici vody nejvýše 6x denně v časovém
odstupu nejméně 4-6 hodin. Maximální denní dávka je 6 tablet (3 g paracetamolu) během 24
hodin. Maximální jednotlivá dávka je 1 tableta. Minimální odstup mezi jednotlivými dávkami
je 4 hodiny.
Děti mladší 12 let:
Přípravek není určen pro děti mladší 12 let.
Nepřekračujte doporučené dávkování.
Neužívejte s dalšími přípravky obsahujícími paracetamol.
Bez porady s lékařem neužívejte tento lék déle než 7 dnů. Nedochází-li ke zmírnění příznaků
onemocnění do 3 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Panadol Extra Rapide než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého
lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte jim přesně, jaké množství přípravku jste
užil(a). Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci.
Předávkování paracetamolem může způsobit vážné poškození až selhání funkce jater. V
případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné
příznaky předávkování.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Panadol Extra Rapide
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Užijte obvyklou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete. Mezi dvěma dávkami zachovávejte
minimální časový odstup 4 hodiny.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přestaňte přípravek užívat a informujte ihned svého lékaře jestliže:
- se u vás objeví alergické reakce jako např. kožní vyrážka nebo svědění, někdy
doprovázená obtížemi s dýcháním nebo s otokem rtů, jazyka, hrdla nebo tváře
- se u vás objeví kožní vyrážka s olupováním kůže nebo vředy v ústech
- jste dříve měl(a) dechové potíže po podání kyseliny acetylsalicylové nebo
nesteroidních protizánětlivých léčiv a pokud podobné potíže máte po podání tohoto
přípravku
- u Vás dojde k nevysvětlitelné tvorbě modřin
Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000)
Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí (objevují se u méně než 1 osoby
z 10 000).
Další nežádoucí účinky zahrnují:
 - poruchy jaterních funkcí, selhání jater, žloutenka
- pocit na zvracení a zvracení, průjem, bolest břicha
- pocení
- otoky
- změny krevního obrazu
Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000)
S neznámou četností se mohou objevit nespavost, neklid, bušení srdce, podrážděnost a
nervozita (pravděpodobnost výskytu těchto nežádoucích účinků se zvyšuje při kombinaci
přípravku s nápoji obsahujícími kofein)
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Panadol Extra Rapide uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25° C.
Panadol Extra Rapide nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Panadol Extra Rapide obsahuje
- Léčivými látkami jsou: Paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg v 1 šumivé tabletě
- Pomocnými látkami jsou: Hydrogenuhličitan sodný, sorbitol (E 420), sodná sůl
sacharinu, natrium-lauryl-sulfát, kyselina citronová, uhličitan sodný, povidon,
dimetikon.

Jak přípravek Panadol Extra Rapide vypadá a co obsahuje balení
Panadol Extra Rapide jsou bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a o průměru 25
mm, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně hladké.
Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.
Panadol Extra Rapide je dodáván v balení obsahujícím 12, 24 šumivých tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika
email: cz.info@gsk.com
Výrobce
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Irsko
Famar A.V.E., Anthoussa Plant, Anthoussa Avenue 7, 15344 Anthoussa Attiki, Řecko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována
13.4.2016

Informace o produktu

Výrobce: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)
Značka: PANADOL
Kód výrobku: 364483
Kód EAN: 8596149000015
Kód SÚKL: 0207518
Držitel rozhodnutí: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

PANADOL Extra Rapide 500mg/65mg 12 šumivých tablet – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu PANADOL Extra Rapide 500mg/65mg 12 šumivých tablet zobrazíte nebo stáhnete zde: PANADOL Extra Rapide 500mg/65mg 12 šumivých tablet.

Recenze (14)

Recenze produktu PANADOL Extra Rapide 500mg/65mg 12 šumivých tablet

Recenze od 14 uživatelů s celkovým hodnocením 95 %.

Přidat recenzi produktu

90 %

Při včasném podání na začátku nachlazení, učinkuje na 100%. Přidám k tomu ještě jeden šum. vitam. C 1000 a je to ověřeno - perfektní.

100 %

v extrémní migréně zabere rychle a nebolí z něj žaludek

100 %

doporučuji

vždy mi zabere na bolest hlavy
90 %

Běžný panadol mi nikdy nepomohl ani trochu, ale tento obsahuje kofein, který stahuje cévy a při migréně jsou cévy roztažené, takže to v kombinaci s paracetamolem přináší úlevu. Doporučuji

Jediná věc, co zabere na migrénu a to do 10 minut
Chuť, ale zvyknete si
100 %

ok

rychlost ucinku
paralen neni idealni pro jatra
100 %

na doporučení mé sestry,trpím bolestmi zad a hlavy,vždy rychle zabere

rychlý účinek
90 %

Opravdu funguje. Celkem rychle dokáže ulevit od bolestí (hlava, menstruační atd.).

100 %

Doporučuji

Dobrá cena
Nic
100 %

ROZHODNĚ DOPORUČUJI

OPRAVDU RYCHLÁ ÚLEVA OD BOLESTI
80 %

doporučila bych

zabírá rychle
není drahý
chuť nic moc, taková slaná voda :)

Diskuze

Diskuze k produktu PANADOL Extra Rapide 500mg/65mg 12 šumivých tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám