Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na zvýšenou teplotu a horečku

COLDREX Horký nápoj citron med prášek pro perorální roztok 10 sáčků

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 361205
Horký nápoj proti chřipce a nachlazení: snižuje horečku, tlumí bolest, uvolňuje ucpaný nos a dutiny. Jedná se o volně prodejný léčivý přípravek.

Více informací

99
Běžná cena: 149 Kč, Ušetříte: 34 % (50 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 19. 2. 2018, předpokládaný termín doručení 20. 2. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Horký nápoj proti chřipce a nachlazení: snižuje horečku, tlumí bolest, uvolňuje ucpaný nos a dutiny. Jedná se o volně prodejný léčivý přípravek.

Informace o produktu

Výrobce: SMITHKLINE BEECHAM S.A., ALCALA, MADRID
Značka: COLDREX
Kód výrobku: 361205
Kód EAN: 8594060895017
Kód SÚKL: 209711
Držitel rozhodnutí: SMITHKLINE BEECHAM S.A., ALCALA, MADRID

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp. zn. sukls204827/2017 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

COLDREX  HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM 

prášek pro perorální roztok v sáčku 

 

paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum 

 
 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 

•     Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
•     Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
•     Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

•  Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 

s lékařem. 

 

     
Co naleznete v této příbalové informaci: 

1.  Co je Coldrex horký nápoj citron s medem a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Coldrex horký nápoj citron s medem 

užívat 

3.  Jak se Coldrex horký nápoj citron s medem užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Coldrex horký nápoj citron s medem uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 
1.  CO JE COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM A K ČEMU SE 
POUŽÍVÁ 
 
Coldrex  citron s medem je přípravek proti chřipce a nachlazení, který obsahuje tři léčivé 
látky : 
 •  paracetamol, lék proti bolesti a horečce, který odstraňuje bolesti v krku, bolesti    
     hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku  

•  fenylefrin, dekongestant (látka snižující zduření nosní sliznice) ze skupiny     
   sympatomimetik, který uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím pomáhá ulehčit     
   dýchání, 

 •  kyselinu askorbovou (vitamin C), obvyklou složku léků proti chřipce a nachlazení, která   
     je  obsažená v léku kvůli tomu, aby pomohla nahradit vitamín C, jehož množství může být   
     v počátečních stádiích chřipky a nachlazení nedostatečné.    
 
Coldrex horký nápoj citron s medem je vhodný pro dospělé a dospívající od 15 let (s 
hmotností nad 50 kg) k úlevě od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení. Coldrex citron 
s medem odstraňuje bolesti v krku, uvolňuje nos i vedlejší nosní dutiny, odstraňuje bolesti 
hlavy, svalů i kloubů, snižuje horečku a doplňuje vitamin C. 
 

 

Tento přípravek je určen pouze pro pacienty, kteří mají příznaky chřipky nebo nachlazení 
doprovázené ucpaným nosem. Pokud pacienti nemají ucpaný nos, doporučuje se použití 
jiných léčivých přípravků. 
 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 
 
 
2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE COLDREX HORKÝ         

NÁPOJ CITRON S  MEDEM  UŽÍVAT 

      
 
Neužívejte Coldrex horký nápoj citron s medem jestliže
 

•   jste alergický (á) na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid, vitamin C nebo   

     

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

•  máte některý z následujících zdravotních problémů: 

•  závažné  onemocnění  jater  včetně  akutní  žloutenky,  závažnou  hemolytickou  anemii 

(chudokrevnost  z rozpadu  červených  krvinek),  závažné  zvýšení  krevního  tlaku, 
zvýšený  nitrooční tlak  (zelený  zákal),  užíváte  nebo jste  užíval(a) během  posledních 
dvou týdnů léky známé jako inhibitory monoaminooxidázy  (léky proti depresi) 

 
Vzhledem k obsahu léčivých látek se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 15 let. 
 
Upozornění a opatření 

•  Coldrex horký nápoj citron s medem obsahuje paracetamol. Neužívejte tento lék 

s jakýmkoli dalším lékem obsahujícím paracetamol.  

•  Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře pokud máte problémy 

s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním. 

•  Coldrex horký nápoj citron s medem obsahuje i dekongestant. Neužívejte tento 

lék s dalšími léky, které se používají na zmírnění chřipky, nachlazení nebo otoku 
nosní sliznice (ucpaného nosu).  

 
Při užívání přípravku Coldrex horký nápoj citron s medem je třeba zvláštní opatrnosti 
jestliže: 

•  máte některý z následujících zdravotních problémů: 

onemocnění jater nebo ledvin, vysoký krevní tlak, zvýšenou činnost štítné žlázy, 
zvětšenou prostatu, průduškové astma, cukrovku, onemocnění srdce, onemocnění 
postihující mozkové cévy, nedostatek enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy nebo 
hemolytickou anemii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek), užíváte tzv. 
tricyklická antidepresiva (léky proti depresi) nebo betablokátory (léky na snížení 
krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti), feochromocytom (nádor dřeně 
nadledvin), cévní onemocnění jako např Raynaudův fenomén (špatné prokrvení 
určitých oblastí těla např. rukou), užíváte srdeční glykosidy (např. digoxin). 

Pokud trpíte některým z výše uvedených onemocnění, poraďte se před užíváním 
přípravku Coldrex horký nápoj citron s medem s lékařem. 

•  máte závažnou infekci, protože ta může zvyšovat riziko metabolické acidózy. 

Příznaky metabolické acidózy zahrnují: 

hluboké, zrychlené, obtížné dýchání 

nevolnost (pocit na zvracení), zvracení 

ztrátu chuti k jídlu 

Pokud se u Vás objeví kombinace těchto příznaků, neprodleně kontaktujte lékaře. 

 

•  Coldrex horký nápoj citron s medem není určený k dlouhodobé léčbě. 

 

•  Nesmíte překročit uvedenou dávku. Užívání vyšších než doporučených dávek může 

vést k riziku závažného poškození jater.  

 
Další léčivé přípravky a přípravek Coldrex horký nápoj citron s medem: 
 
Účinky přípravku Coldrex horký nápoj citron s medem a účinky jiných současně užívaných 
léků se mohou vzájemně ovlivňovat.  
 
Pokud užíváte Coldrex horký nápoj citron s medem, neužívejte současně jiné přípravky na 
chřipku
  a  nachlazení  nebo  dekongestanty,  zejména  jiné  přípravky  obsahující 
paracetamol.  
 
Užívání  přípravku  s jakýmikoli  souběžně  užívanými  léky  je  možné  pouze  po  konzultaci 
s lékařem,  neboť  riziko  postižení  jater  působením  paracetamolu  je  zvýšené  při  současném 
užívání jiných léků, které mohou způsobovat poškození jater nebo léků indukujících jaterní 
mikrosomální enzymy, např. některé léky proti epilepsii, a dále je nutná konzultace lékaře při 
současném užívání warfarinu vzhledem k možnému riziku zvýšení krvácení. 
Současné  dlouhodobé  užívání  paracetamolu  a kyseliny  acetylsalicylové  nebo  dalších 
nesteroidních protizánětlivých přípravků (NSA) může vést k poškození ledvin. 
Poraďte  se s lékařem  nebo  lékárníkem  jestliže  užíváte  metoklopramid  nebo  domperidon  při 
nevolnosti a zvracení nebo cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu, zidovudin (k léčbě 
infekce HIV), isoniazid (k léčbě tuberkulózy), chloramfenikol (antibiotikum) nebo lamotrigin 
(k léčbě epilepsie). 
 
Fenylefrin obsažený v přípravku může při kombinaci s některými léky proti depresi způsobit 
zvýšení krevního tlaku. Při společném užívání se srdečními glykosidy (např. digoxinem) 
může dojít ke zvýšení rizika nepravidelného srdečního rytmu nebo srdeční příhody. 
Rovněž současné podávání s betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení 
srdeční činnosti) může snížením účinku těchto léčivých přípravků vést ke zvýšení krevního 
tlaku. 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době  užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat.  To  se  týká  i  léků,  které  jsou  dostupné  bez 
lékařského předpisu. 
 
Užívání přípravku Coldrex horký nápoj citron s medem s jídlem, pitím a alkoholem 
Během  léčby  se  nesmí  konzumovat  alkohol.
  Dlouhodobá  konzumace  alkoholu  významně 
zvyšuje  riziko  poškození  jater.  Máte-li  problémy  s požíváním  alkoholu,  poraďte  se  před 
zahájením léčby s lékařem. 
Přípravek  se  může  podávat  nezávisle  na  jídle.  Užívání  po  jídle  může  vést  ke  sníženému 
účinku paracetamolu. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  těhotenství 
plánujete,  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat.   
Přípravek není vhodné užívat během těhotenství. Kojící ženy mohou přípravek užívat pouze 
na výslovné doporučení lékaře. 
.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Coldrex horký nápoj citron s medem může způsobit závratě. Pokud vám přípravek způsobuje 
závratě, neměli byste řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje. 
 
 

 

Přípravek Coldrex horký nápoj citron s medem obsahuje aspartam, sodík a sacharózu  
Obsahuje  aspartam,  který  je  zdrojem  fenylalaninu.  Může  být  škodlivý  pro  pacienty 
s fenylketonurií. 
Obsahuje sacharózu. Pokud vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním 
dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
Přípravek  obsahuje  0,12  g  sodíku  v jednom  sáčku.  Nutno  vzít  v úvahu  u  pacientů  na  dietě 
s nízkým obsahem sodíku. 
 
3.  JAK SE COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM UŽÍVÁ 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. 
 
Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek 
nerozpustí. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem, případně dolít studenou vodou. 
Teplý nápoj vypijte. 
Dospělí (včetně starších osob) a dospívající od 15 let (s hmotností nad 50 kg) :  1 sáček až 4x 
denně. Jednotlivé dávky užívejte vždy nejdříve po 4 hodinách. Neužívejte více než  4 sáčky 
za  24  hodin.  Nepřekračujte  doporučené  dávkování.  
Užívání  vyšších  než  doporučených 
dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 
Pokud nedojde do 3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší, 
vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Tento 
lék neužívejte déle než 7 dnů, neurčí-li lékař jinak. 
 
Děti a dospívající mladší 15 let: Tento přípravek není určen pro děti a dospívající mladší 15 
let. 
 
Jestliže jste užil(a) Coldrexu  citron s medem více, než jste měl(a):  
  
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého 
lékaře  nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte mu přesně jaké množství přípravku jste 
užil(a). Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci. Předávkování paracetamolem 
může způsobit vážné poškození až selhání funkce jater. V případě předávkování je nezbytná 
okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Coldrex citron s medem: 
Vezměte si jednu dávku, když si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
doplnil(a) vynechanou dávku. Neužívejte více než 1 dávku po 4 hodinách. 
   
4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se  ale nemusí 
projevit u každého.  
 
Přestaňte užívat tento lék a okamžitě kontaktujte lékaře: 

•  jestliže se u Vás objeví alergická reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy 

doprovázená obtížemi s dýcháním nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje. 

•  jestliže se u Vás objeví kožní vyrážka, olupování kůže nebo vředy v ústech. 

•  jestliže se u Vás po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních 

protizánětlivých léků objevily potíže s dýcháním a podobná reakce se objevila i po 
podání tohoto přípravku. 

•  jestliže u Vás došlo k nevysvětlené tvorbě modřin. 

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000). 

 

 

Stejně postupujte i v případě: 

•  jestliže máte neobvykle rychlou tepovou frekvenci nebo pocit neobvykle rychlé nebo 

nepravidelné srdeční činnosti. 

•  jestliže máte potíže s močením. Ty se s větší pravděpodobností objeví u mužů 

s hypertrofií (zbytněním) prostaty. 

Četnost těchto nežádoucích účinků není známa. 
 
Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí (objevují se u méně než 1 osoby 
z 10 000). 
 
Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat: 
Pocit na zvracení a zvracení, průjem, bolest břicha, pocení a abnormální výsledky jaterních 
testů, selhání jater nebo žloutenka, změny krevního obrazu (vzácné, objevují se u 1 až 10 osob 
z 10 000).  
S neznámou četností se může objevit nervozita, bolest hlavy, závratě, potíže se spánkem, 
zvýšení krevního tlaku a rozšíření zorniček. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48
 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5.  JAK COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM UCHOVÁVAT  
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
 
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Tato 
opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6.  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co Coldrex horký nápoj citron s medem obsahuje 
 
Léčivými látkami jsou v jednom sáčku:  
Paracetamolum  

 

 

 

 

                                     750 mg 

Phenylephrini hydrochloridum   

   

                                                   10 mg 

Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum   

              

 

60 mg 

(odpovídá acidum ascorbicum 58,5 mg) 
 
Pomocnými látkami jsou: 

 

Bezvodá  kyselina  citronová,  sodná  sůl  sacharinu,  dihydrát  natrium-citrátu,  citronové  aroma 
v prášku,  medové  aroma  v prášku,  karamelové  barvivo  (E150),  kukuřičný  škrob,  aspartam, 
sacharóza

 

 
Jak vypadá Coldrex horký nápoj citron s medem a co obsahuje toto balení 

Coldrex horký nápoj citron s medem je béžový až světle hnědý prášek pro perorální 
roztok s citrónovou a medovou vůní.  
Dodává se v jednodávkových sáčcích, každý sáček obsahuje 5 g prášku. Sáčky jsou 
baleny po 1, 3, 

5, 6, 10, 12, 20 nebo 30  kusech v krabičce. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
OMEGA PHARMA a.s.  
Vídeňská 188/119d  
Dolní Heršpice 
619 00 Brno 
Česká republika 
e-mail: 

safety@omega-pharma.cz

 

 
Výrobce 
SmithKline Beecham, S.A. 
Alcala de Henares 
Madrid 
Španělsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 

4. 8. 2017

 

Recenze

Recenze produktu COLDREX Horký nápoj citron med prášek pro perorální roztok 10 sáčků

Diskuze

Diskuze k produktu COLDREX Horký nápoj citron med prášek pro perorální roztok 10 sáčků

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám