Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na lupénku

LINOLA Fett Ölbad olejová přísada do koupele i do sprchy 400 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 12549
97 %

Olejová přísada s obsahem esterů nenasycených mastných kyselin a tekutého parafínu. Vytváří na pokožce ochranný film a zmírňuje pocit svědění.

Více informací

229 Kč

Skladem

Dnes odešleme, zítra u vás.

Dnes odešleme, zítra u vás.

ZITENAX

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

LINOLA Fett Ölbad olejová přísada do koupele i do sprchy 400 ml

Koupelová přísada je vhodná k léčbě onemocnění spojených se suchou kůží (atopická dermatitida, chronická forma lupénky). Přípravek se používá u dospělých, dětí i kojenců k podpůrné léčbě suchých nebo šupících se onemocnění mazových žláz kůže, jako je např. lupénka (psoriasis vulgaris), atopický ekzém, endogenní ekzém (neurodermitis).

Výhody výrobku      GFX | lino18.png

 • Bez konzervačních látek.
 • Vstřebává se v průběhu celé koupele.

Složení produktu   

100 ml přísady do koupele obsahuje: parafinum liquidum 48,0 g, lipidoacidoesteres mixti 44,0 g, alcoholes c 10-16 oxyethylen-oxypropylenati 1,0 g, alcoholes c 10-16 oxyethylenati 6,0 g .   

Doporučená aplikace     

Plné nebo částečné koupele lze provádět po dobu 4 týdnů dle druhu a rozsahu onemocnění.

Není-li doporučeno jinak, používá se takto:     Atopické miminko – co použít při koupání - Vitalia.cz

Plná koupel

30 ‑ 40 ml

Částečná koupel

2 ml

Sprchování

20 ml (nanese se na vlhkou kůži a poté krátce osprchuje)

Délka koupele nemá přesáhnout 20 minut. Koupele je možno provádět každé 2-3 dny. Pro děti a dospívající platí stejné dávkování jako pro dospělé. U kojenců a malých dětí postačí několikaminutová koupel.

Důležitá upozornění

Linola Fett Ölbad je registrovaný léčivý přípravek k vnějšímu užití. Čtěte pozorně příbalový leták. Více informací žádejte u svého lékaře nebo lékárníka.

Země původu Německo.

Balení obsahuje 400 ml.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Příbalová informace

Linola Fett Ölbad Přísada do koupele

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Linola Fett Ölbad a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linola Fett Ölbad používat
 3. Jak se přípravek Linola Fett Ölbad používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Linola Fett Ölbad uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

​​1. Co je přípravek Linola Fett Ölbad a k čemu se používá

Linola Fett Ölbad je tekutá koupelová přísada (olejová koupel), která pokrývá pokožku olejovým filmem, a tím pomáhá obnovení přirozeného mastného povrchu kůže. Je určena k částečné i plné koupeli. Přípravek se používá u dospělých, dětí i kojenců k podpůrné léčbě suchých nebo šupících se onemocnění kůže, jako je např. lupénka (psoriáza), atopický ekzém, endogenní ekzém (neurodermitida).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linola Fett Ölbad používat

Nepoužívejte Linola Fett Ölbad

 • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • při akutních formách lupénky s drobnými neštovičkami, při poranění kůže.
 • při horečnatých onemocněních, tuberkulóze, při těžkých srdečních vadách a poruchách krevního oběhu, při vysokém tlaku. V těchto případech se obecně koupele nedoporučují, proto se nedoporučuje ani koupel s přísadou Linola Fett Ölbad.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Linola Fett Ölbad se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Linola Fett Ölbad se nemá dostat do očí, neboť může způsobit pálení očí. Pokud se Vám přípravek Linola Fett Ölbad náhodou dostane do očí, vypláchněte je důkladně vodou. Po použití přípravku Linola Fett Ölbad pokrývá pokožku olejový film, který rovněž ulpívá na povrchu vany nebo sprchového koutu. Z tohoto důvodu hrozí nebezpečí uklouznutí. Při současném použití oleje do koupele Linola Fett Ölbad a latexových výrobků (např. kondomů, vaginálních pesarů) může obsažený parafín omezit funkčnost těchto výrobků, a tím snížit jejich spolehlivost.

Další léčivé přípravky a přípravek Linola Fett Ölbad

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat. Dodatečné použití mýdel nebo syndetů (syntetické aktivní mycí substance) ruší účinek přípravku Linola Fett Ölbad.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Linola Fett Ölbad se může používat i během těhotenství a v době kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Linola Fett Ölbad nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Linola Fett Ölbad používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Linola Fett Ölbad je tekutá koupelová přísada. Kožní podání Plné nebo částečné koupele lze použít po dobu 4 týdnů dle druhu a rozsahu onemocnění. Koupele je možno provádět každé 2-3 dny, přičemž se použije následující množství přípravku Linola Fett Ölbad: Plná koupel (koupel ve vaně) 30-40 ml Částečná koupel (v umyvadle) 2 ml Sprchování (naneste Linola Fett Ölbad na vlhkou kůži a poté krátce osprchujte) 20 ml

Teplota lázně nemá překročit 36 C, neboť vyšší teplotou se snižuje efekt zpětného promaštění. Jestliže se objeví svědění, sníží se teplota lázně na 32 C nebo tak, jak je pro Vás ještě příjemné. Délka koupele nemá přesáhnout 20 minut. Po koupeli kůži lehce osušte ručníkem. Silné osušení a tření snižuje léčebný efekt. Použití u dětí a dospívajících

Pro děti a dospívající platí stejné dávkování jako pro dospělé. U kojenců a malých dětí postačí několikaminutová koupel.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte některé z níže uvedených nežádoucích účinků, přerušte používání přípravku Linola Fett Ölbad a co nejdříve se poraďte se svým lékařem.

Časté:

(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů) zarudnutí, pálení a svědění pokožky.

Méně časté: (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů) reakce kůže ve formě kontaktního ekzému, kontaktní dermatitidy, kopřivka, výskyt malých puchýřků.

Vzácné:

(mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů) alergické reakce, hnisavý zánět vlasového váčku (folikulitida).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Linola Fett Ölbad uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Linola Fett Ölbad obsahuje

100 ml přísady do koupele obsahuje: parafinum liquidum 48,0 g lipidoacidoesteres mixti 44,0 g alcoholes C10-16 oxyethylen-oxypropylenati 1,0 g alcoholes C10-16 oxyethylenati 6,0 g Další složkou je parfém.

Jak přípravek Linola Fett Ölbad vypadá a co obsahuje toto balení

Linola Fett Ölbad je čirá, lehce nažloutlá bezbarvá, tekutá koupelová přísada, která se dodává v následujících baleních: 100 ml, 200 ml, 400 ml, 2 x 400 ml, 250 ml, 500 ml: lahvička z plastické hmoty s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem, odměrka z plastické hmoty, krabička. 20 x 10 ml: zatavený třívrstvý sáček (PE/AL/papír) s potiskem, kartónové přepážky, krabička. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. August Wolff GmbH Co. KG Arzneimittel Sudbrackstrasse 56 33611 Bielefeld NĚMECKO

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

MEDAC, spol. s r.o. Maříkova 2034/36 621 00 Brno ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: 541 511 011

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 18. 10. 2017

sp.zn. sukls250673/2017

Informace o produktu

Výrobce: DR. WOLFF
Značka: LINOLA
Kód výrobku: 12549
Kód EAN: 8594156270117
Kód SÚKL: 89997
ATC skupina: Měkký parafin a tukové produkty
Cesta podání: Kožní podání
Držitel rozhodnutí: DR. WOLFF

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

LINOLA Fett Ölbad olejová přísada do koupele i do sprchy 400 ml

Příbalovou informaci k produktu LINOLA Fett Ölbad olejová přísada do koupele i do sprchy 400 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: LINOLA Fett Ölbad olejová přísada do koupele i do sprchy 400 ml.pdf

Souhrn údajů o přípravku (SPC)

Recenze (29)

LINOLA Fett Ölbad olejová přísada do koupele i do sprchy 400 ml

Recenze od 29 uživatelů s celkovým hodnocením 97 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

vláčná a hebká pokožka po vykoupání zmizely po koupeli červené skvrny na kůži

vláčná a hebká pokožka po vykoupání
zmizely po koupeli červené skvrny na kůži
100 %

100 %

100 %

při atopickém ekzému mohu jen doporučit, pokožka krásně promaštěná, ale nezanechává stopy

100 %

Doporučuji !!!

Výborný !!! Vždy pomůže a kůže našeho prcka tolik netrpí !
Nic !
100 %

promaže pokožku netřeba oleje

100 %

S tímto olejem jsem byla velmi spokojená.Můj syn měl ekzém na obličeji a krku a používáním tohoto oleje se mu to srovnalo.

100 %

Ohromná spokojenost, dcera má suchou pokožku a po koupání s tímto olejíčkem ji má bezva. Opakovaně kupujeme.

100 %

pro atopiky, pro miminka, koupele se nám výborně osvědčily při léčbě atopického ekzému

omastí celou koupel, nikoliv pouze na hladině
vyšší cena
100 %

Už s ním mám dobré zkušennosti Pomohl nám Použití dobré,užíváme celá rodina

Po koupeli už se nemusí promašťovat pokožka jinými krémy.
Na tělíčku zůstane povlak z koupele
Syn měl vyrážky,a olejíček nám pomohl
Nabídli mi ho v lékárně
Není příliš drahý
nemám výhrady

Diskuze (1)

LINOLA Fett Ölbad olejová přísada do koupele i do sprchy 400 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Iveta V. - Linola-Fett Ölbad

(0) 09/08/2017

Dobrý den. Jenom jsem se chtěla zeptat jestli po olejové koupeli Linola-Fett Ölbad můžeme namazat červená místa na kůži mastičkou LIPOBASE. Děkuji Votavová

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám