Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Léky na kožní problémy Léky na lupénku

LINOLA Fett Krém 50 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 12538
98 %

Přípravek na kůži, tzv. dermatologikum. Používá se k podpůrné léčbě mírného až středně těžkého atopického ekzému v méně prudkém až chronickém stadiu.

Více informací

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

122 Kč

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

LINOLA Fett Krém 50 g

Linola Fett je vhodná pro léčbu kožních onemocnění spojených se suchou kůží (atopická dermatitida, chronická forma lupenky), v období vysazení kortikoidů při léčbě dermatóz a ekzémů, k ošetření popraskané kůže (např. škodlivinami v pracovním procesu) a u dětí v zimním období k ochraně obličeje před omrznutím.

Výhody výrobku

 • Přípravek je vhodný jak pro dospělé, tak pro děti každého věku.
 • Bez konzervačních látek.

Složení výrobku

Léčivá látka je 0,815 g nenasycených mastných kyselin (C18:2-mastných kyselin) ve 100g krému. Pomocnými látkami jsou butylbenzylpropionaldehyd, decyl-oleát, mikrokrystalický vosk, bílý vosk, ztužený tuk, čištěná voda, tuk z ovčí vlny, aluminium-tristearát, sorbitan-stearát, hydrogenovaný podzemnicový olej, podzemnicový olej, cetylstearylalkohol, magnesium-stearát, tvrdý parafin, tekutý parafin, alkoholy tuku z ovčí vlny, betakaroten, čištěný slunečnicový olej a bílá vazelína.

Doporučené použití

Nanášejte krém Linola - Fett rovnoměrně na vysušenou kůži dle potřeby několikrát denně (stačí 2x denně).

Důležitá upozornění

Nepoužívejte přípravek Linola - Fett, pokud jste alergičtí na nenasycené mastné kyseliny, podzemnici olejnou, soju, nebo na kteroukoli další složku uvedenou ve složení tohoto přípravku. Pozorně čtěte příbalovou informaci.

Balení obsahuje 50 g.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: DR. WOLFF
Značka: LINOLA
Kód výrobku: 12538
Kód EAN: 8594156270087
Kód SÚKL: 60091
ATC skupina: Měkký parafin a tukové produkty
Cesta podání: Kožní podání
Držitel rozhodnutí: DR. WOLFF

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

LINOLA Fett Krém 50 g

Příbalovou informaci k produktu LINOLA Fett Krém 50 g stáhnete ve formátu pdf zde: LINOLA Fett Krém 50 g.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC LINOLA Fett Krém 50 g

sp. zn. sukls36290/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele Linola-Fett

0,815 g nenasycených mastných kyselin ve 100 g krému

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se nebudete cítit lépe do 4 týdnů nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Linola-Fett a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linola-Fett používat
 3. Jak se přípravek Linola-Fett používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Linola-Fett uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Linola-Fett a k čemu se používá

Linola-Fett je dermatologikum (přípravek na kůži). Přípravek Linola-Fett se používá k podpůrné léčbě mírného až středně těžkého atopického ekzému (neurodermitis) v subakutním (méně prudkém) až chronickém (vleklém) stadiu. Přípravek Linola-Fett krém obsahuje kyselinu linolovou a 9, 11-linolovou ze skupiny nenasycených mastných kyselin. Linola-Fett je vhodný pro dospělé i děti každého věku s výjimkou náhlého zhoršení kožních onemocnění (ekzémy, virová a bakteriální onemocnění).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linola-Fett používat

Linola - Fett nesmí být používána při přecitlivělosti (alergii) na nenasycené mastné kyseliny, podzemnici olejnou, soju, cetylstearylalkohol, tuk z ovčí vlny (lanolin) nebo jinou složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí

 • Cetylstearylalkohol, podzemnicový olej a lanolin mohou vyvolat lokálně ohraničené kožní reakce (např.kontaktní dermatitidu- zánět kůže).
 • Butylhydroxytoluen (E 321, je z tuku z ovčí vlny) může vyvolávat místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu), podráždění očí a sliznic.
 • Podzemnicový olej může vzácně vyvolat těžkou alergickou reakci.

Odolnost proti protržení a bezpečnost kondomu je snížena, je-li současně v anogenitální oblasti (pohlavních orgánů a konečníku) použit krém Linola-Fett, protože přípravek obsahuje vazelínu.

Užíváte-li jiné léky (na lékařský předpis i bez něj) poraďte se o vhodnosti používání přípravku Linola-Fett s lékařem. Pokud se do 1 měsíce příznaky onemocnění nezlepší nebo se projeví nežádoucí účinky léku, je nutná lékařská kontrola. O vhodnosti současného užívání jiných volně prodejných léků se poraďte s lékařem. Při předpisu jiných léků oznamte lékaři, že používáte přípravek Linola-Fett .

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Interakce dosud nejsou známy.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pro použití v době těhotenství nejsou žádná omezení. Po dobu kojení by neměla být Linola - Fett nanášena na oblast prsou, aby kojenec nepřišel do styku s účinnými látkami krému.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Linola - Fett nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Linola-Fett používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování, způsob a doba používání

Pokud lékař neurčí jinak, nanášejte Linola-Fett dle potřeby několikrát denně rovnoměrně na vysušenou kůži, použití 2x denně je dostačující. Způsob použití

Krém k použití na kůži. Doba používání

Linola-Fett používejte do zlepšení stavu kůže, případně dle doporučení ošetřujícího lékaře.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Linola-Fett, než jste měl(a)

Pokračujte v léčbě normálními dávkami.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Linola-Fett

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dál v léčbě podle doporučeného dávkování.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Linola-Fett

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem o dalším postupu, protože je ohrožen úspěch léčby. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Významné nežádoucí účinky nebo příznaky, které je zapotřebí sledovat, a opatření při jejich výskytu:

Pokud Vás postihne některý z dále uvedených nežádoucích účinků, přípravek Linola-Fett už nepoužívejte a co nejdříve vyhledejte lékaře.

Vzácné

nežádoucí účinky: (může postihnout až 1 z 1 000 pacientů) podzemnicový olej může vyvolat těžkou alergickou reakci.

Další nežádoucí účinky

Časté nežádoucí účinky: (může postihnout až 1 z 10 pacientů) výskyt lokálních kožních reakcí (např. kožní dermatitida), se zarudnutím a pálením nebo svěděním kůže.

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit): může se vyskytnout otok kůže.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Linola-Fett uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem.

Použitelnost po prvním otevření

Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 rok. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Linola-Fett obsahuje:

Léčivá látka je: 0,815 g nenasycených mastných kyselin (C18:2-mastných kyselin) ve 100 g krému. Linola-Fett je krém typu o/v emulze. Pomocnými látkami jsou: decyl-oleát, mikrokrystalický vosk, bílý vosk, ztužený tuk, čištěná voda, tuk z ovčí vlny, aluminium-tristearát, sorbitan-stearát, hydrogenovaný podzemnicový olej, podzemnicový olej, cetylstearylalkohol, magnesium-stearát, tvrdý parafin, tekutý parafin, alkoholy tuku z ovčí vlny, betakaroten, čištěný slunečnicový olej, bílá vazelína.

Jak přípravek Linola-Fett vypadá a co obsahuje toto balení:

Linola-Fett je slabě nažloutlý, hladký krém. Velikost balení: 15 g, 25 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g, 250 g, 2 x 250 g Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel Sudbrackstrasse 56 33611 Bielefeld, NĚMECKO telefon: +49 521 8808-05 fax: +49 521 8808-334 e-mail: aw-info@drwolffgroup.com

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

MEDAC, spol. s r.o. Maříkova 2034/36 621 00 Brno Tel.: 541 511 011

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.1.2019

Recenze (9)

LINOLA Fett Krém 50 g

Recenze od 9 uživatelů s celkovým hodnocením 98 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

krém skutečně pomohl i tam, kde selhala konopná mast
80 %

krém jsem koupila jako dárek

100 %

Skvělé na vysušené čelo, kojenci vůbec nevadí, že ho mažu. Stačí namazat 2x denně a nevyschne. Ložiska ekzemu báječně promaže, nic nesvědí.

100 %

100 %

doporučuji

100 %

100 %

doporučuji

100 %

Spokojenost s produktem

100 %

Spokojenost s produktem

Diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka