Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na zácpu a projímadla

LACTULOSE AL SIRUP 1X200ML Sirup

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11573

75 % 4 recenze

Při zácpě, při stavech vyžadujících usnadnění pohybu střev.

Více informací

84
Běžná cena: 109 Kč, Ušetříte: 23 % (25 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 24. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (4)
Diskuze

Podrobné informace

Při zácpě, při stavech vyžadujících usnadnění pohybu střev.

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Značka: LACTULOSE AL
Kód výrobku: 11573
Kód EAN: 4024773037915
Kód SÚKL: 42546
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN

V rámci samoléčby: - zácpa, která nemůže být upravena vysokým množstvím vlákniny v potravě a jinými běžnými opatřeními. Na doporučení lékaře se přípravek užívá při: - stavech vyžadujících usnadnění pohybu střev; - prevenci a léčbě portální systémové encefalopatie (tj. poruchy mozku spojené s chronickým selháním jater, zvláště jaterní cirrhozou); - eradikaci chronického bacilonosičství salmonel (odstranění patogenů, kteří se trvale vylučují po předchozí infekci střev); - urychlení střevní pasáže při RTG vyšetření. Dětem se přípravek podává jen na doporučení lékaře.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Stránka  1 6 

 

sp. zn. sukls110725/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Lactulose AL sirup 

                                                                       lactulosum 

 

 
 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
-         Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-         Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-         Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-         Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1.       Co je Lactulose AL sirup a k čemu se používá 
2.       Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lactulose AL sirup užívat 
3.       Jak se Lactulose AL sirup užívá 
4.       Možné nežádoucí účinky 
5        Jak Lactulose AL sirup uchovávat 
6.       Obsah balení a další informace 

 

 

 
 

1.       Co je Lactulose AL sirup a k čemu se používá 

 

 
Co je Lactulose AL sirup 
- Lactulose AL sirup obsahuje laxativum (projímadlo) nazývané laktulosa. Změkčuje stolici a 
usnadňuje její odchod tím, že přitahuje do střeva vodu. Do těla se nevstřebává. 
 
K čemu se Lactulose AL sirup používá 
- Bez doporučení lékaře se Lactulose AL sirup může používat k léčbě zácpy (méně časté 
pohyby střeva, tvrdá a suchá stolice) a u stavů, kde je zapotřebí, aby se tvořila měkká stolice, 
například: 
 

- máte-li hemoroidy 

 

- po chirurgickém zákroku na konečníku nebo tlustém střevě 

- Pouze na doporučení a pod dohledem lékaře se Lactulose AL sirup může používat k léčbě jaterní 
encefalopatie (poškození mozku při selhání jater projevující se nervovými a psychiatrickými 
příznaky). 

 

Použití laxativ (projímadel) u dětí, kojenců a batolat má být výjimečné a vždy za lékařského 
dohledu, protože tyto přípravky mohou narušovat normální reflex vyprazdňování. Přípravek 
Lactulose AL sirup nepodávejte dětem mladším 14 let bez předpisu lékaře, neboť lékař bude dítě 
zároveň pečlivě sledovat. 

 

 

Stránka  2 6 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lactulose AL sirup užívat 

 

Neužívejte Lactulose AL sirup 

  jestliže jste alergický(á) na laktulosu nebo jakýkoli přidružený cukr (uvedený v bodě 6). 
  jestliže trpíte 

 

 - galaktosemií (závažná genetická porucha, kdy nemůžete trávit galaktosu) 

 

- neprůchodností střev 

 

- akutním zánětlivým onemocněním střev 

 

- poruchou rovnováhy vody a elektrolytů  

 

- perforací (proděravěním) zažívacího traktu nebo existuje-li riziko této perforace 

 

 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užitím Lactulose AL sirupu se svým lékařem nebo 

lékárníkem. 

 

Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Lactulose AL sirup se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže  
-  trpíte nevysvětlitelnou bolestí břicha 
-  trpíte Roemheldovým syndromem projevujícím se žaludečními a srdečními obtížemi 
(nahromadění plynu v zažívacím traktu nebo poruchy průchodu žaludečního obsahu 
vyvolají/způsobí srdeční obtíže). Pokud se u Vás během užívání přípravku Lactulose AL sirup 
objeví příznaky jako plynatost nebo nadýmání břicha, přestaňte přípravek užívat a poraďte se se 
svým lékařem. 
 

 Pokud jste léčeni pro jaterní encefalopatii, Vaše dávka přípravku Lactulose AL sirup bude vyšší.  

Tato vysoká dávka obsahuje velké množství cukru. Máte-li cukrovku, bude možná potřeba upravit 

její léčbu. 

 
Chronické užívání vyšších dávek přípravku nebo nesprávné užívání přípravku může mít za 

následek průjem a poruchy rovnováhy vody a minerálů v organismu. Pokud trpíte chronickou 

zácpou, měl(a) byste vyhledat lékaře pro zjištění příčiny chronické zácpy. 
 
Pokud obtíže přetrvávají nebo se objevují opakovaně, je nutné se poradit s lékařem. 
 
 
Během léčby laxativy (projímadly) byste měli pít dostatečné množství tekutin (přibližně 1,5-2 litry 

za den, což odpovídá 6-8 sklenicím). 
 
Děti 
V určitých případech může lékař předepsat Lactulose AL sirup dítěti, kojenci nebo batoleti. V těchto 

případech bude lékař léčbu pečlivě sledovat. Lactulose AL sirup může být podáván kojencům, 

batolatům a dětem jen ve zvlášť odůvodněných případech, protože tento přípravek může ovlivnit 

normální reflex vyprazdňování stolice. 
 

Další léčivé přípravky a Lactulose AL sirup 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Lactulosa může zvyšovat ztráty draslíku vyvolané jinými léky, např. thiazidovými diuretiky 
(léky podporující tvorbu a vylučování moči), kortikosteroidy (léky k léčbě poruch imunity a 
zánětlivých onemocnění) a amfotericinem B (lék k léčbě plísňových infekcí). 
Nedostatek draslíku může zesílit účinek některých léků na srdce - srdečních glykosidů (léky k léčbě 
srdečního selhání, např. digitoxin). 

 

Lactulose AL sirup s jídlem a pitím 

Lactulose AL sirup lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Není žádné omezení, co můžete jíst 

Stránka  3 6 

 

nebo pít.  

 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Přípravek Lactulose AL sirup lze užívat v těhotenství a v období kojení. 
Žádný vliv na plodnost se nepředpokládá. 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek 
užívat. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Lactulose AL sirup nemá žádný nebo má pouze zanedbatelný vliv na Vaši schopnost 
bezpečně řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.  

 

Přípravek Lactulose AL sirup obsahuje laktosu, fruktosu a galaktosu 
D

íky výrobnímu procesu léčivý přípravek obsahuje malé množství stravitelných cukrů. 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 

Ve 100 ml přípravku  Lactulose AL sirup  j e  obsaženo maximálně 17  g stravitelných 
cukrů,  jako  je fruktosa (cukr obsažený v ovoci),  galaktosa, laktosa (cukr obsažený v 
mléce). Toto by mělo být bráno v potaz u pacientů s diabetem (cukrovka). 
 

 

 

 

3.       Jak se  Lactulose AL sirup užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

 

Na odměření dávky  Lactulose  AL sirupu použijte přiloženou odměrku. Odměřené 
množství Lactulose AL sirupu můžete požít přímo neředěné, dávku spolkněte najednou, nedržte ji 
v ústech delší dobu. Přípravek můžete také smíchat s vodou nebo teplým nápojem, např. čajem 
nebo kávou, nebo jej vmíchat do jogurtu, obilovin či polotuhého jídla. 

 

 

 
Doporučené  dávkování  u  zácpy  nebo  v  případech,  kdy  je  zapotřebí,  aby  se  tvořila  měkká 
stolice  
Přípravek se podává v jedné denní dávce (tj. užívá se denní dávka 1x denně) nebo rozděleně ve 
dvou dávkách ráno a v poledne (tj. užívá se polovina denní dávky 2x denně). Jestliže k úspěšné 
léčbě  zácpy  stačí  jednorázová  denní  dávka  Lactulose  AL  sirupu,  užívá  se  tato  dávka  ráno  při 
snídani. 
 
Na začátku léčby užívejte úvodní denní dávku, po několika dnech lze dávku snížit a užívat 
udržovací denní dávku. 

Může být potřeba několika dní léčby (2-3 dny), než se projeví léčebný účinek.  
Doporučuje se léčbu začít s nejnižší dávkou a v případě potřeby, tj. pokud se nedostaví očekávaný 
účinek, dávku postupně upravovat až do maximální denní dávky. Nepřekračujte nejvyšší 
doporučenou denní dávku. 

Věk 

Úvodní denní dávka 

Udržovací denní dávka 

Dospělí a dospívající 

15 - 45 ml 

15 - 30 ml 

Stránka  4 6 

 

Děti a dospívající (7-14 let) 

15 ml 

10 - 15 ml 

Děti (1-6 let) 

5 - 10 ml 

5 - 10 ml 

Kojenci do 1 roku 

2,5 - 5 ml 

2,5 - 5 ml 

 

Bez porady s lékařem lze přípravek užívat pouze krátkodobě. Pokud se do 14 dnů nebudete cítit 

lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Zácpa může být příznakem závažného 

onemocnění. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní. 

 
Použití u dětí 
Použití laxativ (projímadel) u dětí, kojenců a batolat má být výjimečné a vždy za lékařského 
dohledu, protože tyto přípravky mohou narušovat normální reflex vyprazdňování. 
Přípravek Lactulose AL sirup nepodávejte dětem mladším 14 let bez předpisu lékaře, neboť lékař 
bude dítě zároveň pečlivě sledovat. 
 

  Doporučená dávka u jaterní encefalopatie (pouze pro dospělé) je: 

Úvodní dávka při jaterní encefalopatii je 30-45 ml 3krát až 4krát denně.  
Tuto dávku lze upravit na udržovací dávku tak, abyste měl(a) 2-3 měkké stolice za den. 
Pro léčbu jaterní encefalopatie u dětí (novorozenců, dětí a dospívajících do 18 let) nejsou k 
dispozici údaje. 
 
Užití u starších pacientů a pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater 
Žádná zvláštní doporučení pro dávkování neexistují. 

 

Jestliže jste užil(a) více Lactulose AL sirupu, než jste měl(a) 

Při předávkování   Lactulose   AL sirupem můžete mít průjem a bolest břicha.  
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lactulose AL sirup, než jste měl(a), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem.  

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Lactulose AL sirup 

Užijte další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku.  
Při pochybnostech se poraďte s lékařem! 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat Lactulose AL sirup 

 

Jestliže Vám  přípravek předepsal  lékař, konzultujte s ním případné přerušení nebo 
ukončení léčby Lactulose AL sirupem. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého 
lékaře nebo lékárníka. 

 

 
 

4.       Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Při užívání Lactulose AL sirup byly hlášeny tyto nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů) 

Stránka  5 6 

 

Průjem 

 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů) 

Plynatost (větry) 

Nauzea (pocit na zvracení) 

Zvracení 

Bolest břicha 

 
Méně časté 
(mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů) 

Poruchy elektrolytů vyvolané průjmem 

 

 

 

Plynatost se může objevit během několika prvních dnů léčby, obvykle však po několika dnech 

vymizí. Pokud užijete větší než doporučenou dávku, můžete pocítit bolest břicha a průjem. V 

takovém případě má být dávkování sníženo. 

 

Pokud užíváte vysoké dávky (normálně pouze při jaterní encefalopatii) po delší dobu, můžete trpět 

poruchou elektrolytů, která je způsobena průjmem. 

 

 
Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

5. 

Jak Lactulose AL sirup uchovávat 

 

Lactulose AL sirup uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek 
chráněn před světlem. 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Po otevření je Lactulose AL sirup stabilní – při správném uchovávání – do data 
vyznačeného na obalu. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 Co Lactulose AL sirup obsahuje 

Léčivá látka: 
100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá lactulosi solutio (50%) 132,0 g)  
 

Stránka  6 6 

 

Přípravek obsahuje fruktosu, laktosu a galaktosu. 

 
Jak Lactulose AL sirup vypadá a co obsahuje toto balení 

Lactulose AL je čirý až mírně opalizující viskózní  bezbarvý až žlutý nebo hnědožlutý 
sirup, může obsahovat krystalky, které se po zahřátí rozpustí.   Balení obsahuje hnědou 
PET lahvičku s bílým HDPE uzávěrem vyloženým bezbarvou LDPE zátkou, jistící páska z 
bílého MDPE, navíc obsahuje odměrku z bezbarvého PP, pro balení 1000 ml dávkovací 
pumpa z téhož materiálu. 

Balení po 200 ml, 500 ml a 1000 ml 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

 

ALIUD PHARMA GmbH 
Gottlieb-Daimler-Strasse 19 
D-89150  Laichingen, Německo 

 

Výrobce 

 

STADA Arzneimittel AG 
Stadastraβe 2-18 
D-61118 Bad Vilbel, Německo 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.5.2016

 

 

Recenze (4)

Recenze produktu LACTULOSE AL SIRUP 1X200ML Sirup

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 75 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

100 %

60 %

60 %

Tento produkt mi doporučili po operaci střev, pro usnadnění vyprazdňování. Užívání je jednoduché, popsané v příbalovém letáku. Forma sladkého sirupu mi vyhovuje a určitě jej doporučuji ostatním.

Je to bezpečný přípravek s příjemnou chutí, šetrný k trávicímu traktu.

Diskuze

Diskuze k produktu LACTULOSE AL SIRUP 1X200ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Lenka V.

60 % 05/02/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám