Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na trávení a proti nechutenství

KLOSTERFRAU MELISANA KONCENTRAT SOL 1X95ML - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16459

100 % 1 recenze

Podporuje chuť k jídlu a trávení, má mírné uklidňující účinky, působí mírně protibakteriálně a zvyšuje prokrvení tkání. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Podporuje chuť k jídlu a trávení, má mírné uklidňující účinky, působí mírně protibakteriálně a zvyšuje prokrvení tkání. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Informace o produktu

Výrobce: MCM KLOSTERFRAU VERTRIEBS GMBH, KOLN
Značka: KLOSTERFRAU
Kód výrobku: 16459
Kód EAN: 4008617001584
Kód SÚKL: 66927
Držitel rozhodnutí: MCM KLOSTERFRAU VERTRIEBS GMBH, KOLN

Vnitřní užívání Přípravek je určen pro dospělé. Pomocně při lehčích psychovegetativních poruchách jako např. při snížené chuti k jídlu, žaludečních a střevních obtížích neurotického původu; snížené schopnosti uklidnění nebo bolesti hlavy při rozčilení, trémě, nervozitě, menstruaci, přechodu, atmosferických změnách a při ztíženém usínání při těchto stavech. Podpůrně při nachlazení, chřipkových stavech nebo při kontaktu s nimi. Zevní použití Pomocně při bolestech nervového původu včetně ústřelu, bolesti svalů (např. zad) po fyzické zátěži nebo vyčerpání apod.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

Strana 1 (celkem 5) 

 
sp.zn.sukls54280/2015 

 

Příbalová infromace: informace pro uživatele 

 

Klosterfrau Melisana koncentrát 

Perorální a kožní roztok 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro vás důležité informace. 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

  Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.  

 
 Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. Co je Klosterfrau Melisana koncentrát a k čemu se používá  
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Klosterfrau Melisana koncentrát užívat  
3. Jak se Klosterfrau Melisana koncentrát používá  
4. Možné nežádoucí účinky  
5 Jak Klosterfrau Melisana koncentrát uchovávat  
6. Obsah balení a další informace  
 
 
1. Co je Klosterfrau Melisana koncentrát a k čemu se používá 
 
 
Přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát je tradiční rostlinný léčivý přípravek. Použití tohoto 
tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého 
použití.  
 
Přípravek je určen pro dospělé.  
 
Používá se perorálně (ústy) nebo ke kožnímu podání.  
 
Perorální podání 
 
Užívá se jako pomocný lék při lehčích psychovegetativních poruchách, jako např. při snížené chuti 
k jídlu, žaludečních a střevních obtížích neurotického původu; snížené schopnosti uklidnění nebo 
bolesti hlavy při rozčilení, trémě, nervozitě, menstruaci, v přechodu (klimakteriu), při 
atmosferických změnách a při ztíženém usínání při těchto stavech.  
 
Podpůrně se užívá při nachlazení, chřipkových stavech nebo při kontaktu s nimi.  
 
Kožní podání 
 
Užívá se jako pomocný lék při bolestech nervového původu včetně ústřelu (náhlá bolest v bederní 
krajině spojená s křečí zádových svalů), bolesti svalů (např. zad) po fyzické zátěži.  
 
 
 

 

Strana 2 (celkem 5) 

 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Klosterfrau Melisana koncentrát užívat 
 
 
Neužívejte Klosterfrau Melisana koncentrát 
 
- jestliže jste alergický(á) na kteroukoliv z rostlin obsažených v přípravku: meduňka lékařská, oman 
pravý, andělika lékařská, zázvor obecný, hřebíčkovec kořenný, galanga , pepřovník černý, hořec 
žlutý, muškátovník vonný, citroník pomerančový hořký, skořicovník pravý, skořicovník čínský, 
kardamovník obecný, nebo na jiné rostliny z čeledi Hvězdnicovité (Asteraceae) nebo Miříkovité 
(Apiaceae) – např. kmín, celer, anýz, koriandr, kopr, nebo na kteroukoli složku přípravku uvedenou 
v bodě 6. 
 
Při perorálním (vnitřním) užití:  
- jestliže trpíte žaludečními a dvanáctníkovými vředy,  
- jestliže máte neprůchodnost střev (ileus) nebo zánětlivé onemocnění střev  
- jestliže trpíte překyselením žaludku  
- jestliže trpíte epilepsií (záchvatovité onemocnění)  
- jestliže trpíte onemocněním mozku nebo máte poranění mozku,  
- jestliže máte závažnější poškození jaterních a ledvinných funkcí,  
- jestliže konzumujete nadměrné množství alkoholu (alkoholismus)  
- jestliže jste těhotná nebo kojíte,  
- jestliže užíváte antikoagulancia (léky proti srážení krve)  
 
Při kožním použití:  
- jestliže máte kožní poranění  
- jestliže máte kůži postiženou zánětem nebo jinak chorobně změněnou.  
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Klosterfrau Melisana koncentrát se poraďte se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Přípravek obsahuje 66,8 % (obj.) alkoholu, tj. do 2,63 g v jedné čajové lžičce (5 ml), což odpovídá 
množství do 67 ml piva, 28 ml vína. To představuje zdravotní rizika, zejména pro pacienty s 
jaterním onemocněním, alkoholiky, epileptiky, pacienty s onemocněním nebo poraněním mozku a 
těhotné či kojící ženy.  
Během léčby se vyhýbejte nadměrné expozici UV záření (sluneční záření, solária).  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval/a nebo které možná budete užívat. 
Přípravek může zvyšovat vstřebávání sulfaguanidinu (lék používaný při střevních infekcích).  
Vzhledem k obsahu 66,8% alkoholu může tento přípravek ovlivňovat (zvyšovat nebo snižovat) 
účinek jiných léků.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Klosterfrau Melisana koncentrát nesmí být užíván během těhotenství a kojení.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 

 

Strana 3 (celkem 5) 

Přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát obsahuje 66,8 % (obj.) alkoholu. V doporučených 
dávkách může nepříznivě ovlivnit pozornost a rychlost reakce osob, jejichž činnost vyžaduje 
zvýšenou pozornost (řidiči, obsluhy strojů, práce ve výškách apod.).  
 
Přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát obsahuje alkohol
 
Přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát obsahuje 66,8 % (obj.) alkoholu, tj. do 2,63 g v jedné 
čajové lžičce (5 ml), což odpovídá množství do 67 ml piva, 28 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. 
Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti 
s jaterním onemocněním nebo epilepsií. Množství alkoholu v tomto léčivém přípravku může měnit 
účinky dalších léků. Množství alkoholu v tomto léčivém přípravku může snížit pozornost při řízení 
motorových vozidel nebo obsluze strojů. 
 
3. Jak se Klosterfrau Melisana koncentrát užívá 
 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Obvyklé dávkování přípravku je:  
Perorální podání: pokud lékař nedoporučí jinak, užívá se 1 čajová lžička (5 ml) 1-3krát denně, 
zředěná dvojnásobným množstvím vody. Přípravek se užívá po jídle.  
 
Kožní podání: přiměřené množství neředěného roztoku se jemně vtírá do pokožky 2x až 3x denně 
na bolestivá místa. K obkladům nebo u osob s citlivější pokožkou se roztok ředí dvojnásobným 
množstvím vody.  
 
Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného léčivého přípravku přetrvávají 
nebo pokud se objeví nežádoucí účinky neuvedené v příbalové informaci, poraďte se s lékařem.  
 
Jestliže jste užil/a více přípravku Klosterfrau Melisana koncentrát, než jste měl/a 
 
Nepřekračujte doporučené dávkování. Příznaky předávkování nebyly zaznamenány.  
 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát 
 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
Při perorálním podání se mohou objevit trávicí potíže, nevolnost, únava, závratě, pocit tepla 
(teploty), pálení žáhy, bolest hlavy.  
U citlivých osob je možnost vzniku alergických reakcí na silice. Mohou se objevit kožní reakce po 
expozici UV záření.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu  
 

 

Strana 4 (celkem 5) 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak Klosterfrau Melisana koncentrát uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za 
„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
 
Spotřebujte do 1 roku po prvním otevření.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak k naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.  
 
 
6. Obsah balení a další informace  
 
Co Klosterfrau Melisana koncentrát obsahuje 
 
 
- Léčivé látky: 100 ml roztoku obsahuje až 65 mg silice získané z těchto množství léčivých rostlin: 
Melissae folium do 536 mg, Inulae radix do 714 mg, Angelicae radix do 714 mg, Zingiberis radix 
do 714 mg, Caryophylli flos do 285 mg, Galangae radix do 285 mg, Piperis nigri fructus do 71 mg, 
Gentianae radix do 714 mg, Myristicae semen do 71 mg, Aurantii pericarpium do 714 mg, 
Cinnamomi cortex do 321 mg, Cassiae flos do 36 mg, Cardamomi fructus do 10 mg.  
 
- Pomocnou látkou je ethanol 66,8% (obj.) 
 
Jak Klosterfrau Melisana koncentrát vypadá a co obsahuje toto balení  
 
Klosterfrau Melisana koncentrát je čirá bezbarvá tekutina příjemné vůně, alkoholové chuti.  
Dodává se v lahvičce z bezbarvého skla s PE šroubovacím uzávěrem balené v krabičce.  
 
Velikost balení:  
15 ml, 47 ml, 95 ml, 155 ml, 235 ml, 330 ml, 475 ml, 950 ml.  
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
M.C.M. Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH  
Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln, Německo  

 

Strana 5 (celkem 5) 

 
Výrobce:  
Klosterfrau Berlin GmbH  
Motzener Str. 41, D-12277 Berlin, Německo  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
24.4.2015 

Recenze (1)

Recenze produktu KLOSTERFRAU MELISANA KONCENTRAT SOL 1X95ML

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Skvělá jako vypálení bacilů při nemoci:-) (Kdo taky opomene že je to koncentát, pozná správný vypalovák:-))

Diskuze

Diskuze k produktu KLOSTERFRAU MELISANA KONCENTRAT SOL 1X95ML

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Edita M.

100 % 18/12/2012

Skvělá jako vypálení bacilů při nemoci:-) (Kdo taky opomene že je to koncentát, pozná správný vypalovák:-))

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám