Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na průjem

IMODIUM Rapid 2 mg 6 tablet - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 329115

100 % 1 recenze

RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU. Úleva často již po 1. dávce. K léčbě akutního a chronického průjmu. Neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje loperamid.

Více informací

94
Běžná cena: 110 Kč, Ušetříte: 15 % (16 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 21. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 22. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU. Úleva často již po 1. dávce. K léčbě akutního a chronického průjmu. Neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje loperamid.

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN-CILAG
Značka: IMODIUM
Kód výrobku: 329115
Kód EAN: 3574661180236
Kód SÚKL: 189237
Držitel rozhodnutí: JANSSEN-CILAG

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp. zn. sukls144891/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

IMODIUM RAPID 2 mg 

tablety dispergovatelné v ústech 

loperamidi hydrochloridum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4 

Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek IMODIUM RAPID a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek IMODIUM RAPID užívat 

3. 

Jak se přípravek IMODIUM RAPID užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek IMODIUM RAPID uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

 
1.  Co je přípravek IMODIUM RAPID a k čemu se používá 
 

 
IMODIUM RAPID je lék proti průjmu. 
IMODIUM RAPID zahušťuje při průjmu stolici a snižuje její častost. 
IMODIUM RAPID  můžete  užívat  při  náhle  vzniklém  (akutním)  průjmu  nebo  po  poradě 
s lékařem  při dlouhodobém (chronickém) průjmu
Po poradě s lékařem můžete IMODIUM RAPID užívat rovněž v případě, kdy Vám byla odstraněna 
část střev, což často způsobuje průjem. 
 
Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 

 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek IMODIUM RAPID užívat 
 

 
Neužívejte přípravek IMODIUM RAPID: 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 

jestliže objevíte ve stolici krev nebo máte vysokou teplotu, 

jestliže  trpíte  zánětem  tlustého  střeva,  např.  ulcerózní  nebo  pseudomembranózní  kolitidou 
(zánětem  tračníku,  popř.  komplikovaným  vředy,  záněty  vzniklými  jako  komplikace  po  léčbě 
širokospektrými antibiotiky), 

jestliže  Vám  lékař  sdělí,  že  je  ve  Vašem  případě  zpomalení  střev  na  závadu,  např.  když  se 
dostaví zácpa nebo nadmutí břicha. 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku IMODIUM RAPID se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

jestliže trpíte průjmem, ztrácíte mnoho tekutin. Měl(a) byste proto nahradit ztrátu tekutin 
dostatečným pitím (mnohem více než obvykle) 
nápojů s obsahem cukrů a solí. To je 
důležité zvláště u dětí. 

IMODIUM RAPID průjem zastavuje, neléčí však jeho příčinu. Jakmile je to možné, měla by 
být proto vždy léčena také příčina průjmu. 

při náhle vzniklém (akutním) průjmu zastavuje IMODIUM RAPID příznaky obvykle do 
48 hodin.
 Jestliže se tak nestane, přestaňte lék užívat a poraďte se s lékařem. 

pokud trpíte AIDS a máte průjem, který je léčen přípravkem IMODIUM RAPID, a projevují 
se u Vás příznaky  nadmutí  břicha,  ukončete  neprodleně  užívání  přípravku  IMODIUM 
RAPID a  poraďte  se  s lékařem. 

jestliže trpíte jaterním onemocněním, poraďte se se svým lékařem. Je možné, že léčba 
přípravkem IMODIUM RAPID bude vyžadovat přísnější lékařský dohled. 

 
-  Neužívejte tento přípravek k jiným účelům, než k jakým je určen (viz bod 1) a nikdy neužívejte 

vyšší než doporučené množství (viz bod 3). U pacientů, kteří užili příliš velké množství 
loperamidu, léčivé látky přípravku IMODIUM RAPID, byly hlášeny závažné srdeční obtíže 
(příznaky zahrnují rychlý nebo nepravidelný srdeční tep). 

 

 
Další léčivé přípravky a přípravek IMODIUM RAPID 
 

 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky, které zpomalují činnost žaludku a střev, protože mohou 
účinek přípravku IMODIUM RAPID výrazně zvýšit. 
 
Byly hlášeny interakce s léčivými přípravky, které obsahují itrakonazol, gemfibrozil, ketokonazol a 
desmopresin. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 

Pokud kojíte, nedoporučuje se užívat přípravek IMODIUM RAPID, protože malé množství 

léčivé látky může proniknout do mateřského mléka. 

 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 

 
Při průjmu se mohou dostavit únava, závratě nebo ospalost. Při řízení motorových vozidel a obsluze 
strojů je proto zapotřebí zvýšené opatrnosti. 
 
Přípravek IMODIUM RAPID obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Není proto 
vhodný u nemocných s fenylketonurií. 
 
 
 
 
 

 
3.  Jak se přípravek IMODIUM RAPID užívá 
 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku závisí na Vašem věku a typu průjmu. 
 
IMODIUM RAPID je  k  dispozici  v  lékové  formě tablet dispergovatelních v ústech určených 
k  perorálnímu  podání. Pro zjednodušení uvádíme dále pouze název tablety. 
 
Dospělí a dospívající 

při  náhle  vzniklém  (akutním)  průjmu  užijte  2  tablety  naráz,  potom  jednu  tabletu  po  každé 
řídké  stolici.  Jestliže  se  dostaví  formovaná  a  neobvykle  tuhá  stolice,  nebo  jestliže  přestanete 
pociťovat ve střevech pohyb, ukončete užívání přípravku a neprodleně vyhledejte lékaře. 

při  dlouhodobém  (chronickém)  průjmu  stanovuje dávkování lékař.  Obvyklá počáteční dávka 
jsou dvě  tablety  (4  mg)  denně.  Dávka se může zvyšovat na udržovací dávku 1-6 tablet denně 
do dosažení 1-2 tuhých stolic za den. 

 
Pozor: Neužívejte více než 8 tablet během 24 hodin! 
 
Tablety IMODIUM RAPID se pokládají na jazyk, kde se rychle rozpustí. Z těchto důvodů není 
zapotřebí tablety zapíjet. IMODIUM RAPID můžete užívat v libovolnou denní dobu. 
 

 
Použití u dětí 
 

 
Přípravek IMODIUM RAPID není určen dětem do šesti let. 
 
Děti od šesti let 

při  náhle  vzniklém  (akutním)  průjmu  užijí  nejdříve  jednu  tabletu,  potom  jednu  tabletu  po 
každé řídké stolici. Jestliže se dostaví formovaná a neobvykle tuhá stolice, nebo jestliže 
zpozorujete u dítěte nevolnost, která může být způsobena i zástavou pohybu ve střevech, 
přestaňte dítěti tablety podávat a neprodleně vyhledejte lékaře. 

při dlouhodobém (chronickém) průjmu stanovuje dávkování lékař. Obvyklá počáteční dávka 
je jedna tableta denně. Udržovací dávkování je zapotřebí určovat ve vztahu k tělesné 
hmotnosti (nejvýše 3 tablety/20 kg) do dosažení 1 – 2 tuhých stolic za den. 

 
Pozor: Nikdy nepřekračujte nejvyšší doporučenou  denní dávku vztaženou na kg tělesné 
hmotnosti dítěte!
 
 

Tělesná hmotnost dítěte 

v kilogramech (kg) 

Nejvyšší počet tablet přípravku 

IMODIUM RAPID za den 

od 14 kg 
od 20 kg 
od 27 kg 
od 34 kg 
od 40 kg 
od 47 kg 
od 54 kg 

nikdy více než 2 tablety 
nikdy více než 3 tablety 
nikdy více než 4 tablety 

nikdy více než 5 tablet 
nikdy více než 6 tablet 
nikdy více než 7 tablet 
nikdy více než 8 tablet 

 
V případě jakýchkoli pochybností se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku IMODIUM RAPID, než jste měl(a) 
 

 
Jestliže jste užil(a) vice přípravku IMODIUM RAPID, ihned se obraťte na lékaře nebo nemocnici s 
žádostí o radu. Možnými příznaky jsou: zvýšená tepová frekvence, nepravidelný srdeční tep, změny 
vašeho srdečního rytmu (tyto příznaky mohou mít potenciálně závažné, život ohrožující následky), 
svalová ztuhlost, nekoordinované pohyby, ospalost, obtíže s močením nebo oslabené dýchání. 
 
Děti reagují na velká množství přípravku IMODIUM RAPID silněji než dospělí. Pokud dítě užije 
příliš mnoho  přípravku nebo se u něj objeví některé z výše uvedených příznaků, ihned kontaktujte 
lékaře. 
 
Informace určená lékařům v případě předávkování:
 

podejte injekčně naloxon, 

v případě potřeby injekci naloxonu po 1 – 3 hodinách zopakujte, 

monitorování je zapotřebí nejméně po dobu 48 hod. 

 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 

 
4.  Možné nežádoucí účinky 
 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přípravek IMODIUM RAPID je obvykle dobře snášen a při správném u žívání vykazuje velmi málo 
nežádoucích účinků. 
 
K častým nežádoucím účinkům patří plynatost, zácpa, bolesti hlavy, pocit na zvracení a závratě. 
 
K méně  častým  nežádoucím  účinkům  patří  spavost,  bolesti  břicha,  trávicí  obtíže,  zvracení,  suchost 
v ústech a vyrážka. 
 
Vzácně  se  mohou  dostavit  únava,  kopřivka,  svědění,  zarudnutí  kůže,  otok  na  různých  místech 
těla, rozšíření tlustého střeva, nadýmání, střevní neprůchodnost, rozšíření zornice, snížení  úrovně 
vědomí, ztráta vědomí. V tomto případě ukončete užívání přípravku a poraďte se s lékařem. 
 
Některé  obtíže  mohou  být  však  způsobeny  průjmem  samotným:  bolesti  břicha,  nevolnost,  zvracení, 
suchost v ústech, únava, ospalost, závratě, zácpa a plynatost. 
 
Vzácně může dojít k přecitlivělosti a obtížím při močení. 
 
Přecitlivělost k přípravku IMODIUM RAPID poznáte např. podle vyrážky, kopřivky, svědění, 
zkrácení dechu nebo otoku v obličeji. Pokud se dostaví některý z těchto příznaků, přivolejte ihned 
lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 

přípravku. 
 
 

 
5.  Jak přípravek IMODIUM RAPID uchovávat 
 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí  
 
Tento léčivý přípravek uchovávejte při teplotě do 25 ºC. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 

 
6.  Obsah balení a další informace 
 

 
Co přípravek IMODIUM RAPID obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je loperamidi  hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje loperamidi  hydrochloridum 

2 mg. 

-  Dalšími složkami jsou želatina, mannitol, aspartam, hydrogenuhličitan sodný a mátové aroma. 
 
Jak přípravek IMODIUM RAPID vypadá a co obsahuje toto balení 
IMODIUM RAPID je k dispozici v lékové formě tablet dispergovatelních v ústech. K otevření 
sáčku odtrhněte okraj na vyznačeném místě a vyjměte blistr. 
 
Návod k vyjmutí tablety z blistru: 
 

 

 

zatáhněte za kraj fólie; 

fólii úplně odstraňte; 

vytlačte tabletu; 

vyjměte tabletu. 

 
Neprotlačujte tablety blistrem, abyste je nepoškodili. 
 
Velikost balení: 6, 12, 18 a 24 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
McNeil Products Limited, 
c/o Johnson Johnson 
Maidenhead, Velká Británie 
 

Výrobce 
Janssen-Cilag SpA 
Via Constant Janssen 
Borgo San Michele 
04010 Latina 
Itálie 
 
nebo 
 
Janssen-Cilag 
Domaine de Maigremont 
27100 Val de Reuil 
Francie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Johnson & Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5; dotazy@its.jnj.com 
  
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
4. 6. 2017 

Recenze (1)

Recenze produktu IMODIUM Rapid 2 mg 6 tablet

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Diskuze

Diskuze k produktu IMODIUM Rapid 2 mg 6 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Radek Š.

100 % 18/02/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám