Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na pálení žáky a překyselení

FARMAX Omeprazol tobolky 14x20 mg - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 354745

Omeprazol Farmax se používá u dospělých ke krátkodobé léčbě příznaků refluxu (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace).

Více informací

Produkt je dočasně nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Omeprazol Farmax se používá u dospělých ke krátkodobé léčbě příznaků refluxu (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace).

Informace o produktu

Výrobce: SVUS PHARMA A.S.
Značka: FARMAX
Kód výrobku: 354745
Kód EAN: 8595103911862
Kód SÚKL: 195343
Držitel rozhodnutí: SVUS PHARMA A.S.

Omeprazol Farmax se používá u dospělých ke krátkodobé léčbě příznaků refluxu (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace).

Omeprazol patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory protonové pumpy. Účinkují tak, že snižují množství kyseliny, která se tvoří ve vašem žaludku.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

Sp.zn.sukls212774/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

Omeprazol Farmax 20 mg enterosolventní tvrdá tobolka 

Omeprazolum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

  Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek Omeprazol Farmax a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Omeprazol Farmax užívat 

3. 

Jak se přípravek Omeprazol Farmax užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5       Jak přípravek Omeprazol Farmax uchovávat 
6.      Obsah balení a další informace 

 

 

 

 

1.  Co je přípravek Omeprazol Farmax a k čemu se používá 

 

Přípravek Omeprazol Farmax obsahuje  léčivou  látku  omeprazol.  Omeprazol  patří  do  skupiny  léčiv 
nazývaných  „inhibitory  protonové  pumpy“.  Účinkují  tak,  že  snižují  množství  kyseliny,  která  se 
tvoří  ve  Vašem žaludku. 
 
Bez porady s lékařem se přípravek Omeprazol Farmax se používá u dospělých ke krátkodobé léčbě 
příznaků refluxu (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace). 
 
Reflux je návrat kyselého obsahu žaludku zpět do jícnu, kde může způsobit zánět a bolest. To může být 
příčinou  příznaků,  jako  je  např.  bolestivý  pocit  pálení  na  hrudi  stoupající  až  do  úst  (pálení  žáhy)  a 
kyselý pocit v ústech (kyselá regurgitace). 
 
Může být potřebné užívat tobolky po 2 až 3 po sobě následující dny, než dojde ke zlepšení příznaků. 
Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
Délka  léčby  bez  dohledu  lékaře  nesmí  přesáhnout  14  dní.  Bez  doporučení  lékaře  mohou  Omeprazol 
Farmax užívat jen dospělí pacienti. 
 
Pouze na doporučení a pod dohledem lékaře 
se přípravek Omeprazol Farmax  se  používá k léčbě následujících stavů:   
U dospělých: 

•  Refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která  

spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. 

•  Vředy horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy). 

•  Vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud máte toto 

onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 

•  Vředy, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako „nesteroidní protizánětlivé léky“ 

 

(NSAIDs). Omeprazol Farmax  lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když užíváte NSAIDs. 

•  Nadměrná tvorba žaludeční kyseliny způsobená růstem slinivky břišní (Zollinger-Ellisonův 

syndrom). 

 
U dětí: 
Děti od 1 roku a s hmotností ≥ 10 kg 

•  Refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která 

spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. U dětí mohou příznaky zahrnovat i 
návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na zvracení (zvracení) a pomalé přibývání 
na váze. 

 
Děti od 4 let a dospívající 

•  Vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud má Vaše dítě tuto 

infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 

 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Omeprazol Farmax užívat 

 

Neužívejte Omeprazol Farmax 

•  Jestliže jste alergický(á) na omeprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

•  Jestliže jste alergický(á) na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol, 

lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol). 

•  Jestliže užíváte léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě infekce HIV). 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Omeprazol Farmax se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek  Omeprazol  Farmax  může  zakrývat  příznaky  jiných  onemocnění.  Pokud  se  u  Vás 
vyskytne  jakýkoliv  z  následujících  stavů  ještě  předtím,  než  začnete  užívat  Omeprazol  Farmax, 
nebo v průběhu užívání tohoto přípravku, ihned se poraďte se svým lékařem: 
 

•  Jestliže jste bez známých příčin více zhubl(a) a máte potíže s polykáním. 

•  Máte bolesti břicha nebo zažívací obtíže. 

•  Začal(a) jste zvracet potravu nebo krev. 

•  Máte černou stolici (stolici s příměsí krve). 

•  Máte silný nebo přetrvávající průjem, neboť podávání omeprazolu je spojeno s malým zvýšením 

rizika infekčního průjmu. 

•  Máte závažné problémy s játry 

•  Při užívání inhibitoru protonové pumpy, jako je Omeprazol Farmax, zejména po dobu delší než 

jeden rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře. 
Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou zvyšovat riziko 
osteoporózy).  

•  Pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku 

Omeprazol Farmax a snižuje množství žaludeční kyseliny. 

•  Pokud máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A). 

 

Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co 
nejdříve  svému  lékaři,  protože  Vaši  léčbu  přípravkem  Omeprazol  Farmax  bude  možná  nutné  ukončit. 
Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů. 

 

Jestliže  přípravek  Omeprazol  Farmax  užíváte  dlouhodobě  (déle  než  1  rok),  bude  Vás  lékař 
pravděpodobně pravidelně sledovat. Musíte při každé návštěvě lékaře hlásit všechny nové a výjimečné 
příznaky a okolnosti.  
 
Pokud  užíváte  přípravek  bez  porady  s  lékařem  k  léčbě  refluxu,  neužívejte  omeprazol  k  prevenci 
onemocnění. Neužívejte přípravek Omeprazol Farmax po dobu delší než 14 dnů bez porady s lékařem. 
Pokud nedojde k úlevě, nebo dojde ke zhoršení příznaků, poraďte se s lékařem. 

 

 

  Další léčivé přípravky a přípravek Omeprazol Farmax 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech lécích,  které  užíváte, které  jste  v nedávné  době 
užíval(a),  nebo které možná budete užívat. Přípravek  Omeprazol Farmax  může ovlivnit účinek jiných 
léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Omeprazol Farmax. 

 

Neužívejte přípravek Omeprazol Farmax, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce 
HIV). 

 

Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv: 

•  Ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění). 

•  Digoxin (k léčbě problémů se srdcem). 

•  Diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie). 

•  Fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, Váš lékař Vás bude sledovat, když začnete 

užívat nebo přestanete užívat Omeprazol Farmax. 

•  Léky používané k ředění krve, jako je warfarin nebo jiné blokátory vitaminu K. Váš lékař Vás 

může potřebovat sledovat při nasazení nebo vysazení přípravku Omeprazol Farmax. 

•  Rifampicin (k léčbě tuberkulózy). 

•  Atazanavir (k léčbě infekce HIV). 

•  Takrolimus (v případech transplantace orgánů). 

•  Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese). 

•  Cilostazol (k léčbě občasného kulhání). 

•  Sachinavir (k léčbě infekce HIV). 

•  Klopidogrel (k prevenci vzniku krevních sraženin (trombů)). 

•  Erlotinib (k léčbě rakoviny). 
•  Methotrexát (chemoterapeutikum užívané ve vysokých dávkách k léčbě rakoviny) - pokud užíváte 

vysoké dávky methotrexátu, může Vám lékař dočasně vysadit užívání přípravku Omeprazol 
Farmax. 

 

Pokud Vám lékař zároveň s přípravkem Omeprazol Farmax předepsal antibiotika amoxicilin a 
klarithromycin k léčení vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste jej 
informovali o všech jiných lécích, které užíváte.  

 

Přípravek Omeprazol Farmax s jídlem, pitím a alkoholem 
Tobolky můžete užívat s jídlem nebo nalačno. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš lékař rozhodne, zda 
v této době můžete přípravek Omeprazol Farmax užívat.  

 

Lékař rozhodne, zda můžete užívat Omeprazol Farmax v průběhu kojení. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Omeprazol Farmax  pravděpodobně  neovlivní  Vaši  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat  stroje. 
Mohou  se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se 
u Vás objeví, neměl(a) byste řídit a obsluhovat stroje. 

 

Přípravek Omeprazol Farmax 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky obsahuje sacharózu.  
Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na lékaře předtím, než 
začnete tento léčivý přípravek užívat. 

 

 

3.  Jak se přípravek Omeprazol Farmax užívá 

 

 

Léčba bez porady s lékařem: 
Vždy užívejte přípravek Omeprazol Farmax přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
Doporučená dávka přípravku Omeprazol Farmax je jedna 20 mg tobolka jednou denně po dobu 14 
dnů. Navštivte Vašeho lékaře, pokud během této doby příznaky onemocnění neodezní. Někdy může 
být nutné užívat tobolky 2-3 po sobě následující dny, než dojde ke zlepšení příznaků. 
 
Léčba pouze na doporučení a pod vedením lékaře: 
Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Váš lékař Vám sdělí, kolik tobolek máte užívat a jak dlouho je máte užívat. To bude záviset na Vaší 
nemoci a věku.  
Obvyklé dávky jsou uvedeny níže. 
 
Použití u dospělých:  
K léčení příznaků gastroezofageální refluxní choroby, jako je pálení žáhy a kyselá regurgitace:  

•  Jestliže Váš lékař zjistil, že Váš jícen byl lehce poškozen, je obvyklá dávka 20 mg jednou denně 

po dobu 4 až 8 týdnů. Lékař Vám může říci, abyste užíval/a dávku 40 mg po dobu dalších 8 týdnů, 
pokud se Váš jícen ještě nezhojil.  

•  Obvyklá dávka po vyhojení jícnu je 10 mg jednou denně.  

•  Pokud nebyl jícen poškozen, je obvyklá dávka 10 mg jednou denně.  

 
K léčbě vředů v horní části střeva (duodenální vřed):  

•  Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Lékař Vám může říci, abyste užíval/a 

stejnou dávku po dobu dalších 2 týdnů, pokud se Váš vřed ještě nezhojil.  

•  Pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.  

 

K léčbě vředů v žaludku (žaludeční vřed):  

•  Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Lékař Vám může říci, abyste užíval/a 

stejnou dávku po dobu dalších 4 týdnů, pokud se Váš vřed ještě nezhojil.  

•  Pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů.  
 

prevenci návratu duodenálních a žaludečních vředů:  

•  Obvyklá dávka je 10 nebo 20 mg jednou denně. Váš lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou 

denně.  

 
K léčbě duodenálních a žaludečních vředů způsobených nesteroidními antirevmatiky:  

•  Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů.  

 
prevenci duodenálních a žaludečních vředů, pokud užíváte nesteroidní antirevmatika:  

•  Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně.  

 
K léčbě vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a k zabránění jejich návratu:  

•  Obvyklá dávka je 20 mg 2x denně po dobu jednoho týdne.  

•  Váš lékař Vám rovněž může říci, abyste užíval(a) dvě další antibiotika ze skupiny zahrnující 

amoxicilin, klarithromycin a metronidazol.  

 
K léčení nadměrného množství kyseliny v žaludku způsobené růstem ve slinivce břišní (Zollinger-
Ellisonův syndrom):  

•  Obvyklá dávka je 60 mg denně.  

•  Váš lékař může dávku upravit v závislosti na Vaší potřebě a rovněž rozhodne, jak dlouho budete 

lék užívat.  

 

 

Použití u dětí:  
K léčení příznaků gastroezofageální refluxní choroby, jako je pálení žáhy a kyselá regurgitace:  

•  Přípravek Omeprazol Farmax mohou užívat děti starší 1 roku vážící více než 10 kg. Doporučená 

dávka pro děti je založena na hmotnosti dítěte, přičemž správnou dávku určí lékař.  

 
K léčbě vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a k zabránění jejich návratu:  

•  Přípravek Omeprazol Farmax mohou užívat děti starší 4 let. Doporučená dávka pro děti je 

založena na hmotnosti dítěte, přičemž správnou dávku určí lékař.  

•  Váš lékař Vašemu dítěti rovněž předepíše dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin.  

 
Jak se tento lék užívá  

•  Tobolky se doporučuje užívat ráno.  

•  Tobolky můžete užívat s jídlem nebo nalačno.  

•  Tobolky polykejte celé a zapíjejte je polovinou sklenice vody. Tobolky nežvýkejte ani nedrťte. To 

proto, že obsahují potahované pelety, které brání rozkladu léčiva kyselinou v žaludku. Je důležité, 
aby pelety zůstaly nepoškozené.  

 
Co dělat, když Vy nebo Vaše dítě máte potíže s polykáním tobolek  

•  Jestliže Vy nebo Vaše dítě máte potíže s polykáním tobolek:  

  Tobolku otevřete a spolkněte její obsah přímo se sklenicí vody, případně její obsah rozmíchejte 

ve sklenici neperlivé vody, kyselé ovocné šťávy (například jablečné, pomerančové nebo 
ananasové) nebo v jablečném pyré.  

  Před vypitím směs vždy promíchejte (směs nebude čirá). Poté směs ihned nebo do 30 minut 

vypijte.  

  Abyste s jistotou vypil(a) všechen lék, sklenici velmi dobře vypláchněte polovinou sklenice vody a 

vypijte ji. Tuhé kousky obsahují léčivo – nežvýkejte je a ani je nedrťte.  

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Omeprazol Farmax, než jste měl(a)  
Jestliže jste užil(a) více přípravku Omeprazol Farmax, než jste měl(a) nebo než Vám předepsal lékař, 
ihned se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Omeprazol Farmax 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas 
další dávky, vynechejte opomenutou dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 

 

 

 

4.  Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně  jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Pokud  zaznamenáte  některý  z následujících  vzácných,  ale  závažných  nežádoucích  účinků, 
přestaňte Omeprazol Farmax užívat a ihned kontaktujte lékaře: 

•  Náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním 

(závažná alergická reakce). 

•  Zrudnutí kůže s tvorbou puchýřů nebo olupováním kůže. Může být přítomna tvorba závažných 

puchýřů a krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o „Stevens-Johnsonův 
syndrom“ nebo „toxickou epidermální nekrolýzu“. 

•  Žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater. 

 

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, která je definována takto: 

 

 

Velmi časté: 

Vyskytují se u více než 1 pacienta z 10 

Časté: 

Vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100 

Méně časté: 

Vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000 

Vzácné: 

Vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10000 

Velmi vzácné: 

Vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000 

Neznámá 
frekvence: 

Není známo (z dostupných údajů četnost nelze určit) 

 

Další nežádoucí účinky zahrnují: 

 

Časté nežádoucí účinky 

•  Bolest hlavy. 

•  Účinky na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost. 

•  Pocit na zvracení (nausea) nebo zvracení. 

•  Nezhoubné polypy žaludku. 

 

Méně časté nežádoucí účinky 

•  Otoky chodidel a kotníků. 

•  Poruchy spánku (nespavost). 

•  Závratě, pocit mravenčení (píchání, bodání), ospalost. 

•  Pocit závratě (vertigo). 

•  Změny krevních testů při kontrole funkce jater. 

•  Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže. 

•  Celková nepohoda a ztráta energie. 
 
Vzácné nežádoucí účinky 

•  Problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může 
        způsobovat slabost, tvorbu modřin nebo vést ke zvýšenému riziku rozvoje infekce. 

•  Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti. 

•  Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, zvracení a křeče. 

•  Pocit agitovanosti, zmatenosti nebo deprese. 

•  Poruchy chuti. 

•  Problémy s viděním, např. neostré vidění. 

•  Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus). 

•  Sucho v ústech. 

•  Zánět dutiny ústní. 

•  Houbová infekce postihující střevo, označovaná jako moučnivka. 

•  Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu. 

•  Vypadávání vlasů (alopecie). 

•  Kožní vyrážka po oslunění. 

•  Bolesti kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie). 

•  Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida). 

•  Zvýšená potivost. 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 

•  Změny počtu krevních buněk zahrnující agranulocytózu (nedostatek bílých krvinek). 

•  Agresivita. 

•  Halucinace (falešný zrakový, sluchový či jiný vjem něčeho, co neexistuje). 

•  Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku. 

•  Náhlý nástup těžké vyrážky nebo tvorby puchýřů nebo olupování kůže. Může být doprovázen 
        horečkou a bolestí kloubů (multiformní   erytém,  Stevens-Johnsonův  syndrom,  toxická 
        epidermální nekrolýza). 

•  Svalová slabost. 

•  Zvětšení prsů u mužů. 

 

 

 

Nežádoucí účinky s neznámou četností 

•  Zánět střeva (vedoucí k průjmu). Pokud užíváte přípravek Omeprazol Farmax déle než tři měsíce, 

mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi.  Nízké hladiny hořčíku  se  projevují  
únavou,  nechtěnými  záškuby  svalů,  dezorientací,  křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. 
Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina 
hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o 
provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi. 

•  Vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů. 

 

Přípravek Omeprazol Farmax může ve velmi  vzácných případech  postihnout  bílé  krvinky,  což  vede  
k  oslabení    imunity.  Pokud    máte    infekci  s  příznaky,  jako  je  horečka  s  těžce  zhoršeným  celkovým  
stavem nebo horečka s příznaky místní infekce, jako je bolest v šíji, hrdle nebo v ústech nebo potíže s 
močením,  musíte  se  co  nejdříve  poradit  se  svým  lékařem,  aby  bylo  možno  pomocí  krevního  testu  
vyloučit  nedostatek  bílých  krvinek  (agranulocytózu).  Je  důležité,  abyste  v  tomto  případě  uvedli 
informaci  o svém léku. 
 

Nebuďte znepokojeni tímto seznamem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z 
nich.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
 

 

5.  Jak přípravek Omeprazol Farmax uchovávat 

 

•  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

•  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné 

do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Lahvičku HDPE 
užívejte do 3 měsíců po otevření. 

 

•  Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 

•  Uchovávejte blistr v původním obalu a lahvičku pevně uzavřenou. 
 

•  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 
 

6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Omeprazol Farmax obsahuje 

  Léčivou látkou je omeprazolum. Jedna tobolka přípravku Omeprazol Farmax obsahuje  

omeprazolum 20 mg. 

  Pomocnými látkami jsou: 

 

•  Obsah tobolky: kuličky cukru (obsahující kukuřičný škrob a sacharózu), natrium-lauryl-sulfát, 

hydrogenfosforečnan  sodný  bezvodý,  mannitol,  hypromelóza  6  cP,  makrogol  6000,  mastek, 
polysorbát 80, oxid titaničitý (E 171), kopolymer methakrylové kyseliny a ethylakrylátu (1:1).  

•  Obal tobolky: želatina, barvivo chinolinová žluť (E 104) a oxid titaničitý (E 171).  
 

Jak přípravek Omeprazol Farmax vypadá a co obsahuje toto balení 

•  Omeprazol Farmax 20 mg enterosolventní tvrdá tobolka: neprůhledné žluté tobolky obsahující 

téměř bílé až krémově bílé kulaté mikrogranule 

 

Velikost balení:  

•  Blistry 7 nebo 14 tobolek 

•  HDPE lahvičky 7 nebo 14 tobolek 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

Držitel rozhodnutí o registraci:  

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika 

 

Výrobce: 

1.  SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika 

2.  LABORATORIOS LICONSA, S.A., Av. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial, Miralcampo, 

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Španělsko 

 
 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

 

Portugalsko: Omeprazol SVUS  

Polsko: Omeprazol Farmax 

Maďarsko: Omewill 20 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula 

Česká republika: Omeprazol Farmax  20 mg enterosolventní tvrdá tobolka 

Slovenská republika: Omeprazol Farmax 20 mg tvrdá gastrorezistentná kapsula 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 10. 2017 

Recenze

Recenze produktu FARMAX Omeprazol tobolky 14x20 mg

Diskuze

Diskuze k produktu FARMAX Omeprazol tobolky 14x20 mg

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám