Lékárna.cz
Hledat

ESPUMISAN 40 mg 100 tobolek

Léčivý přípravek
ESPUMISAN 40 mg 100 tobolek

Hoďte nadýmání za hlavu. Espumisan je lék k odstranění zažívacích obtíží v důsledku nadměrného množství plynu v zažívacím traktu - nadýmání.

Více informací

Skladem Pozítří odešleme, u vás v úterý 4. 10.

Běžná cena: 185 Kč
159 Kč
Ušetříte: 14 % (26 Kč)

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

159 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

ESPUMISAN 40 mg 100 tobolek

Léčivý přípravek působící v trávicím traktu jako protipěnivý prostředek. Jeho léčivá látka, simetikon, působí tak, že se plynové bubliny obsažené v potravě a hlenu zažívacího traktu rozpadají. Plyny uvolněné tímto způsobem se pak mohou vstřebat stěnou zažívacího traktu nebo odstranit z těla pohybem střev.

Léková forma

Měkké tobolky k perorálnímu podání.

Léčivá látka a její množství

Léčivou látkou je simethiconum. Jedna měkká tobolka obsahuje simethiconum 40 mg.

Jak užívat

Na co si dát pozor

Podání tohoto přípravku v těhotenství i v období kojení je možné.

Při nově vzniklých a/nebo přetrvávajících žaludečních obtížích musíte navštívit lékaře, aby mohla být zjištěna příčina obtíží a možné základní onemocnění, které vyžaduje jinou léčbu.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 100 tobolek.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

ESPUMISAN 40 mg 100 tobolek

93 %
Hodnotilo: 82 zákazníků
5
65x
4
6x
3
5x
2
6x
1
0x

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
11408
Kód EAN:
4013054001431
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Silikony
Farmakoterapeutická skupina:
léčiva k terapii funkčních poruch trávicího traktu | léčiva k terapii funkčních poruch trávicího traktu | jiná léčiva k terapii funkčních poruch trávicího traktu | silikony
Cesta podání:
Perorální podání
Země původu:
Rumunsko

Oznámit nežádoucí účinky

ESPUMISAN 40 mg 100 tobolek

Příbalovou informaci k produktu ESPUMISAN 40 mg 100 tobolek stáhnete ve formátu pdf zde: ESPUMISAN 40 mg 100 tobolek.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC ESPUMISAN 40 mg 100 tobolek

Příbalová informace - informace pro uživatele

Espumisan 40 mg měkké tobolky

simethiconum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Espumisan a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Espumisan užívat
 3. Jak se přípravek Espumisan užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Espumisan uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Espumisan a k čemu se používá

Espumisan je léčivý přípravek působící v trávicím traktu jako protipěnivý prostředek.

Jeho léčivá látka, simetikon, působí tak, že se plynové bubliny obsažené v potravě a hlenu zažívacího traktu rozpadají. Plyny uvolněné tímto způsobem se pak mohou vstřebat stěnou zažívacího traktu nebo odstranit z těla pohybem střev.

Použití:

 • k léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených plyny, např. plynatosti (meteorismu) a pocitu plnosti
 • na doporučení lékaře k přípravě na vyšetření v oblasti dutiny břišní, např. na rentgenologické a sonografické vyšetření

Espumisan 40 mg měkké tobolky jsou určeny pro děti od 6 let, dospívající a dospělé.

Obtíže způsobené plyny mohou být také známkami funkčních poruch zažívacího traktu a projevovat se jako pocit tlaku a plnosti, předčasný pocit sytosti, říhání, hlasité pohyby střev a plynatost.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Espumisan užívat

Neužívejte přípravek Espumisan:

 • jestliže jste alergický(á) na simetikon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Espumisan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při nově vzniklých a/nebo přetrvávajících žaludečních obtížích musíte navštívit lékaře, aby mohla být zjištěna příčina obtíží a možné základní onemocnění, které vyžaduje jinou léčbu.

Další léčivé přípravky a přípravek Espumisan

Interakce s jinými léky nejsou známy.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Vzhledem k působení simetikonu a protože se simetikon nevstřebává ze zažívacího traktu do těla, nepředpokládají se škodlivé účinky přípravku Espumisan při jeho užívání v průběhu těhotenství a kojení. Klinické údaje o užívání přípravku Espumisan těhotnými ženami nejsou k dispozici.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Espumisan nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Espumisan obsahuje barvivo oranžovou žluť a methylparaben

Přípravek Espumisan obsahuje barvivo oranžovou žluť (E 110) a methylparaben. Tyto látky mohou způsobit alergické reakce, v případě methylparabenu pravděpodobně zpožděné.

3. Jak se přípravek Espumisan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku je:

 • při zažívacích obtížích způsobených plyny
Věk Dávkování Četnost užívání
Děti od 6 let, dospívající a dospělí 2 tobolky (což odpovídá 80 mg simetikonu) 3-4krát denně

Způsob podání

Při zažívacích obtížích se Espumisan užívá během jídla nebo po jídle, podle potřeby také před spaním.

 • při přípravě na vyšetření v oblasti dutiny břišní
Den před vyšetřením Ráno v den vyšetření

2 tobolky 3krát denně

(což odpovídá 240 mg simetikonu)

2 tobolky

(což odpovídá 80 mg simetikonu)

Způsob podání

Při přípravě na vyšetření se Espumisan užívá v den před vyšetřením během jídla nebo po jídle a ráno v den vyšetření pak podle pokynů lékaře.

Délka léčby

Délka léčby se řídí průběhem obtíží. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 2 týdny.

Espumisan může být v případě potřeby na doporučení lékaře užíván také dlouhodobě. Přečtěte si také bod 2 „Upozornění a opatření“.

Použití u dětí

Espumisan 40 mg měkké tobolky není určen pro děti mladší 6 let a kojence. Pro tuto věkovou kategorii jsou určeny jiné lékové formy.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Espumisan, než jste měl(a)

Léčivá látka přípravku Espumisan, simetikon, způsobuje, že se pěna v zažívacím traktu rozpadá čistě fyzikálně. Simetikon se ze zažívacího traktu nevstřebává do těla a při průchodu střevy se biologicky ani chemicky nemění. Předávkování přípravkem Espumisan je proto v podstatě vyloučeno. I velká množství přípravku Espumisan jsou snášena bez obtíží.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Espumisan

Vynechanou dávku můžete kdykoli nahradit.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Espumisan

V takovém případě by mohlo dojít k návratu obtíží.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky spojené s užíváním přípravku Espumisan nebyly dosud pozorovány.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit- nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Espumisan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo štítku a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Espumisan obsahuje

 • Léčivou látkou je simethiconum. Jedna měkká tobolka obsahuje simethiconum 40 mg.
 • Pomocnými látkami jsou: methylparaben (E218), želatina, glycerol 85%, chinolinová žluť (E104), oranžová žluť (E110).

Jak přípravek Espumisan vypadá a co obsahuje toto balení

Espumisan 40 mg měkké tobolky jsou téměř kulaté, žluté měkké želatinové tobolky. Obsah tobolky je bezbarvý, nepatrně zakalený.

Espumisan je dostupný v baleních obsahujících: 25 měkkých tobolek 50 měkkých tobolek 100 měkkých tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

2. 8. 2018

sp. zn. sukls212749/2018

ESPUMISAN 40 mg 100 tobolek

93 %
Hodnotilo: 82 zákazníků
5
65x
4
6x
3
5x
2
6x
1
0x
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
Malé tablety
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

++++++

80 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
Vždy mi pomůže při potížích po stravovací chybě.
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

Pomáhá při mírnějších obtížích s nadýmáním.

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
spolehlivě zabírá
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

učinný

100 %
100 %
100 %
100 %

účinný, kupujeme již několik let

ESPUMISAN 40 mg 100 tobolek

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

nadýmání

07. 11. 2014
0 Odpovědí

opravdu dobrý lék za přijatelnou cenu...vlastně ani o ničem jiném jsem nikdy neslyšela...hlavní je že velice dobře účinkuje a já jsem to ocenila nejvíc v době těhotenství....

0 Odpovědí

určitě by espumisan neměl chybět v lékárničce..chystáme se zrovna na cesty - až do asie a beru určitě s sebou..tohle větší balení..protože obtíže mě trápí docela často a nechci si kazit dovolenou

0 Odpovědí

za mě určitě nejlepší lék na nadýmání. zabírá rychle a spolehlivě, tobolky jsou malé a dobře se polykají. poměr cena a výkon je slušná. máme vždy v lékárně

Další balení

ESPUMISAN 100 mg/ml kapky 30 ml

ESPUMISAN 100 mg/ml kapky 30 ml

Léčivý přípravek

ESPUMISAN 100 mg/ml kapky 30 ml

Lék vhodný při obtížích spojených s nadměrným hromaděním plynů v…

Skladem

159 Kč 134 Kč -16 %

ESPUMISAN 40mg 50 tobolek

ESPUMISAN 40mg 50 tobolek

Léčivý přípravek

ESPUMISAN 40mg 50 tobolek

Na obtíže spojené s nadměrným hromaděním plynů v zažívacím traktu.

Skladem

96 Kč

Espumisan Easy 14 sáčků 125 mg

Espumisan Easy 14 sáčků 125 mg

Espumisan Easy 14 sáčků 125 mg

Espumisan Easy se používá k účinnému odstranění nadměrného odchodu…

Skladem

109 Kč 99 Kč -9 %

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.