Podrobné informace

Kombinovaný přípravek Engystol je homeopatická specialita.

Informace o produktu

Výrobce: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN
Značka: ENGYSTOL
Kód výrobku: 141412
Kód EAN: 9003568000063
Kód SÚKL: 13014
Držitel rozhodnutí: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Stránka 1 z 3

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls56870/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Engystol, tablety
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože
obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Engystol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Engystol užívat
3. Jak se přípravek Engystol užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Engystol uchovávat
6. Obsah balení a další informace1. CO JE PŘÍPRAVEK Engystol A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kombinovaný přípravek Engystol je homeopatická specialita.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Engystol
UŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Engystol:
- Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Engytol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Engystol
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Stránka 2 z 3


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bez omezení

Engystol obsahuje 300 mg monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se s ním dříve, než začnete tento homeopatický přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK Engystol UŽÍVÁ

Přípravek je určen k vnitřnímu použití. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou
informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Přípravek je určen k vnitřnímu užití. Dávkování: obvykle 3x1 tableta 15-20 minut před jídlem nechat
rozpustit pod jazykem. Při akutních potížích 1 tableta každých 15 minut po dobu 2 hodin. V případě
preventivního použití 2x1 tableta po dobu 4-6 týdnů.

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře
a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540, 241 740 553.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Nežádoucí účinky: Nejsou známy


5. JAK PŘÍPRAVEK Engystol UCHOVÁVAT

Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25°C
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Engystol obsahuje

Léčivými látkami jsou:
Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30
po 75 mg, Sulfur D4, Sulfur D10 po 37,5 mg.
Pomocnými látkami jsou: Magnesium stearat, 300mg monohydrát laktózy.

Stránka 3 z 3


Jak Engystol vypadá a co obsahuje toto balení
Engystol jsou bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, nasládlé chuti, bez
zápachu.
Velikost balení: 50, 250 tablet


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Německo


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Dr.Peithner Prag s.r.o.
Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4
Tel: 241740540
Fax: 241740553
Email: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 16.5.2012

Recenze (8)

Recenze produktu ENGYSTOL TBL 50

Recenze od 8 uživatelů s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

(16) (15)

100 %

(14) (12)

100 %

(14) (13)

100 %

Dávám dětem, když začínají mít opar a skvělé do půl dne je pryč.

(13) (12)

100 %

používám současně s echinac. kapkami na podporu imunity

(13) (13)

20 %

(16) (9)

100 %

Zabírá na virózy.

(14) (13)

100 %

S tímto produktem mám výborné zkušenosti. Pomáhá nám v chřipkovém období

  • Svou účinnost, pomáhá posílit imunitu.

(13) (13)

100 %

doporučuji

  • rychle a dobře zabírá
  • nic

Diskuze (2)

Diskuze k produktu ENGYSTOL TBL 50

Přidat nový příspěvek do diskuze

(15) (12) (0) 07/11/2012

Jana R. - Chybějící informace - nebo špatně hledám?

Dobrý den, jelikož přípravek neznám, chtěla jsem zde najít, na co je. Naprosto zde chybí základní info, je to nahrazeno množstvím plochých všeobecných informací, které zde zřejmě být musejí, ale pacientovi jsou víceméně k ničemu. Přimlouvala bych se za přidání základní jednoduché informace nejen u tohoto homeopatika. Bylo by velmi příjemné nemusek si to hledat jinde. Díky! Více

Vstoupit do diskuze

(12) (11) (0) 14/01/2011

Irena K. - prosba

dobrý večer, chtěla bych se zeptat jestli engystol tbl 50 mohou užívat děti věku 3 let. Mooooc děkuji

Vstoupit do diskuze