Podrobné informace

CORYZALIA je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: CORYZALIA
Kód výrobku: 142503
Kód EAN: 3352712001293
Kód SÚKL: 97941
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

CORYZALIA

obalené tablety

homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však CORYZALIA musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete
1. Co je CORYZALIA a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CORYZALIA užívat.
3. Jak se CORYZALIA užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak CORYZALIA uchovávat.
6. Další informace.

1. CO JE CORYZALIA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

CORYZALIA je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CORYZALIA UŽÍVAT

Neužívejte CORYZALIA
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku CORYZALIA je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
CORYZALIA nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku CORYZALIA
Obsahuje sacharózu.

3. JAK SE CORYZALIA UŽÍVÁ

Perorální podání. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je

  • Děti a dospělí - 1 obalenou tabletu rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení. Denní dávka nemá překročit 8 obalených tablet.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i CORYZALIA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Žádné nežádoucí účinky se neočekávají. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK CORYZALIA UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C v blistru v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Neužívejte CORYZALIA po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací. Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek, při jejichž užívání se neočekávají žádné nežádoucí účinky. O správném použití přípravku CORYZALIA se prosím informujte u odborníka na homeopatii u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz.

Co přípravek CORYZALIA obsahuje
Léčivými látkami jsou Allium cepa 3 CH 0,333 mg, Belladonna 3 CH 0,333 mg, Sabadilla 3 CH 0,333 mg, Kalium bichromicum 3 CH 0,333 mg, Gelsemium 3 CH 0,333 mg, Pulsatilla 3 CH 0,333 mg. Pomocnými látkami jsou sacharóza, mastek, arabská klovatina, magnesium-stearát, želatina, bílý vosk, karnaubský vosk.

Jak CORYZALIA vypadá a co obsahuje toto balení
Obalené tablety.
Balení obsahuje 40 obalených tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de lOuest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Registrační číslo: 93/106/93-C

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.9.2013

sp.zn.sukls168748/2013

Recenze (16)

Recenze produktu BOIRON Coryzalia 40 tablet

Recenze od 16 uživatelů s celkovým hodnocením 97 %.

Přidat recenzi produktu

(9) (10)

100 %

Využivám pravidelně na jaře, když se ozve alergie, pomůže mi tlumit rýmu

  • šetrná léčba alergické rýmy

(10) (6)

100 %

(5) (9)

100 %

a rýma se opravdu lépe snáší :-)

(8) (8)

60 %

(7) (9)

100 %

několikaletá spokojenost s homeopatiky jako takovými

  • přírodní léčba rýmy, vyzkoušeno již několikrát, funguje spolehlivě
  • pro někoho možná cena

(6) (10)

100 %

(7) (9)

100 %

(8) (10)

100 %

při včasném započetí užívání je do dvou dnů po rýmě,ale už během jednoho rýma ustupuje

(8) (7)

100 %

(10) (7)

100 %

Doporučuji všem.

  • Užívám homeopatika, protože fungují. Musí se však začít ihned s prvními příznaky nemoci.
  • Nic.

Diskuze

Diskuze k produktu BOIRON Coryzalia 40 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze