DR. WOLFF CANIFUG-LÖSUNG 1% Roztok k zev. užití 30 ml

Léčivý přípravek

Skladem Zítra odešleme, u vás pozítří.

119 Kč

Přidat do oblíbených Potřebuji poradit

Přidejte ještě

DR. WOLFF CANIFUG-LÖSUNG 1% Roztok k zev. užití 30 ml

Ty se mohou se projevovat jako mykotická infekce nohou, mykotická infekce kůže a kožních záhybů, pityriasis versicolor, povrchová kandidóza.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce:
Značka:
Kód výrobku:
12416
Kód EAN:
8594156270056
Kód SÚKL:
ATC skupina:
Klotrimazol
Cesta podání:
Kožní podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

DR. WOLFF CANIFUG-LÖSUNG 1% Roztok k zev. užití 30 ml

Příbalovou informaci k produktu DR. WOLFF CANIFUG-LÖSUNG 1% Roztok k zev. užití 30 ml stáhnete ve formátu pdf zde: DR. WOLFF CANIFUG-LÖSUNG 1% Roztok k zev. užití 30 ml.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC DR. WOLFF CANIFUG-LÖSUNG 1% Roztok k zev. užití 30 ml

sp.zn. sukls19478/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Canifug-Lösung 1%

Kožní sprej, roztok Clotrimazolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Canifug-Lösung 1% a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Canifug-Lösung 1% používat
 3. Jak se přípravek Canifug-Lösung 1% používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Canifug-Lösung 1% uchovávat
 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Canifug-Lösung 1% a k čemu se používá

Canifug-Lösung 1% je protiplísňový roztok určený k podání na kůži. Canifug-Lösung 1% se používá k léčbě houbových infekcí kůže (mykóz) způsobených dermatofyty, kvasinkovými houbami (např. rodu Candida) , plísňovými houbami a jinými organismy, jako je Malassezia furfur. Ty se mohou projevovat jako mykotická infekce nohou, mykotická infekce kůže a kožních záhybů, povrchová kandidóza nebo Pityriasis versicolor.

Mykotická infekce nohou a kůže postihuje místa snadného zapaření (meziprstí, kožní záhyby). Typickými příznaky těchto onemocnění jsou kožní ložiska s červeným (zánětlivým) lemem, který může být posetý drobnými puchýřky. Ložiska mohou být drobná, oválná, nebo větší, nepravidelného mapovitého tvaru. Může dojít k olupování na obvodu ložisek nebo k šupinatění v centru ložiska. Povrchové kandidózy se projevují jako zřetelně ohraničené, obvykle červené svědící skvrny, často se objevují v místech zapářky nebo mezi prsty. Pityriasis versicolor (tzv. tinea versicolor) je houbová infekce s jasně ohraničenými skvrnami, obvykle hnědými na světlé kůži a bělavými na tmavé kůži, obvykle se vyskytují na hrudníku nebo na zádech, skvrny nesvědí, může docházet k povrchovému olupování kůže. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 14 dnů, je nutné se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Canifug-Lösung 1%

používat

Nepoužívejte přípravek Canifug-Lösung 1%

 • jestliže jste alergický(á) na klotrimazol, propylenglykol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • v oblasti prsů v průběhu kojení.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Canifug-Lösung 1% se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Děti a dospívající

Zvláštní úpravy léčby nejsou nutné, protože není znám žádný nárůst výskytu nebo intenzity nežádoucích účinků při použití přípravku Canifug-Lösung 1%. Další léčivé přípravky a přípravek Canifug-Lösung 1%

Canifug-Lösung 1% snižuje účinnost amfotericinu a jiných polyenových antibiotik (nystatin, natamycin). Současně s přípravkem Canifug-Lösung 1% nenanášejte na postižená místa jiný přípravek k lokálnímu podání. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Canifug-Lösung 1% se z preventivních důvodů nemá používat v počáteční fázi těhotenství (1.-3. měsíc). V průběhu kojení se Canifug-Lösung 1% nesmí aplikovat na oblast prsů. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Canifug-Lösung 1% nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Canifug-Lösung 1% obsahuje propylenglykol

Tento léčivý přípravek obsahuje 546 mg propylenglykolu v 1ml roztoku, což odpovídá přibližně 273-546 mg propylenglykolu v jedné dávce. Propylenglykol může způsobit podráždění kůže. Nepoužívejte tento léčivý přípravek u dětí mladších než 4 týdny s otevřenými ranami nebo s rozsáhlými oblastmi poraněné nebo poškozené kůže (jako například popáleniny) bez předchozí porady s lékařem nebo lékárníkem. 3. Jak se přípravek Canifug-Lösung 1% používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Canifug-Lösung 1% je roztok ke kožnímu podání. Jestliže lékař nedoporučí jinak, přípravek Canifug-Lösung 1% nastříkejte v tenké vrstvě 2- 3krát denně na postižená místa na kůži. Před každým použitím přípravku nejprve postižené místo pečlivě omyjte a poté důkladně osušte. Při každém použití přípravku Canifug-Lösung 1% prosím postupujte podle níže uvedených pokynů:

 • Odstraňte z trysky spreje průhledné víčko.
 • Pokud se přípravek chystáte použít poprvé, trysku několikrát stiskněte, než dojde k vystříknutí rovnoměrného aerosolu. Při dalších aplikacích je přípravek připraven k okamžitému použití.
 • Lahvičku držte 10-30 cm od kůže a nastříkejte přípravek na postižená místa. V závislosti na místě aplikace můžete lahvičku držet s tryskou směřující nahoru nebo dolů (viz obrázky).

nebo

 • Při každé aplikaci stiskněte trysku jednou až dvakrát. Toto množství stačí i na rozsáhlejší ložiska houbové infekce.
 • Vetřete aplikovaný roztok do kůže.
 • Poté na trysku opět nasaďte průhledné víčko. Doba trvání léčby

Pro úspěšnost léčby přípravkem Canifug-Lösung 1% je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá léčba. Trvání léčby je různé a závisí na různých faktorech, jako je rozsah a místo onemocnění. Aby se dosáhlo úplného vyléčení, nesmí se obvykle léčba zastavit, jakmile zmizí příznaky onemocnění, ale musí se v ní pokračovat ještě nejméně 2 týdny po vymizení klinických známek onemocnění. Obvyklá délka léčby u dermatomykóz je 3-4 týdny, u Pityriasis versicolor 1-3 týdny. Pokud nedojde ke zlepšení příznaků po 2 týdnech léčby, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Canifug-Lösung 1%, než jste měl(a)

Omyjte pokožku vodou. Při náhodném požití přípravku, zvláště dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající přípravek, aby lékař věděl, co jste použil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Canifug-Lösung 1%

Přípravek použijte hned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Canifug-Lösung 1%

Pro úspěch léčby je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá léčba (viz bod 3. Jak se přípravek Canifug-Lösung 1% používá). Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud zaznamenáte některé z níže uvedených nežádoucích účinků, přerušte používání přípravku Canifug-Lösung 1% a co nejdříve se poraďte se svým lékařem. Velmi vzácné nežádoucí účinky

(vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000): alergické reakce Méně časté

nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000): podráždění kůže (např. zarudnutí, pálení nebo píchání) Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Canifug-Lösung 1% uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Doba použitelnosti po prvním otevření:

Do uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Canifug-Lösung 1% obsahuje

Léčivou látkou je clotrimazolum. Jeden ml roztoku obsahuje clotrimazolum 0,01 g. Dalšími složkami jsou makrogol 400, isopropylalkohol, propylenglykol. Jak přípravek Canifug-Lösung 1% vypadá a co obsahuje toto balení

Canifug-Lösung 1% je čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částeček, zapáchající po isopropylalkoholu, který se dodává v lahvičkách z hnědého skla s plastovým mechanickým rozprašovačem. Balení obsahuje 30 ml, 50 ml a 60 ml roztoku ve spreji pro kožní podání. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel Sudbrackstrasse 56, 33611 Bielefeld, NĚMECKO Tel.: +49 521 8808-05 Fax: +49 521 8808-334 E-mail: aw-info@drwolffgroup.com Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o

registraci:

MEDAC, spol. s r.o. Maříkova 2034/36 621 00 Brno ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: 541 511 011

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12. 3. 2019

DR. WOLFF CANIFUG-LÖSUNG 1% Roztok k zev. užití 30 ml

100 %

používám ho již dlouho

100 %

DR. WOLFF CANIFUG-LÖSUNG 1% Roztok k zev. užití 30 ml

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Lékárna.cz

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více