Podrobné informace

Léčba zánětů kůže způsobených dermatofyty, kvasinkovými houbami (např. rodu Candida) a plísňovými houbami a jinými (např. rodu Malassezia furfur).

Informace o produktu

Výrobce: DR.AUGUST WOLFF GMBH & CO., BIELEFELD
Značka: CANIFUG
Kód výrobku: 12416
Kód EAN: 8594156270056
Kód SÚKL: 71980
Držitel rozhodnutí: DR.AUGUST WOLFF GMBH & CO., BIELEFELD
Ty se mohou se projevovat jako mykotická infekce nohou, mykotická infekce kůže a kožních záhybů, pityriasis versicolor, povrchová kandidóza.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/2

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls153840/2012

Příbalová informace VP

INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ

Canifug- Lösung 1%
Kožní roztok

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Dr. August Wolff GmbH & Co.KG Arzneimittel,
Sudbrackstrasse 56, D-33611 Bielefeld Německo

Složení: 1 ml roztoku obsahuje :
Léčivá látka: clotrimazolum 0,01 g
Pomocné látky: makrogol 400, propylenglykol, isopropylalkohol

Indikační skupina: Antimykotikum

Indikace:
Léčba zánětů kůže způsobených dermatofyty, kvasinkovými houbami (např. rodu Candida) a
plísňovými houbami a jinými (např. rodu Malassezia furfur). Ty se mohou se projevovat jako mykotická
infekce nohou, mykotická infekce kůže a kožních záhybů, pityriasis versicolor, povrchová kandidóza.

Kontraindikace:
Kdy se nesmí Canifug - Lösung 1% použít?
Canifug - Lösung 1% se nesmí použít při přecitlivělosti na clotrimazol. Je-li známa přecitlivělost na
makrogol 400 a propylenglykol nebo citlivost na isopropanol, doporučuje se místo roztoku použít
nějakou formu léku bez těchto látek (např. krém).

Na co je třeba dávat pozor v době těhotenství a kojení?
Canifug - Lösung 1% se z opatrnosti nemá používat v počáteční fázi těhotenství (1. - 3. měsíc),
protože při jedné studii bylo upozorněno na zvýšený výskyt potratů při používání léčiva obsahujícího
clotrimazol k léčbě infekcí v pochvě v prvních 3 měsících těhotenství.
Aby kojenec nepřijímal při kojení nepatrná množství účinných látek, nesmí se přípravek Canifug -
Lösung 1% používat v době kojení na oblast prsou.

Na co je třeba dbát u dětí a starších osob?
Zvláštní úpravy léčby nejsou nutné, protože nejsou známy žádné zvýšené nebo zesílené vedlejší
účinky při použití přípravku Canifug - Lösung 1%.

Interakce:
Které přípravky se vzájemně ovlivňují?
Kvůli působení účinné látky clotrimazolu snižuje Canifug - Lösung 1% účinnost amfotericinu a
polyenantibiotik (nystatin, natamycin).
Upozorňujeme, že tyto údaje mohou platit také pro léky používané před nedávnou dobou.

Dávkování, způsob a doba použití:
Následující údaje platí, jestliže Vám lékař nedoporučí užívat Canifug - Lösung 1% jinak. Řiďte se
podle návodu k používání, přípravek Canifug - Lösung 1% jinak nemá správný účinek.

Jak často a v jakém množství máte používat Canifug - Lösung 1%?
Přípravek Canifug - Lösung 1% nastříkejte 2-3krát denně v tenké vrstvě na postižená místa.
Při každém použití stiskněte stříkací ventil 1-2krát. Toto množství je na základě vynikající účinnosti
dostačující i při velkoplošných plísňových onemocněních.

Jak máte používat Canifug - Lösung 1%?
Po nastříkání na postižená místa přípravek Canifug - Lösung 1% vmasírujte prsty do kůže.
2/2
Před prvním použitím spreje s pumpičkou stiskněte několikrát pumpičku, až dosáhnete rovnoměrného
aerosolu. Při dalších použitích je přípravek připraven k okamžitému použití. Vzdálenost od
postiženého místa by při stříkání měla činit 10-30 cm.

Jak dlouho máte používat přípravek Canifug - Lösung 1%?
Pro úspěch léčby je důležité používat roztok pravidelně a dostatečně dlouho. Doba léčby je různá a
závisí mimo jiné na rozsahu a lokalizaci postižení. Má-li být dosaženo úplného vyléčení, nemá se
léčba přerušit po odeznění akutních zánětlivých symptomů nebo subjektivních potíží, ale má se v ní
pokračovat nejméně 4 týdny.
Pityriasis versicolor se hojí obecně během 1-3 týdnů. U plísní na nohou (tinea pedis) se má i přes
rychlé subjektivní zlepšení pokračovat zhruba 2 týdny po zmizení všech symptomů onemocnění, aby
se zabránilo opětnému onemocnění. Dále se mají po každém umytí nohy a zejména místa mezi prsty
důkladně vysušit.

Chyby při užívání
Na co je třeba dbát, jestliže zapomenete přípravek Canifug - Lösung 1% použít?
Zapomenete-li přípravek nanést jednou, nepoužívejte následující den dvojnásobné množství, ale
pokračujte v nezměněném léčebném režimu.

Na co je třeba dbát, jestliže přerušíte léčbu na déle než jeden den nebo ji předčasně ukončíte?
Poraďte se o dalším postupu s lékařem nebo s lékárníkem, protože v obou případech je úspěch léčby
ohrožen.

Vedlejší účinky
Jaké vedlejší účinky se mohou objevit při používání přípravku Canifug - Lösung 1%?
Příležitostně se mohou objevit podráždění kůže (např. přechodné zrudnutí, pálení, píchání).
Při velmi vzácné přecitlivělosti na makrogol 400, propylenglykol jsou možné alergické reakce.
Zjistíte-li na sobě vedlejší účinky, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, informujte o nich
lékaře nebo lékárníka.

Upozornění a údaje o trvanlivosti přípravku
Datum použitelnosti je vytištěno na chlopni balení nebo nálepce na lahvičce. Po tomto datu se nesmí
přípravek v tomto balení používat!

Uchovávání:
Uchovávat při teplotě do 25 °C, lahvičku uchovávat v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem.

Varování
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale jako: Použitelné do:
..
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
Lahvička z tmavého skla o obsahu 30 ml, 50 ml, 60 ml s rozprašovačem z plastické hmoty.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Medac, spol. s r.o.
Sirotkova 45
616 00 Brno
Tel.: 541 240 837
www.medac.cz

Datum poslední revize
15.8.2012

Recenze (1)

Recenze produktu CANIFUG-LÖSUNG 1% 1X30ML Roztok k zev. užití

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

(11) (10)

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu CANIFUG-LÖSUNG 1% 1X30ML Roztok k zev. užití

Přidat nový příspěvek do diskuze