Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kosti, klouby, chrupavky

VOLTAREN Forte 2.32% gel 180 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 447085

S Voltarenem Forte potlačíte zánět, ulevíte od bolesti a zmírníte otoky svalů a kloubů, a to až na dobu 12 hodin.

Více informací

499

Skladem více než 5 kusů

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace VOLTAREN Forte 2.32% gel 180 g

S Voltarenem Forte potlačíte zánět, ulevíte od bolesti a zmírníte otoky svalů a kloubů, a to až na dobu 12 hodin.


Gel Voltaren Forte 2,32% se používá k úlevě od bolesti, k potlačení zánětu a ke zmírnění otoků u řady bolestivých stavů postihujících svaly a klouby. Patří do skupiny léčivých přípravků zvaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAIDs). Je speciálně vytvořen ke vtírání do pokožky a vyznačuje se zvýšeným průnikem přes kůži.

Dávkování a způsob užití
Aplikujte přípravek 2x denně na bolestivou oblast, což zajistí úlevu od bolesti až na dobu 12 hodin.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Složení
Léčivou látkou přípravku Voltaren Forte 2,32% je diclofenacum diethylaminum. 1 g gelu obsahuje diclofenacum diethylaminum 23,2 mg. Pomocnými látkami jsou butylhydroxytoluen (E 321), karbomer, kokoyl-oktanodekanoát, diethylamin, isopropylalkohol, tekutý parafin (E905a), cetostearomakrogol, oleylalkohol, propylenglykol (E 1520), parfém Eucalyptus Sting a čištěná voda.

Kontraindikace
Nepoužívejte Voltaren Forte 2,32%, jestliže jste alergický(a) na léčivou látku (diklofenak) nebo jiné léčivé přípravky používané k léčbě bolesti, horečky nebo zánětu jako je ibuprofen, kyselinu acetylsalicylovou (látku, která se také používá k prevenci srážení krve), nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Přípravek není určen pro ženy v třetím trimestru těhotenství, pro děti a dospívající do 14 let.

 

Informace o produktu

Výrobce: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)
Značka: VOLTAREN
Kód výrobku: 447085
Kód EAN: 5054563907479
Kód SÚKL: 0229144
Držitel rozhodnutí: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp. zn. sukls24082/2018
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Voltaren Forte 2,32 %
gel
diclofenacum diethylaminum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
▪ Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
▪ Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
▪ Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
▪ Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
▪ Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Voltaren Forte 2,32 % a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Voltaren Forte 2,32 % používat
3. Jak se Voltaren Forte 2,32 % používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Voltaren Forte 2,32 % uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Voltaren Forte 2,32 % a k čemu se používá
Voltaren Forte 2,32 % obsahuje léčivou látku diklofenak. Patří do skupiny léčivých přípravků zvaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAID). Je určen ke vtírání do pokožky. Léčivá látka působí na hluboko uložené zanícené tkáně.
Voltaren Forte 2,32 % se používá k úlevě od bolesti, k potlačení zánětu a k zmírnění otoků u bolestivých stavů postihujících svaly a klouby.
Voltaren Forte 2,32 % je určen k léčbě těchto stavů:
Dospívající od 14 let:
▪ krátkodobá lokální akutní léčba poranění, jako je podvrtnutí, pohmoždění a tupá poranění (úrazy utrpěné při sportu).
Dospělí (od 18 let):
▪ poranění měkkých tkání, poúrazové stavy: poranění šlach, svalů a kloubů např. při vymknutí, natáhnutí svalu a nebo pohmoždění;
▪ bolesti zad;
▪ po poradě s lékařem u těchto stavů:
▪ lokalizované formy revmatizmu měkkých tkání např. u tenisového loktu;
▪ bolest při nezávažných artrózách periferních kloubů a kolen.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Voltaren Forte 2,32 % používat
Nepoužívejte Voltaren Forte 2,32 %:
▪ jestliže jste alergický(a) na léčivou látku (diklofenak) nebo jiné léčivé přípravky používané k léčbě
bolesti, horečky nebo zánětu, jako je ibuprofen, kyselina acetylsalicylová (látka, která se také
používá k prevenci srážení krve), nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6); pokud si nejste jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka;
příznaky alergické reakce na tyto léčivé přípravky mohou zahrnovat: sípání nebo dušnost (astma),
kožní vyrážku s puchýři nebo kopřivku, otok obličeje nebo jazyka, rýmu;
▪ jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství;
▪ jestliže jste mladší 14 let.
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů, nepoužívejte Voltaren Forte 2,32 %.
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Voltaren Forte 2,32 % se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
▪ Neaplikujte Voltaren Forte 2,32 % na poraněnou kůži nebo na otevřenou ránu. Neaplikujte na
kůži s vyrážkou nebo ekzémem.
▪ Neaplikujte na rozsáhlé plochy kůže a po dlouhou dobu.
▪ Voltaren Forte 2,32 % gel je určen pouze k zevnímu použití. Přípravek nepoužívejte v dutině ústní,
ani jej nepolykejte. Přípravek se nesmí dostat do očí a na sliznice. Pokud se dostane do očí,
důkladně si je vypláchněte čistou vodou.
▪ Můžete použít ortézu nebo obvaz běžně používaný u zranění, jako jsou výrony, ale nepoužívejte
gel pod neprodyšné (plastové) bandáže.
▪ Vyvarujte se nadměrného vystavování slunečnímu záření.Ukončete léčbu, jestliže se po aplikaci
přípravku objeví na kůži vyrážka.
Pokud máte jakékoliv další otázky, zeptejte se lékaře nebo lékárníka, než začnete používat Voltaren
Forte 2,32 %.
Děti a dospívající
U dětí a dospívajících mladších 14 let nejsou dostupné dostatečné údaje o bezpečnosti a účinnosti
přípravku (viz bod Neužívejte Voltaren Forte 2,32 %).
Další léčivé přípravky a Voltaren Forte 2,32 %
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Voltaren Forte 2,32 % nesmí být používán v posledních třech měsících těhotentsví, protože může
poškodit Vaše nenarozené dítě nebo způsobit problémy při porodu. Voltaren Forte 2,32 % může být
používán v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství pouze po poradě s lékařem. V takovém případě
musí být dávka co nejnižší a doba léčení co možno nejkratší.
Protože diklofenak prostupuje v malém množství do mateřského mléka, Voltaren Forte 2,32 %
může být používán v období kojení pouze po poradě s lékařem. Nicméně Voltaren Forte 2,32 %
nesmí být aplikován ani na prsa kojící matky, ani na rozsáhlé plochy kůže nebo po dlouhou dobu.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Voltaren Forte 2,32 % obsahuje:
▪ propylenglykol, který může u některých osob způsobit mírné místní podráždění kůže;
▪ butylhydroxytoluen, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo
podráždění očí a sliznic.

3. Jak se Voltaren Forte 2,32 % používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře či lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let.
Nanášejte Voltaren Forte 2,32 % 2-krát denně (ráno a večer) na bolestivou oblast, což zajistí úlevu od
bolesti až na dobu 12 hodin.
Jak se Voltaren Forte 2,32 % používá
1. K odstranění membrány před prvním použitím odšroubujte a odstraňte uzávěr. Odstraňte
membránu vložením opačného konce uzávěru a jeho otočením.
2. Jemně vtírejte malé množství přípravku Voltaren Forte 2,32 % do pokožky v místě bolesti nebo
otoku. Potřebné množství léčivého přípravku závisí na velikosti ošetřované plochy. Obvykle
dostačuje množství o velikosti třešně až vlašského ořechu. Při vtírání gelu můžete pociťovat
lehký chladivý efekt.
3. Po nanesení léčivého přípravku Voltaren Forte 2,32 % si umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa
nejsou právě na rukách, aby nedošlo k náhodnému kontaktu s ústy či očima (viz bod 2).
4. Voltaren Forte 2,32 % je určen pouze k vnějšímu použití.
Jak dlouho se Voltaren Forte 2,32 % používá
Bez porady s lékařem nepoužívejte Voltaren Forte 2,32 % déle než:
▪ dospělí
▪ při poranění svalů a kloubů (tj. vymknutí, natažení, pohmoždění) nebo při bolesti zad
2 týdny; o delší léčbě musí rozhodnout lékař; pokud se bolest nebo otok nezlepší během
7 dní léčby nebo se dokonce zhorší, poraďte se s lékařem;
▪ při léčbě bolesti doprovázející revmatická onemocnění (revmatizmus měkkých tkání,
artróza) se přípravek používá pouze na doporučení lékaře, který určí délku léčby;
▪ dospívající 14 - 18 let
bez porady s lékařem neužívejte přípravek k úlevě od bolesti déle než 7 dní.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Voltaren Forte 2,32 % než jste měl(a)
Jestliže použijete více přípravku Voltaren Forte 2,32 %, než jste měl(a) setřete přebytek gelu
papírovým kapesníčkem.
Jestliže jste omylem Vy nebo dítě požili Voltaren Forte 2,32 %, neprodleně kontaktujte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít Voltaren Forte 2,32 %
Pokud jste zapomněli aplikovat Voltaren Forte 2,32 % ve správný čas, aplikujte ho, jakmile si
vzpomenete a pak pokračujte jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)
vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Některé nežádoucí účinky, které se vyskytují vzácně a velmi vzácně, mohou být vážné:
Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat Voltaren Forte 2,32 %
a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka:
▪ kožní vyrážka s puchýři, kopřivka (může se vyskytnoutu 1 až 10 lidí z 10 000);
▪ sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma) (může se vyskytnout u méně než 1 osoby
z 10 000);
▪ otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (může se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000).
Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout jsou obvykle mírné a přechodné. Pokud se
Vás týkají, informujte co nejdříve, lékaře nebo lékárníka.
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100):
▪ kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo pálení kůže.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000):
▪ kůže může být citlivější na sluneční záření; možné příznaky jsou spálení od slunce se svěděním,
otokem a puchýři.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak Voltaren Forte 2,32 % uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za značkou EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co Voltaren Forte 2,32 % obsahuje
▪ Léčivou látkou přípravku Voltaren Forte 2,32 % je diclofenacum diethylaminum. Jeden gram
přípravku Voltaren Forte 2,32 % obsahuje diclofenacum diethylaminum 23,2 mg, což odpovídá
diclofenacum natricum 20 mg.
▪ Pomocnými látkami jsou butylhydroxytoluen (E 321), karbomer, kokoyl-oktanodekanoát,
diethylamin isopropylalkohol, tekutý parafin (E 905a), cetostearomakrogol, oleylalkohol,
propylenglykol (E 1520), parfém Eucalyptus Sting a čištěná voda.
Jak Voltaren Forte 2,32 % vypadá a co obsahuje toto balení
Voltaren Forte 2,32 % je bílý až téměř bílý, lehký homogenní, krémovitý gel.
Velikost balení: 30 g, 50 g, 100 g, 150 g, 180 g.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika
email: cz.info@gsk.com

Výrobce
GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
2. 2. 2018

Recenze

Recenze VOLTAREN Forte 2.32% gel 180 g

Diskuze

Diskuze VOLTAREN Forte 2.32% gel 180 g

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám