Podrobné informace

Voltaren Forte 2,32% gel k úlevě od bolesti, k potlačení zánětu a k zmírnění otoků u řady bolestivých stavů postihujících svaly a klouby.

Informace o produktu

Výrobce: NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA, NYON
Značka: VOLTAREN
Produktová řada: Klouby - léky
Kód výrobku: 291716
Kód EAN: 8594050582262
Kód SÚKL: 171177
Držitel rozhodnutí: NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA, NYON

Voltaren Forte 2,32% se používá k úlevě od bolesti, k potlačení zánětu a k zmírnění otoků u řady bolestivých stavů postihujících svaly a klouby. Gel se vyznačuje zvýšeným průnikem přes kůži. Léčivá látka působí na hluboko uložené zanícené tkáně.

Díky dvojnásobné koncentraci účinné látky poskytuje dlouhotrvající úlevu od silné bolesti zad, svalů a kloubů až na 12 hodin, proto stačí aplikovat pouze 2krát denně.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Voltaren? Forte 2,32% gel obsahuje diclofenacum diethylaminum. Lék ke kožnímu podání.

 


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

VOLTAREN Forte 2,32% gel

DIKLOFENAK-DIETHYLAMIN (DICLOFENACUM DIETHYLAMINUM)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravekpoužívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podlepokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů musíte se poradit s lékařem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud sivšimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalovéinformaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Voltaren Forte 2,32% a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Voltaren Forte 2,32% používat
3. Jak se přípravek Voltaren Forte 2,32% používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Voltaren Forte 2,32% uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Voltaren Forte 2,32% gel a k čemu se používá

Voltaren Forte 2,32% obsahuje léčivou látku diklofenak. Patří do skupiny léčivých přípravků zvaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAIDs). Je speciálně vytvořen ke vtírání do pokožky a vyznačuje se zvýšeným průnikem přes kůži. Léčivá látka působí na hluboko uložené zanícené tkáně.

Voltaren Forte 2,32% se používá k úlevě od bolesti, k potlačení zánětu a k zmírnění otoků u řady bolestivých stavů postihujících svaly a klouby.

 • Dospívající od 14 let - Krátkodobá lokální léčba akutních poranění jako je podvrtnutí, pohmoždění a tupá poranění (úrazy utrpěné při sportu)
 • Dospělí (od 18 let) - Poranění tkání, poúrazové stavy - poranění šlach, svalů a kloubů např. při vymknutí, natáhnutí svalu a nebo pohmoždění, bolesti zad a po poradě s lékařem u těchto stavů: lokalizované formy revmatizmu měkkých tkání např. u tenisového loktu, bolest při nezávažných artrózách periferních kloubů a kolen

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Voltaren Forte 2,32% používat

Nepoužívejte Voltaren Forte 2,32%

 • jestliže jste alergický(a) (přecitlivělý(á)) na diklofenak nebo jiné léčivé přípravky používané k léčbě bolesti, horečky nebo zánětu jako je ibuprofen, kyselinaacetylsalicylová (látka, která se také používá k prevenci srážení krve), nebo nakteroukoli další složku přípravku Voltaren Forte 2,32% uvedenou v bodě 6. Pokud sinejste jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Příznaky alergické reakce na tyto léčivé přípravky mohou zahrnovat sípání nebo dušnost (astma); kožní vyrážku s puchýři nebo kopřivku; otok obličeje nebo jazyka; rýmu.
 • jestliže jste ve třetím trimestru těhotenství
 • jestliže jste mladší 14 let

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených podmínek, nepoužívejte přípravek Voltaren Forte 2,32 %.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Voltaren Forte 2,32% gel je zapotřebí

 • Neaplikujte přípravek Voltaren Forte 2,32% na kůži, pokud jste se řízli nebo máte otevřenou ránu. Neaplikujte na kůži s vyrážkou nebo ekzémem. Ukončete léčbu, jestliže se po aplikaci přípravku objeví na kůži vyrážka.
 • Neaplikujte na rozsáhlé plochy kůže a po dlouhou dobu, pokud jste se o tom neporadili s lékařem. Voltaren Forte 2,32% gel je určen pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte v dutině ústní. Nepolykejte. Po použití si umyjte ruce. Buďte opatrní, aby se Vám přípraveknedostal do očí. Pokud se tak stane, dobře si vypláchněte oči čistou vodou. Připřetrvávajících potížích navštivte lékaře nebo lékárníka. Můžete použít ortézu nebo obvaz běžně používaný u zranění, jako jsou výrony, ale nepoužívejte gel pod vzduchotěsné (plastové) bandáže. Vyvarujte se nadměrného vystavování slunečnímu záření. Pokud máte jakékoliv další otázky, zeptejte se lékaře nebo lékárníka, než začnete používatVoltaren Forte 2,32%.

Děti a dospívající
U dětí a dospívajících mladších 14 let nejsou dostupné dostatečné údaje o bezpečnosti a účinnosti přípravku (viz bod Neužívejte Voltaren Forte 2,32%). U dospívajících od 14 let výše, pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od bolesti, nebo pokud se příznaky zhoršují, se pacientům nebo jejich rodičům doporučujvyhledat lékaře.

Další léčivé přípravky a Voltaren Forte 2,32%
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Voltaren Forte 2,32% nesmí být používán v posledních třech měsících těhotentsví, protože může poškodit Vaše nenarozené dítě, nebo způsobit problémy při porodu.

Voltaren Forte2,32% může být používán v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství po poradě s lékařema dávka musí být co nejnižší a doba léčení co možno nejkratší. Protože diklofenak prostupuje v malém množství do mateřského mléka, Voltaren Forte2,32% může být používán během kojení pouze po poradě s lékařem. Nicméně VoltarenForte 2,32% nesmí být aplikován ani na prsa kojící matky ani na rozsáhlé plochy kůženebo po dlouhou dobu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Voltaren Forte 2,32% obsahuje
Propylenglykol, který může u některých osob způsobit mírné místní podráždění kůže Butylhydroxytoluen, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktnídermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic.

3. Jak se přípravek Voltaren Forte 2,32% používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací, nebo podle pokynů svého lékaře či lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebolékárníkem.

Jaké množství přípravku Voltaren Forte 2,32% se používá
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající nad 14 let. Aplikujte Voltaren Forte 2,32% 2-krát denně (ráno a večer) na bolestivou oblast, což zajistí úlevu od bolesti až na dobu 12 hodin.

Jak se přípravek Voltaren Forte 2,32% používá
K odstranění membrány před prvním použitím odšroubujte a odstraňte uzávěr. Odstraňte membránu vložením opačného konce uzávěru a jeho otočením. Jemně vtírejte malé množství přípravku Voltaren Forte 2,32% do pokožky v místě bolesti nebo otoku. Potřebné množství léčivého přípravku se mění a závisí navelikosti bolestivé nebo oteklé plochy. Obvykle dostačuje množství o velikostitřešně až vlašského ořechu. Při vtírání gelu můžete pociťovat lehký chladivý efekt. 

Po nanesení léčivého přípravku Voltaren Forte 2,32% si umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa nejsou právě na rukách, aby nedošlo k náhodnému kontaktu s ústyči očima (viz oddíl 2). Voltaren Forte 2,32% je určen pouze k vnějšímu použití.

Jak dlouho se Voltaren Forte 2,32% používá

Nepoužívejte Voltaren Forte 2,32% déle než

 • Dospělí 2 týdny při poranění svalů a kloubů (tj. vymknutí, natažení, pohmoždění), zánětu šlach nebo bolesti zad. Delší léčbu může doporučit lékař. Pokud se bolest nebo otok nezlepší během 7 dní léčby nebo se dokonce zhorší, poraďte se slékařem.
 • Dospívající 14 -18 let Bez porady s lékařem neužívejte přípravek k úlevě od bolesti déle než 7 dní.
 • Dospělí (nad 18 let) Při léčbě bolesti doprovázející revmatická onemocnění (revmatizmus měkkých tkání,artróza) se vždy poraďte s lékařem.

Jestliže jste použil/a více přípravku Voltaren Forte 2,32% než jste měl(a)
Jestliže použijete více přípravku Voltaren Forte 2,32%, než jste měl(a) setřete přebytek gelu papírovým kapesníčkem. Jestliže jste omylem Vy nebo dítě požili přípravek Voltaren Forte 2,32%, neprodleně kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Voltaren Forte 2,32%
Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Voltaren Forte 2,32% ve správný čas, aplikujte ho, jakmile si vzpomenete a pak pokračujte jako obvykle. Neaplikujte dvojnásobnémnožství, aby byla doplněna chybějící dávka.Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svéholékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Voltaren Forte 2,32% nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Některé nežádoucí účinky, které se vyskytují vzácně a velmi vzácně, mohou být vážné. Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat přípravek Voltaren Forte 2,32% a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka

 • Kožní vyrážka s puchýři; kopřivka (může se vyskytnoutu 1 až 10 lidí z 10 000).
 • Sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma) (může se vyskytnout u méně než1 osoby z 10 000).
 • Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (může se vyskytnout u méně než 1 osobyz 10 000).
 • Ostatní nežádoucí účinky, které se mohouvyskytnout jsou obvykle mírné, přechodné aneškodné (pokud se Vás týkají, informujte co nejdříve, lékaře nebo lékárníka.)
 • Časté nežádoucí účinky(mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100)  - Kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo pálení kůže
 • Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000.)  - kůže může být citlivější na sluneční záření.
 • Možné příznaky jsou spálení od slunce sesvěděním, otokem a puchýři.

Pokud se některý z nežádoucích účinků stane vážným nebo zaznamenáte jakýkolivnežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Voltaren Forte 2,32% uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za značkou EXP. Uchovávejte při teplotě do 30°C. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které nepotřebujete. Tatoopatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Voltaren Forte 2,32% obsahuje
Léčivá látka přípravku Voltaren Forte 2,32% je diclofenacum diethylaminum. 1 g gelu obsahuje diclofenacum diethylaminum 23,2 mg. Pomocné látky jsou butylhydroxytoluen (E 321), karbomer, kokoyl-oktanodekanoát, diethylamin, isopropylalkohol, tekutý parafin (E905a), cetostearomakrogol, oleylalkohol, propylenglykol (E 1520), parfém Eucalyptus Sting a čištěná voda (další informace viz konec bodu 2)

Jak Voltaren Forte 2,32% vypadá a co obsahuje toto balení
Voltaren Forte 2,32% je bílý až téměř bílý, lehký homogenní, krémovitý gel.
Velikost balení: 30 g, 50 g, 100 g, 150 g Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.4.2013

sp.zn. sukls29024/2014

Recenze (2)

Recenze produktu VOLTAREN Forte 2,32% gel 100 g

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

(2) (2)

80 %

(2) (2)

100 %

pomáhá

Diskuze

Diskuze k produktu VOLTAREN Forte 2,32% gel 100 g

Přidat nový příspěvek do diskuze