Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na lokální tlumení bolesti

VALETOL 10 Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 36833

94 % 27 recenzí

Účinný lék proti bolesti různého původu.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (27)
Diskuze (8)

Podrobné informace

Účinný lék proti bolesti různého původu.

Informace o produktu

Výrobce: Herbacos Recordati s.r.o.
Značka: VALETOL
Kód výrobku: 36833
Kód EAN: 8594002959012
Kód SÚKL: 21736
Držitel rozhodnutí: Herbacos Recordati s.r.o.

Valetol užívají dospělí a mladiství krátkodobě při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů, migréně, při bolestech pohybového ústrojí, po operacích, při bolesti z nachlazení a při chřipce, při bolestivé menstruaci.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1

/

4

 

sp. zn. sukls67700/2015 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

VALETOL  

tablety 

(

propyphenazonum, paracetamolum, coffeinum

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Valetol musíte užívat pečlivě podle 
návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

 

 

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů (při horečce) nebo do 5 dnů (při 
bolesti) musíte se poradit s lékařem.  

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo  pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.  

 
V příbalové informaci naleznete
:  
1. 

Co je Valetol a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Valetol užívat 

3. 

Jak se Valetol užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Valetol uchovávat  

6. 

Další informace 

 
1. 

CO JE VALETOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Valetol je složený přípravek obsahující kombinaci léčivých látek – propyfenazon, paracetamol 
a kofein. Propyfenazon působí proti bolesti, horečce a zánětu. Paracetamol působí proti bolesti 
a snižuje horečku. Kofein zesiluje protibolestivé účinky obou složek, zejména u bolestí hlavy, 
zmírňuje únavu a zvyšuje duševní aktivitu. Protibolestivý účinek nastupuje asi po půl hodině po požití 
přípravku a trvá několik hodin. 
Valetol užívají dospělí a mladiství krátkodobě při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, 
zubů, migréně, při bolestech pohybového ústrojí, po operacích, při bolesti doprovázející nachlazení a 
chřipku, při bolestivé menstruaci. 

 

 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VALETOL UŽÍVAT 

Neužívejte Valetol 
-  při přecitlivělosti na léčivé látky přípravku nebo na některou pomocnou látku přípravku  
-  při přecitlivělosti na chemicky příbuzné látky, které se užívají proti zánětu a bolesti (např. kyselina 

acetylsalicylová

-  pokud jste měli astmatický záchvat, kopřivku nebo alergickou rýmu po užívání léků proti zánětu a 

bolesti 

-  při těžším onemocnění ledvin, jater  
-  při akutní žloutence  
-  při alkoholizmu  
-  při vředové chorobě žaludku a dvanáctníku v akutním stavu  
-  v těhotenství a při kojení  
-  děti mladší 15-ti let  

 

2

/

4

 

 

 

 
Přípravek nesmíte užívat dlouhodobě, při dlouhodobém užívání hrozí riziko vzniku poruch krvetvorby 
(viz bod 3 jak se Valetol užívá). 
 

 
Zvláštní opatrnosti při použití Valetolu je zapotřebí: 
-  v  případě, že jste prodělali vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku 
-  při onemocnění jater a ledvin 
-  při vleklém zánětu slinivky břišní 
-  při zvýšené funkci štítné žlázy 
-  při závažných onemocněních srdce a krevního oběhu, včetně vysokého krevního tlaku 
-  při poruchách krvetvorby  
-  při alergiích  
Pokud trpíte  některým z výše uvedených onemocnění , poraďte se o vhodnosti užívání Valetolu 
s lékařem. 
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo 
užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol. Užívání vyšších než doporučených dávek 
paracetamolu může vést k riziku závažného poškození jater. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Účinek léčby může být ovlivněný, pokud se Valetol souběžně užívá s některými  jinými léčivými 
přípravky: 
-  rifampicín (lék používaný v léčbě tuberkulózy), může zvýšit toxicitu paracetamolu. 
-  fenobarbital (lék užívaný při epilepsii), může zvýšit toxicitu paracetamolu. 
-  dextropropoxyfén (lék používaný na léčbu úzkosti), či kodein (léčba kašle), při současném podání 

s paracetamolem zvyšují aktivitu perorálních antikoagulancií, léků na ředění krve. 

-  probenecid (lék užívaný při dně), ovlivňuje vylučování a koncentraci paracetamolu v plazmě. 
 
Současné pití alkoholu a užívání protizánětlivých léků zvyšuje možnost krvácení ze zažívacího ústrojí 
a tvorby vředu.  
 
Užívání přípravku Valetol s jídlem a pitím 

Současné užívání Valetolu a pití alkoholu může způsobit poškození jater. Během léčby se nesmějí pít 
alkoholické nápoje. 

Jedna tableta obsahuje 50 mg kofeinu, což odpovídá 1 šálku slabší kávy. 
 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Valetol se nesmí užívat v těhotenství a při kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Valetol neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje. 
 
3. 

JAK SE VALETOL UŽÍVÁ 

Vždy užívejte Valetol přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Pokud nedojde k ústupu obtíží, do 3 dnů (při horečce) nebo do 5 dnů (při bolesti),  nebo naopak dojde 
ke zhoršení obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání Valetolu s lékařem.  
 

 

3

/

4

 

Obvykle dospělí a mladiství užívají při bolesti 1 - 2 tablety Valetolu, dále podle potřeby po 1 tabletě 
v časových odstupech nejméně čtyř  hodin.. Nepřekračujte celkovou dávku 5 tablet za den. 
Bez porady s lékařem neužívejte Valetol déle než 1 týden. Valetol se užívá pouze krátkodobě. 
 
Přípravek není určen pro děti mladší  15-ti let. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a) 

Při  předávkování  nebo  náhodném  požití  více  tablet  dítětem  je  vhodné  vyvolat  zvracení  a  je  nutno 
ihned vyhledat lékaře! 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek 
Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradili vynechanou tabletu. 
 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Valetol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
Během léčby Valetolem se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako kožní vyrážky nebo lehké 
zažívací obtíže (nevolnost a zvracení, tlak v nadbřišku, průjem). Velmi zřídka se po vyšších dávkách 
objeví nespavost, neschopnost koncentrace, zvýšená dráždivost. 
Vzácně se mohou objevit poruchy krvetvorby (trombocytopenie-nedostatek krevních destiček, 
leukopenie-snížení počtu bílých krvinek). 
Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte o dalším užívání 
přípravku s lékařem. 
Při výskytu alergických reakcí – kopřivka, senná rýma, dále při obtížích s dechem, při bušení srdce 
a otocích léčbu přerušte a ihned vyhledejte lékaře. 
 
5. 

JAK VALETOL UCHOVÁVAT  

Uchovávejte při teplotě do 25 

o

C v původním vnitřním obalu. Vnitřní obal uchovávejte v krabičce, aby 

byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí. 
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 

Co Valetol  obsahuje 

Léčivé látky: Propyphenazonum 300 mg, Paracetamolum 150 mg, Coffeinum 50 mg v 1 tabletě 

Pomocné látky: předbobtnalý kukuřičný škrob, Povidon 30, sodná sůl kroskarmelosy, mastek, kyselina 
stearová,  magnesium  stearát,  aluminium  stearát,  kukuřičný  škrob,  sodná  sůl  karboxymetylškrobu, 
mikrokrystalická celulosa 
 
Jak Valetol vypadá a co obsahuje toto balení 
Téměř bílé tablety s půlicí rýhou o průměru 13 mm 
Druh obalu: PVC/Al blistr, krabička 
Velikost balení: 10,12, 20, 24 tablet 
 
 
 
 
 
 
 

 

4

/

4

 

 
 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI   
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03  Pardubice, Česká republika  
 
VÝROBCE 
Herbacos  Recordati  s.r.o.,  Štrossova  239,  530  03  Pardubice,  Česká  republika  s  místem  propouštění 
šarží  na  adrese  Herbacos  Recordati  s.r.o.,  Generála  Svobody  335,  533  51  Pardubice-Rosice  nad 
Labem, Česká republika 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  10.4.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenze (27)

Recenze produktu VALETOL 10 Tablety

Recenze od 27 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

80 %

80 %

100 %

100 %

Spolehlivá úleva od bolestí.

100 %

Na zuby nic lepšího není. Doporučuji!

100 %

100 %

100 %

60 %

Diskuze (8)

Diskuze k produktu VALETOL 10 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Hela - Valetol

(0) 02/09/2017

Valetol beru 27 let. Mám silné migrény. V posledních 10 letech mám 10 silných migrén za měsíc. Vystřídala jsem spoustu léků na předpis. Zabírá mi pouze valetol. Valetol mám doporučený i od lékaře. Za mě měsíc využívám minimálně 40 tablet. Lékař mi to schvaluje a prý někdo bere i větší dávky.

Vstoupit do diskuze

- individuální

(0) 23/11/2010

hezký den, snášení valetolu je asi hodně individuální. za mě ne! bylo mi z něj víc zle než předtím. hlava bolet přestala, ale ty stavy okolo, hrůza. ale něco podobného (motání hlavy, celková nevolnost) mi způsobil i panadol. objevila jsem nalgesin a nic jiného už na hlavu neužívám.

Vstoupit do diskuze

- alergie

(0) 04/02/2008

valetol jsem občas užívala na různé bolesti,ale po posledním užití na bolest zubů se dostavila prudká alergická reakce,otekla jsem,zrudla,začalo mě svědit celé tělo ,pak miliony jehliček,prudce vyskočil tlak,je mi 46,nikdy jsem nebyla na nic alergická -takže milej valetol letí do.....

Vstoupit do diskuze

- zlý pán

(1) 10/05/2007

Valetol užívám asi 6-7 let, poslední dobou celkem často na migrény. Nic jiného nezabírá...tedy ještě Saridon. Tryptany a vubec leky na migrenu mi nepomahaji. Takze v nejhorsi dobe saham po Saridonu nebo Valetolu. Za celou dobu jsem si na Valetolu vypestoval zavislost, takze hlava bolí i kdyz nemusí, protoze telo vyzaduje dalsi davku. Zaludek mam vydrazdeni az se chveju a myslim ze alergii mam… Více

Vstoupit do diskuze

- obrovská alergická reakce !!!!

(1) 07/01/2007

dobrý večer, na analgetikum jménem Valetol mám velmi negativní názor. skoro jsem se udusila, zvětšily se mi tonzily, a po celém těle se mi objevily velmi ošklivé mapy, které hyzdí moje tělo dodnes. tato otrava má doznívání i dodnes. mám oteklé klouby a stále cítím bolest při chůzi na chodidle. zduřená tkáň na chodidle. to vše a ještě víc - se mi stalo díky požití nového (cca 2 roky starého)… Více

Vstoupit do diskuze

- valetol pred tehotenstvim

(0) 26/10/2006

Dobry den,trpim bolesti hlavy od detstvi a poslednich par let uzivam pouze valetol,jine tablety nezabiraji.Hlava me boli zhruba 1 do tydne a 1 tableta vetsinou pomuze.Jelikoz valetol uzivam dlouhodobe,chtela bych vedetmpokud chci otehotnet,jestli je nejake riziko,ze Valetol bude mit spatny vliv na plod,jestli je nejake riziko,ze se miminko nenarodi zdrave.Pokud ano,jak dlouho pred planovanym… Více

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Hana P.

100 % 12/10/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám