Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Homeopatika » Léčivé přípravky homeopatika polykomponenty

TRAUMEEL TBL 50 - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 142056

40 % 1 recenze

Kombinovaný přípravek Traumeel je homeopatická specialita.

Více informací

144

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Kombinovaný přípravek Traumeel je homeopatická specialita.

Informace o produktu

Výrobce: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN
Značka: TRAUMEEL
Kód výrobku: 142056
Kód EAN: 9003568000322
Kód SÚKL: 66902
Držitel rozhodnutí: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1

 

sp.zn. sukls108832/2012 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

 

Traumeel, tablety 

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací 

 

Léčivé látky: Arnica montana D4  15,0 mg, Calendula officinalis D4  15,0 mg, Hamamelis virginiana 
D4  15,0 mg, Achillea millefolium D4  15,0 mg, Atropa belladonna D4  75,0 mg,  Aconitum napellus 
D4  30,0 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni D8  30,0 mg,  Calcii sulfidum D8  30,0 mg, 
Chamomilla recutita D4 24,0 mg, Symphytum officinalis D8  24,0 mg, Bellis perennis D4  6,0 mg, 
Echinacea angustifolia D4 6,0 mg, Echinacea purpurea D4  6,0 mg, Hypericum perforatum D4  3,0 
mg. 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Traumeel a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Traumeel užívat  

3. 

Jak se přípravek Traumeel užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Traumeel uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK Traumeel  A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Kombinovaný přípravek Traumeel je homeopatická specialita. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe 
nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Homeopatický léčivý přípravek bez 
schválených léčebných indikací. Užívejte podle rady odborníka na homeopatii. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Traumeel 
UŽÍVAT 

 
Neužívejte přípravek Traumeel: 

Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

Přípravek Traumeel neužívejte v případě známé přecitlivělosti na: prhu arniku (Arnica montana), 
měsíček lékařský (Calendula officinalis), řebříček obecný (Achillea millefolium), heřmánek pravý 
(Chamomilla recutita). 
 

Na základě obecných znalostí o působení složky Echinacea nesmí být Echinacea užívána u 
progresivního systémového onemocnění, jako je tuberkulóza, leukémie nebo onemocnění 
podobné leukémii, zánětlivé onemocnění pojivové tkáně (kolagen), autoimunitní onemocnění, 
roztroušená skleróza, příznaky související s AIDS, infekce HIV nebo jiné virové onemocnění. 

2

 

 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Traumeel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Traumeel 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Traumeel nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Traumeel obsahuje 300mg monohydrátu laktosy v jedné tabletě. Pokud Vám Váš 
lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento homeopatický 
přípravek užívat. 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK Traumeel  UŽÍVÁ 

 
Vždy užívejte tento  přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přípravek je určen k vnitřnímu užití.  
 
Dávkování: obvykle 3x denně 1 tableta, při akutních potížích lze užít 1 tabletu každých 15 minut po 
dobu 2 hodin, poté 3x3 tablety denně. Tablety se užívají před jídlem a nechají se rozpustit v ústech. 
 
Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře 
a lékárníky nebo na naši informační kancelář  Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
 
V ojedinělých případech se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti. 
U léků obsahujících heřmánek (Chamomilla), měsíček (Calendula) a Třapatku (Echinacea) se mohou 
ojediněle vyskytnout alergické kožní reakce (zarudnutí, otok a svědění), vzácně otoky obličeje, 
dušnost, závratě a hypotenze (snížení krevního tlaku). 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 10041, Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.cz

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

3

 

 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK Traumeel  UCHOVÁVAT  

 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již neužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Traumeel obsahuje 
 
Léčivými látkami jsou:  
Arnica montana D4  15,0 mg, Calendula officinalis D4  15,0 mg, Hamamelis virginiana D4  15,0 mg, 
Achillea millefolium D4  15,0 mg, Atropa belladonna D4  75,0 mg,  Aconitum napellus D4  30,0 mg, 
Mercurius solubilis Hahnemanni D8  30,0 mg,  Calcii sulfidum D8  30,0 mg, Chamomilla recutita D4  
24,0 mg, Symphytum officinalis D8  24,0 mg, Bellis perennis D4  6,0 mg, Echinacea angustifolia D4  
6,0 mg, Echinacea purpurea D4  6,0 mg, Hypericum perforatum D4  3,0 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou: magnesium stearát, monohydrát laktosy. 
 
Jak Traumeel vypadá a co obsahuje toto balení 
Traumeel jsou bílé až slabě nažloutlé, hladké, kulaté tablety se zkosenými hranami, bez zápachu. 

Bílý 

polypropylenový obal na tablety s polypropylenovým uzávěrem.

  

Velikost balení: 50 ks 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Biologische Heilmittel Heel GmbH 
Dr. Reckeweg-Str. 2- 4 
76532 Baden-Baden, Německo 
 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Dr.Peithner Prag s.r.o. 
Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4 
Tel: 241740540 
Email: 

office@peithner.cz

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.5.2015. 
 

Recenze (1)

Recenze produktu TRAUMEEL TBL 50

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 40 %.

Diskuze

Diskuze k produktu TRAUMEEL TBL 50

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám