Lékárna.cz

SUPPOSITORIA Glycerini léčiva 2,06 g 10 čípků

Léčivý přípravek
SUPPOSITORIA Glycerini léčiva 2,06 g 10 čípků

Přípravek je určen k léčbě zácpy nejrůznějšího původu. Čtěte podrobně příbalový leták.

Více informací

Doporučené alternativní produkty

HYLAK Forte 100 ml

Léčivý přípravek

179 Kč 159 Kč -11 %

SUPPOSITORIA Glycerini léčiva 2,06 g 10 čípků

Glycerin, obsažený v čípku, na sebe váže vodu, změkčuje stolici a zvětšuje její objem v dolní části tlustého střeva a usnadňuje tak její odchod při zácpě. Účinek se dostaví za 10 - 20 minut po použití. Pro dospělé, dospívající a děti starší než 10 let. Čtěte pozorně příbalový leták.

Co je to zácpa

Zácpa patří u dospělých k nejčastějším gastrointestinálním příznakům. Zácpou trpí přes 15 % dospělých a nad 65 let věku je popisována až ve 30-40 %. Zácpa je 3x častější u žen než u mužů.

Zácpa je definována jako méně než 3 stolice týdně nebo přítomnost tvrdé stolice s nutností zvýšeného úsilí při vyprazdňování, pocit neúplného vyprázdnění či nutnost manuálního vybavení stolice.

Akutně vzniklá zácpa by měla být vždy konzultována s lékařem, neboť může být příznakem závažného organického střevního onemocnění.

Chronická zácpa dle definice trvá déle než 12 týdnů v roce - i přerušovaně.

Enkopréza (umazávání) je mimovolní odchod formované, částečně formované nebo tekuté stolice do spodního prádla při funkční zácpě.

Inkontinence stolice je neschopnost zadržet plyny a stolici mimo defekaci. Poruchy schopnosti udržet moč a stolici bývají při současně přítomném organickém onemocnění.

Organické příčiny zácpy u dospělých

 • Onemocnění míchy (meningomyelokéla, tumory…)
 • Onemocnění mozku (stav po mozkové příhodě apod.)
 • Parkinsonova nemoc
 • Roztroušená skleróza
 • Onemocnění konečníku a tlustého střeva
 • Anální fisura (trhlinka u konečníku)
 • Rektální prolaps (výhřez konečníku)
 • Poruchy po opakovaných vaginálních porodech
 • Striktura (zúžení) při chronickém střevním zánětu
 • Kolorektální karcinom
 • Endokrinní a metabolické příčiny
 • Diabetes mellitus
 • Hypotyreóza
 • Renální tubulární acidóza
 • Diabetes insipidus
 • Hyperkalcémie
 • Hypokalcémie
 • Nervosvalová onemocnění
 • Myotonická dystrofie
 • Muskulární dystrofie
 • Tumory
 • Těhotenství
 • Psychiatrická onemocnění
 • Deprese
 • Úzkost
 • Poruchy příjmu stravy
 • Farmaka
 • Antidepresiva, ibuprofen, antacida, kodein apod.
 • Chronické podávání projímadel stimulujících střevní motilitu

Často je příčinou funkční zácpy bolestivé vyprazdňování při nadměrném úsilí o vypuzení tvrdé stolice, případně vzniklá trhlinka konečníku (fisura). Tak vzniká začarovaný kruh, kdy při zadržování stolice dochází k dalšímu zahuštění střevního obsahu a následně obtížnému a bolestivému vyprazdňování. Na vzniku zácpy se mohou podílet i dědičné faktory (zpomalená střevní pasáž, délka střeva apod.).

Léčba zácpy

Pokud je zácpa důsledkem organického onemocnění, je nutno vyřešit původní příčinu zácpy ve spolupráci s lékařem ze specializovaného pracoviště.

Léčba funkční zácpy je založena na 4 základních bodech

 • poučení o jídelníčku a denním režimu
 • odstranění zadržované stolice
 • prevenci dalšího zadržování stolice a
 • psychologickém vedení pacienta.

Balení obsahuje 10 čípků.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
440474
Kód EAN:
3582186004692
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Glycerol
Farmakoterapeutická skupina:
léčiva proti zácpě | léčiva proti zácpě | jiná léčiva proti zácpě | glycerol
Cesta podání:
Rektální podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalová informace - informace pro uživatele

1. Název přípravku

SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA čípky

2. Kvalitativní a kvantitativní složení

Jeden čípek obsahuje glycerolum 85% 2,06 g.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. Léková forma

Čípky
Popis přípravku: průhledné, slabě opalizující, bezbarvé až nažloutlé čípky, torpédovitého tvaru.

4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikace

Akutní intermitentní zácpa, např. při změně životosprávy, při dlouhodobém upoutání na lůžku, po chirurgických zákrocích, kontaktní laxativum při zahuštěné a tvrdé stolici, k usnadnění defekace při těhotenství, šestinedělí a při laktaci, u habituální zácpy k nácviku defekačního reflexu.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dospělým, dospívajícím a dětem starším než l0 let se podle potřeby zavádí 1 čípek do konečníku. Přípravek vyvolá defekaci za l0 -20 minut po aplikaci.
Nácvik defekace u habituální zácpy: ráno po probuzení vypít sklenici vody nebo čaje, za půl hodiny se nasnídat a po snídani zavést do konečníku 1 čípek Suppositoria glycerini Léčiva. Jakmile se dostaví nucení na stolici, nejdéle však do půl hodiny, pokusit se o defekaci. Po několika dnech vynechávat čípky a pokoušet se o defekaci ve stejnou dobu bez nich.
Před upotřebením je třeba uvolnit čípek roztržením nastřižené fólie nad špičkou čípku.

4.3 Kontraindikace

- Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1,
- Fissura.
- Krvácející hemoroidy.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Na přípravek může vzniknout návyk, nedoporučuje se proto jeho nepřetržité denní podávání po dobu delší než 1 týden.
Přípravek není určen pro děti mladší než l0 let.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou známy.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Přípravek je možno používat v těhotenství a při kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Suppositoria Glycerini Léčiva nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pozornost není ovlivněna.

4.8 Nežádoucí účinky

Léková forma a množství glycerinu v ní obsažené nevyvolává systémové účinky.
Dlouhodobé užívání může způsobit iritaci konečníku.
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Při náhodném požití většího množství čípků, zvláště dětmi, může dojít k žaludeční nevolnosti, event. zvracení. Obtíže nevyžadují lékařské ošetření.

5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva proti zácpě, ATC kód: A06AX01
Glycerin je trivalentní alkohol, který je při vysoké koncentraci hygroskopický a při rektální aplikaci svým mírným osmotickým účinkem lokálně dráždí sliznici, má lubrikační účinky, vyvolává defekační reflex a ulehčuje tak odchod stolice. Defekace se dostaví za l0 - 20 minut po aplikaci.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce glycerinu při lokální aplikaci a v daném množství je zanedbatelná.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

LD50 (g/kg) potkan myš
p.o. l2,6 4,l
i.v. 5,6 6,23
s.c. 0,1 0,09

6. Farmaceutické údaje

6.1 Seznam pomocných látek

Uhličitan sodný, kyselina stearová

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Strip z dvojvrstvé hliníkové folie, krabička
Balení: 10 čípků (2 stripy po 5)

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. Držitel rozhodnutí o registraci

Ipsen Pharma
65 Quai Georges Gorse
92100 Boulogne-Billancourt
Francie

8. Registrační číslo

61/168/77-C

9. Datum první registrace / prodloužení registrace

Datum první registrace: 10.8.1977
Datum posledního prodloužení registrace: 17.9.2014

10. Datum revize textu

12. 7. 2017

sp. zn. sukls140603/2017

SUPPOSITORIA Glycerini léčiva 2,06 g 10 čípků

100 %

Pomáhá.

100 %
rychlá účinnost
vysoká cena

zkušenost s přípravkwm

100 %

pomáhá celé rodině.

100 %
pomáhá

pomáhá

100 %

Účinné, působení není úplně příjemné, ale ani není nijak hrozné, člověku se po použití opravdu uleví a přitom se nedostává do tělního oběhu.

100 %

spokojenost, fungují

100 %

Pomáhají

100 %
Včasná dodávka
Pohodlný nákup

Spokojenost

80 %
Rychlý účinek, bez problémů

Používám jej léta

SUPPOSITORIA Glycerini léčiva 2,06 g 10 čípků

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.