Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léčivé přípravky na hojení kůže » Léčivé přípravky na spáleniny od slunce

SEPTONEX Sprej v roztoku 30 ml

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12918

92 % 16 recenzí

K běžné dezinfekci drobných kožních poranění. Také k léčbě drobných kožních hnisání projevujících se zarudnutím, mokváním a strupy.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (16)
Diskuze

Podrobné informace

K běžné dezinfekci drobných kožních poranění. Také k léčbě drobných kožních hnisání projevujících se zarudnutím, mokváním a strupy.

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: SEPTONEX
Kód výrobku: 12918
Kód EAN: 8594737049613
Kód SÚKL: 66503
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Bez porady s lékařem mohou přípravek používat dospělí i děti k běžné dezinfekci drobných kožních poranění. Dále se používá k léčbě drobných projevů kožního hnisání projevujícího se zarudnutím, mokváním a strupy, a to i při jejich výskytu ve vlasaté části hlavy. Pouze na doporučení kožního lékaře lze přípravek užít k dezinfekci pooperačních jizev a píštělí.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/3 

sp.zn. sukls222728/2013 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

SEPTONEX  

 

(Carbethopendecinii bromidum)  

 

Kožní sprej, roztok (sprej ve formě roztoku k zevnímu použití) 

 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 -  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4

 

- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

Co naleznete v této  příbalové informaci: 

1.  Co je Přípravek SEPTONEX a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEPTONEX používat 

3.  Jak se přípravek SEPTONEX používá 

4.  Možné nežádoucí účinky  

5.  Jak přípravek SEPTONEX uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

 

 

1. Co je přípravek SEPTONEX a k čemu se používá 

PřípravekSEPTONEX

 

obsahuje  povrchově  aktivní  dezinfekční  látku  karbethopendecinium-bromid, 

který brání rozmnožování baktérií a některých virů. 

Bez porady s lékařem mohou přípravek používat dospělí i děti k běžné dezinfekci drobných kožních 
poranění.  Dále  se  přípravek  SEPTONEX

 

používá  k léčbě  drobných  projevů  kožního  hnisání 

projevujícího se zarudnutím, mokváním a strupy, a to i při jejich výskytu ve vlasaté části hlavy. 

Pouze na doporučení lékaře lze přípravek použít k dezinfekci pooperačních jizev a píštělí. 

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEPTONEX používat 

Nepoužívejte přípravek SEPTONEX 

-  jestliže jste  alergický(á) na  karbethopendecinium-bromid  nebo  na  kteroukoli další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6.1). 

-  k ošetření bezprostředního okolí oka. 

 

2/3 

Upozornění a opatření 

přípravek SEPTONEX 

 

obsahuje propylengykol, který může způsobit podráždění kůže. 

 

 

Další léčivé přípravky a přípravek SEPTONEX 

Mýdlo  (alkálie)  ruší  dezinfekční  účinek  přípravku    SEPTONEX,  proto  se  musí  po  použití  mýdla 
předměty určené k dezinfekci přípravkem SEPTONEX důkladně opláchnout vodou. 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Přípravek  SEPTONEX je možné použít v těhotenství a období kojení na doporučení lékaře. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek je určen k zevnímu použití, proto nemá žádný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a 
obsluhovat stroje. 
 

 

3. Jak se přípravek SEPTONEX používá 

Po  sejmutí  ochranného  krytu  prudkým  stlačením  ventilu  postříkejte  místo  určené  k dezinfekci  ze 
vzdálenosti  asi  10  cm  tak,  aby  se  na  něm  vytvořila  souvislá  vrstvička.  Při  nástřiku  je  nutno  držet 
nádobku ve svislé poloze, ventilem nahoru. 

Pokud se rána nehojí nebo se stav rány zhoršuje, vyhledejte lékaře. 

Přípravek neužívejte vnitřně ani nevdechujte. Jestliže k tomu dojde, je nutné okamžitě vyhledat lékaře. 

 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. Přípravek je ale velmi dobře snášen. 
 
Frekvence výskytu: 
není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

 Výskyt  kožních  reakcí  (vyrážky  různého  charakteru  a  intenzity).  Při  podráždění  pokožky  je  třeba 
použít dezinfekční prostředek jiného chemického složení. 

 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku 

 

3/3 

 

 

5. Jak přípravek SEPTONEX uchovávat

 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Hořlavina! Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně. 

Nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
  
Co přípravek SEPTONEX obsahuje 
 

-  Léčivou látkou je Carbethopendecinii bromidum 8,3 mg v 1 ml.  

-  Pomocné  látky  jsou  propylenglykol,  povidon  25,  ponceau  4R,  oranžová  žluť,  ethanol  96%  a 

čištěná voda. 

 

Jak přípravek SEPTONEX vypadá a co obsahuje toto balení 

Po vystříkání čirá červená tekutina charakteristického zápachu. 

Velikost balení: 30 ml, 45 ml, 100 ml. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2.7.2014. 
 

 
 

Recenze (16)

Recenze produktu SEPTONEX Sprej v roztoku 30 ml

Recenze od 16 uživatelů s celkovým hodnocením 92 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Zlata klasika

80 %

Používáme především na dezinfekci, když psovi vyndáváme klíště.

80 %

splňuje,co se očekává

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu SEPTONEX Sprej v roztoku 30 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Dagmar E.

100 % 20/03/2013

doporučuji

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám