Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na pálení žáhy a překyselení

RENNIE® 48 žvýkacích tablet

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11365

100 % 12 recenzí

Rychlá a bezpečná* úleva od pálení žáhy. Užívejte při pálení žáhy, při překyselení žaludku a pocitu plnosti. Působí již po 5 minutách.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie je lék k vnitřnímu užití.

Více informací

132
Běžná cena: 143 Kč, Ušetříte: 8 % (11 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (12)
Diskuze

Podrobné informace

Rychlá a bezpečná* úleva od pálení žáhy. Užívejte při pálení žáhy, při překyselení žaludku a pocitu plnosti. Působí již po 5 minutách.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie je lék k vnitřnímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: Delpharm Gaillard
Značka: RENNIE
Kód výrobku: 11365
Kód EAN: 3534510000443
Kód SÚKL: 58118
Držitel rozhodnutí: Delpharm Gaillard

Pomůže Vám při pálení žáhy, pocitu plnosti, nadýmání i pocitu na zvracení. Je vhodný i pro těhotné a kojící ženy.

Jak funguje

Funguje na principu neutralizace, rychle mění přebytečné žaludeční kyseliny na vodu a další pro tělo neutrální látky. 

  • rychlá a bezpečná* úleva od pálení žáhy.
  • při překyselení žaludku a pocitu plnosti
  • působí již po 5 minutách

*Užívat maximálně 16 tablet denně a neužívat dlouhodobě.

 


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/5

 

sp.zn. sukls32721/2009 
a sp.zn. sukls107243/2015 

 
 
        PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 

Rennie 680 mg/80mg žvýkací tablety 

                             calcii carbonas a magnesii subcarbonas ponderosus 

 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci  dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás  důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 
znovu. 

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Pokud se do 7 dnů  nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem. 

 
 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je RENNIE a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete RENNIE užívat 

3. 

Jak se RENNIE užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak RENNIE uchovávat   

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE RENNIE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 

Rennie žvýkací tablety jsou léčivým přípravkem, který chrání sliznici žaludku a 
tenkého střeva tím, že působí proti překyselení žaludeční šťávy. Žvýkací tablety 
neutralizují přebytečné žaludeční kyseliny a obnovují normální rovnováhu ve složení 
žaludeční šťávy. Tak jsou žaludeční a střevní sliznice chráněny proti škodlivým vlivům. 
Jelikož jsou žvýkací tablety dobře rozpustné, nastupují účinky přípravku rychle. 
Přípravek  se  užívá  při  překyselení  žaludku    a  tím  vyvolaných  žaludečních  obtížích 
(pálení žáhy, pocit plnosti, nadýmání, pocit na zvracení, zvracení, plynatost). 
 
Pouze  na  doporučení  lékaře  se  přípravek  užívá  k  léčbě  obtíží  u  vředové  choroby 
žaludku či dvanácterníku. 
 
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 15 let. 

 

2/5

 

 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE RENNIE 

UŽÍVAT 
 
Neužívejte RENNIE : 

  jestliže jste  alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6) 

  jestliže máte závažné onemocnění ledvin 

  jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v krvi a/nebo trpíte onemocněním, které 

vede k tomuto stavu 

  jestliže máte močové kameny 
  jestliže máte sníženou hladinu fosforu v krvi 

 

 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Rennie se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže: 

-  máte onemocnění ledvin  
-  víte, že ve zvýšené míře vylučujete vápník močí 

Dlouhodobé užívání vysokých dávek  může vést k výskytu nežádoucích účinků jako je 
zvýšená  hladina  vápníku  a  hořčíku  v  krvi    a  k  milk-alkali  syndromu  (závažný  stav 
vznikající při nadměrném přívodu mléka, vápníku a léků snižujících kyselost žaludku). 
Přípravek se nemá užívat zároveň s velkými dávkami mléka a mléčných výrobků.  
Dlouhodobé užívání přípravku zvyšuje riziko vzniku tvorby močových kamenů. 
Pokud u Vás při užívání přípravku obtíže přetrvávají déle než 7 dní, je nutná co nejdříve 

porada s lékařem.  Rennie jako jiná antacida  (léky  ke snížení  kyselosti  žaludku) může 

zakrývat příznaky zhoubného onemocnění žaludku. 

 

Pokud máte obavy nebo jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek RENNIE 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste  
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Přípravek snižuje vstřebávání některých antibiotik  (tetracykliny a chinolony), srdečních 
glykosidů  (digoxin),  levothyroxinu  (hormon  štítné  žlázy)  a  eltrombopagu  (lék 
ke zvýšení počtu krevních destiček). 
Přípravek snižuje vstřebávání fluoridů, fosfátů a  léků obsahujících železo. 
Při  současném  užívání  některých  typů  diuretik  (odvodňující  léky)  je  vyšší  riziko 
zvýšené hladiny vápníku v krvi. 
Doporučuje se  užívat přípravek samostatně, asi v 2 hodinovém intervalu od ostatních 
léčiv. 
 
Těhotenství a kojení 

 

3/5

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento 
přípravek užívat. 
Přípravek je možno užívat během těhotenství i kojení. 
Platí však následující upozornění: 

         Je  třeba se vyhnout dlouhodobému užívání vysokých dávek a překračování maximální 

denní doporučené dávky. 

         Těhotné ženy by měly omezit užití přípravku  na jeden týden a měly by se vyhnout 

současné nadměrné spotřebě mléka a mléčných výrobků, tak aby se předešlo  přetížení 

organismu vápníkem, které pak může vést k milk alkali syndromu (viz bod zvláštní 

upozornění). 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek nemá žádné účinky na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. 
 
Přípravek RENNIE obsahuje 475 mg sacharózy v 1 žvýkací tabletě 
Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. 
Pokud vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než 
začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. 

JAK SE RENNIE UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí a dospívající od 15 let   
Doporučená  dávka  přípravku  je  1  –  2  žvýkací  tablety    a  to  jednu  hodinu  po  hlavním 
jídle  a  před  spaním  nebo  kdykoliv  při  obtížích.  Neužívejte  více  než  11  tablet  za  24 
hodin. 
Tablety  žvýkejte  nebo  nechte  rozpustit  v  ústech  (cucat).  Není  potřeba  tablety  zapíjet 
vodou.  
Pokud příznaky přetrvávají i po 7 dnech pravidelného užívání přípravku, poraďte se 
s lékařem, aby bylo vyloučeno vážnější onemocnění.  
Je třeba se vyvarovat dlouhodobého užívání přípravku. Bez porady s lékařem přípravek 
neužívejte déle než 2 týdny.   
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého 
lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste užil(a)více přípravku Rennie než jste měl(a) 
Při  předávkování    se  může  zvláště  u  pacientů  se  zhoršenými  ledvinnými  funkcemi 
vyskytnout  zvýšení  hladiny  hořčíku  v krvi,  vápníku  v krvi  a  moči  a  alkalóza,  které 
mohou  vyvolat  příznaky  žaludečních  obtíží  (např.  nevolnost,  zvracení)  a  abnormální 
ochabnutí svalů. Při předávkování nebo náhodném užití více tablet dítětem se poraďte 
s lékařem.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek RENNIE:  
Nezdvojnásobujte množství tablet v následující dávce, abyste nahradil(a) vynechanou 
dávku.  
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 

4/5

 

Podobně jako všechny léky, může mít i RENNIE nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Níže uvedené nežádoucí účinky jsou založeny na spontánních hlášeních, tedy není  
k dispozici četnost jejich výskytu. 
 
Mohou  se  objevit  alergické  reakce  jako  je  vyrážka  a  svědění,  ale  i  závažné  alergické 
reakce v podobě otoku podkoží a sliznic různých částí těla nejčastěji v oblasti obličeje a 
hrdla,  případně  šokový  stav.  Byla  pozorována  také  zvýšená  hladina  hořčíku  nebo 
vápníku  v krvi, které mohou vést  k žaludečním  obtížím a svalové slabosti. Mohou se 
vyskytnout trávicí obtíže jako je pocit na zvracení, zvracení nebo průjem. 
 
Může dojít také k výskytu milk-alkali syndromu (viz bod zvláštní upozornění )  
s následujícími příznaky: ztráta chuti, bolest hlavy, ukládání solí vápníku v organismu, 
celková tělesná slabost, zvýšení hladiny dusíkatých látek v krvi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete 
hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti 
tohoto přípravku.  
 
5. 

JAK RENNIE UCHOVÁVAT   

 
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek 
chráněn před vlhkostí. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled  a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za 
Použitelné do:, na blistru za EXP. 
 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte 
se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 

Co RENNIE obsahuje 
-Léčivými látkami jsou calcii carbonas 680 mg a magnesii subcarbonas ponderosus 80 
mg v jedné žvýkací tabletě 
-Pomocnými látkami jsou sacharosa, bramborový škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, 
mastek, lehký tekutý parafín, aroma máty peprné, citrónové aroma, magnesium-stearát 
 

 

5/5

 

 
Jak RENNIE vypadá  a  co obsahuje toto balení 
Žvýkací tableta je čtvercového tvaru, krémově bílá, s chutí a vůní peppermintu 
Balení obsahuje 6,24,48 nebo 96 žvýkacích tablet v blistru 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, Praha 5,Česká 
republika 
Výrobce:Delpharm Gaillard, 33, rue de l’Industrie, 74240 Gaillard, Francie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8. 2. 2017 
 
 
 

Recenze (12)

Recenze produktu RENNIE® 48 žvýkacích tablet

Recenze od 12 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

doporučuji

na pálení žáhy po jídle mi vyhovují
100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu RENNIE® 48 žvýkacích tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Eva V.

100 % 21/11/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám